április 2021

Kettős jubileumot ünnepel idén a magyarországi domonkos közösség: Szent Domonkos halála és a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából. A debreceni rendházban élő domonkos közösség plébániai feladatokat is ellát, ahol Górski Jacek OP plébános vezetésével Major Pius, dr. Leszkovszki Pál, Tokodi László domonkos atyák és Dezse Péter domonkos testvér szolgálnak.

Gyógyszerkutató orvos, zenetanár, építőmérnök, banktisztviselő, lengyel kultúrából érkező domonkos atyák változatossá, színessé teszik a debreceni közösség életét.

A következő napokban, az ÖRÖM-HÍR 2021. húsvéti számában is megjelent – Debrecenben szolgáló domonkosokról szóló – írásokat, interjúkat olvashatjuk az egyházmegye honlapján.

 

A zenetanár végzettségű Major Pius OP 1945-ben született Hódmezővásárhelyen. Mint domonkos atya, 1990 óta szolgál Debrecenben. Lelkipásztori feladatai mellett a helyi zenei élet fontos képviselőit és a fiatal zenészeket segíti jelenlétével, koncertjei városszerte ismertek.

Gyermekkorában vallásos nevelésben részesült, 10 évesen járult először szentáldozáshoz majd évekkel később, 1969-től a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus megújulás teljesen elvadította őt a templomtól. Elmondása szerint 10 percnél tovább nem bírta elviselni a szentmisét. A klasszikus zenén felnövő fiatalember vallásgyakorlásának az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő gitáros misék sem kedveztek. A 10 éves kora óta a zene különleges világával ismerkedő tehetségre később nagy hatással volt tanára, Szabó András művészdiplomás zongoraművész, aki – bámulatos módon arra is képes volt –, hogy balkezes zongoraversenyt adjon; ismerte Bartók összes zongoraművét. Szédítő volt, ahogyan játszott – fogalmaz Pius atya, aki a kiváló mestere hatására belelendült a zongoratanulásba.

rozsafüzér

A kisközösség tagjai imádkozták vissza a templomba

A gimnázium elvégzése után a szegedi konzervatóriumba járt, majd a diploma megszerzése lehetővé tette, hogy 12 éven keresztül zongoratanárként keresse a kenyerét. Az Egyházhoz való visszatérését egy szintén zenész (hegedűművész) domonkos barátjának köszönheti, akivel még a konzervatóriumban ismerkedett meg, és aki a belvárosi templomban szolgált káplánként. Az atya meghívta őt az egyházközségben működő kisközösségbe. Ott imádkoztak Pius atyáért, hogy el tudja fogadni a zsinat utáni előírás szerint celebrált szentmisét, és végül, ahogy fogalmazott, valahogy beszelidűlt a templomba. 24 éves volt, amikor végül be tudta fogadni a Szentlélek ajándékainak kegyelmét is.

Hálás, hogy a bencések nem fogadták be

A gondolataiban már a szerzetesi szolgálatot dédelgető zenetanár gyakran engedélyt kért a szegedi belvárosi templom plébánosától, hogy gyakorolhasson az orgonán, az orgonaművészet alapját, Bach orgonaműveit szerette volna megismerni. Közben  jelentkezett a bencésekhez, de mint mondja, köszönettel tartozik az akkori elöljárónak, hogy elutasította őt, mert így legalább rátalált az igazi helyére. „Azt mondják, nem mi választjuk a domonkos rendet, hanem Szent Domonkos választ bennünket” – fogalmazott Pius atya. Teológiai tanulmányait a szegedi szemináriumban végezte el.

Az első szeminarista éve után Bergou Géza Imre OP, a rangidős, megbecsült domonkosok egyike volt az, aki felvette őt a rendbe, majd nála tette le az örökfogadalmát is, és – az újjászületést jelképezve – V. Pius pápa után a Pius nevet vette fel. Mindez a szerzetesrendek szétszóratásának idején történt.

 

Mint a komolyzene nagy klasszikusait, Pius atyát is a zene emelte fel Istenhez

Útkeresés volt ez, és a zene Istenhez repítette a lelkemet. Ez vezetett a szerzetes-papi hivatáshoz.

Bach minden szerzeménye után azt írta (latinul) a kottalapra, hogy Istené a dicsőség. Amikor Haydn-t megtapsolták a Teremtés című oratóriuma bemutatója után, szembefordult a közönséggel, és az ég felé mutatott. Mélyen hívő ember volt. Beethoven is hitt Istenben, Chopin szentségekkel megerősítve tért haza Teremtőjéhez. Liszt Ferenc édesapja, Liszt Ádám is ferences szerzetesnek készült. Amikor apa és fia koncertkörúton Európát járták, egyszer csak Ferenc az apja elé állt, és közölte vele, hogy pap szeretne lenni. Liszt Ádám szelíden lebeszélte fiát erről a gondolatáról, és azt mondta, hogy az ő hivatása a zene, abban fogja dicsőíteni Istent.

A fiatal Liszt Ferenc 20 éves korában négy órákat töltött a templomban az Oltáriszenteség előtt. Koncertkörútjait 38 éves korában fejezte be, majd 10 évet Weimarban töltött, végül Rómában telepedett le. Ott magára öltötte a papi reverendát, amit többé nem vett le, végezte a breviáriumot, a rózsafüzér-imát. Budapesten, a Liszt Ferenc múzeumban látható a breviáriuma, a szemüvege és a rózsafüzére. Amikor letelepedett Rómában, az első szállása a domonkos kolostorban volt, ahol kapott egy cellát, egy pianínót, azon komponált további műveket, köztük több egyházzenei műve is született. Fő alkotása a Krisztus című oratóriuma.

Pius atya a zenei tehetségével a debreceni közösségének lelkét is Istenhez emeli, népszerűek a templomkertben tartott nyár esti hangversenyei. A szegedi konzervatóriumban töltött évekből megmaradt a jó kapcsolata Mohos Nagy Éva operaénekessel, aki később a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán az Opera Tanszék vezetője volt. Vele és a tanszék hallgatóival igen nagysikerű estéket tartottak.

 

„Mindig Istennek játszom. A zene mindig Neki szól. Ha leülök a zongorához, közben csak Rá tudok gondolni, és már korán reggel is Neki köszönöm meg az ébredést. Tulajdonképpen ez is egyfajta imádság.

A zongorázást és az imádkozásomat gyakran megakadályozza a gyógyíthatatlan migrénes fejfájásom. 50 éve szenvedek tőle. De a legszebb imádság a szenvedés. Szent Pió atyához sokan mentek gyógyulásukhoz kérve az ő közbenjárását, és meggyógyultak. Pió atya azt mondta erre, ha tudnák, hogy a betegségük milyen hatalom, akkor nem kérnék a gyógyulást. Ő 50 évig viselte a stigmákat, Jézus Krisztus öt sebét.

Azt tudom mondani, hogy a fájdalom egyenes úton tart és erősít a hitben is. Kitüntetésnek kell venni a szenvedést. Ha az emberek tudnák, hogy a földi szenvedést milyen mérlegen mérik a mennyországban, akkor mindenki csak szenvedni akarna. Semmire nem vágyom már. Célegyenesben vagyok” – fogalmazott Major Pius OP atya.

(A szó emberei 1. részében Górsi Jacek OP plébánossal készült interjú itt olvasható: http://www.dnyem.hu/index.php/item/3501-a-szo-emberei-1-beszelgetes-gorski-jacek-op-plebanossal-a-domonkosok-jubileumi-eveben  )

 

Fotó: Szabó Dávid

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Az egyházmegyei rendezvényeinken gyakran szolgáló Képmás Zenekar idei húsvéti meglepetése az Isten báránya című videoklip.

A zenekar egyházzenei repertoárja állandó dalának zenéjét Bolega László, a zenekar vezető gitárosa írta. Ez volt az együttes első saját zenei kiadványa, amely egy maxi lemezen került kiadásra 2009. karácsonyán, Isten Báránya címmel limitált példányban. 

 

Régóta terveztük, hogy újragondoljuk az Isten báránya dalunkat – osztotta meg velünk gondolatait Bolega László, a Képmás Zenekar vezetője. – 12 esztendővel, ezelőtt, amikor rögzítettük a dalt, a felvételhez szükséges paraméterek korlátozottak voltak. Egy pincében kellett feljátszanunk a választott dalt, amely megvalósítására nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre.

A rögzítéshez szükséges technikai eszközökön és metóduson is túlhaladt az idő. Az akkori felállás kísérő zenészei és vokal-listája is kicserélődött a különböző turnusok során. Kardos György, Halhóber Gábor, Horváth Sándor és jómagam maradtunk meg a 2009-es formációból, majd 2015-től Cserjési Beatrix, a Mandala Dalszínház színésznője állandó közreműködője lett a Képmás Zenekar egyházzenei és nagyszínpadi projektjeinek.

Ezzel egy időben kértük fel Soltész Évát, aki hegedűn működik közre a nagyobb kiállású koncertjeinken. Ennek hat esztendeje, így időszerű volt, hogy a jelenlegi formáció tagjainak tekintetében felfrissítsük és átdolgozzuk a dalt. 

Nagy segítségünkre volt ebben Sipeki Zoltán, a Zorán és Dés László produkciók kísérő zenekarának állandó gitárosa, aki a korábban Horváth Sándor ötlete nyomán rögzített klasszikus gitár témáját – ami a dal meghatározó motívuma –, átdolgozta és arányaiban egy teljesen más aspektusból prezentálja a hallgatóságnak. 

A hangfelvételt ugyanazzal a hangmérnökkel készítettük el, akivel 2009-ben: Bodnár Tiborral, aki azóta saját hangstúdiót alapított és nagy elhivatottsággal, előzékenységgel és türelemmel viselte szívén az Isten Báránya tétel feldolgozását. 

A videoklipet Kondás Kristóf, a Görögkatolikus Médiaközpont munkatársa, jó barátunk rendezte és forgatta, aki a zenekar eddig megjelent official klipjeinek a rendezője is egyben. A videoklip Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban készült.

Külön köszönet Csordás Gábor plébános atyának, hogy lehetővé tette a projekt megvalósulását. 

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, összhangban a Kormány rendeletével, a – koronavírus-járvány harmadik hulláma előidézte fertőzések csökkenése érdekében korábban meghozott – korlátozások részleges feloldásáról döntött. Ennek értelmében április 10-től ismét a hívek személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmiséket.

Az alábbiakban Palánki Ferenc megyéspüspök az egyházmegyénkre vonatkozó rendelkezéseit olvashatjuk.

1. Húsvét 2. vasárnapjának előesti szentmiséjétől (április 10.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások mellett:

– kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);

– kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés; a szentmisék után a templom padjainak, székeinek, ajtókilincseinek és korlátainak fertőtlenítése;

– kötelező egymástól 1,5-2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát! – Ennek betartatásához szükség van segítőkre.

– A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.

– A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

– A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.

2. Lehetőség szerint továbbra is gondoskodjunk a szentmise online közvetítéséről.

3. Paptestvérek számára ajánlom a szabadtéri szentmisék megtartását azokon a helyeken, ahol erre lehetőségük van.

4. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom.

5. Továbbra is érvényben marad az általános feloldozás megadásának lehetősége is. A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben.

6. Gyermekkeresztelésre és az esketésre érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.

7. Az elsőáldozás és bérmálkozás megszervezésében fokozott óvatossággal járjunk el.

8. A betegellátás alkalmával tartsuk be az állami járványügyi előírásokat.

9. A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, lehetőleg a ravatalozó mellőzésével.

10. Nagy létszámú zarándoklatokat, tömeges imatalálkozókat, körmeneteket még ne tartsunk.

 

Debrecen, 2021. április 09.

 Palánki Ferenc

 debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

 

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és a rokonság

húsvéti hittel tudatja, hogy

VITAI LÁSZLÓ

 

címzetes apát, címzetes kanonok, nyugalmazott plébános

életének 83., papságának 59. évében

2021. április 8-án szentségekkel megerősítve hazatért Krisztus Urunkhoz.

Vitai László nyugalmazott plébános lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot április 13-án 18 órakor mutatják be a nagykállói Szent Péter és Pál-templomban, majd április 14-én 10 órakor Biriben a templomkertben helyezik örök nyugalomra.

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk!

 

Debrecen, 2021. április 09.

2021. április 09., péntek 11:59

Az isteni irgalmasság rózsafüzére

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (Szent Faustyna Kowalska nővér, Napló 754)

„Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. (Napló 1572) E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget.” (Napló 929)

„Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot.” (Napló 1572)

„Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is.” (Napló 699)

„Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem Irgalmas Megváltójuk leszek.” (Napló 1075)

 

Az Isteni Irgalmasság üzenete

Az Isteni Irgalmasság apostola; Faustyna Kowalska nővér szegény tízgyermekes családban látta meg a napvilágot, 1905-ben Lengyelországban. Már hétéves korában megérezte az Úr Jézus hívását. Húsz évesen lépett be az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. 13 évet élt látszólag egyszerűen – szakács, kertész és portás munkakörben szolgálva. Életét azonban végig kísérték misztikus élményei, melyek gyóntatóján – Sopocko atyán – kívül, még rendtársai előtt sem voltak ismertek.

A legfontosabb üzenet, amelyet jelenések során maga Krisztus nyilatkoztatott ki a nővér által az emberiségnek, hogy Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet és az irgalom.

„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. (…) Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben….” – olvashatjuk Faustyna nővér Naplójából.

Az Isteni Irgalmasság kegyképe és rózsafüzére

Egy elragadtatásában Faustyna nővér megpillantotta Krisztust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, másikkal pedig megérintette mellét, melyből egy fehér és egy piros sugár lövellt ki. A fehér a vizet szimbolizálja, ami megtisztítja a lelket, míg a piros a vér; a lélek ereje. Ezt az utasítást kapta Jézustól:

„Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ’Jézusom, bízom benned!’. Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet először a kápolnátokban, aztán az egész világon!” (Napló)

„Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Meg fogom védeni, mint saját dicsőségemet.” (Napló)

Jézus Faustyna nővérre bízta az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amelyben az egész világ számára irgalmat kér az Atyától. Az ima során felajánljuk az Atyának Jézus Krisztus testét, és vérét, lelkét és istenségét az egész világ bűneinek bocsánatára. Mialatt egyesülünk Jézus áldozatával, arra a szeretetre hivatkozunk, amellyel a mennyei Atya Fia által megajándékozott minket.

Faustyna nővér a látomásokban kapott üzeneteket hat füzetben jegyezte le Naplójába – hirdetve az irgalmasság idejét, „amely előkészíti a világot végső eljövetelemre”, ahogy Jézus ígérte.

Halálát követően (1938 – ekkor épp 33 éves volt), az Isteni Irgalmasság üzenete az egész világon elterjedt. II. János Pál pápa 2000-ben szentté avatta a lengyel apácát, a katolikus Egyház egyik legjelentősebb misztikusát, és elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét, amelyet Húsvét második vasárnapján tartjuk.

Faustyna Kowalska nővér hamvait Krakkó külvárosában, Lagiewnikiben őrzik kolostora kápolnájában, ahol az Irgalmas Jézus kegyképet is találjuk. II. János Pál pápa kívánságának megfelelően a zárda mellett épült fel az Isteni Irgalmasság Bazilikája, melyet 2002-ben a Szentatya maga szentelt fel. 2004-ben pedig, a bazilika altemplomában megáldották a magyar zarándokok számára kialakított Szentek közössége-kápolnát, melynek két szemközti oldalán végigfutó mozaik, mintegy hetven szentet és boldogot, illetve tiszteletre méltó magyar és lengyel személyt ábrázol. Az oltár előtt, helyezték el Szent István király karereklyéjének egy darabját, díszes ereklyetartóban.

Irgalmasság rózsafüzére imádkozásának módja:

BEVEZETÉS:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE:
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után – háromszor):
Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végül szintén háromszor mondjuk: Jézusom bízom benned. Amen.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Április 11-én ünnepeljük idén az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Szent Fausztina magán-kinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért.

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Fausztina nővér Napló-ja 1146)

 

Az alábbiakban részletet közlünk Palánki Ferenc megyéspüspök 2016-ban, az Isteni Irgalmasság-évében elhangzott, beszédéből.

„Ha az Isten lényegi tulajdonságában elmélyülünk, az Atya irgalmas szeretetével, jóságával találkozunk, mert Ő maga a szeretet. Az Isten láthatatlan, de rá kell hogy csodálkozzunk arra, hogy az egész üdvösségtörténet folyamán megmutatta az Ő  szeretetét: „Amit ugyanis tudni lehet Istenről, az nyilvánvaló előttük, mert Isten kinyilvánította nekik. Hiszen az, ami láthatatlan benne: örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető” (Róm 1, 19-20). A létezés harmóniáját, az Istennel való szeretetkapcsolatunkat a bűn elrontotta, de az Isten a végtelen irgalmával megmenti az embert. Ezt az irgalmas szeretetet a megtestesült Ige, Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki.

Jézus példabeszédei az Isten irántunk való végtelen szeretetét mutatják be. Istennek minden egyes bárány végtelen értékű.  A Tékozló fiú története, a tékozló atya története is lehet, mert az atya eltékozolja mindenét: a szeretetét, a pénzét, vagyonát a bűnökkel küszködő fiaira. Az atya magához öleli a tékozló fiát, örömében lakomát rendez, de hogy miként folytatódik a történet azt nem tudjuk, és azt sem, hogy az idősebbik testvér részt vesz-e ezen a lakomán.

Ha megvizsgáljuk ezt a példabeszédet egészen közel juthatunk Isten szívéhez, ahhoz, hogy mit kell tennünk az életünk során, hogyan kell élnünk. A történet befejezetlennek tűnik, talán azért, mert ez akár a mi történetünk is lehet, hiszen bármelyik szereplővel azonosíthatjuk magunkat, mert sokszor mi vagyunk  a tékozló fiúk, akik megtérünk, visszatérünk, és olykor az idősebb testvér szerepét is megéljük, amikor megítéljük, elítéljük embertársainkat.  A mi életünk sem lezárt történet. Rajtunk múlik, hogyan folytatódik és fejeződik be, felfogjuk-e végre Isten irgalmas jóságát, és mint ahogy Ferenc pápa is tanította: „Engedjük-e, hogy átöleljen bennünket Isten jósága." 

Különös egybeesések

54b4716a3dc0cd733b26e61ebb10e28e XL

Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét csak húsvét második vasárnapján került sor.

Ekkor hirdette ki a pápa a világ számára az Isteni Irgalmasság ünnepét is, e szavakkal: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” A Szentatya ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánta átvezetni az Egyházat a harmadik évezredbe.

nover

„Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” (Faustyna Naplója 570)
„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” (Faustyna Naplója 699)

II. János Pál pápa életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja – 2005. április 2., az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert.

A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az Isteni Irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd Ferenc pápa 2014-ben szentté avatta.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Pappá szentelésük kerek évfordulóját ünneplő egyházmegyés papokért adunk hálát imáinkban, és Isten áldását kérjük további szolgálatukra. 

A gyémántmisés Varga János c. apát és kanonok pappá szentelése 60. évfordulóját június 18-án ünnepli.

Aranymisés papjaink: Pappá szentelése 50. évfordulóját április 14-én ünnepli Mons. Fodor András pápai káplán, püspöki helynök és tanácsos, c. prépost és bihari főesperes, június 20-án pedig Barna Gyula hosszúpályi plébános, Keresztes László Miklós c. apát és kanonok, püspöki tanácsos, nyugalmazott plébános és Szenes József c. apát és kanonok, nyugalmazott plébános.

Az ezüstmisés Molnár József nyírbélteki plébános pappá szentelése 25. évfordulóját június 15-én ünnepli.

A hagyomány szerint az évfordulójukat ünneplő papok májusban, az év utolsó papi rekollekcióján (a pontos dátumot később hirdetjük) a megyéspüspökkel együtt közösen mutatnak be hálaadó szentmisét az egyházmegye papsága jelenlétében.

 

A közös hálaadó szentmisén túl Fodor András püspöki helynök, pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából – tekintettel a járványügyi helyzetre – a közeljövőben három alkalommal mutat be hálaadó szentmisét:

2021. április 14-én, szerdán 18.00 órától a debreceni Szent Anna-székesegyházban az egyházmegye papjai, munkatársai körében, április 25-én, vasárnap 9.00 órától az előző szolgálati helyén, a debreceni Szent Család-templomban az egyházközség híveinek részvételével, végül május 14-én, 14.00 órától pedig ismét a Szent Anna-székesegyházban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Alföldi Régió tagjainak a jelenlétében.

 

Fotó: Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Kettős jubileumot ünnepel idén a magyarországi domonkos közösség: Szent Domonkos halála és a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából. A debreceni rendházban élő domonkos közösség plébániai feladatokat is ellát, ahol Górski Jacek OP plébános vezetésével Major Pius, dr. Leszkovszki Pál, Tokodi László domonkos atyák és Dezse Péter domonkos testvér szolgálnak.

Gyógyszerkutató orvos, zenetanár, építőmérnök, banktisztviselő, lengyel kultúrából érkező domonkos atyák változatossá, színessé teszik a debreceni közösség életét.

A következő napokban, az ÖRÖM-HÍR 2021. húsvéti számában is megjelent – domonkos atyákat, domonkos testvért bemutató – interjúkat olvashatjuk az egyházmegye honlapján.

 

Górski Jacek OP atya a lengyelországi Sławnó-ból származik, a krakkói anyarendházból 1993-ban érkezett misszióba Magyarországra, és azóta is itt él, hivatásának nagyobb részét a debreceni rendházban töltötte.

– A missziónk határozatlan időre szól. A Szent Domonkos Rend nemzetközi rend, ez azt jelenti, hogy bárhol szolgálhatunk a világban, és ha megtaláljuk a helyünket, nem kell visszatérnünk. Az anyatartomány örül annak, ha más országban otthonra találunk.

– Közel három évtizednyi szolgálat után elmondható, hogy otthonra találtál Debrecenben?

– Azt gondolom igen. A legtöbb időt itt töltöttem, időnként 2-3 évre „száműzetésbe” kell mennünk másik magyarországi közösségbe, majd újra visszaküldenek ide. Két év múlva fog lejárni a debreceni mandátumom, nem tudom hogyan alakul azután.

– Mit szeretsz ebben a városban?

– Ez jó kérdés. Szeretem a missziós kihívásokat, az olyan helyzeteket, amelyek alakíthatóak a pasztorális életben, ahol a hívek nyitottak, a régi hagyományok nem nyomasztanak, korlátoznak, hanem a jó gyakorlatokat megtartva, az idők jeleit figyelembe véve újak is bevezethetők. Az elmúlt időszakban tettük át a vasárnapi gyermekmiséket délutánra 5 órai kezdéssel. Nagyon népszerű az új időpont a családok, a hittanosok körében, és vonzza az újabb híveket is. Azt gondolom, az egyházközség tagjaival együtt mindannyian szabadságot élünk meg ebben a közösségben. Bővülnek a csoportok, nyitottak vagyunk a városi kezdeményezésekre, és arra is, hogy világi kulturális intézményekkel közösen szervezzünk eseményeket. Ezekre is számtalan példa volt már.

A domonkos lelkiséghez hozzátartozik a nyitottság. A máshol megtapasztalt jól működő dolgok elemeit beépítjük a pasztorális munkánkba. Azt gondolom, nekünk, domonkosoknak itt a helyünk, mert az emberekkel nem csak az érzelmeken keresztül, hanem intellektuális szinten is létrejön a párbeszéd.

Ebben a dimenzióban mi jól érezzük magunkat, színes a hívek közössége is. Még a külföldi diákok is nálunk találtak otthonra. A vasárnaponkénti angol nyelvű szentmiséken telt ház van, utána közösségi alkalmak, vidám délutánoktól, estéktől pezseg a plébániai élet. Van, amikor igény szerint lengyel nyelven is mutatunk be szentmisét a zarándokok, vagy az itt élő lengyel származású családok részére. Tehát nem egy homogén társadalmi réteget mondhatunk magunkénak, hanem egy színes, vitális, dinamikusan, pozitív irányba változót, ahol mindenki megtalálja a helyét.

közös 1

– A színes, impulzív, dinamikus élet egy sok évszázados rendi hagyományra épül, megteremtve a stabilitást. A világi lelkipásztorok egyedül élnek a plébániákon, míg a szerzetesek közösségben. Mi tartja meg a közösséget?

– Ami leginkább összeköt bennünket, az a napi szentmise, a rózsafüzér imádkozása, a reggelente végzett szentségimádás és a naponta három alkalommal a közös zsolozsmázás. A hétköznapi ebédnél is mindenki jelen van, és vasárnap esténként másfél órás szabadabb, kötetlenebb társalgással zárjuk a hetet. Kéthavonta házi káptalant tartunk, ahol megbeszéljük a jövőre vonatkozó terveket, ünnepeket, fontos eseményeket. Ezek az együtt töltött idők összekovácsolnak, családdá formálnak bennünket. Találkozunk más magyarországi rendtársainkkal is, és számomra kiemelten fontos, hogy a krakkói anyaházat is időnként meglátogassam.

– A gyökerekhez időnként vissza kell térni, hogy megerősödjünk identitásunkban

– A lengyel tartományból indultam, ott végeztem a teológiai tanulmányaimat.

Amikor visszamegyek a krakkói klauzúrába, szó szerint azt érzem, mint amikor a halat visszadobják a vízbe. Ott a hagyományos közösségben sokan vannak, és többnyire fiatal szerzetesek élnek. Az ott eltöltött néhány nap elég ahhoz, hogy helyrebillenjen, megerősödjön a rendi identitásom, hogy újult erővel folytathassam a missziós munkámat.

Meg kell találni az egyensúlyt a régi kolostori élet és az itteni életem között. Egy misszionáriusnak is vissza kell térni időnként az anyaházba, az eredeti forráshoz, hogy újra és újra önmagára találjon.

logó

– A jubileumi évben milyen programokkal ünnepel a debreceni közösség?

Országos novellaíró pályázatot hirdettünk, amelyre várjuk a jelentkezéseket. Szeretnénk meghívni Palánki Ferenc megyéspüspök atyát a jubileumi szentmisével egybekötött templomszentelésre, tervezzük, hogy az emlékévre bronzból készült alkotást fogunk elhelyezni a templomkertben. Szent Domonkos ereklye átvitelének ünnepe is nagyobb ünnep keretében zajlik majd. Szent Domonkost halálakor Bolognában temették el a Szent Mihály kolostor templomában, majd az 1234. május 24-én történt szentté avatása után a tiszteletére épített díszes San Domenico-templom gótikus kápolnájába vitték át, ahol most is nyugszik. Ezt a napot a szerzetesek nagy ünnepként ülik meg.

Augusztus 8-án az egyházközségünk híveivel részt veszünk a központi domonkos család találkozóján Budapesten, amelyen a szerzetesek, szerzetesnők, világi domonkosok és a domonkos templomok hívei vesznek részt. Ezeken kívül még számos esemény, köztük lelkigyakorlatok, máriapócsi zarándoklat, kiállítás is színesíti majd az évet.

 

Fotó: Szabó Dávid

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Évről évre egyre több ember szívét érinti meg a lelki adoptálásért végzett imaszolgálat, mely során 9 hónapon keresztül napi 5 perc imával lelki közösséget vállalnak egy-egy megfogant ÉLETÉRT, akit abortusz veszélye fenyeget.

Magyarországon a pálos rend a ’90-es években kezdte el terjeszteni ezt az imalehetőséget, mely során a plébániánk híveihez is eljutott e nemes ügy. Templomunkban 1996. március 25-én volt az első fogadalomtétel, ahol Mészáros Domonkos OP atya mutatta be a szentmisét a Megtestesülés-templom alakövénél, és e szentmisében tette le sok hívő a fogadalmat. Két évvel ezelőtt pedig csatlakozott plébániánk a József Szövetséghez, ahhoz az egyesülethez, ahol összefogják és terjesztik a lelki adoptálás lehetőségét.

Az idei évben március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, immár 26. alkalommal tett fogadalmat a Szent László Domonkos Plébánia híveinek népes csoportja. Ezen a napon 18:00-kor az online szentmisét Tokodi László OP celebrálta ezekért a gyermekekért, családjukért és az ő életük védelmében cselekvő emberekért. A domonkos atya prédikációjában a kegyelemről beszélt, melyet Isten különféle módokon ajándékoz az emberek számára. A kegyelem megmutatja, hogy nem az emberi erőfeszítéseken, munkálkodásunkon múlik minden, hanem az Istenen, továbbá segít nekünk abban, hogy önmagunk helyett Istenre irányítsuk a figyelmünket. Isten mindig úgy ajándékoz, hogy nem kényszerít semmire, így arra sem, hogy elfogadjuk ajándékát. A mi döntésünk, hogy együtt akarunk-e munkálkodni a kegyelemmel. Szűz Mária az angyali üdvözletkor rácsodálkozik, hogy kegyelmet talált Istennél, majd neki is ki kellett mondania, hogy elfogadja, sőt befogadja a kegyelem ajándékát. A megtestesült kegyelem, maga Jézus, egész életével, különösen halálával és feltámadásával megadja számunkra, hogy üdvözülhessünk. Isten a mi életünkre már kimondta az Áment (Igen, legyen!), de a mi igenünkre is szükség van.

A homília után idén 32 hívő tett fogadalmat online formában, kinek-kinek a nevét László atya felolvasta és vitte Jézus elé, így a templomtól távol, de szinte személyesen is jelen voltak az imát vállalók, majd egy-egy meggyújtott gyertya mellett, László atya vezetésével először mondták el a napi imát. Ez a gyertya jelképezi a megfogant gyermeket, akit rájuk bíz az Úr az elkövetkező kilenc hónapban. Otthonunk csendjében férjemmel mi is megértettük és átéreztük az imádság szükségességét és mélységét, miközben kértük a családok számára a kegyelmet, hogy otthonaik az élet forrásai és védelmezői legyenek.

Hálaadó szentmise minden hónap 28. napján 18:00 órakor lesz a templomban, mely előtt az imaközösség rövid imaórát tart a védtelen emberi életekért, a MAGZATOKÉRT – reméljük, hamarosan a szentmisén való személyes részvétellel.

A lelki adoptálás megkezdésére bármikor van lehetőség, akár személyesen, akár csoportban. Mindenkit buzdítunk erre a fontos imádkozásra, mely a napi ima és egy tized rózsafüzér elmondásából áll, illetve tetszőleges felajánlást is lehet erre a célra tenni.

 

Dr. Márkus Bernadett

Szent László Domonkos Plébánia, Debrecen

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Afrika déli részén a keresztények, míg az északi országokban a muzulmánok élnek többségben. Nigéria épp azon választóvonalra esik, ahol már magasabb arányban találunk keresztény közösségeket, de az uralkodó vallás a muzulmán. Ennek egyik következménye, hogy a keresztényüldözés ebben az országban is egyre nagyobb méreteket ölt, Jézus Krisztusba vetett hitükért keresztények százai szenvedik el évről évre az iszlamista szélsőséges Boko Haram és más terrorista csoportok kegyetlenségeit.

A terroristák gyerekeket rabolnak el, hogy katonákká képezzék ki őket, hetente történnek gyilkosságok, keresztény vezetőket, papokat, szeminaristákat és válogatás nélkül bárkit megölnek, aki keresztény. Afrika országaiban a legsúlyosabb a keresztényüldözés, Nigériában karácsonykor templomot, kórházat gyújtottak fel, ugyanakkor éppen ezen a kontinensen nő a legnagyobb mértékben a keresztények száma. Üldöztetésük, a népük és egymás iránti szeretetük erősíti őket, hitükért az életüket is feláldozzák, élik az evangéliumot.

 gyerekek

(2021. januárjában nyolc gyereket raboltak el Nigériában egy árvaházból gyerekkatonának. A nigériai hatóságok a Boko Haram terrorszervezetnek tulajdonítják az emberrablást. Három felnőttet is magukkal vittek a fegyveresek január 23-án, de nekik sikerült elmenekülniük. Az Egyház azt kéri, hogy teremtsék meg a biztonságot az országban. (MK)

„Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele” (1Kor 12,26). Istengyermeki voltunkban, Jézus Krisztus testvérei, lélekben egymás keresztény testvérei vagyunk, a több ezer km-nyi távolság ezen mit sem változtat.

A Hungary Help program, Magyarország humanitárius támogatása gyors és hatékony segítséget nyújt a humanitárius válságok áldozatainak, valamint az üldözött keresztényeknek. Segítségével keresztény fiatalok százai élhetnek félelem nélkül legalább addig, amíg az egyetemeinken folytatják tanulmányaikat, és természetesen szakemberként hazatérve ők is segítségükre lehetnek népüknek, keresztény testvéreiknek. 2020 szeptemberében összesen 170 keresztény ösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait Magyarország felsőoktatási intézményeiben, köztük a Debreceni Egyetemen.

 Elisabeth 7M7A7622 tom

A 26 éves keresztény vallású Elizabeth Ayoade Adeyemo 2019 szeptemberében több társával együtt érkezett Nigériából Debrecenbe a Hungary Helps Program támogatásának köszönhetően. Elizabeth a közel 400 ezres lakosú nyugat-nigériai Shaki városában él a családjával, ahol a lakosság 70%-a muzulmán, 30%-a pedig keresztény.

A nigériai keresztény lány különös küldetést tűzött ki maga elé, népe megmentésén fáradozik. Elképzelésének megvalósítását segíti Magyarország a nyugodt életkörülményeivel, amelyben csak a hitére és kutatásaira koncentrál.

 

– Magyarországon nagyon jó, itt szabadon, félelem nélkül élhetek – kezdi beszélgetésünket Elizabeth. A különleges kegyelmet, hogy itt tanulhatok, Istennek köszönhetem, és mindent megteszek, hogy ezt az ajándékot továbbadjam a népemnek.

– Keresztényi küldetésünk, hogy az Istentől kapott ajándékból, a szeretetből rajtunk keresztül szeretteink, embertársaink is részesüljenek. Egy üldözött világban ennek konkrét jelentése is lehet. Mivel mentheti meg Afrikát egy törékeny lány?

– Szenvedélyesen szeretem a népemet. Az alultápláltság és az éhezés nagyon nagy problémát jelent Afrikában. A szaharai országokban az emberek nem férnek hozzá jó minőségű ételhez és vízhez. Az öt év alatti gyermekek a fehérje és energiahiány miatti alultápláltságtól szenvednek. Úgy érzem, tennem kell valamit.

img1.php

(Fotó: Magyar Kurír)

Elhatározásom szerint azon fogok dolgozni, hogy megtaláljam azt az élelmiszert, amelyhez minden éhező hozzájuthat. Olyan magas proteintartalmú és kedvező árfekvésű kekszet szeretnék elkészíteni, amely a legszegényebb gyerekek számára is elérhetővé válik.

Éppen ezért egyetemre jelentkeztem, hogy a tervem megvalósításához megfelelő tudáshoz jussak. Afrikában élelmiszertudományi szakon szereztem meg az alapdiplomát 2016-ban.

A mi kontinensünkön sokféle rovar található, amelyeket étkezési célra is felhasználnak, ezért az alapképzésem alatt végigtanulmányoztam az összes rovart, és rátaláltam arra a hernyóféleségre, amelynek több mint 50 %-os a fehérje tartalmához, sok ásványi anyag is társul.

Átgondoltam, hogyan használhatnám fel ezt a rovart. Megsütve, ledarálva liszt állagú anyagot kapok belőle. Afrikában szintén nagy mennyiségben termelnek egy őshonos fehérjedús cirokféle növényt, amelynek magjából lisztet készítenek. E két komponenst megfelelő arányban összekeverve ízletes kekszet kapunk, amely olcsó és Afrikában könnyen előállítható, beszerezhető, egészséges, tápláló étel.

– A magyarországi tanulmányaidban is e nemes cél vezet?

– Feltett szándékom, hogy segítsek. Nálunk sajnos elég gyakoriak a szakszervezeti sztrájkok az egyetemeken is, emiatt csaknem egy évet kellett várnunk a diploma megszerzéséig, mert hónapokig szünetelt a tanítás. Tehát elég sok volt a bizonytalanság.

A Hungary Helps programnak köszönhetően 2019 szeptemberétől mesterszakon folytathatom tanulmányaimat Debrecenben. Élelmiszer-biztonsági szakon tanulok, idén fogok diplomázni. Szeretnék még maradni PhD-s képzésen, a kutatásaimhoz szükségem van további tanulmányokhoz.

– Mely fázisban tart most a kutatásod?

– Örömmel mondhatom, hogy a kutatásom első elméleti fázisa most lezárul, a gyakorlati rész következik, hiszen hamarosan el kell készíteni a kekszet és annak szenzoros elemzését.

Sokat imádkozom, hogy minél jobban sikerüljenek az elemzések, hogy tudásomat kamatoztathassam Afrika népéért.

– A Hungary Helps Programon túl az afrikai diákok részére vannak más külföldi ösztöndíj lehetőségek is?

– Vannak civil kezdeményezések, de kifejezetten az üldözött keresztényeket segítő program csak a magyarországi humanitárius program. Nagyon sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy a diákok ezen magyar ösztöndíjban részesüljenek. Többek között a szervezet által meghatározott keresztény egyház elkötelezett tagjának kell lenni, erről ajánlást is várnak a pályázathoz. Nigériában sokan ismerik a Hungary Helps programot, Magyarország humanitárius segítségét. Kevés diákot választottak ki, én Isten kegyelmének tartom, hogy megkaptam ezt az ösztöndíjat. De ettől függetlenül tudom, hogy Isten mindig is velem van.

– Tartod a kapcsolatot a többi Hungary Helps ösztöndíjas diákkal?

Igen, három másik nigériai diák tanul Debrecenben, illetve egy kenyai lány, iráni, palesztin, és pakisztáni diákokról is tudok. Mindenki rendszeresen jár egyházi felekezetbe és gyakorolja hitét.

2019 októberében részt vettünk a Keresztény üldözöttekért konferencián, amelyet Budapesten tartottak meg. Ott találkoztunk a Magyarországon tanuló többi ösztöndíjas diákkal néhányan még egy dalt is előadtunk a program részeként, ami elnyerte a közönség tetszését.

afrika 6

– Megtapasztaltad, hogy milyen egy békés országban élni félelem nélkül. Ezután a néhány év után visszatérsz Afrikába?

– Nem tehetek mást, haza kell mennem. Népem iránti szeretetem olyan, mint Isten iránti szeretetem. Nem tagadhatom meg, bármi történjen is. Magyarország és a program segített nekem, ezt úgy akarom meghálálni, hogy az itt megszerzett tudásommal segíteni fogok az éhező népemnek. Ez egy sorsfordító lehetőség mindenki számára.

A baptista egyházhoz tartozom. Amióta megérkeztem Magyarországra, itt is jó keresztény szeretnék lenni, ezért járok a debreceni közösségbe, sokat imádkozom, és szigorú böjtöt tartok. Nagyböjtben csak este eszem. Tavaly ezt 54 napig megtartottam, és olyan is volt már, hogy hét napig csak vizet ittam.

2011 januárjában tértem meg, én ezt újjászületésnek nevezem, életemben ez a legszebb dolog, ami valaha történhetett velem.

Teljesen más erkölcsösen, jó emberként élni, mint újjászületett kereszténynek lenni. Nagy különbség. Amíg valaki nem vallja meg Jézust, nem tölti be a Szentlélek, addig sokkal szegényebb az élete. Édesapám pedagógus, szintén keresztény, első felesége halála után házasodott újra. Öt féltestvérem és egy édestestvérem van Afrikában. Édesanyám muszlim volt, és apám hatására keresztelkedett meg.

– Brutális támadásokról, gyilkosságokról, mészárlásokról szólnak a híradások.

– Minden igaz, amiről olvasunk, hallunk a híradásokban. Mennyire más innen nézni, mint átélni! Még egészen kicsi voltam, amikor egyik istentisztelet közben ránk gyújtották a templomot. A város, ahol élek, muszlim többségű. Nagy traumát éltem át, kívülről gyújtották fel az épületet, az ablakok betörtek, a lángok az ablakokon keresztül csaptak be, mindenki elkezdett kifelé rohanni, borzalmas volt. Az öreg emberek, akik nem tudtak futni, égési sérüléseket szenvedtek. Ezt akkor Nigéria több pontján is elszenvedték a keresztények, összehangolt támadás volt, de azóta is folyamatosan történnek hasonló és még brutálisabb esetek, gyilkosságok. Ez az én saját élményem, de az északi területeken a Boko Haram terrorista szervezet brutális akcióiról, kegyetlenségeiről most is sokat hallunk.

Pszichésen is nagyon megterhelő, hogy ezzel a traumával nőnek fel gyerekek. És ennek soha nem lesz vége. Az életünk része a rettegés. Bármikor, bármi megtörténhet.

A keresztények mindennapi életét megnehezíti az üldözés. Az emberek Krisztusba vetett hitükért elveszítik otthonaikat, életüket. Egyetlen vigaszunk Jézus Krisztus, aki azt mondja: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa” (Mt 5,10). Mi ezt komolyan vesszük, ebbe kapaszkodunk.

– Szenvedésetek árán mélyebb hitű keresztények vagytok, mert élitek az evangéliumot.

– Igen, pontosan. Sok szomorú családtörténetről hallhatunk a híradásokon keresztül.

Leah Sharibu egyike annak a 110 iskolás lánynak, akiket a Boko Haram még 2014 februárjában rabolt el a Yobe államban, Dapchiban, a Government Girls Science and Technical College-ban. A lányok közül öten meghaltak fogva tartásuk idején. Egy hónap múlva kormányzati nyomásra a Boko Haram beleegyezett a diákok visszaadásába, de Leah Sharibu-t nem engedték szabadon.

„A Boko Haram azt mondta Leah-nek, hogy fogadja el az iszlámot, de ő elutasította" - mondta el két lány Leah édesanyjának. „Könyörögtünk, hogy mondja csak el az iszlám nyilatkozatot, tegye fel a hidzsábot (a nők haját letakaró fátylat), és szálljon be a járműbe, de azt mondta, hogy ez nem az ő hite, akkor miért mondaná? Ha meg akarják ölni, folytathatják, de nem tagadja meg a hitét. Leah-t azóta is fogva tartják.

(Forrás: www.christiantoday.com )

– Hogy lehet állandó félelemben élni?

– Jézus azt mondja: „békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (Jn 16,33). „A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet ad, a reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk” (Róm 5,4-5 – Károli fordítás).

Kedves Elizabeth!

Az Öröm-hír olvasói nevében is gratulálok a nemes küldetésedhez! Isten bőséges áldása, szeretete kísérje életedet, tanulmányaidat célod elérésében!

 

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Tolmács: Papp Eszter