január 2019

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből hat fiatal csatlakozott ma reggel, ahhoz a magyar delegációhoz, akik részt vesznek 2019. január 22. és 27. között Közép-Amerikában a panamai ifjúsági világtalálkozón (IVT). A Katolikus Egyház legnagyobb ifjúsági rendezvényére, amelyre a Szentatya is ellátogat, 250 ezer fiatalt várnak a szervezők.

Az MKPK Ifjúsági Bizottsága szervezésében huszonkilenc fő egyházmegyei delegáltként utazik – közöttük két szeminarista –, tizenegyen pedig egyénileg jelentkeztek. A csoportot két pap kíséri.

A fiatalok január 18. és 21. között Costa Ricában, a Katolikus Shalom Közösség szervezésében vesznek részt előtalálkozón, majd január 22-én továbbutaznak Panamavárosba.

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye 10 köznevelési és 3 szociális intézményének intézményvezetői és gazdaságvezetői tanácskozást tartottak 2019. január 16-án, a Püspöki Hivatalban.

A magasabb vezetőket Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte, majd arra kérte őket, hogy továbbra is figyeljék azokat a lehetőségeket, amelyeket a szolgálatukban, munkájukban a Jóisten felkínál. Hangsúlyozta, a külső megújulás mellett elsősorban a belső, lelki fejlődésre, megújulásra összpontosítsanak, de mindenekelőtt arra ügyeljenek, hogy a kettő együtt haladjon, és Istenhez vigye közelebb a rájuk bízottakat.
A megyéspüspök azt is elmondta, hogy ez az év is a további tervezések, bővítések, építkezések időszaka is lesz. Majd a főpásztor visszatekintett az elmúlt időszakra, és háláját fejezte ki elsősorban Istennek az intézményfejlesztési lehetőségekért és köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal segítették azok megvalósulását. 2018 szeptemberében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye több köznevelési intézményének megújulását, bővítését ünnepelhette.
Végül Palánki Ferenc megyéspüspök egy különleges alkalomra hívta meg az intézményvezetőket. A szokásos tavaszi intézmény, és gazdaságvezetők részére tervezett kirándulás ezúttal Csíksomlyóra vezet majd, ahol az igazgatók a főpásztorral június 1-én részt vesznek a pápai szentmisén. Ferenc pápa három napos romániai látogatása alatt szentmisét mutat be.

Béres Nándor, az egyházmegye gazdasági igazgatója megköszönte a 2018. évben végzett áldozatos munkát, az együttgondolkodást és az eredményes együttműködést. Tájékoztatta a magasabb vezetőket a 2018. évi beszámoló, valamint a 2019. évi költségvetés készítésének tartalmi és formai követelményekkel kapcsolatos elvárásairól. Továbbá felhívta a figyelmet az intézményi szabályzatok aktualizálására, a törvényi változásokra; valamint a 2019. évtől alkalmazandó változások nyugdíjas munkavállaló alkalmazásával kapcsolatos teendőkre. Tájékoztatta a vezetőket arról is, hogy milyen teendők vannak az oktatási és szociális normatíva 2018. évi elszámolásával és a 2019. évi igényléssel kapcsolatban, majd bejelentette az egyházmegyei oktatási és szociális intézményekben történt bérváltozásokat.

Molnár Katalin, az EKIF főigazgatója, a tanév I. félévében lezajlott törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól számolt be, s örömmel emelte ki, hogy a fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola törvényességi ellenőrzése, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala végzett, hibátlan lett.
A 2018/2019. tanév II. félévi feladatainak – a tanév egyházmegyei helyi rendje szerint – egyeztetése után felhívta a figyelmet a szakgimnáziumok szakképzési megállapodásinak lejárati időpontjára, s a várható feladatokra.
Beszámolt a fenntartói szakmai ellenőrzések tapasztalatairól, eredményeiről. Hangsúlyozta, nagyon sok kiváló órát látogatott meg. Ezután köszönetet mondott azon kollégium vezetőinek és munkatársainak, akik az intézményük törvényességi, szakmai, adminisztrációs munkájának ellenőrzéséről szóló fenntartói tanulmány elkészítésében segítséget nyújtottak. Örömmel jelentette be, hogy a Szent János intézmény óvodai szakmai munka ellenőrzéséről a Katolikus Pedagógiai Intézet óvodai szakértője elismerését fejezte ki az óvodai intézményegységben végzett magas színvonalú szakmai munkáért.
Végül Molnár Katalin egyeztetett a félévi nevelőtestületi értékelő-elemző tanácskozások időpontjáról és tartalmáról, majd megköszönte az intézmények szakmai munkáját, és bejelentette, hogy a fenntartói stratégia elkészült, s az intézményvezetők véleményét kéri a végleges változat kialakítása előtt.

A tanácskozás - amelyen szakmai és gazdasági útmutatókat kaptak a vezetők – jó hangulatú közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 Mit ígér a Szentlélek? CSODÁKAT, több örömöt, hitet, erőt, békét, szeretetet, testi és lelki gyógyulást, számtalan ajándékot, gyümölcsöt és karizmát.Tapasztald meg a Szentlélek életet átformáló erejét!

Hol vannak ma azok a csodák, erőmegnyilvánulások, amikről a Szentírás ír? Fábry Kornél atya Debrecenben, a Megtestesülés-templomban tett tanúságtételében elmondta: „A Szentlélek szeminárium megváltoztatta az életét. Életre szóló élményt jelentett számára az életgyónás, ami után újra azt az örömöt, megkönnyebbülést tapasztalta a szívében, mint az első szentgyónás alkalmával. A másik meghatározó tapasztalat az volt, amikor imádkoztak érte, hogy betöltse a szívét a Szentlélek. Ez olyan erővel hatott rá, hogy énekelve, táncolva tette meg az utat hazáig. Onnantól kezdve egész kalandsorozaton ment keresztül, Jézus nevében imádkoztak beteg, műtétek előtt álló emberekért, és valóban megtapasztalták a gyógyulás csodáját. A Szentlélek ma is ugyanúgy működik, mint Jézus idejében.” ( www.dnyem.hu  )

Szentlélek szeminárium

2019. február 14 és április 11 között csütörtök esténként 18-tól 20.30-ig Debrecenben a
a Szent László Plébánián (Debrecen, Füredi út 6.) lesz Szentesi Csaba atya vezetésével.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

1. Február 14. Bevezető
2. Február 21. Isten, mint édesapa (és mint édesanya) egészen személyesen szeret Téged
3. Február 28. Jézus megment és szabaddá tesz
4. Március 7. Jézus a Te életednek Ura
5. Március 14. Jézus meghív Téged, hogy a tanítványa legyél
6. Március 21. Jézus elküldi Neked Szentlelkét
7. Március 28. A Szentlélek adományokat és kegyelmeket ad
8. Április 4. A Szentlélek Krisztus Testébe kapcsol bele
9. Április 11. Jézus Lelke képessé tesz arra, hogy gyümölcsöt hozz

A témák egymásra épülnek.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen, ha minden alkalmon jelen tud lenni!
Online jelentkezés: https://goo.gl/forms/IUMNEOOtZwqxWbdv2
További információ: www.szentlaszlo.dnyem.hu
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/266282127398680/

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2019. január 20-27.

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20)

Debreceni program:

Görög Katolikus Templom

Január 20. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Dr. Seszták István gk. főhelynök

Igét hirdet:                                  Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző

Imaközösséget vezeti:                 Kapin István gk. parókus

 

 Evangélikus Templom

Január 21. hétfő, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Asztalos Richárd evangélikus lelkész

Igét hirdet:                                  Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

Imaközösséget vezeti:                 Sipos Barnabás ortodox parókus

 

Nagyerdei Református Templom

Január 22. kedd, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Püski Lajos ref. lelkész

Igét hirdet:                                  Palánki Ferenc rk. püspök

Imaközösséget vezeti:                 Oláh István ref. lelkész

 

  Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Január 23. szerda, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Palánki Ferenc rk. püspök

Igét hirdet:                                  Dr. Fekete Károly ref. püspök

Imaközösséget vezeti:                 Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános

 

Kossuth utcai Református Templom

Január 24. csütörtök, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző

Igét hirdet:                                  Papp János lelkész-baptista egyházelnök

Imaközösséget vezeti:                 Veres János ref. lelkész

 

 Baptista Imaház – Szappanos utca

Január 25. péntek, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Dobos Péter gyülekezetvezető-presbiter

Igét hirdet:                                  Asztalos Richárd ev. lelkész

Imaközösséget vezeti:                 Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

 

Szent Család Római Katolikus Templom

Január 26. szombat, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Fodor András rk. püspöki helynök

Igét hirdet:                                  Vad Zsigmond ref. esperes

Imaközösséget vezeti:                 Helyi lelkész

 

Református Nagytemplom

Január 27. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Dr. Fekete Károly ref. püspök

Igeolvasás:                                  Bereczki Lajos baptista lelkész-rektorhelyettes

Előima:                                       Sipos Barnabás ortodox plébános

Igét hirdet:                                  Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita

Apostoli Hitvallás:                      Asztalos Richárd evangélikus lelkész

Záróima, Úri ima:                       Palánki Ferenc rk. püspök

Hirdetések, áldás:                       Vad Zsigmond ref. esperes

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debreceni Hospice Ház támogatására ajánljuk fel.

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

A Mátyás emlékév alkalmából megjelent Flavius Blondus (1392-1463) „Az újraálmodott Róma – Roma Instaurata”, azaz a Győri Corvina néven ismert műnek és annak teljes szövegű fordításának díszdobozos, bőrkötéses fakszimile kiadásával bővült a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levél- és Könyvtár gyűjteménye.

"Mit érezhet a magyar ember, midőn kezében oly kincset tart, mely valaha fénycsillaga, Hollós Mátyás királyunk, kezében is megfordult! Ha a kard, a paizs, a gyűrű, a billikom, mely valami nagy emberünké vala, oly varázserővel bír és a tiszteletnek oly tárgya, melyre minden honfi büszkén néz: mennyivel inkább kell örvendenünk oly könyvnek, mely ezen dicső királyé volt, kitől a - méltánylást reánk nem éppen pazaron árasztó - külföld sem tagadhatta meg a tudós nevet." - Rómer Flóris tanulmányának bevezető szavai a Győri Corvináról.

A XV. sz. elején Itália szerte megindult ásatások (Pompei, Herculeanum) eredményei új világot nyitottak meg: az ókor megismerésének vágya lázba hozta az embereket. Zarándokok árasztották el Rómában az elhanyagolt állapotban levő romokat, melyekről kevés megbízható információ állt rendelkezésre. Ugyanekkor indultak meg a nagy építkezések Itália szerte, amelyekhez gyakran a romok és régi épületek kőanyagát használták fel, végérvényesen eltűntetve a föld színéről az ókor épített örökségét. Ezek hatására bízta meg IV. Jenő pápa a titkárát, Flavius Blondust, hogy vegye számba Róma antik emlékeit. Blondus társával Leon Baptista Alberti építésszel feltérképezte az ókori romokat és emlékműveket; azonosította a középületeket, szentélyeket, s azok ókori funkcióját is megmagyarázta; feltérképezte a szobrokat.

Flavius Blondus az itáliai Forlíban született 1392 táján. Cremonában tanult, nagy humanista műveltségre tett szert. Egy ideig Milánóban működött, majd sokáig élt száműzetésben, Imolában, Ferrarában és Velencében. Végül a vatikáni Kúriára került, ahol négy pápa alkalmazásában is állt.

A kódex és annak díszes iniciáléi és a Mátyás király címerével ellátott fehér borító Firenzében készült 1467-ben. A mű másolója Petrus Cennius firenzei könyvmásoló és címfestő volt. Valószínűleg saját kezűleg ő díszítette a címlapot is reneszánsz indafonatos ornamentikával. A Corvina könyvtárból nyolc művet tekintenek az ő munkájának. A Corvina fehér pergamenre íródott, ami az idők folyamán elszíneződött. A kódexet eredetileg Firenzében kötötték be, majd Budán, Ragusianus mester műhelyében helyezték díszesebb, vörös alapon kevés aranyozással ellátott kötésbe. A lapszéli bejegyzés, amely Vitéz János írása, piros tintával íródott. Ez tulajdonképpen egy sorszámozott jegyzék arról, amit az oldalon olvashatunk.
A Győri Corvinából egyetlen példány maradt fenn, melyet a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár őriz.

Flavius Blondus műve az európai kultúrtörténet egyik különlegessége, melyben a szerző összeköti az európai kultúra csomópontjait az ókori gyökerektől saját, a reneszánszban megújuló korával. A mű megjelenése hatással volt a magyarországi kultúrára is. Az addig figyelemre sem méltatott ókori romok itt is az érdeklődés középpontjába kerültek. Felméréseket végeztek Aquincum emlékeiről, rajzok, látképek, feljegyzések készültek a maradványokról.

A könyvkülönlegesség megtekinthető a könyvtár nyitva tartási ideje alatt:

kedd: 14.00-17.30
szerda: 9.00-12.30
csütörtök: 9.00-12.30
Más munkanapokon kutatási lehetőség csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

Somogyi Péter igazgató
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levél- és Könyvtár
http://archiv.dnyem.hu
Forrás: Győri Egyházmegye (http://gyor.egyhazmegye.hu/#/article/ec423efc-f3c4-11e8-8389-00ff1e5cf74b)

Első alkalommal rendezik meg a Debreceni Katolikus Bált 2019. február 8-án, pénteken 18:00-02:00 óra között a Kölcsey Központban (Hunyadi utca 1-3.), a város 6 római katolikus plébánia közösségének közreműködésével. A bál résztvevőit 19 órakor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök fogja köszönteni, amelyet rövid műsor, majd vacsora követ.

A belépőjegyet — 3000 Ft/fő — a debreceni plébániákon és a Püspöki Hivatalban lehet megvásárolni, a 14 év alatti gyermekek részvétele ingyenes. A báltermet 10 személyes körasztalokkal rendezik be. A belépőjegy ára tartalmazza a svédasztalos, több fogásos gála vacsorát és az ital egy részét. A bál ideje alatt büfé üzemel.

A rendezvényen tombolasorsolás is lesz, jegyek 200 Ft-os áron, a helyszínen kaphatók.
A tombola bevételével a debreceni karitász munkáját támogatják, nagyobb pénzösszegű felajánlásokat is elfogadunk, szintén a karitatív csoport javára.

Törő András püspöki titkár
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Seregély István nyugalmazott egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben elmélkedéseket írjon az Adoremusba. A múlt esztendő utolsó napján elhunyt főpapra emlékezve a Magyar Kurír oldalán napról napra minden reggel közreadják a 2019. januári számba Útravaló címmel írt elmélkedéseit.

A karácsonyi időt lezáró ünnep eseménye már harminc évvel későbbre tehető, mint az az éjszaka, időszámításunk kezdete, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben. A harminc évről senki nem vezetett naplót. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézus fölnőtt, Isten és emberek előtt kedvességben. Ács lett Názáretben, és bérmunkásként kereste kenyerét.

Harmincéves korában aztán elhagyta Názáretet. A Jordán folyóhoz ment, ahol azokban a napokban már az egész országban hírét vették Keresztelő János föllépésének. Jézus is beállt a keresztelkedők közé. János ugyan tiltakozott: „Neked kellene megkeresztelned engem”. Ám a názáreti Jézus, aki testvérévé fogadta az embereket, ragaszkodott a kereszteléshez, hogy minden megtörténjen, amit vállalt.

Ez a kezdet szentháromságos esemény volt. Jánost mindig egy egész sokaság kereste, így sokan voltak jelen akkor is, amikor Urunk, Isten emberré lett Fia megkeresztelésekor megnyílt az ég, és az Atya szava hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik”. János látta, amint a Szentlélek galamb képében leszáll Jézusra, és így mutatta be a jelenlévőknek Jézust: ő „az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit”.

Ezzel kezdetét vette Jézus nyilvános működése. Máté evangéliumában ezt olvassuk: „Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése, aki ezt mondja: »Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. (...) A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot. (Mt 12,17–20.)” Isten Fia megszilárdítja az igazságot a földön, és elveszi bűneink gyalázatát. Földi életével, halálával és föltámadásával teljessé teszi a gondviselés tervét. A maga helyett elküldött Szentlélek pedig befejezi Krisztus művét, és mindent megszentel, azaz mindent Istenhez kapcsol.

A „Szentháromság” kifejezés nem szerepel az evangéliumokban. Azt azonban leírták az evangélisták, hogyan szólt Isten a Fiáról a keresztelésnél, majd később a Tábor hegyén. Máté és Lukács följegyezték Isten Fiáról, hogy a Szentlélek által Máriától született, emberként. Háromszáz év kellett ahhoz, hogy a keresztények kibogozzák ezeket a szentírási kijelentéseket. Szent Ágoston óta beszélünk a szentháromságos Istenről. Megérteni ma sem tudjuk, de helyesen tudunk beszélni Isten szentháromságos titkáról a Hitvallásban.

Egyvalami biztos: az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Isten által örök életre rendelt ember a názáreti Jézusban megismerte, hogyan éljen, s megtanulta, hogy ha elesik, Istenhez akkor is mindig visszatérjen a történelmet végigkísérő Szentlélek erejéből.

Ez a mi rendeltetésünk, és nem más. Azért lettünk, hogy teremtményi szinten örökösei legyünk Isten életének. Ez mit sem veszít érvényéből, így volt, és így lesz minden viszontagságon át, bármi történik is ezen a tapasztalati világon.
Ennek a keresztény hitnek, meggyőződésnek a történelmi kezdetét ünnepelhettük Jézus születésével a karácsonyi napokban. Ha a minket üdvözíteni akaró Jóisten időt ad, akkor ebben az évben is fölszítjuk hitünk pislogó lámpását, Jézus Krisztus nyomában járunk, és keresztje által mindig föltápászkodunk kikerülhetetlen emberi bukásainkból.
(Lk 3,15–16. 21–22)

Forrás: Magyar Kurír

Félidőben tart az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való előkészületi időszak. 2020. szeptember 13-20-ig, Budapesten rendezik meg a világméretű rendezvénysorozatot, amelynek eredményességét három előkészítő év is segíti. A második év vége felé a kongresszus titkárságának főtitkárával dr. Fábry Kornél atyával beszélgetünk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalában az események eddigi ajándékairól, a soron következő, valamint a központi rendezvényekről.

A NEK 2016-ban a Fülöp-szigeteki Cebu Cityt tárta a világ szeme elé, ahol az ünnepi záró szentmise végén Ferenc pápa videó üzenetben jelentette be a következő helyszínt, Budapestet. Ez Magyarország számra lehetőség a világ előtti kulturális és spirituális bemutatkozásra, és önnek is egy csapásra megváltoztatta az életét. Nem sokkal a bejelentés után Erdő Péter bíboros felkérte a NEK főtitkári tisztségére, amely Kaposfüredről, előző szolgálati helyéről Budapestre szólította. Miért esett önre a választás?

Ez számomra is nagy meglepetés volt, de megtisztelő a feladat, amit egy hosszas átimádkozás után, döntésemben megerősödve elvállaltam. Hozott változást az életembe, de a küldetésem ugyanaz. Vannak tapasztalataim ifjúsági találkozók szervezésében, a HungaRio programfelelőse is voltam, de – ha már az Eukarisztia ünnepléséről van szó –, elmondhatom, életem középpontjában az Oltáriszentség áll, az Emmánuel Közösség tagjaként is az első helyen szerepel számomra a napi szentmise és szentségimádás. Kaposfüreden másokra nézve is megtapasztaltam ennek jótékony hatását. Sikerült bevezetni az egész napos szentségimádást, amely felpezsdítette, megerősítette, és néhány év alatt megtízszerezte az ottani közösséget. Talán ezek fényében esett rám a választás.

Az Eukarisztiáról, mint életünk forrásáról van szó, ez nemcsak teendőket, megoldandó feladatokat, koordinálást jelent, hanem a már mögöttünk lévő, több mint két év szervezői munkával párhuzamosan lelki megújulást, belső utat is. Honnan gyűjt erőt?

A nehézségek erősítenek. Életem legmélyebben megélt szentmiséjét is egy ilyen nehéz időszakban éltem át. Jézus Krisztus világméretű ünneplésére készülünk, ez nem mindennapi esemény, ezért a gonosz folyamatosan próbálkozik, nehezíti a feladatokat. Az Oltáriszentség ad erőt a mindennapjaimban. Már most látom, mennyi nehézséget kell megoldanunk, de éppen ezért tudom, hogy sikeres lesz ez a rendezvény.

Kik segítenek? Hogyan zajlik a háttérmunka?

Megalakult a főszervező csapat, a NEK Tikárság. Ezen kívül a teológiai, lelkipásztori, művészeti bizottságok, a Nemzeti Eucharisztikus Bizottság egyházmegyei képviselői, a Társadalmi Bizottság tagjai, önkéntesek, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye erre a célra képzett missziós küldöttei segítenek, akiknek képzési módszerét bármelyik egyházmegyének szívesen átadjuk abból a célból, hogy miként lehet bevonni a világiakat a pasztorális munkába. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának titkára, Vittore Boccardi atya is gyakran segít, megosztja velünk tapasztalatait.
Az egy hetes budapesti rendezvény az előkészületek csúcspontja lesz, de remélem nem a végpontja. Nem szeretnénk kirakatot rendezni, vagy egy 38-as utóérzést újraéleszteni, hanem a lelki megújulás lehetőségét adni. Ezért is imádkozzuk a vasárnapi szentmisék végén, hogy a kongresszus „egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon.” A legfőbb cél, hogy aki már katolikus, az közelebb kerüljön az Eukarisztiához, szentmiséhez, szentségimádáshoz, aki pedig nem hívő, az ennek az előkészületnek a hatására a tanúságtévő hívőkön keresztül találkozzon Jézus Krisztussal. Az egész kongresszus végcélja tehát a megtérés és az evangélium továbbadása mindenkinek.

Érdekes momentum, hogy az 1938-as budapesti kongresszust megelőzően is a Fülöp-szigetek rendezte az eseményt. A visszatekintésekből, korabeli híradásokból olvashatjuk, hogy a 80 évvel ezelőtti budapesti világméretű rendezvény maradandó élményt jelentett a magyaroknak. Miben mutatkozott ez meg, és mik a mai idők kihívásai?

A NEK-et megelőzheti egy Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus is, amit minden ország megrendezhet a maga számára. 2018-ban Liverpoolban volt, 2019-ben pedig Mexikóban lesz. 1928-ban Magyarországon is tartottak ilyen kongresszust 200 000 fő részvételével. Akkor döntött úgy az egyházi vezetőség, hogy Magyarország alkalmas a nemzetközi rendezvény lebonyolítására. Így történt, hogy a soron következő nemzetközi kongresszust 1938-ban, a Szent István halálának 900. évfordulójára meghirdetett Szent István évében tartották hazánkban. Mottója: Az Eukarisztia a szeretet köteléke. Mind állami, mind egyházi részről fontosnak számított a ’38-as esemény. Fővédnöke állami részről a római katolikus vallású Horthy Miklósné, Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó felesége volt, a Szentatya küldötte, az ún. pápai legátus Eugenio Pacelli bíboros, a későbbi XII. Pius pápa volt. A záró szentmise helyszíneként akkor is a Hősök terét választották, amit a kongresszusra építettek át, ma is ez a formája. A Lánchíd erre az alkalomra kapott díszkivilágítást, amely azóta is látható esténként.

Említette a ’38-as Szent István évet, ennek kiemelt eseménye volt a Szent Jobbot szállító Aranyvonat országjárása. Információink szerint ezt megismétlik.

A két ünnep közös csúcspontja volt az Aranyvonat, amely bejárta az országot. Ennek emlékére újra elkészítik a vonatot, de nem a Szent Jobbot helyezik el benne, hanem várhatóan egy a kongresszusa fókuszáló kiállítást.

Történelmi kontextusba helyezve az 1938-as időszakot, tudjuk, hogy a II. világháború előtt vagyunk, a kongresszus egy békekiáltás volt, remélve, hátha elkerülhető a háború. Akkor 50 000 fő résztvevő érkezett külföldről. Utána a háború borzalmai, a kommunista rendszer uralma, az egyházüldözés, a szerzetesrendek feloszlatása mérhetetlen fájdalmat okozott hazánknak is. Azt gondolom, a ’38-as kongresszus erőt adott mindezen szenvedések, nehézségek elviseléséhez. Ki tudja, hogy e nélkül a spirituális töltöttség nélkül a magyarság és az egyház hogyan vészeli át a nehéz időszakot. A kongresszus himnuszának sorai – „Forrassz eggyé békességben minden népet, nemzetet” – nagyon kifejezi az akkori kor igényét.

A világ azóta megváltozott. Abban az időben népegyházról beszélünk, az emberek mindennapjaihoz hozzátartozott a hit és a hagyományos vallásosság. Ennek köszönhető, hogy 150 000 férfival tartottak szentségimádást, és külön mutattak be szentmisét csak a rendőröknek. Viszont nem volt televízió és internet sem, ami ma nagy hatással van a mindennapi életünkre.

Ma már nem beszélhetünk népegyházról, ha azt vesszük, hogy mennyien vesznek részt vasárnaponként szentmisén, és az ifjúságnak is csak kis részét érjük el. Bízom abban, hogy a kongresszus olyan lehetőség lesz, ami által meg tudjuk szólítani az embereket. Püspökeinktől, papjainktól és egyre többször a hívektől függ, hogy eljut-e az örömhír másokhoz, a hároméves készület alatt megszületik-e a hívekben az a krisztusi küldetéstudat, amit Jézus kért tőlünk: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19)

Az eucharisztikus kongresszuson Jézus Krisztust ünnepeljük, ez egyben egy hatalmas lehetőség arra, hogy az Egyház tanúságot tegyen a Krisztustól kapott örömhírről, amire egy világeseményen nagyon sokan odafigyelnek.

Ezt a 2020-as kongresszus kilenc pontos küldetésnyilatkozatában is megfogalmazták. Többek között olvasható: „eucharisztikus" kovász kívánunk lenni az emberek és a felekezetek között.

Jézus mondta: legyünk olyanok, mint a kovász, a világ világossága, a föld sója. Nekünk keresztényeknek különböznünk kell a többi embertől, de ne emeljük ki magunkat közülük, hanem olyanok legyünk, mint ők. Mindazt tegyük meg, amit a nem hívők, kivéve a bűnt. Akkor fognak ránk hallgatni, ha velük együtt dolgozunk, szervezünk, stb, de emellett úgy éljünk, hogy kérdezzenek rá, miért vagyunk mások, mint a többi ember. Miért nem mondunk rosszat embertársainkról, nem vagyunk partnerek a pletykálkodásban, és hogyan tudunk kedvesek lenni azokhoz is, akikhez mások nem. A válasz: azért, mert Jézust szeretem, és ezt Ő kérte tőlem, valamint a másik emberben is Őt látom. Jézus azt mondta: „amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek” (Mt 25,45).

Piarista diák voltam, és emlékszem, az egyik kirándulás előtt az osztályfőnökünk azt mondta, fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartása alapján az egész iskolát megítélik. Ez a fajta gondosság kell, hogy legyen minden hívő emberben, mert az ő élete alapján az egész egyházat megítélik. Úgy kell élnünk, hogy mások is szeressenek úgy élni, mint mi. Vágyjanak a hitre, Jézusra. Mi az életünkkel evangelizálunk, mint ahogy Szent Ferenc is mondja: evangelizáljatok, és ha kell, beszéljetek is. Erre szeretnék mindenkit buzdítani, amihez az Eukarisztia erőforrás.

A kongresszust megelőző három, pünkösdtől pünkösdig tartó előkészületi év is ebben segít.

Az első év mottója volt: NEKed! – Veled! Az Eukarisztia keresztény életünk forrása. Ebben a személyes krisztuskapcsolat megerősítésére fókuszáltunk. A kiadott ötletfüzetben 170 ötletet gyűjtöttünk össze, amik megvalósíthatók az egyházközségben, iskolában, közösségekben és a családban. Most vagyunk a második évben a NEKtek! – Veletek! mottóval, amikor az Egyház közösségeinek megerősítése a cél. Jézus azt mondja: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35). Ott tudunk szeretettel lenni egymás iránt, ahol együtt vagyunk. Egy ilyen közösség tud befogadó lenni. Az idei év célja, hogy ebben segítse a plébániákat, közösségeket. Tapasztaljuk, hogy a híveknek csak 10 %-a kapcsolódik be aktívan a plébániák életébe, de 40 % is megtenné ezt, ha felkérnék rá. Tehát ez az év erre nyit lehetőséget, hogy szervezésbe, imádságba, közösségépítésbe bekapcsoljuk a világiakat. Az első év során hangsúlyt kapott a szentségimádás a „Szentségimádás Iskolájával”, a második évben pedig a szentmise kerül a fókuszba. A tematikus évek ötletfüzetei nagyon hasznosak, letölthetőek a www.iec2020.hu oldalon. Továbbá készül egy telefonos applikáció is, aminek az a célja, hogy a www.miserend.hu és a www.szentsegimadas.hu  oldalakat egyesítse.

A harmadik év a misszió éve lesz. Ha már megerősödtünk egyénileg és közösségileg is, akkor van hova hívni az embereket, de ezt elsősorban a tanúságtevő, hiteles keresztény életünkkel tehetjük meg. A következő füzetet ez év pünkösdjén adjuk ki. Szeretettel ajánlom a nemrég megjelent Michael White Tom Corcoran: Újraépítve című könyvét is, amely erről szól: hogyan lehet egy élettelen plébániából egy missziós plébániát építeni. Sok múlik a lelkipásztoron, de a híveken is. Jézus arra tanít, hogy aktívan éljünk és tegyünk tanúságot a hitünkről. Sokakat így tudunk Jézushoz közelebb vinni.

Az előkészületekhez tartozik az országjáró körútján haladó, a NEK szimbólumaként talán már mindenki előtt ismert Missziós kereszt, amely a magyar és magyar vonatkozású szentek és a Szent Kereszt ereklyéjét hordozó ereklyetartó is.

Már eddig is sok egyházmegyében örömmel fogadták a missziós keresztet, különböző csoportok, karitatív szervezetek minden nap lelkiségi programokat szerveztek, egyházmegyei fenntartású iskoláknak tartottak katekéziseket a szentekről a jelenlétében, szentmiséket mutattak be, szomszéd települések közösségei imádkoztak előtte. Még hátra van bő másfél év, határainkon túli területekre is eljut a kereszt, reméljük, további bőséges termést hoz a lelkekben.
„Átlényegülés – az Eucharisztiáról a csodák és a művészet nyelvén” címmel rendeztünkk kiállítás a Pesti Vigadó épületében az elmúlt év augusztusában, ahol néhány képzőművészeti alkotás eukarisztikus csodákat mutat be. A kiállítás meghívható.
Mindezeken túl az Eukarisztia jegyében tudományos konferenciát rendeztünk Esztergomban több mint 300 résztvevővel, amiről jó visszajelzéseket kaptunk, valamint tavaly Eucharisztikus Papi Rekollekciót is tartottunk. Mindkettő anyagai megnézhetők, meghallgathatók és olvashatók a honlapunkon.
Novemberben, Rómában 90 ország képviselőjének mutattuk be a várható programot és a helyszíneket. Sokan azt sem tudják, hol van az országunk. Ezért is mutattunk be kisfilmet Magyarországról, a helyszínekről, hogy még vonzóbbá tegyük Budapestet és a rendezvényt.

Milyen programok várhatóak még a nagy rendezvényig?

Ez év májusában a 90 ország delegációját fogjuk három napig vendégül látni, akik a kongresszusra készülve, a saját hazájukban szervezik eseményeiket. Bejárjuk velük a helyszíneket, és bemutatjuk a végleges programokat.
Elkészült a kongresszus alapdokumentuma is olasz és angol nyelven. Ezt a teológiai bizottság állította össze, és kora tavasszal már remélhetően mindenki hozzájuthat magyar nyelven, majd folyamatosan jelenik meg más nyelveken is.
Pünkösdhétfőn megnyílik a harmadik előkészítő év, utána ismét meghívjuk a világot egy közös imára Úr napja szombatjára, június 22-én. Idén is lesz tematikus kiállítás, várhatóan folytatjuk a nyári katolikus zenei tábort (KAZETTA), majd szeptember 21-én, a 15-30 év közöttieket várjuk a Forráspontra a 6000 főt befogadó BOK Csarnokba. Krisztus király főünnepének előestéjén ismét lesz világméretű szentségimádás, novemberben pedig egy eucharisztikus konferencia Esztergomban.
Szeretnénk élővé tenni a liturgiát, ezért az idei év középpontjában a szentmise van, ez év februárjában elindítunk egy 12 részes 6-8 perces misét magyarázó mise-vlog sorozatot, egy videó magyarázatot misékről, amely jól használható lesz a hittanórákon is. Sokan vannak, akik nem tudják, mi miért történik a szentmisén, ez számukra egy katekézist is jelenthet.

Hol tart a szervezés? Van már olyan eleme, ami késznek mondható?

Igen, minden a terv szerint halad, a helyszíneket lefoglaltuk, sőt a világméretű szentségimádással már többet is tettünk. Elértük azt, hogy két és fél évvel az esemény előtt más földrészeken is tudnak a budapesti rendezvényről. 2017-ben 18 országból 840 helyszínen, 2018-ban Úr napjára már nyolcnyelvű honlapon hívtuk a világot és ennek hatására 45 országban 907 helyszínen, Krisztus király vasárnapja előtti szombaton pedig már 1070 helyszínen kapcsolódtak be kezdeményezésünkbe. Japánból jött egy visszajelzés, hogy ennek köszönhetően hetente fognak tartani szentségimádást. Már most hatással van a budapesti kongresszus Japánra. Magyarországon 640 helyszínen kapcsolódtak be. A kongresszusig az előkészítő években összesen hat alkalommal szerveztük, szervezzük a világméretű szentségimádást.

Az előkészítő éveknek már eredményei is vannak.

Nagy eredmény, hogy megnyílnak a templomok, ahol valóságosan jelen van Jézus Krisztus. Ne tartsuk zárva a templomokat! Ha meg van szervezve, hogy minden órában imádkozzon ott valaki, akkor az a templom őrzését is megoldja. Az Isten háza kegyelmi erőtér. Hiszem azt, hogy a valóságos jelenlétnek van hatása. Sopron, Vác, Sülysáp, Veszprém, Kaposvár, Budapest, Nagymaros, Piliscsaba, ezeken a helyeken reggeltől késő estig van lehetőség szentségimádásra, vagy akár 0-24 órában. Bízom abban, hogy folyamatosan kapjuk majd a híreket a további templomok megnyitásáról.

Hogyan jutnak el az információk az egyházmegyékhez, egyházközségekhez?

Minden egyházmegyében szeretnénk eljutni papi rekollekcióra, hogy az atyáknak személyesen elmondhassuk, miről van szó, mert akkor egészen más a hozzáállásuk a rendezvényhez, az előkészületi évekhez. Sokkal aktívabbakká válnak. Igaz, hogy a központi rendezvény Budapesten lesz, de ettől függetlenül érinti az egész országot. Ennek ad lehetőséget a közös elsőáldozás is. A három évig tartó előkészületek helyi szinten történnek, most vagyunk a közepén, a csúcsa pedig az egyhetes rendezvény lesz. A hírlevelünkre eddig több, mint 15000 ember iratkozott fel. Ebből is folyamatosan tájékozódhatnak a szervezés menetéről, programokról.
2016-ban Cebu Cityben rendezett kongresszuson 5000 gyermek vett részt az elsőáldozáson. A budapesti nyitó rendezvényre szintén meghívják az elsőáldozókat. Milyen a fogadtatása ennek a lehetőségnek az egyházmegyékben?

2020. szeptember 10-12. között Eukarisztikus szimpóziumot tatunk teológusok részvételével Esztergomban, a Szent Adalbert Központban. Szeptember 13-án délután 4 órakor lesz a nyitó szentmise a 65 000 főt befogadó Puskás Stadionban. Ezt egybekötjük azzal az elsőáldozási ünneppel, amelyre az országból és a határainkon túli magyar egyházközségekből várjuk azokat a gyermekeket, felnőtteket, akik ebben az évben járulnak először az Oltáriszentséghez.
Erre az elsőáldozásra is a plébániákon kell jelentkezni. A várható létszámot pedig május 20-ig kell a püspökségekre beküldeni. Kétféle reakciót tapasztalunk. Vannak, akik már most nagyon lelkesen várják a nagy eseményt, másrészt sokan családias ünnepként szeretnék ezt megélni. Az elsőáldozók egységes szép fehér ruhába öltöznek majd, ezt központilag készítjük el, emlékérmet kapnak, és a szülők a gyermekük közelében vehetnek részt a szertartáson. Arra buzdítjuk a plébániákat, hogy a kongresszus utáni vasárnap tartsanak otthon is egy ünnepséget azok számára, akik elsőáldozók voltak a budapesti eseményen, így egyházközségi ünnepként is megélhetik. Fontosnak tartom, hogy minden elsőáldozó gyermek válassza a közös elsőáldozást, hiszen a mi életünkben nem lesz még egy ilyen alkalom. Ugyanakkor kiemelkedő tanúságtételi lehetőség lesz a több ezer gyermek jelenléte az egész világ számára, hiszen ezzel irányítjuk a figyelmet Krisztusra. A nagyszámú elsőáldozó már a jelenlétükkel is evangelizál.
Az ünnep hetében délelőttönként kora délutánig a Hungexpo A pavilonjában, illetve több épületben lelki programok várják az érdeklődőket, ez is a kongresszus része. Reggelente közös imával kezdünk, majd a világ különböző tájairól érkező előadók katekézist tartanak, ezután tanúságtételek és szentmise lesz, majd ebéd, valamint különböző fakultatív programokat kínálunk. 2019 szeptemberétől, tehát egy évvel az esemény előtt már lehet regisztrálni az egész hétre, vagy akár egy napra is. Már jó ideje van lehetőség a honlapon elő-regisztrációra  ( www.iec2020.hu ).
Délutánonként a különböző városrészeken kulturális, vallási és evangelizációs programokon lehet részt venni. Ez a hét lesz – a hazai hagyomány szerint – az Ars Sacra, a keresztény művészetek Hete is egyben. Csak hogy néhányat említsek, várjuk a Csík Zenekart a Müpába, fellép majd a Szent Efrém Férfikar, a Zeneakadémián a Moszkvai Patriarchátus Kórus koncertezik, a Magyar Állami Operaház egész keresztény évadot tart, sok intézmény már most becsatlakozott programunkba.

A "Forráspont" ifjúsági eucharisztikus napon a fiatalok is készülnek a kongresszusra.

A fiatalokra is gondoltunk. Amellett, hogy az egész hét nyitott számukra, csütörtök estétől vasárnapig tartó időszakban külön nekik szóló programokkal készülünk. 17-én, Csütörtökön közösségek szentségimádása lesz a Szent István Bazilika előtt, majd pénteken külön ifjúsági estet szervezünk számukra a Papp László Sportarénában.
19-én, Szombaton a családok napja lesz, 17 órától pedig a Parlament előtt mutatunk be ünnepi szentmisét, s ezután innen indul a gyertyás eucharisztikus körmenet a Hősök teréig. A szentmiséken lehetőséget adunk a ministránsok bekapcsolódására is. Szeptember 20-án délelőtt 11 órakor pedig a Statio Orbis-szal, a záró szentmisével végződik az 52. budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a Hősök terén. Ferenc pápa ekkor fogja bejelenteni a következő helyszínt vagy személyesen, vagy video üzenetben. Természetesen a Szentatya mind állami és egyházi részről megkapta a meghívásunkat.
A www.iec2020.hu oldalon folyamatosan követhetjük a programokat, sőt hírlevélre is fel lehet iratkozni. Itt minden információ, felkészülési anyagok, eseménynaptár, konferenciák anyagai megtalálhatóak.

Szeressük az Egyházat, mert az Egyház mi vagyunk, Jézus ránk bízta az örömhír továbbadását. Legyünk hiteles, tanúságtévő keresztények embertársasaink között, hiszen Krisztus reklámjaiként egyikünkről az egészet megítélik.
Segítsük az előkészítő éveknek és a kongresszusnak a sikerét imáinkkal, mások buzdításával, részvételünkkel. Legyünk folytonos kapcsolatban Jézus Krisztussal, imádkozzunk az emberek lelki megújulásáért a szentmiséken, szentségimádásokon.
Egy amerikai nővér, amikor Magyarországra látogatott azt mondta: „Amióta megérkeztem, olyan érzésem van, hogy a 2020-as eucharisztikus kongresszus nagy hatással lesz a világ összes katolikusára.” Hiszem, hogy a kongresszus megújulást hoz az egész világon.
Jézus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, nyissuk meg templomainkat, hogy az emberek találkozhassanak vele.

„Töltsetek annyi időt az áldott Oltáriszentség előtt, amennyit csak lehet és Ő be fog tölteni erejével és hatalmával.” (Szent Kalkuttai Teréz anya)

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2019. január 10., csütörtök 08:43

Budapestre látogat az IVT! – Panama-nap

2019. január 22. és 27. között a közép-amerikai Panamaváros ad otthont az Ifjúsági Világtalálkozónak (IVT). Magyarországról egy kisebb csapat képviseli hazánkat a Katolikus Egyház legnagyobb ifjúsági rendezvényén. Budapesten viszont reményeink szerint az itthon maradók is élménydús napot tölthetnek el január 26-án. Panama-nap, az IVT-jegyében!

Magyar Sydney, HungaRio és Panama-nap... Már hagyományosan csatlakozik a sorba a januári esemény is. Azt már megszokhattuk, hogy az európai IVT-kre több ezres magyar csapat utazik, az öreg kontinensen kívüli helyszínekre viszont a nagy távolságok miatt kevesebbeknek adatik meg ez a lehetőség. Mivel a 2019-es IVT-t január 22. és 27. között rendezik Panamavárosban, ezúttal egy egynapos kísérőrendezvényen kapcsolódhatnak be a magyar fiatalok a Katolikus Egyház legnagyobb ifjúsági eseményébe. A január 26-án Budapesten az Elek Gyula Arénában megrendezésre kerülő Panama-nap szervezését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottsága koordinálja.

A cél, hogy az IVT szellemiségében találkozzanak az egyházmegyék fiataljai, valamint közösségi élményekkel gazdagodjanak, és együtt imádkozzanak. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a www.panamanap.hu weboldalon lehet.
A fiatalokkal együtt ünnepelnek majd püspökeink is. A Panama-nap házigazdája Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök lesz, míg a katekézist Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita tartja majd. A nap végén pedig Veres András, a győri egyházmegye főpásztora lesz a szentmise főcelebránsa. Ráadásul a fiatalok nem csupán ezeken az eseményeken találkozhatnak velük, hanem a Kérdezd a püspököt! során bárki beküldheti kérdését, amit a moderátor fog közvetíteni a püspökök felé.

A Panama-napon ezen kívül is színes programok várnak a fiatalokra. A rengeteg zenés dicsőítés mellett tanúságtételek, imaest, játékok és természetesen egy kis Panama vár a résztvevőkre. A nap folyamán ugyanis többször is kapcsoljuk majd a közép-amerikai fővárost.
A Panama-nap mottója: Íme itt vagyok! Legyünk ott, és ünnepeljünk együtt az ország és a világ katolikus fiataljaival!

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Seregély István nyugalmazott egri érsek temetése január 8-án délelőtt volt az egri Szent Mihály- és Szent János-főszékesegyházban. Lelki üdvéért koporsója előtt elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért, majd szentmisét mutattak be. Ezt követően helyezték el földi maradványait a bazilika altemplomában.

Seregély István nyugalmazott egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) volt elnöke gyászszertartását Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezette. A szertartáson a rokonság mellett részt vettek az MKPK tagjai és Michael August Blume apostoli nuncius, hazai és külföldi püspökök, számos pap, valamint Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Habis László, Eger polgármestere és Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott is.

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Főtisztelendő Apostoli Nuncius Úr, Érsek és Püspök Urak!
Kedves Paptestvérek! Krisztusban Kedves Testvérek!

1. „Ne nyugtalankodjék szívetek!” – olvastuk az evangéliumban. János evangéliumában ez a szakasz Jézus búcsúbeszédének első részét tartalmazza. A tanítványok érzik, hogy Jézus a halálra készül. Érzik, hogy el kell válniuk egymástól. Jézus pedig kinyilatkoztatást ad életről és halálról. Megjelöli az ember végső hivatását. Hiszen elmondja, hogy ő az Atyához megy és helyet készít tanítványai számára. A búcsúzásban tehát ott rejlik a viszontlátás reménye és a meghívás, hogy mindnyájan együtt legyünk az atyai házban, vagyis az örök boldogságban.
A cél tehát világos a tanítványok előtt. De hogyan juthatunk oda? Ez az a kérdés, ami a túlvilági életben hívő és reménykedő emberiséget kezdettől fogva gyötörte. Talán attól függ a halál utáni boldogságunk, hogy épségben megmarad a bebalzsamozott testünk és eltemetnek velünk mindent, ami a földi élethez szükséges? Vagy Kháron ladikján kell átkelnie a Léthe vizén a megholtaknak, és hogy az út szerencsésen sikerüljön, nem árt obulusként egy pénzdarabot is vinni magunkkal, mert különben azt a bizonyos révészt a nagy és végső utazáskor nem lesz aki megfizesse? Vagy állapítsuk meg az Ószövetség régebbi szerzőivel, hogy bármennyi vagyont gyűjt is az ember életében, a végén mégis kevésnek bizonyul ahhoz, hogy halált ne lásson?
Jézus a tanítványok aggódó kérdésére azt válaszolja, hogy ismerik az utat az Atya házába. Ez pedig nem valami szövevényes és részletes törvénykönyv vagy útikalauz, hanem maga Jézus Krisztus személyesen. Itt is találkozunk Jézus személyének titkával. Mert nincs az az ember, aki a helyes élet és az örök boldogság biztos útjaként nem valamilyen tanítást jelöl meg, hanem a saját személyét. Jézusnak ez a mondása istenségének titkát villantja fel. Bizalmat és odaadást kíván a saját személye iránt.

2. Seregély István érsek atya 1931-ben Szombathelyen született. Amikor leérettségizett és a papságra szóló isteni meghívást elfogadta, már nem volt divat, már nem volt társadalmi előrelépés a papság vállalása. Az ötvenes évek első felében nagy politikai nyomás alatt végezte tanulmányit, olyan időben, amelyben a későbbi vértanú, Boldog Brenner János is a szeminárium növendéke volt. 1955-ben szentelték pappá. Ezután 19 éven keresztül káplánként szolgált a szombathelyi egyházmegye különböző plébániáin. Ezt követően 13 éven át plébános volt Kőszegszerdahelyen és Kőszegen.

Szent II. János Pál pápa 1987 nyarán nevezte ki egri érsekké. Püspökké szentelésére 1987. július 25-én került sor itt, az egri bazilikában. Ritka esemény volt abban az időben, hogy valakit először nem segédpüspökké vagy apostoli kormányzóvá neveztek ki, hanem plébánosként rögtön érseki kinevezést kapott. Különösen ritkaság volt ez az Egri Főegyházmegyében, ahol Szmrecsányi Lajos érseksége előtt segédpüspök volt, Czapik Gyula előzetesen a veszprémi püspöki tisztséget töltötte be. Brezanóczy Pál apostoli kormányzóból lett érsekké. Bánk József Győrben majd Vácon szolgált, onnan helyezte át a pápa az Egri Főegyházmegye élére. Kádár László ugyancsak püspökként működött Veszprémben mielőtt Egerbe került. Seregély érsek atya kinevezése tehát különleges és általános bizalom megnyilvánulása volt, egy olyan időszakban, amikor már érezni lehetett a közelgő rendszerváltás bizonytalan rezdüléseit.

István érsek atya szolgálatának húsz esztendeje magába foglalta a rendszerváltozás éveit. Ennek sodrában választották meg a püspöki konferencia elnökévé 1990-ben. Ezt a tisztséget egészen 2005-ig viselte. Számára ez fontos küldetést jelentett, magáénak érezte a magyar egyház ügyét. Néha püspöki lelkigyakorlatok alkalmával, vagy ad limina látogatások során, amikor a közös imákat és programokat szervezte, meg is jegyezte, hogy most ő, mint osztályfőnök rendezkedik. Valójában azonban az a tizenöt év éppen a nagy történelmi átalakulás időszaka volt. Új lehetőségek nyíltak meg az Egyház lelkipásztori és intézményes munkája előtt. Érsek atya mindezeket a változásokat a kommunizmus évtizedeinek tapasztalata alapján szemlélte. Fontos volt számára, hogy megépüljenek a templomok azokon a településeken, ahol korábban nem engedélyezték. De segítette személyes támogatásával a katolikus egyetem megalapítását, a miskolci katolikus gimnázium létrejöttét, több katolikus intézmény újraindulását. Szeretettel kísérte a szerzetesség újjáéledését is. Fontosnak tartotta a tömegtájékoztatás ügyét. Megalapította a Szent István Rádiót, majd döntő szerepe volt a Magyar Katolikus Rádió elindításában is. Érsek atya számára a központi élmény az volt, hogy sokan nem gyakorolták a vallást, mert ez tilos volt, mert ez kellemetlen volt, mert a hitéletet külső politikai nyomás akadályozta. Kevésbé hangsúlyosnak tekintette a szekularizáció jelenségét, vagyis azt a folyamatot, hogy az emberek gondolkodása és érzelmei olyan módon is világiassá, közömbössé váltak, ami nem csupán külső nyomás következménye volt. Ugyanakkor átérezte, hogy nagy ívű folyamatokról van szó. Szerette azt mondani, hogy a kommunizmus negyven évének hatását az emberek lelkében újabb negyven évnek kell helyrehoznia.

3. Mindeközben István érsek atya az imádság embere volt. Akik közelebbről láthatták életét, tanúsíthatják kitartó szeretetét, amellyel az Oltáriszentség előtt időzött. De rövid elmélkedéseit, a Szentírásról szóló napi gondolatait mindannyian megismerhettük megjelent köteteiből. Olvashatjuk ezeket még most is az Adoremus lapjain, ahová hűségesen küldte rövid írásait. Visszavonulása után is sokfelé tartott lelkigyakorlatokat és folytatta a Szent István Rádióban a Püspökkenyér című közkedvelt műsorát. Számomra felejthetetlen volt az a néhány alkalom, amikor spontán őszinteséggel azt kérdezte, mit kíván tőlünk közös Gazdánk. Ezekben a pillanatokban látszott legvilágosabban, hogy egész életét Krisztus iránti személyes szolgálatnak tekintette.

Betegségét türelemmel viselte, imádságos lélekkel készült a nagy útra. Püspöki jelmondatául is ezt választotta: „Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.” Őt kereste papi és püspöki élete során, őt hirdette és hozzá ragaszkodott személyes szeretettel. Ahogy Jézus a mai evangéliumban tanítja: Ő az az út, amelyen eljuthatunk a Mennyei Atya házába. Legyen Krisztus a biztos út Seregély érsek atya számára is az örök élet boldogságába. Ámen.
* * *
Ferenc pápa üzenetét Michael August Blume apostoli nuncius tolmácsolta angol nyelven, majd magyar nyelven Depaula Flavio, az Apostoli Nunciatúra titkára olvasta fel. A Szentatya levelét Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá.

Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Ternyák Csaba Egri érsek részére

A Szentatyát szomorúsággal töltötte el Dr. Seregély István nyugalmazott érsek halálhíre, és szívbéli együttérzését fejezi ki Neked és a Főegyházmegye egész papságának, a szerzeteseknek és a híveknek. Amikor az elhunyt érseket Krisztus, a Jó Pásztor szeretetébe és irgalmába ajánlja, csatlakozik hálaadó imáidhoz a sok kegyelemért, amelyek az Egri Főegyházmegye szolgálatában eltöltött éveit kísérték. Mindazok számára, akik a Feltámadás biztos reménységében gyászolják Seregély érseket, Őszentsége az Úrban való vigasztalás és béke zálogaként szívből adja apostoli áldását!

Vatikán, 2019. január 4.
Pietro Parolin bíboros államtitkár

Veres András, az MKPK elnöke beszédében kiemelte: az elhunyt főpásztor húsz éven keresztül volt tagja a testületnek, tizenöt évig elnökként. Az egyik legmozgalmasabb időszakban, amikor a politikai változások új lehetőségeket és feladatokat teremtettek, az újjáépítés és a lelki növekedés új útjait. Seregély érsek sokszor erején felül dolgozott az egyházi és vallási élet újjáépítésén. Sokat tanulhatunk munkásságából, mert mindennél jobban szerette Egyházát, ebben példaként állt előtte Szent II. János Pál pápa, akivel hasonló sorsban osztozott: ő is korán elveszítette édesanyját, s a Szűzanya oltalmát kereste. Az Egyház feltétel nélküli szolgálata jellemezte életét, példát adva mindenkinek.

Habis László, a hevesi megyeszékhely polgármestere Seregély István nyugalmazott egri érsek hűségét méltatta, mely mind az Egyház, mind a város iránt töretlen volt. A rendszerváltás idején nagyon sok feladat hárult rá, az egyházi ingatlanok rendezése területén is, s elévülhetetlen érdeme, hogy az egri oktatást színvonalas intézményekkel gazdagította, mindemellett a Bartakovics Béla Közösségi Ház városi használatba adása is kifejezte, mennyire szerette Egert. Óriási munkabírása volt, irányt mutatott és értéket adott.

Ternyák Csaba az Egri Főegyházmegye 80. főpásztorának utódaként köszönetet mondott mindazoknak, akik az elhunytat elkísérik utolsó útján. A főpásztor felidézte: mikor Seregély István érsek átadta a kormányzást, tele volt lendülettel, s ez szinte a végsőkig kitartott. Írásai, könyvei jelentek meg, lelkigyakorlatokat tartott, és a Szent István Rádióban is rendszeresen megszólalt. Kötelességtudó volt, ugyanakkor semmit nem tekintett magáénak. Sokszor mondta: minden a Gazdáé, vagyis Istené. Szent Szilveszter napján meghívót kapott a mennybéli püspöki konferenciára, ahol hetvenkilenc egri elődjével találkozik. A földi leltárt a történészek végzik el, de a Gazda azt mondja: „Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a főszékesegyház kupolája alatt felállított ravatalnál mondott áldást, ezt követően a főpásztorok temetkezési helyén, az altemplomban helyezték örök nyugalomra Seregély István volt egri érsek földi maradványait.

Forrás: Egri Főegyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Apostoli Nunciatúra
Fotó: Balogh Ferenc/Egri Főegyházmegye