„Számomra minden rólad szól!” Szent Gianna és Pietro házassága láthatóvá teszi a mennyet azok számára, akik szemlélik a kapcsolatukat – Hollósy Tibor előadása a Házasság hetében Nyíregyházán

,,Legkedvesebb Giannám! Többször elolvastam a leveledet és megcsókoltam. Számomra új élet kezdődik: a te nagy és áhított szeretetedé és a te ragyogó jóságodé. Kezdjük el szeretetünk életét!”
(Részlet a Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla levelezéséről szóló Szerelmes levelek című kötetből)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nyíregyházi csoportja február 14-én, a Magyarok Nagyasszonya Főplébánia dísztermében a házasság hete programjaihoz csatlakozott. Hollósy Tibor, a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium tanára, a Szent Janka-imakör vezetője és Lukács Krisztina, a Magyarországi Billings Központ vezetője tartottak előadást Szent Gianna Beretta Molla (Szent Janka) (1922-1962) életpéldája a házasságban és a családtervezésben címmel. Lukács Krisztina előadásáról később olvashatunk.

A Szent Janka-imakör küldetésének tartja Szent Janka tiszteletének magyarországi terjesztését. Hollósy Tibor, az imakör vezetője csatlakozva a házasság hete mozgalomhoz, Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla egyszerű, hétköznapi, példamutató házasságát mutatta be. Az olasz házaspár az életszentség útján járt, amelynek kulcsát egymásnak írt leveleikben is megfogalmazták:„mindent Jézusban”, és: „minden rólad szól”.

Az előadó mindenekelőtt Szent II. János Pál A test teológiája című beszédgyűjteményére utalt, amelyben a pápa a házasságot a szentségek prototípusának nevezi, mivel minden szentség egyre inkább bevon minket Krisztus és az Egyház jegyesi szövetségébe. Sőt a szentségben megélt házasság valós részvételt jelent ebben a szövetségben. Hiszen ez a szövetség a Szentháromság mintájára egy mély szeretetkapcsolat, mély közösség. A házasok pedig, ha valóban szentségi módon kívánnak élni, akkor kinyilvánítják ezt a mély szeretetkapcsolatot a világ számára, miként Gianna Beretta  Molla és Pietro Molla is. Tanúskodik erről Giannának (a továbbiakban: Jankának) halála után a Milánói Egyházmegyében kialakult egyfajta „kultusza”, amely a kanonizációnak is egyik előfeltétele.

Fotó: szentjanka.hu

Hollósy Tibor még egy aspektusra felhívta a figyelmet az említett beszédgyűjteményből. A teremtő Istent végtelen szakadék választja el teremtményeitől. A szentségek mintegy áthidalják ezt a szakadékot azáltal, hogy a Szentháromságból mutatnak meg valami fontosat, a közösséget. A házasság például a Szentháromság közösségét mutatja meg. Janka és Pietro házassága láthatóvá teszi a mennyet azok számára, akik szemlélik ezt a kapcsolatot – fogalmazott Hollósy Tibor, majd hozzátette, a szentség útja a papi és szerzetesi hivatás mellett a világban is kibontakozhat. Janka és Pietro a krisztusi életszentségre a házasságban kaptak meghívást.

Fotó: szentjanka.hu

Érdekes ez, mivel a szentek mártírok, hitvallók, de kevés házas szentről tudunk. Az előadó megemlítette Flüei Szent Miklós példáját, aki bár házas volt, de őt nem a házassága emelte a szentek sorába. Lisieux-i Kis Szent Teréz szüleit már a házasságban megélt kereszténységükért emelte oltárra az Egyház.

Janka és Pietro egymás iránt érzett mély szerelme megmutatja, hogy a Krisztus iránti szeretet semmit nem vesz el a szerelem szépségéből, a szeretett személyhez kapcsolódó vonzalomból és szenvedélyből; a gyermekekre irányuló odaadásból; az önfeláldozásból.

A Szent Janka-imakör vezetője ebből a három aspektusból kiindulva mutatta be a házaspár kapcsolatát, hozzátéve az intenzíven megélt Krisztus és a Szűzanya iránti szeretetüket:

A szerelmesek megismerkedésük után felfedezik egymás szépségét, vonzó voltát. Rájönnek, hogy a más-más hivatásuk mellett hasonló az érdeklődési körük: ez a család, a gyerekek és a felebarát iránti szeretet. Ezen kívül mindketten mély hitükről tesznek tanúságot.

Pietro, az elfoglalt mérnök, gyárigazgató rájön, hogy az érzelmek is fontosak az életében. Nemcsak büszke a szép és okos feleségére, hanem ki is fejezi felé ezt a vonzalmat. „Újra nézni téged, ó, drága Gianna, az édes szépséged és tekintetedből kiolvasni nagy szereteted, számomra a derű és élet balzsama…”

Jellemző rájuk a mindig a másikra figyelés, a másik örömének a keresése, ez tudja kiteljesíteni a szerelmi kapcsolatukat. Ez ma is követendő példa ebben az individualizált világban – fogalmazott az előadó, majd kihangsúlyozta, hogy mindezek mellett Pietro Jézust is bevonja a kapcsolatukba, Istennek köszöni meg, hogy rátalált a tökéletes társra.

„Először hallgattunk együtt szentmisét és vettük magunkhoz Jézust a szentáldozásban. Köszönöm, hogy nekem ajándékoztad Giannát, mint életem legédesebb társát. Uram, add, hogy mindig a legerősebb, legédesebb és legtisztább szeretettel szeressük egymást!” Pietro érzéseiről sok mindent elárulnak a levelei. Kapcsolatuk kulcsmondata, amit Pietro le is írt: „Számomra minden rólad szól!”

A szentségben megélt házasságukban elfér, hogy a szerelmesek munkás napokat töltsenek el egymás nélkül. Pietro a munkája révén nagyon sokat utazik, gyakran tölt időt külföldön. Az egymás jelenlétét pótló mély és gyakori levélváltások átsegítik őket a másik hiányából fakadó szomorú hangulaton is. Kibeszélik az elválás nehézségeit, és a fájdalmat odaadják Jézusnak.

Fotó: szentjanka.hu

Janka  mindig derűs, felhőtlen, őszinte és élénk természetű volt, a 30-as éveiben pedig felfedezi magában a szenvedélyt: „Arany Pietro”-nak hívja  hitvesét. „Te vagy az én Pietróm, már csakis veled érzem magam egy léleknek és egy szívnek.”

Látható, hogy ez nem egy sekélyes, érzelmileg túlfűtött lángolás, mely egy idő után kihűl, mint sok mai kapcsolat. Érzelmeiket a mély istenkapcsolatuk táplálja. Házasságuk előtt Isten áldását akarják kérni a házasságukra, közösen lelkigyakorlaton vesznek részt, hogy közös életük életre szóló legyen. Ezzel is válik érthetővé, hogy a négy gyermeküket nevelő, két aktív életet élő gyárigazgató-orvos házaspár soha nem égett ki, mert stabil alapokon nyugszik a házasságuk. Ehhez hozzá kell tenni, hogy alkalmazzák a jó házasság alapszabályát: időnként ketten elutaznak, és vannak nagybácsik, nagynénik, akik ilyenkor vigyáznak a gyermekekre. Jankának hét, Pietrónak négy testvére volt, és jó kapcsolatot ápoltak a nagy családdal.

A házaspár négy gyermeke a gyakran távol lévő édesapjukért is lelkesednek. Pietro gyakori külföldi tanulmányútjai során szól a gyermekeihez, naponta-kétnaponta hangfelvételeket küld nekik. Ennek a szoros kapcsolatnak a gyümölcseként tudható be, hogy egyik leánya apja mellett marad, ápolja őt egészen a haláláig.

Fotó: szentjanka.hu

Egy jó házasság az önfeláldozásról szól. Janka tudja, hogy Isten mire hívta őt: hitves, édesanya és orvos. Márpedig ha Jézus erre hívta, itt kell meghoznia az életáldozatát. Mindketten így gondolják, és ezt megalapozva továbbra is napi áldozók, és a rózsafüzért imádkozzák.
Negyedik gyermeküket várva Janka méhében daganatot diagnosztizáltak, és orvos lévén tisztában volt az esélyeivel, lehetőségeivel. Az édesanya mindenekelőtt a gyermek életét mentve vállalta a küzdelmes hónapokat.

1962. április 20-ánNagypénteken, Pietro elkíséri feleségét a monzai kórház szülészeti osztályára. Gianna derűs, nem mutat semmi aggodalmat, de tudja, hogy elérkezett egy szenvedéssel teli út végére. Rábízta saját és gyermeke életét az isteni Gondviselésre – ebben az odaadásban védettnek érezte magát. „Kész vagyok mindenre, amit Isten akar.”
Nagyszombaton 11 órakor császármetszéssel segítették világra a Molla házaspár negyedik gyermekét, egy egészséges kislányt, akinek az apa a Gianna Emanuela nevet adta. Az édesanya nagyon megviselt volt, hosszan, szótlanul nézte a kisbabát, kimondhatatlan szeretettel ölelte magához.
Gianna Beretta Molla április 28-án, Húsvét szombatján reggel távozott az örök életbe.

Pietro pedig itt marad egy csecsemővel és a másik három gyermekükkel egyedül. Pietro, a felelős beosztásban lévő édesapa, meghozva a maga önfeláldozó döntését, felsége halála után egyedül vállalja gyermekei nevelését.

Szent Gianna Beretta Mollát 2004. május 16-án avatták szentté Rómában. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjeként is tisztelik.
Liturgikus ünnepe: április 28.

Santa Gianna Beretta Molla életútja ITT olvasható.

Kovács Ágnes – Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye