A Szentlélek ajándékainak kegyelme eltörölhetetlen – Palánki Ferenc megyéspüspök pünkösdi üzenete
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be pünkösd ünnepén, máju...
Minden életre kel
 
„Ne onnan kezdjük, ahol abbahagytuk!" – ezt kéri Erdő Péter. A bíboros, prímás a kénysz...
A Szentlélek csöndben vezeti az emberiséget Krisztushoz – Pünkösd ünnepe és megemlékezés Szent II. János Pál pápáról a debreceni Szent László Domonkos Plébánián
A Szentlélek csöndben vezeti az emberiséget Krisztushoz –...
„Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét” (Jn 2.1-12) – A Szent László Imaszövetség tagjai júniusban a világosság rózsafüzér második titkát elmélkedik át
„Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét” (Jn...
A Szentlélek ajándékainak kegyelme eltörölhetetlen – Palánki Ferenc megyéspüspök pünkösdi üzenete
A Szentlélek ajándékainak kegyelme eltörölhetetlen – Palánki Ferenc...
Minden életre kel
Minden életre kel
június 2019

Ha azt mondom Ghymes és Szarka Tamás – akkor idehaza Kisvárdán mindenkinek a 2016. évi karácsonyi nagykoncert jut eszébe, melyen vendégfellépőként óriási sikert aratott a Szent László Katolikus Gimnázium énekkara és az Általános Iskola „Kicsinyek kórusa” Faragó Sándor karnagy úr vezényletével. Magyarországon új himnusz született, az összetartozás himnusza, melynek címe: Kézfogás.

A Kézfogás nem csupán egy dal, hiszen több ezer gyermeki száj énekelte és több ezer szív dobbant egyszerre 2019. június 4-én hazánkban, így Kisvárdán is,  és a határokon túl. Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes, színész közös éneklésre kérte fel intézményünk, a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda énekkarát, mely felkérés a tavalyi közös együttműködés valódi megkoronázása volt nem csak a gyermekek életében, hanem Kisvárda életében is. Az összetartozás himnusza énekkarunk, valamint dr. Kovácsné Tvergyák Hajnalka tanárnő és Faragó Sándor karnagy szóló éneklésével vált igazán méltóvá és meghitté. Valamennyiünk szívében a meghatottságot tovább táplálta az intézményünk által bemutatott városi megemlékező műsor, melyet Jurásné Papp Mónika, dr. Kovácsné Tvergyák Hajnalka és Faragó Sándor áldozatos munkája eredményeként láthatott a nagyközönség.

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én törvénybe iktatta és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel kihirdette a trianoni szerződést, amely kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra. Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Most, 99 évvel később egy újabb generáció mondhatta ki egyszerre: „Nézd a szemeimet, minden kiderül, kár mondani már. A magyarság szívbe menekül, úgyis jót talál, úgy is jót talál.” (Ghymes)

Borus Lászlóné
sajtóapostol
Szent László Katolikus Gimnázium
Kisvárda

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (ApCsel 2, 1-4). ”

Pócspetriben már hagyomány, hogy pünkösd hétfőjén családi napot tartanak az egyházközség híveinek. Ebben az évben is a plébánia kertben a gyönyörűen feldíszített színpadon kezdődött meg a családi nap programsorozata.
A helyi zenészekből álló zenekar a kántor úr közreműködésével egyházi énekeket adott elő, melyet a hívek nagyon lelkesen fogadtak.

Szenes István atya szentmisén köszöntötte a híveket a nap mottójával: „Az én örömöm legyen bennetek.”
István atya homíliájában Mária szerepére, igenjére hívta fel a figyelmet. Mária életébe berobbant az Isten, és nem Mária és József döntötte el, hogy nekik ki lesz a gyermekük, hanem Isten azt mondta, hogy „Én leszek a ti gyermeketek.”
A szentmisét követően a hívek Mária-képet kaptak ajándékba.

Ezután átadásra került a Közösségi Tér, amelyet a plébániaépület pincéjében alakítottak ki. A plébános elmondta, hogy ez az épület csoportfoglalkozások, mozi, közösségi rendezvény színhelyéül fog szolgálni. Ezt követően Balázs Viktória lépett a színpadra Kovács Kati dalaival, örökzöld Neoton-slágerekkel szórakoztatva a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Közben a gyerekek és felnőttek megtalálták a lehetőségeket a maguk szórakoztatására. A színvonalas rendezvényen a kállósemjéni kézműves csoport tagjai is részt vettek, ők abban segítettek, hogy a jelenlévők otthonaik díszítészéhez szebbnél szebb ajándéktárgyakat készítsenek.
Köszönetüket fejezzük ki a helyi önkormányzatnak az ebédért, amelyet a helyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha dolgozói készítettek el.

Holp Andrea sajtóapostol

2019. június 11., kedd 10:37

Megújult a Magyar Kurír

Örömmel köszöntjük újjászületett honlapunkon, amely a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepének hajnalától új arculattal folytatja működését. Reméljük, hogy a változások elnyerik olvasóink tetszését.

A megújult honlapon nagyobb hangsúlyt kap a képi tartalom, s ezzel egyidejűleg felfrissült, dinamikusabbá vált az oldal dizájnja is.

A portál főmenüi nem változtak: a Hazai rovatban a Magyar Katolikus Egyház történéseit mutatjuk be, Ferenc pápa címszó alatt a Szentatyához kapcsolódó hírek, a Külhoni rovatban a határon túli magyar egyházi hírek jelennek meg, a Kitekintő rovat pedig világegyházi eseményekről ad hírt. A Megszentelt élet rovat a szerzetesekről szóló híradásokat tartalmazza, a Nézőpont rovat az egyes eseményekhez, történésekhez kapcsolódó véleményeket, interjúkat hivatott bemutatni, a Kultúra címszó alatt – egyebek mellett – az egyes napok szentjeinek bemutatása, valamint a könyv- és a filmkritika kapott helyet. Kishírek rovatunk a regionális szinten jelentős eseményekről számol be röviden.

Oldalunk mobil nézete is megújult, felhasználóbarátabb lett. Ezentúl nagyobb felbontású fényképek illusztrálják cikkeinket, vezető híreink pedig több képpel és megújult – mobiltelefonon is élvezhető – képgalériával jelentkeznek.
A főoldal dizájnjához igazodva megújult a Kattéka nevű önálló videoportál is, amely egyszerűen, egy kattintással elérhető továbbra is. Itt a legjelentősebb hazai, vatikáni, külhoni és világegyházi beszámolók kapnak helyet mozgóképes formában.

A portálon való keresést továbbra is a Google-alapon működő és a saját honlapunkon belüli kulcsszavas kereső segíti.

A honlap dizájnját az Ester Communications tervezte, a portálrendszer programozását Kapási Gergely végezte.
Megújult honlapunkkal továbbra is Krisztus örömhírét igyekszünk hirdetni. Az új honlapot és munkánkat a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja oltalmába ajánljuk. Egyúttal arra kérjük olvasóinkat, csatlakozzanak imáinkhoz, hogy a Szűzanya hathatós közbenjárásával végezhessük szolgálatunkat.

Kuzmányi István
igazgató-főszerkesztő
Magyar Kurír

2019. június 07., péntek 10:33

Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk, amelyet idén június 9-én ünneplünk. Az Ószövetségben is jelen van az ünnep, Húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet későbbi korok ógörögül pentékoszté-nak (ötvenedik) mondtak. Ebből ered az ünnep magyar elnevezése.

Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt Pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első termést felajánlották Istennek, de később, s Jézus korában már bizonyos, hogy új értelemmel gazdagodott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek a tartalmát gazdagítja: a törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem az Őt befogadó emberek szívébe is.

A keresztények kezdettől fogva a Húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik napot. Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, amelyet Keleten és Nyugaton egyaránt ünnepeltek. Vannak, akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) – már a keresztény pünkösdöt értik. A IV. században már egyre több említés történik az ünnepről.

Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek.

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.

Pünkösd vigíliáján, előestéjén szerte a világban a Szentlélek eljövetelét kérik virrasztva és imádkozva a hívek, többek között egy ősi Szentlélek-váró himnusz szavaival:
Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!

Rómában hagyományosan a város püspöke, azaz a pápa vezetésével tartják a pünkösdi virrasztást. A Ferenc pápa által vezetett vigília mise és az azt követő szertartás szombaton este 6 órakor kezdődik Szent Péter téren.

Örömhír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

2019. június 04., kedd 15:47

Csíksomlyó ereje

Ki hitte volna, hogy egyszer a pápalátogatás helyszíne lesz az az évezredes magyar kultuszhely, az a középkortól eleven búcsújáróhely, Mária oltalmazó palástja, a világ magyarságának krisztusi köntöse, amelyre a hatalmasok sorsot vetettek; Csíksomlyó, a vándorfecske fészke, ahová az anyaországból sokáig csak vágyódhattunk, ahová a székelyek, csángók is csak titkon járhattak sírni, de amely a rendszerváltás óta öt kontinens magyarságának nemzetegyesítő, boldog találkozóhelye, újra megtalált anyai öle.

Micsoda erő működik ebben az örök-meleg fészek-ölben! Honnan ez az idő és tér korlátait legyőző vonzás? Hogy lehet, hogy nemzedékek végeláthatatlan sora nem fárad bele a zarándoklatok sokszázados folyamába? Óriási, sokmilliós körmenetté egyesül a Kárpát-medencén belüli és kívüli nemzet, s most végre ebbe az évezredes processzióba test szerint is becsatlakozik Szent Péter apostol 266. utódja. Éppen az a pápa, akitől talán kevésbé vártuk, hiszen egy másik földrész szülötteként alig hallhatott Csíksomlyóról. Ám tapasztalnia kell, hogy – bár a százéves Romániában – ezeréves szent magyar földre lép.

Ő az első pápa, aki assisi Szent Ferenc nevét választotta, hogy a szegények és elhagyatottak testvére legyen. Jelenléte tehát szavak nélkül is kifejezi szolidaritását a megalázott és kirabolt, a hazájából, jogaiból is kiforgatott magyarsággal. Együtt jön velünk Csíksomlyó Csillagához. Vele zarándokolunk a Szentlélek Mátkájához, egy ugyanolyan szép tavaszi napon, mint amikor legendás Tolvajos-tetői ütközetben (1556) a találékony, már akkor is évszázadok óta búcsújáró székelység — Isten segítségével — megvédelmezte a katolikus hitét az erőszakos térítőkkel szemben. Most is ez a feladat, és most is számítunk a Szentlélek és Mária „birodalmas erejére.”

Amikor pedig a magyar katolikusok milliói között egy ilyen ritka vendéget is ide vonz ez a szent hely, akkor még inkább kirajzolódik az isteni szándék, felsejlik az üdvtörténet teljes folyamata. Isten összegyűjti szétszóródott választott népét Mária karjai közé. A birodalmak útkereszteződéseire feszített nemzet a piéta anyai ölében a feltámadás gyógyító csodáját éli át: az elárult, kigúnyolt, meggyalázott nemzet sebeivel is életerősen, megdicsőülten és termékenyen tér haza. Most már végérvényesen ebben a magyar sorsban osztozik a Szentatya is: Csíksomlyó ereje benne is teljesedik.

Keresztesné Várhelyi Ilona

Fotó: Fodor András püspöki helynök atya

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI vezetőségén kívül 43 fős csoportunk zarándokolt el Ferenc pápa csíksomlyói látogatására, és tértünk haza hálával és élményekkel teli szívvel hétfőn este. Programunkat a Rákóczi Szövetség támogatta, a szervezők Kaszásné Tóth Judit igazgatóhelyettes, Csernyus Enikő és Szaplonczay Mihályné tanárnők voltak, a zarándoklat lelki vezetője pedig természetesen Bákonyi János atya.

Szálláshelyünk Böjte Csaba testvér gyergyószárhegyi gyermekotthonának – Kájoni János Gyermekotthon - vendégháza volt. Megragadott bennünket az ott élő gyermekek és nevelőik őszinte ragaszkodása, az áldozatvállalás, a munkára nevelés egyszerűsége és nagyszerűsége, a családként való összetartozás – a valóságban, kézzelfoghatóan megélt krisztusi Szeretet.

Utunk során Szamosújváron és Gyergyószentmiklóson sokat tanulhattunk az örmény kultúráról és az örmény katolikusok hitéről, történetéről, hiszen két örmény katolikus templomot is meglátogattunk. Kirándultunk a Gyilkos-tó körül és a Békás-szorosban, középkori táncot jártunk a gyergyószárhegyi Lázár Kastély üresen álló tanácstermében, szentmisén vettünk részt a Mária Rádió erdélyi főszerkesztőjével és Kolozsváron egy kicsit Mátyás király nyomdokaiba eredtünk, a buszon pedig népdalokat énekeltünk.

Az elmúlt négy nap koronája természetesen a szombati szentmise volt. Felkészültünk az esős időre, de a több órányi folyamatos esőzésben való gyaloglás miatt mindannyian csuromvizesen érkeztünk meg a Hármashalom-oltártól balra eső szektorunkba. Mégis olyan tapasztalat volt ez, amit ki nem hagytunk volna. Együtt, fegyelmezetten kapaszkodtunk fel a szentmise helyszínére sok-sok ezer testvérünkkel. Nem ingatott meg bennünket a sár, a hideg, a szakadó eső. Segítettük egymást, énekeltünk, és megérkeztünk. Nagy örömmel fogadtuk a Szentatyát, a hatalmas tömeg tapsolt, és a szentmise kezdetére az eső is elállt. Leírhatatlan érzésvolt megtapasztalni, ahogy a több százezer ember csendben hallgatja Ferenc pápát, és az együtt imádkozás élménye is maradandó volt. Ez a tapasztalat mindenképpen megerősített bennünket a hitünkben. Más értelmet nyert számunkra a Ferenc pápa által választott „Járjunk együtt!” mottó, és a nemzeti összetartozás is szívből megértett valósággá vált.
Nagyon hálásak vagyunk, amiért a Szentatyával közös szentmisén vehettünk részt, és amiért szentimrés csapatunk ebben az évben is ott lehetett Csíksomlyón.

A szentimrés zarándokok

Die Deutschsprachige Katholische Mission in Debrecen versteht sich als Ort, an dem alle deutschsprachigen Katholiken, die in Debrecen und um die Stadt herum studium-, dienst- oder arbeitsbedingt kurz- oder langfristig leben, eine Heimat haben können.

Grundsätzlich ist unsere Gemeinde aber natürlich offen für alle, die Kontakt suchen und ihren Glauben selbstbewusst und missionarisch leben wollen.

Das Projekt Deutschsprachige Katholische Mission in Debrecen entstand aus folgender Erkenntnis: Die Zahl der Menschen, die nur für einige Jahre ins Ausland gehen und meist von ihren Firmen geschickt werden, wird in Zeiten der Globalisierung immer größer. Oft reisen sie mit ihren Familien. Zwar sind sie für neue Erfahrungen offen, die Bereitschaft zur Integration ist aber häufig geringer, da man um die zeitliche Begrenzung des Aufenthaltes weiß. Dies hat auch Folgen für die religiöse Praxis, denn das Beten in einer fremden Sprache und möglicherweise auch innerhalb einer fremden Kultur fällt schwer.

In diesem Kontext steht die deutschsprachige Seelsorge vor einer besonderen Aufgabe, denn sie will diesen Gläubigen — Deutschen, Österreichern und Schweizern sowie Gläubigen, die sich dem deutschen Sprachraum zugehörig fühlen — in Debrecen eine Heimat im Glauben geben. Konkret bedeutet dies, dass — ähnlich wie in einer christlichen Gemeinde in Deutschland — die Gläubigen die Sakramente empfangen können und die Kinder auf Taufe, Erstkommunion und Firmung vorbereitet werden.

Studenten- und Touristenseelsorge

Egal ob für einen Sprachkurs im Sommer, als Tourist oder für längere Zeit: Wer ins Ausland geht, nimmt nicht nur seine Sprache mit, sondern auch den eigenen Glauben. Doch wie unterstützt die katholische Kirche diese Menschen? Welche Seelsorger kann man in der Muttersprache ansprechen und wo findet man Hilfe?

Gerade in der Fremde wollen Menschen in der vertrauten Sprache ihren Glauben leben. Daher suchen viele die Möglichkeit, die Eucharistie zu feiern. Besonders wichtig ist dieses Angebot aber für diejenigen, die Wochen und Monate in Debrecen leben. Für sie sind zudem regelmäßige Kontakte wesentlich.

Viele Menschen nutzen aber auch gerade die Urlaubszeit, um ihre religiösen Bedürfnisse zu vertiefen. Eine stark wachsende Gruppe stellen die Menschen dar, die den Urlaub bewusst nutzen wollen, um sich nicht nur körperlich zu erholen, sondern auch seelisch „aufzutanken“. Dies ist auch ein Grund, warum die Deutschsprachige Katholische Mission Hl. Anna ihre Sendung in Debrecen zu erfüllen bereit steht.

Die Touristenseelsorge muss erst einmal die gleichen Bedingungen erfüllen wie jede andere Seelsorge auch. Darüber hinaus sollte sie sehr kommunikativ sein und gerne auf fremde Menschen zugehen, denn solche Kontakte sind die Voraussetzung für eine intensive und gute Arbeit. Die Seelsorger sind auch bereit, vielfältige Fragen zu beantworten. Und sie sollten mit der Erfahrung leben können, dass es oftmals bei Einzelgesprächen bleibt.

UNSERE SEELSORGEANGEBOTE

Messe in deutscher Sprache

Die Deutschsprachige Katholische Mission bietet in Debrecen die Möglichkeit, an deutschsprachigen Gottesdiensten teilzunehmen. Messe in deutscher Sprache wird sonntags um 16:30 Uhr in der Kathedrale Hl. Anna gefeiert.

Der Eröffnungsgottesdienst findet zu Pfingsten, am 9. Juni um 16 Uhr 30 statt.

Gemeindeleben

Besonders wichtig ist, dass Gemeinschaft erfahren wird und die Bräuche des Herkunftslandes weiter gepflegt werden können. Die Befristungen der Auslandsaufenthalte sorgen für ein ständiges Kommen und Gehen. Begrüßung und Verabschiedung prägen das Gemeindeleben.

Nach der Messe stehen die Teammitglieder vor dem Hauptportal zum Gespräch bereit. Für viele ist es eine Hilfe, andere kennenzulernen, Gespräche zu führen, Kontakt miteinander zu knüpfen und interessante Informationen zu erhalten.

Sakrament der Buße

Es besteht das Angebot, die Beichte in deutscher Sprache abzulegen. Dies ist sowohl in der Kathedrale möglich (Anwesenheitszeiten des Priesters sind am Beichtstuhl angegeben) oder man vereinbart einen Termin mit dem Priester.

Einzelgespräche

Grundsätzlich stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu Einzelgesprächen zur Verfügung. Diese können vereinbart werden.

Der spirituelle Rundgang

Nach Bedarf und Vereinbarung wird eine kostenlose, geistliche Begehung der Kathedrale angeboten (Treffpunkt ist der Haupteingang der Kathedrale). Ziel ist es, die „Sprache“ der Kathedrale kennenzulernen.

Hilfen

Natürlich sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne bereit, mit Hinweisen und Auskünften zu helfen. Konkrete Unterstützung, wie die Vermittlung von Zimmern an Einzelne, können sie aber nicht leisten. Bitte wenden Sie sich an Reisebüros, darauf spezialisierte Veranstalter und die offiziellen Einrichtungen am Ort.

Zusendung von Berichten bzw. Erfahrungen

Ihre Berichte bzw. Erfahrungen sind uns wichtig! Wir freuen uns über Ihre persönlichen Berichte bzw. Erfahrungen mit dem Seelsorgeangebot, die Sie gerne an die Deutschsprachige Katholische Gemeinde in Debrecen senden können. Ihre Informationen werden natürlich vertraulich behandelt.

Bitte um finanzielle Unterstützung

Wenn Sie das Projekt „Deutschsprachige Mission in Debrecen“ finanziell unterstützen wollen, so können Sie eine Spende überweisen auf folgende Kontonummer: 1070 2064 7042 4368 5110 0005

Kontoinhaber: Szent Anna Főplébánia, Debrecen, Stichwort: “Deutschsprachige Mission”

Adresse: 4024 – Debrecen, Szent Anna utca 21.
Postanschrift: Postafiók 307. H – 4002 Debrecen
Tel.: 0036-30 / 619-6861
Pfarrer Dr. Zoltán Krakomperger

 

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2019. Pünkösdkor, június 9-i hatállyal megalapítja a Debreceni Szent Anna Német Nyelvű Katolikus Missziót, vezetésével pedig dr. Krakomperger Zoltánt, a Szent Anna Egyházközség plébánosát bízza meg. Az első német nyelvű szentmise a Szent Anna-székesegyházban Pünkösdkor, június 9-én, vasárnap 16.30-tól lesz.

Az elmúlt években Debrecenben és vonzáskörzetében jelentősen megnőtt — és várhatóan még növekedni fog —, az itt dolgozó, tanuló vagy nálunk gyógyulni, üdülni kívánó német anyanyelvű vagy ezen a nyelven megszólítható személyek és családok száma. Ezzel a misszióval szeretnének a német anyanyelvűek, vagy ezen a nyelven megszólíthatók számára hitbeli otthont biztosítani Debrecenben, vagyis lehetővé tenni, hogy – mint hazájukban bármely keresztény egyházközségben – nálunk is járulhassanak a szentségekhez, és gyermekeik kellő felkészítésben részesüljenek a keresztségre, az elsőáldozásra és a bérmálásra.
A Misszió küldetésének tekinti az itt tanuló egyetemi hallgatók és az itt vendégként, turistaként tartózkodó személyek lelki gondozását is, hiszen aki külföldre megy, nemcsak az anyanyelvét viszi magával, hanem a hitét is. Ezért sokan keresik az anyanyelvi szentmise ünneplésének lehetőségét. Nagyon fontos biztosítanunk ezt azok számára, akik hetekig vagy hónapokig Debrecenben tartózkodnak.

Lehetőségek a katolikus német nyelvű misszióban

Német nyelvű szentmisék

A Szent Anna Katolikus Misszió Debrecenben lehetőséget kínál arra, hogy a hívek német nyelvű szentmisén vegyenek részt vasárnaponként 16.30-kor a Szent Anna-székesegyházban. Az igényfelmérést követően kéthetenként, ill. heti rendszerességgel fognak tartani szentmisét német nyelven. Az első szentmisét június 9-én, Pünkösdkor 16:30-tól tartjuk.

Élet az egyházközösségben

Különösen fontos, hogy legyen lehetőség a közösségi lét megtapasztalására és a származási ország szokásainak ápolására. A külföldi tartózkodás időbeli behatároltságával együtt jár a folyamatos érkezés és távozás. Az érkezők üdvözlése és a távozók búcsúztatása hatékony formálója lehet a közösség életének.
A szentmisék után a misszió munkatársai szívesen várják a beszélgetésre vágyókat a templom főbejáratánál. Sokak számára fontos segítség másokkal megismerkedni, beszélgetésbe elegyedni, kapcsolatokat keresni és értékes információkhoz jutni.

A bűnbocsánat szentsége
Gyónási lehetőséget biztosítunk német nyelven. Sor kerülhet rá a székesegyházban (a pap ottlétének ideje olvasható a gyóntatószéken) vagy telefonon történő egyeztetés szerint.

Lelki beszélgetések

Missziós munkatársaink készen állnak négyszemközti beszélgetésekre is előzetes egyeztetés alapján.

Spirituális körséta

Igény szerint és egyeztetés után ingyenes lehetőséget biztosítunk a székesegyház lelki és kulturális értékeinek megismertetésére, ill. átadására. (Találkozás a székesegyház főbejáratánál.) A cél: megismerni azt a „nyelvet”, amelyen a székesegyház megszólít minket.

Segítségnyújtás

Missziós munkatársaink szívesen rendelkezésre állnak, ha felvilágosításra és tájékoztatásra van szükség. Konkrét támogatásra, például szállásközvetítésre egy-egy személy számára azonban nem vállalkozhatnak. Ilyen esetekben, kérjük, forduljanak az utazási irodákhoz, az erre szakosodott szervezőkhöz és a helyi hivatalos szervekhez.

Beszámolók, tapasztalatcsere

Beszámolóik és tapasztalataik fontosak számunkra! Ezeket és személyes élményeiket örömmel fogadjuk. Kérjük, juttassák el ezeket a Debreceni Német Nyelvű Katolikus Misszióhoz. Az információikat természetesen bizalmasan kezeljük.

Az anyagi támogatás lehetősége: Ha a Szent Anna Német Nyelvű Katolikus Missziót anyagilag támogatni kívánják, kérjük, hogy adományukat a következő számlára utalják:
CIB Bank, Debrecen 1070 2064 7042 4368 5110 0005
Számlatulajdonos: Szent Anna Főplébánia Debrecen
Kedvezményezett: „Deutschsprachige Mission”

Kovács Ágnes
Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Stúdió Bakos

A nyíregyházi Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamának diákjaiként a közelmúltban egynapos budapesti kiránduláson vettünk részt.

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy fővárosunk több nevezetességéhez is ellátogathatunk. A kora reggeli indulás után elsőként a Szent István Bazilikát csodálhattuk meg, ahol egy rövid időt a Szent Jobb-kápolnában is eltölthettünk a nemzeti ereklye előtt családjaink, országunk békéjéért Szent István közbenjárását kérve.

Az Országházban dr. Szabó Tünde, a sportért felelős államtitkár asszony vendégeiként vettünk részt egy érdekes vezetésen. Maga az épület díszítése, nagysága mindenkit elkápráztatott. A Steindl Imre tervei alapján épült barokk tömeghatású de, részleteiben neogótikus stílusú monumentális épület nagy hatással volt ránk. A vezetés során megtekintettük a nagy becsben tartott koronázási jelvényeket, és szemtanúi lehettünk egy, az épületből éppen távozó delegáció kivonulásának.
Délután eljutottunk a Csodák Palotájába is, ahol nagyon sok izgalmas gépet, érdekes eszközt próbáltunk ki.

Felejthetetlen élményt volt számunkra a budapesti kirándulás, amelyet az iskola vezetésének köszönhetünk.

Ragány Réka, Szász Rita Judit, Sipos Zsófia, Ágoston Zsófia
8.b osztályos tanulók

Pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásának ünnepén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a bérmálás szentségét szolgáltatja ki a következő szentmiséken:
pünkösdvasárnap, június 9-én, 10 órától Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban és 16 órától Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban,

pünkösdhétfőn, június 10-én, 10 órától pedig Kisvárdán a Szent Péter és Pál-templomban.

Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya Debrecenben, a Szent László domonkos templomban külföldi diákoknak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét június 8-án, szombaton a 16 órakor kezdődő angol nyelvű szentmise keretében.

„A Szentlélek az, aki mozgatja az Egyházat, ő az, aki dolgozik az Egyházban és a szívünkben. Ő az, aki minden keresztényből egy, a többiektől különböző személyt alakít ki, de akik mégis egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz bennünket, aki kitárja az ajtókat, és aki misszióba küld bennünket, hogy tegyünk tanúságot Jézusról. A Szentlélek az, aki Isten dicséretére indít bennünket, és imádságra ösztönöz: Ő imádkozik bennünk! A Szentlélek az, aki bennünk van és aki megtanít minket az Atyára tekinteni, és így szólítani: Atya! ... A keresztény élet találkozás Jézus Krisztussal! Éppen a Szentlélek az, aki erre a Jézussal való találkozásra segít minket.” (Ferenc pápa)

Fotó: Papp Ágoston, Egyek

Örömhír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Free Joomla templates by L.THEME