A koldus és a király – Mindannyian meghívottak vagyunk a lakomára

Élt a király palotája mellett egy koldus. Egyik nap meglátott egy hirdetést kifüggesztve a palota kapuja mellett: A király nagy vacsorát rendez. Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, bemehet az ünnepségre. A koldus továbbment. Végignézett a rongyain, és felsóhajtott. Biztos, hogy csak a királyok és a családtagjaik hordanak királyi ruhát, gondolta. Lassan megfogant benne egy gondolat. Annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett. Meg merje-e próbálni?
Visszament a palotához. Odalépett a kapuőrhöz.

– Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni!
– Várjon itt – felelt az őr, majd pár perc múlva visszatért. – Őfelsége fogadja önt – mondta, és beengedte a koldust.
– Látni óhajtottál? – kérdezte a király.
– Igen, felség. Annyira szeretnék részt venni a banketten, de nincsen királyi ruhám, amit felvehetnék. Kérem, felség, bátorkodhatom azt kérni, hogy adja nekem egy régi öltözetét, hogy én is részt vehessek az ünnepségen.

– A koldus annyira remegett, hogy észre sem vette a halvány mosolyt a király ajka körül.
– Bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál – szólt a király, majd odaszólította fiát, az ifjú herceget, és azt mondta neki.

– Vezesd ezt az embert a szobádba, és öltöztesd fel valamelyik ruhádba!
A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmában sem mert remélni.
– Most már alkalmas vagy arra, hogy részt vegyél a királyi vacsorán holnap este, de még ennél is fontosabb, hogy sosem lesz szükséged más ruhára. Ez a ruha sosem megy tönkre – mondta a királyfi. A koldus térdre hullott.

– Ó, köszönöm – kiáltott fel, és ahogy indulni készült, visszanézett koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott. Mi van, ha a királyfi téved? Mi van akkor, ha újra szüksége lesz régi ruháira, merült fel benne a kérdés, és gyorsan összeszedte őket.

Az ünnepség sokkal pompásabb volt, mint képzelte, de mégsem tudta úgy élvezni, ahogy kellett volna. Rongyait kis batyuba tekerte, és az folyton leesett az öléből. Az ételt gyorsan adták tovább adták, és a koldus lemaradt a legfinomabb falatokról.
Az idő igazolta, hogy a királyfinak igaza volt. A királyi ruha tényleg elnyűhetetlen volt. Mégis, az öreg koldus egyre jobban kötődött régi rongyaihoz.
Ahogy telt az idő, az emberek már nem a királyi ruhát vették észre, amit viselt. Csak a mocskos rongyokból álló batyut látták, amihez annyira ragaszkodott, bárhová ment. Úgy is beszéltek róla, mint a rongyokat cipelő öregemberről.
Egy nap, amikor már haldoklott, a király meglátogatta őt. A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy mellett heverő rongykupacra nézett. A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a királyfi szavai, és felismerte, hogy rongyai megfosztották attól, hogy igazi királyként járjon egész életében. Keserves sírásra fakadt ostobasága miatt, a király pedig vele sírt.

Meghívást kaptunk a királyi családba – Isten családjába. Ahhoz, hogy Isten vacsoraasztalánál lakomázzunk, csak annyit kell tennünk, hogy elhajítjuk régi rongyainkat, és felöltjük a hit „új ruháját”, amelyet Isten Fia, Jézus Krisztus ad nekünk. De nem ragaszkodhatunk régi rongyainkhoz. Ha Krisztusba vetjük hitünket, el kell engednünk a bűneinket és régi életmódunkat. Ezeket a dolgokat el kell vetnünk, ha meg akarjuk tapasztalni, milyen királyként élni, és bővelkedni Krisztusban. „A régi elmúlt, és íme: új jött létre!” (2Kor 5,18).

Miféle sírás tört fel az ostoba koldusból? Miért sírt vele a király?

Isten végtelenül szeret bennünket nem hagy magunkra akkor sem, ha elbukunk, rosszul döntünk. A jobb lator utolsó órájában tért meg és fogadta be szívébe Isten szeretetét.
A keresztséggel rajthoz állunk, és elindulunk a mennyország felé, egy kinek hosszabb, kinek rövidebb zarándokúton. Életünk során azonban sokszor elbukunk, de a bűnbánat szentségében letehetjük hibáinkat, „rongyainkat” az Úr elé, irgalmat kérve-kapva Jézustól az Eucharisztiában.

A bűnbánatban Isten minden emberi elképzelést felülmúló szeretetének ajándékát kapjuk.

Pilinszky egyik versének sora tömören, mellébeszélés nélkül fogalmaz:

„Akkor azt mondjuk: szeretlek.

Azt mondjuk: nagyon szeretlek.

S a hirtelen támadt
Tülekedésben sírásunk még egyszer
fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz
ülnénk.”


Ezért sírt az ostoba koldus.

A bánattal vegyülő öröm könnyei ezek, mert rádöbbenek, menynyire szeretve vagyok, és én ezt mennyire nem láttam …. és majd sír velünk a Király is.

Fotó: forraimarton.hu

Papp László plébános, Egyek

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye