Ne a kifogásokat keressük, hanem Istent! – Palánki Ferenc megyéspüspök adventi elmélkedése

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök december 10-én, a debreceni Szent Család-templomban mutatott be roráté szentmisét. A főpásztor elmélkedésében az elhangzott evangélium alapján (ld. Mt 11,16-19) a kifogásokat kereső emberről szólt, aki mindig a könnyebb, egyszerűbb utat választja:

„Jézus tanításában arról beszélt a néphez, hogy vannak olyan emberek, akiknek semmi sem jó. Keresztelő János hirdeti, hogy térjenek meg, mert elközelgett Isten országa, de azt mondják rá, hogy „ördöge van”, és ő olyan ember, akire nem kell hallgatni, mert hogyan lehetne Jánoshoz hasonlóan élni: teveszőr ruhába öltözni, sáskát és furcsa ételeket enni.

Aztán jött az Emberfia, aki nem aszkéta, hanem barátságos, részt vesz a Kánai menyegzőn, mindenkivel szóba áll, és aki meghívja magához – akár farizeus, vagy vámos –, azzal együtt vacsorázik. De Jézusra azt mondják: „falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!” (Mt 11,19).

Vannak, akik állandóan kifogásokat keresnek azért, hogy ne kelljen meghallgatniuk Isten üzenetét.

Érezzük a szívünk mélyén, hogy mit kellene tenni, mi lenne a helyes. A Szentlélek súg világosan és tisztán, de nagyon sokszor átérezzük azt, amit Szent Pál is mondott: „bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen”……. „Én nyomorult! Ki vált meg e halálra szánt testtől?” (Róm 7,20; 7,24), vagyis attól, ami megakadályoz abban, hogy szabadon kövessem az Isten útmutatását.

Advent feladat, hogy ne kifogásokat keressünk, hanem Istent, a Vele való találkozást, az Ő üzenetét, és figyeljünk, hallgassunk a fülünkkel, a szívünkkel, hogy befogadjuk az akaratát. Isten vezetni akar bennünket. Az ószövetségi szentírási rész is erről szól: „Ezt mondja az Úr, a te Megváltód, Izrael Szentje: „Én az Úr, a te Istened arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell” (Iz 48,17).

Ez év októberében Ferenc pápa meghirdette a világszinódusi utat, és a mi egyházmegyénkben is elkezdődött a munka. Tájékoztattuk erről a folyamatról a lelkipásztorokat az egyházmegyei papi rekollekción, és sokan közülük lehetőségként tekintenek a szinódusi útra, hiszen – a szinódus jelentése – „együtt az úton” közösen átgondolhatjuk, milyen a kapcsolatunk Istennel, egymással, az egyházzal. Mindez rávilágít arra is, hogy tudatosítsuk magunkban, mindannyian az egyház tagjai vagyunk, éppen ezért, ne kívülállóként beszéljünk róla. De voltak a rekollekción olyanok is, akik itt is a kifogásokat keresték: miért kell ezzel foglalkozni, nincs rá időnk, stb.

Sokszor jelen van annak kísértése, hogy a saját fejünk után menjünk, csak azt tegyük meg, ami kényelmes, egyszerűbb, megszokott, nem keressük az új dolgokat. De az evangélium is egy új út. Meg kell újítani az Istennel való kapcsolatunkat is, hogy rádöbbenjünk, nekünk az Istennel kell járni egy szeretetközösségben, együtt kell sírnunk a sírókkal, nevetni a nevetőkkel, vagyis vigasztalni, bátorítani kell egymást.

Sokszor nem könnyű ez, de az Isten lehetőséget, kegyelmet adott számunkra, hogy megújítsuk életünket, kapcsolatainkat Vele és egymással.

Így érkezzünk meg az adventi időszak végén karácsonyra, a fény, az örök világosság születésnapjára, hogy ez a fény bennünk is megszülessen, és akkor soha nem fogjuk eltéveszteni az igazi célunkhoz, magához Istenhez vezető életutunkat, hanem végig tudjuk azt járni.

Jézus azért jött, hogy elvezessen bennünket az igazi isteni bölcsességre, és ezt a bölcsességet Isten nagy művei: a megtestesülés, a megváltás, a megszentelés igazolják. Nyissuk meg a szívünket, ne kifogásokat keressünk, hanem Istent, fogadjuk be a szívünkbe az Ő szavát és váltsuk tettekre a tanítását! – fejezte be elmélkedését a főpásztor.

A hagyomány szerint Palánki Ferenc megyéspüspök adventben meglátogatja a debreceni plébániák közösségeit és roráté szentmisét mutat be.

Legközelebb december 15-én, szerdán a Megtestesülés-templomban, 17-én, pénteken a Szent István-templomban és 22-én, szerdán Debrecen-Józsán, a Szent György-templomban mutatja be a hajnali szentmisét.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye