február 2020

Finisben vannak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületi feladatai. Már csak néhány hónap van hátra és 2020. szeptember 13-20-ig a budapesti eseményeken keresztül nemzetek ünneplik majd az Oltáriszentséget. Addig is számtalan program, egyházmegyei, egyházközségi rendezvények, előadások segítik a híveket a ráhangolódásra.
Hirdetik ezt az ország római katolikus templomai elé kihelyezett óriásplakátok, molinók is, amelyek a mi egyházközségeinkbe, így Debrecenbe is megérkeztek.

A legutolsó debreceni programunkon február 19-én, a Kölcsey Központban dr. Dolhai Lajos, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, az Egri Hittudományi Főiskola rektora tartott érdekes prezentációs előadást az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról, az előkészület folyamatairól és főbb eseményeiről. Erről szóló tudósításunk hamarosan olvasható.

A közeljövőben pedig május 9-én, Nyíregyházán, a Continental Arénában megrendezésre kerülő egyházmegyei nagyrendezvényen A MI NAPUNK – egyházmegyei közösségi napon ünnepelhetjük együtt az Eucharisztiát, amire ezúton is várunk mindenkit szeretettel. A rendezvény részleteiről hamarosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjai megtekinthető a következő oldalon: https://www.iec2020.hu/hu/program

Regisztrálni lehet: https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio

Kovács Ágnes/Örömhír sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Télbúcsúztató, tavaszváró farsangi mulatságot rendeztünk a Seregély István Papi Szociális Otthonban.

Az ünnepség alkalmával maskarába bújtak az intézmény lakói és dolgozói. A nevezetes ünnep alkalmával farsangi műsorral, és jelmezbemutatóval örvendeztették meg a lakók egymást. A farsangi szereplők között találkozhattunk a virágárus lánytól kezdve Mekk Elekkel és még sok-sok mesefigurával. A legnagyobb népszerűségnek azonban a cigány házaspár örvendhetett, akik bevezették a közönséget az autentikus cigányzene világába.

Az ünnepi műsort tombolasorsolás és táncos farsangi mulatság követte, az ebédhez farsangi fánkot fogyaszthattak a résztvevők.

Kéningerné Ignácz Ibolya
intézményvezető

Biztosan sokan emlékeznek még arra a felajánlásra, amelyet a 2019-ben pappá szentelt Sziklai Dávid, jelenlegi rakamazi káplán atya tett június 29-én, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott első szentmiséjén. A hagyomány szerint az első szentmise perselyadományával az újonnan felszentelt papot támogatják, így Dávid atya megtehette, hogy azt a papnevelés céljára ajánlja fel.
Az adomány célba ért, amely a kispapok testi-lelki növekedését szolgálta, szolgálja, mert a rakamazi káplán atya volt papnövendék társait azóta is segíti, támogatja. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papnövendékei a közelmúltban köszönetük jeléül meglátogatták jótevőjüket, Sziklai Dávid atyát szolgálati helyén, a rakamazi plébánián. Az alábbiakban Szabó Gábor írását olvashatjuk.

De vajon, ha valamit szeretetből kapsz, nemde szeretettel adod vissza? Mi is így cselekedtünk. Egyházmegyés közösségünk a nagylelkű felajánlást megköszönve látogatást tett Sziklai Dávidnál, a lelkes káplán atyánál. Egy nagyon szép napot tölthettünk el a rakamazi egyházközségben, ahol Takács János plébános is örömmel és finom ebéddel fogadott bennünket. Közösen jártuk be a filiáikat (Tímár, Szabolcs, Tiszaeszlár-Bashalom, Tiszanagyfalu), megtekintve azok különlegességeit, látnivalóit. A szeretettel teli együttlétbe bekapcsolódtak a hívek és a plébánia hűséges ministránsai is a közös szentmisén, illetve utána a kötetlen találkozás során.

Dávid atyával a szemináriumban együtt töltött évek alatt is jó kapcsolatban voltunk, így e találkozásnak, látogatásnak örömmel tettünk eleget. Ez egy egyszerű látogatás volt, aminek az alapját, a jó kapcsolatot még Dávid atya indította el a szemináriumban. Örömünkre szolgál, hogy viszonozhatjuk a nagylelkű szeretetét, és biztos vagyok abban is, hogy nem ez volt az utolsó találkozásunk.

Ezzel a beszámolóval a megbecsülésre szeretném felhívni a figyelmet. Mindannyian találkozhatunk olyan személyekkel, akik valamilyen formában gondoskodást, törődést, szeretetet nyújtanak számunkra. A kérdés az, hogy észrevesszük-e őket, és ha igen, akkor tudunk-e hálás szívvel köszönetet mondani a felajánlott szeretetért, mert „Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretetet fektetünk az adásba” . (Kalkuttai Szent Teréz)

Kedves Dávid atya!
Ezúton is hálásan köszönjük az adományaidat és mindenekelőtt nagylelkű szeretetedet!

Szabó Gábor papnövendék
Fotó: Nyeste Tamás papnövendék

Közel egy évvel ezelőtt 2019. április14-én kezdődött a Szentlélek szeminárium a debreceni Szent László-templomban. A kilenc alkalmas karizmatikus lelkigyakorlaton 150 hívő vett részt. Közülük sokan vannak, akiknek a szeminárium gyökeres változást hozott az életében és elmondásuk szerint azóta is Krisztussal a legnagyobb kalandot élik meg, aminek nem lesz vége.

A zárást követően alakult egy dicsőítő csoport a templomban, ami azóta is működik, és ennek az első nyitott alkalmát – amelyre nemcsak a szeminárium résztvevőit, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak –, a héten, február 20-án, csütörtökön este 6 órától tartják a Szent László-templomban. A találkozó szentmisével kezdődik, majd szentségimádással és gitáros dicsőítéssel folytatódik.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2020. február 17-én óvodai szakmai tanácskozást tartott a Püspöki Hivatalban. A megbeszélésen jelen voltak az egyházmegyei óvodai intézményegységek vezetői, valamint Nyírbátorban 2020. szeptember 1-jétől induló új építésű óvoda intézményvezetője is.

Molnár Katalin EKIF főigazgató nyitotta meg az egyházmegyei óvodai tanácskozást közös imával, a résztvevők köszöntésével és Palánki Ferenc megyéspüspök úr szeretetteljes üdvözletének átadásával .

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2020. szeptember 1-jétől óvodai intézményegységgel bővül; Rácz Tiborné intézményvezető asszony bemutatta Kissné Hajósi Anikó óvodavezető asszonyt a közösségnek.

A szakmai napon egyeztetésre került az óvodai szabályzatokkal kapcsolatos valamennyi dokumentum, ezek egységesítése, bővítése, amely munkálatban Imre Lászlóné óvodavezető (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola) segített.

A Katolikus Pedagógiai Intézet félévi értekezletén hallottak és az abból adódó feladatok közös értelmezése, megbeszélése után az új pályázati lehetőségekről, valamint az óvodai tanfelügyeleti tapasztalatokról Tárkányiné Budai Éva óvodavezető (Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda) nyújtott tájékoztatást a résztvevő magasabb vezetőknek.

A résztvevők az óvodai felvételekről, a kormányhivatalok és az OH feladatairól is egyeztettek.

A jó hangulatú, örömteli tanácskozás aktuális felvetésekkel zárult. A közös ebéd alatt az óvodavezetők közötti beszélgetésekre, szakmai egyeztetésekre is lehetőség adódott.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

80 millió Ft értékű pelenkát adományozott a DM az országos Katolikus Karitász számára, amelyből egyházmegyénkben is több száz rászoruló kisgyermekes család részesült. Az adományokat az egyházmegye nagyobb városaiban kapták meg a karitász csoportok vezetői, akik településeiken keresik fel a nehéz sorsban élőket.

Mészáros László egyházmegyei karitászigazgató elmondta, minden rászorulót szeretnének támogatni a DM adományából, ennek következtében egy-egy családnak kevesebb jut belőle.

A DM Kft már évek óta támogatja a nehéz körülmények között élő embereket. Ennek hatására a cég munkatársai közül egyre többen csatlakoznak a karitatív szervezet önkéntes munkájához, és vállalnak szolgálatot a betegek, idősek gondozásában, csomagosztásban, vagy éppen a cégen keresztül adódó lehetőségek során – tájékoztatott bennünket örömmel a karitászvezető.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, az Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban és a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnáziumban működő Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetének vezetői – Csernyus Enikő, Rubóczki Béla, Smidné Hetey Rita és Tamás István – a trianoni emlékév nyitányaként „Szeressük vissza Magyarországot!” felhívással közös megemlékezést szerveztek 2020. február 12-én.

Ebből az alkalomból Szőke Zoltán, a Turul Csapat vezetője és Józsa Róbert, a Trianon-menet csapatának tagja tartottak előadást a Szent Imre Gimnázium kápolnájában. Az evangélikus és a görögkatolikus iskolákból érkező diákok gimnazistáinkkal együtt interaktív élménybeszámolót hallhattak és láthattak arról a közel 1700 km-es, 46 napos zarándokútról, amelyet Csíksomlyótól Versailles-ig tett meg néhány elkötelezett hazafi, hogy felhívja Európa figyelmét arra a tragédiára, amely hazánkat 100 évvel ezelőtt érte.

Az érdekes és mély tiszteletet kiváltó előadás után a három intézmény lelki vezetője – Nagy Csaba római katolikus, Bozorády Ildikó evangélikus és Sivadó László görögkatolikus iskolalelkészek – közösen megáldották azt a trianoni zászlót, amelyet Simay Zsolt tervezett és készített. A zászlón a régi Magyarország térképének körvonalát fekete színnel ábrázolták, háttérben pedig az elcsatolt, illetve a jelenlegi települések nevei olvashatóak. Ezek a lobogók a három intézményben emlékeztetnek mindenkit Trianon fájdalmára és az összetartozás fontosságára.

A közös megemlékezést megtisztelte Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csizmadia Anna, a szövetség elnöki kabinetvezetője, Dalmay Árpád, a felnőtt Rákóczi Szövetség elnöke, Buday Barnabás evangélikus esperes, a Magyar Cserkészszövetség korábbi elnöke, Turányi Szilárd, a IX. Észak-alföldi Cserkészkerület elnöke, valamint az iskolák vezetői, a szervezet összekötői, vezetői.

Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást, és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek” – idézte Tormássiné Kapitány Ágotha intéz-ményvezető asszony köszöntőjében Wass Albert szavait.
Ezen gondolatokkal és megemlékezéssel vette kezdetét trianoni ünnepségsorozatunk.

Rubóczkiné Pekó Brigitta intézményvezető-helyettes

 

A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében éppen 25 éve alakult meg a Cursillo mozgalom. Ezt ünnepelve a cursillisták az egész évet visszaemlékezéssel és ünnepléssel töltik. Az eseménysorozat legelső nyitóalkalma 2020. február 15-én volt a debreceni Megtestesülés-templomban.

Az ultreyán megjelenteket Zsirosné Seres Judit, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye cursillós közösségének világi elnöke köszöntötte, majd arról beszélt, hogy az életében milyen fontos szerepe van az apostolkodásnak. Az elmúlt húsz évben munkatársként, a grémium tagjaként és világi vezetőként segíti az egyházmegyei cursillóban folyó munkát, amelyet örömmel és odaadással végez.

Ezt követően Zsirosné Judit a grémium által jóváhagyott éves programot is ismertette. Három nagy területre bontották a szervezők az ünnepségsorozatot. Több alkalommal találkozhatnak a végzett cursillósok egymással, hogy újra felidézzék a három nap élményét, emlékét. Az ultreyák alkalmával elmondhatják majd egymásnak, hogyan élik meg az örök negyedik napot, hogyan apostolkodnak az egyházközségekben és milyen örömmel dolgoznak a plébániákon a közösségekben. Minden hónapban előkészített programmal várják majd az érdeklődőket. A programterv illeszkedik az egyházmegyei programokhoz és az Európai Ultreya programjához is.

A jubileumi év középpontjában a hálaadás áll. Hálát adunk a 25 év minden ajándékáért, kegyelméért, és mindenért, amit a cursillón keresztül adott nekünk a szerető Isten - mondta elmélkedésében Tóth László atya, a Megtestesülés-templom plébánosa, aki három éve vett részt először ezen a hétvégén. Majd hivatkozott Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség című versében megfogalmazott érzésekre. Kosztolányi felekezeti hovatartozását tekintve római katolikus volt, de nem gyakorolta a vallását, de az élete végén, amikor már betegeskedett egyre többet gondolt arra, hogy mi lesz azután. Kései utolsó verseiben egyre jobban megnyilvánul valami nagyon szelíd, rejtett vágyakozás arról, hogy ő vissza szeretne térni az atyai házba.
A versét így fejezi be:

„Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.”

Kosztolányi utolsó verssorában a nagy igazságot fogalmazza meg: mindnyájan Isten vendégei vagyunk itt a földön, annak, Aki szeretetében megosztja velünk azt, amije van. A papok számára a vízkereszt utáni időszak egy nagyon értékes és áldott időszak, mert sokat járnak vendégségbe, házat szentelni. Itt találkoznak a család szeretetével, ahogyan megosztják velük azt, amijük van. Isten vendégei vagyunk nap mint nap. A Szentírás is tele van a vendéglátás leírásával, amelyben Jézus tanítást ad a vendégvárásról. Az üdvösségtörténet két vendégség között zajlik. A Teremtés könyvében Ábrahám történetében, a Jelenések könyvéhez lapozva pedig ezt olvashatjuk: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” A vendéglátás csúcsán ott találjuk Jézust, aki meghívta az utolsó lakomára a tanítványait. Jézus megosztja velünk önmagát, mert a kenyér a testévé, a bor a vérévé válik – fogalmazott László atya.
Ha visszagondolunk a Cursillós hétvégére, azt is úgy éljük meg, mint egy csodálatos vendégséget. Isten vendégei voltunk. Megosztotta velünk a szeretetét, a közösséget a kegyelmi élet mélységeit és annak örömeit, az életvezetési gondolatokat, útmutatását. Olyan tapasztalatot adott, amelyet nem tudunk és nem is szabad magunkba zárni. Van miért hálát adni – tette hozzá az előadó.

A hálaadás mellett feladatot is kaptunk: meg kell osztanunk ennek a vendégségnek az örömét, beszélnünk kell a vendéglátónkról, az ajándékokról, majd meg kell hívni másokat is. Az elmélkedést követően kiscsoportos beszélgetés, majd közös szentségimádás következett.

Zsirosné Judit megköszönte Tóth László atyának, hogy elfogadta a felkérést, jó házigazdaként vendégül látta az ide érkező cursillósokat, és tartalmas programot állított össze a résztvevőknek. Majd köszönetet mondott dr. Papp Imréné Marcsinak odaadó szervező munkájáért, is és minden résztvevőt megajándékozott egy emléklappal a debreceni egyházmegyei ultreya emlékére.

Elmondta, hogy számára ajándék volt az itt eltöltött idő, és a közösségben megélt tartalmas délután megerősítette őt abban, hogy szükség van arra, hogy a cursillósok gyakran találkozzanak egymással. Mert az örök negyedik nap megélésében segítségükre van, hogy időnként tartalmas elmélkedést halljanak, és az egymással folytatott kötetlen beszélgetések után feltöltődve újra apostolkodjanak környezetükben, mert „Krisztus Számit Rájuk”.
Az alkalmat szeretetvendégség zárta.

Geréné Sárga Monika
sajtóapostol

Nagy Csaba atya, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja, a Szent Imre Katolikus Gimnázium iskolalelkésze, egyetemi lelkész, 2020. február 11. és 13. között munkatársaival és gimnazista diákjaival együtt egy háromestés rendezvénysorozattal ajándékozta meg az érdeklődő házaspárokat és házasságra készülő fiatalokat .

Nagy Csaba atya A házasság karizmája címmel tartott előadást kedden este, majd közös játékra és beszélgetésre hívta a házaspárokat, akik elmondásuk szerint első találkozásaik izgalmát újraélve lelkesen tevékenykedtek együtt: színes krepp papírból megformázták házasságuk szimbólumát és beszéltek is róla, majd Horváth István erdélyi költő Tornyot raktam című verse ihletésére újságpapírból tornyot építettek. Az unokájának mesélő nagyapó miatt összedőlt a kis unoka tornya, amitől ő rettentően elszomorodott. Viszont folytatódik a vers:

„Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet,
De hogy a tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred.
Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak,
s tetőtlen tornyokról hullunk ölébe a zord halálnak.
Látod, a csuszák megvannak: újra lehet megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!"
— A tűzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott.
Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.”

Megható volt látni az ötven házaspár örömét, akik ragyogó tekintettel, mosolyogva jöttek ki a kápolnából az első napi program végén. Látszott, hogy valami nagyon értékesben volt részük.

Szerdán este zenés programra hívta Csaba atya az érdeklődőket. Nyíregyházi egyetemi lelkészként felkérte a csoportjába járó népzene tanszakos fiatalokat egy bemutatkozásra, akik citerakísérettel gyönyörű szerelmes népdalokat énekeltek. Műsoruk után pedig Kazár Ticiána művésznő és a Tamás Kombó együttes adtak koncertet, melyet a házaspárok közül többen egymás kezét fogva hallgattak. Újraélték első szerelmüket és a legszebb közös pillanatokat – a gyönyörű zene mellett igazi meghitt, romantikus estét tölthettek együtt, az Úr Jézus jelenlétében.

Csütörtök estére különleges díszbe öltöztették Csaba atya segítői a kápolnát: száz darab üvegből készült, csipkével bevont és piros szalaggal átkötött mécses meghitt fénye fogadta az érkező házaspárokat. Szentségimádás közben és a házaspárok megáldásakor a gimnazisták kórusa és zenekara szívből jövő zenei szolgálattal segítette a meghitt, közös imádságot.

Így számolnak be élményeikről a résztvevő házaspárok:
„Lelkesen és izgatottan készültünk az estékre. Kíváncsiak voltunk milyen lesz. Kiszakított minket a hétköznapok rutinjából, feltöltődést jelentett és lehetőséget, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Minőségi időt tölthettünk egymással nyugodtan, gyerekek nélkül.”
„Az összetartozást, a békét és az odafigyelést jelentette nekünk.”
„Számunkra nagyon sokat jelentett, hogy újraélhettük a 19 évvel ez ezelőtti találkozásunkat!”
„Szentség a házasság.”
„Egyszeri és megismételhetetlen a társam. A Jóisten által találtunk egymásra és hálával tartozunk mindenért neki.”
„A házastársi kapcsolatunk ápolása fontos alap mind magunk, mind a családunk szempontjából. Ha időt szánunk egymásra, újra felszínre kerülnek azok az érzések, melyeket a kapcsolatunk elején megéltünk. Ez felfrissíti a lelkünket, és új lendületet ad a közeledéshez.”
„A kezdeti szerelmet őrizni kell, mindig vissza kell térni. Ne hagyjuk a hétköznapok sodrásának, hogy miatta elveszítsük egymást. Mindig csempésszünk egy kis búzát észrevétlenül a másik zsákjába, nem mérlegelve, hogy kinek van szüksége rá.”
„Nem adhatod fel, együtt kell dolgozni a kapcsolatért! Tornyot építeni csak együtt lehet, és ha ledől, újra lehet építeni.”
„A mi kapcsolatunk Istennel együtt lehet csak egész és tökéletes!”

A jelenlévőknek a három este legemlékezetesebb pillanatait a három napot megkoronázó szentségimádás és Csaba atya elmélkedései jelentették.

A házaspároknak külön örömet és segítséget jelentett, hogy a lelki napok alatt a szervezők folyamatos gyermekfelügyeletet biztosítottak, így sokan élni tudtak e töltekezés lehetőségével. A gyermekek is jól érezték magukat, élménybeszámolóikból az is kitűnt, hogy számukra is lelki gazdagodást jelentett a közösségben töltött három nap.
Résztvevő házaspárok, gyermekek, segítők mindannyian várják a folytatást, ez is a program sikerességét igazolja.

Nagy Csaba iskolalelkész, egyetemi lelkész és Nagy Éva tanárnő

Mint arról már korábban hírt adtunk, a nyíregyházi székhelyű Magyarországi Billings Központban a Fília Alapítvánnyal karöltve 2020. február 8-án két képzés zárásaként 23 nemzetközileg akkreditált Billings Ovulációs Módszer (BOM) oktató vehette át oklevelét, hogy elkezdhessék szolgálatukat a Kárpát-medencében, segítve ezzel a házaspárokat és családokat, valamint a lelkipásztorok munkáját.

Az alábbiakban Pappné Fekete Mónika ésTóthné Varga Gizella egyeki BOM oktatók beszámolóját olvashatjuk az ünnepélyes oklevélátadásról.

Nőgyógyász, háziorvos, egészségügyi szakemberek, védőnők, pedagógusok, egyszerű nők, hétköznapi édesanyák kerültek olyan alapvető ismeretek birtokába, amit minden nőnek tudnia kell. Célunk, hogy minél szélesebb körben, családokhoz, párokhoz és édesanyákhoz eljuttassuk ezt a tudást, hogy megosszuk velük a természetes fogantatás elősegítésének, a női egészség nyomon követésének, az esetleges rendellenességek idejekorán való felismerésének lehetőségét, a fogamzás elkerülésének természetes módját.

Szeretnél többet tudni a női termékenységről, a tested működéséről?
Szeretnéd te is megismerni ezt az egyszerű és természetes ovulációs módszert?
Képzett, akkreditált oktatóink szeretettel és odafigyeléssel állnak minden érdeklődő rendelkezésére. A szakemberek névsorát – hogy felkereshesd a hozzád legközelebb lévő oktatót és hozzáférj az elérhetőségeihez – hamarosan megtalálod honlapunkon: www.billings.hu.

Hogy milyen érzéssel kezdjük ezt a fontos küldetést? Íme néhány megosztás:

Kezdd el ma, hogy biztos légy magadban! Légy kitartó! Ezzel a módszerrel csak nyerhetsz. A nőiességed kincs, amit őrizned kell, hogy folyamatosan ragyogjon! (Mónika)

Áldott legyen dr. Evelyn és dr. John Billings, amiért a termékenységgel kapcsolatos megfigyeléseiket, ismereteiket megosztották a világgal! (Gizella)

Alig várom, hogy minél több embernek átadjam a megszerzett ismeretemet! Kívánom, hogy a módszer legyen gyorsan szerteágazó, tűzként terjedő! (Mónika)

Védőnőként nagyon szeretek másoknak segíteni, és jóérzéssel tölt el, ha megoldást tudok adni a problémákra. (Angéla)

Szexuál-pedagógiai prevencióval foglalkozó szakemberként látom, milyen nagy szüksége lenne a fiataloknak arra, hogy ismerjék a testük működését. Az emberek nagy többsége úgy éli le az életét, hogy egy ideig azért tesz meg mindent, hogy magakadályozza a megtermékenyülést, majd amikor késznek érzi magát a családalapításra, azért kezd el küzdeni, hogy megtörténjen a csoda és megfoganjon az új élet.
Ha időben megértenék a természetes folyamatokat, és termékenységüket kincsnek tekintenék, valamint ismernék ezt a módszert, amivel a szervezet természetes működését segítenék, hogy tudják tervezni a gyermekvállalást, elkerülhetnék a termékenységet romboló hatásokat. (Fanny)

A BILLINGS OVULÁCIÓS MÓDSZER egy olyan módszer, amit minden önmagáról, a családról és a környezetéről felelősen gondolkodó embernek meg kellene ismerni.
Köszönettel tartozunk az áldozatos munkájukért mindazoknak, akik nélkül nem jöhetett volna mindez létre: dr. Körmendy Mária, dr. Megyeri Valéria, Lukács Krisztina Janka és az övéik, valamint Szenes István atyának és munkatársainak. Hálás vagyok értetek! (Eszter)

Egyeken is a Természetes Családtervezés, a Billings Ovulációs Módszer oktatói szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének jobban megismerkedni a módszerrel, akik tanácsot, útbaigazítást kérnek.

 

Pappné Fekete Mónika és Tóthné Varga Gizella BOM oktatók, Egyek

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye