február 2020

Közel egy évvel ezelőtt 2019. április14-én kezdődött a Szentlélek szeminárium a debreceni Szent László-templomban. A kilenc alkalmas karizmatikus lelkigyakorlaton 150 hívő vett részt. Közülük sokan vannak, akiknek a szeminárium gyökeres változást hozott az életében és elmondásuk szerint azóta is Krisztussal a legnagyobb kalandot élik meg, aminek nem lesz vége.

A zárást követően alakult egy dicsőítő csoport a templomban, ami azóta is működik, és ennek az első nyitott alkalmát – amelyre nemcsak a szeminárium résztvevőit, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak –, a héten, február 20-án, csütörtökön este 6 órától tartják a Szent László-templomban. A találkozó szentmisével kezdődik, majd szentségimádással és gitáros dicsőítéssel folytatódik.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2020. február 17-én óvodai szakmai tanácskozást tartott a Püspöki Hivatalban. A megbeszélésen jelen voltak az egyházmegyei óvodai intézményegységek vezetői, valamint Nyírbátorban 2020. szeptember 1-jétől induló új építésű óvoda intézményvezetője is.

Molnár Katalin EKIF főigazgató nyitotta meg az egyházmegyei óvodai tanácskozást közös imával, a résztvevők köszöntésével és Palánki Ferenc megyéspüspök úr szeretetteljes üdvözletének átadásával .

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2020. szeptember 1-jétől óvodai intézményegységgel bővül; Rácz Tiborné intézményvezető asszony bemutatta Kissné Hajósi Anikó óvodavezető asszonyt a közösségnek.

A szakmai napon egyeztetésre került az óvodai szabályzatokkal kapcsolatos valamennyi dokumentum, ezek egységesítése, bővítése, amely munkálatban Imre Lászlóné óvodavezető (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola) segített.

A Katolikus Pedagógiai Intézet félévi értekezletén hallottak és az abból adódó feladatok közös értelmezése, megbeszélése után az új pályázati lehetőségekről, valamint az óvodai tanfelügyeleti tapasztalatokról Tárkányiné Budai Éva óvodavezető (Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda) nyújtott tájékoztatást a résztvevő magasabb vezetőknek.

A résztvevők az óvodai felvételekről, a kormányhivatalok és az OH feladatairól is egyeztettek.

A jó hangulatú, örömteli tanácskozás aktuális felvetésekkel zárult. A közös ebéd alatt az óvodavezetők közötti beszélgetésekre, szakmai egyeztetésekre is lehetőség adódott.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

80 millió Ft értékű pelenkát adományozott a DM az országos Katolikus Karitász számára, amelyből egyházmegyénkben is több száz rászoruló kisgyermekes család részesült. Az adományokat az egyházmegye nagyobb városaiban kapták meg a karitász csoportok vezetői, akik településeiken keresik fel a nehéz sorsban élőket.

Mészáros László egyházmegyei karitászigazgató elmondta, minden rászorulót szeretnének támogatni a DM adományából, ennek következtében egy-egy családnak kevesebb jut belőle.

A DM Kft már évek óta támogatja a nehéz körülmények között élő embereket. Ennek hatására a cég munkatársai közül egyre többen csatlakoznak a karitatív szervezet önkéntes munkájához, és vállalnak szolgálatot a betegek, idősek gondozásában, csomagosztásban, vagy éppen a cégen keresztül adódó lehetőségek során – tájékoztatott bennünket örömmel a karitászvezető.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban, az Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban és a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnáziumban működő Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetének vezetői – Csernyus Enikő, Rubóczki Béla, Smidné Hetey Rita és Tamás István – a trianoni emlékév nyitányaként „Szeressük vissza Magyarországot!” felhívással közös megemlékezést szerveztek 2020. február 12-én.

Ebből az alkalomból Szőke Zoltán, a Turul Csapat vezetője és Józsa Róbert, a Trianon-menet csapatának tagja tartottak előadást a Szent Imre Gimnázium kápolnájában. Az evangélikus és a görögkatolikus iskolákból érkező diákok gimnazistáinkkal együtt interaktív élménybeszámolót hallhattak és láthattak arról a közel 1700 km-es, 46 napos zarándokútról, amelyet Csíksomlyótól Versailles-ig tett meg néhány elkötelezett hazafi, hogy felhívja Európa figyelmét arra a tragédiára, amely hazánkat 100 évvel ezelőtt érte.

Az érdekes és mély tiszteletet kiváltó előadás után a három intézmény lelki vezetője – Nagy Csaba római katolikus, Bozorády Ildikó evangélikus és Sivadó László görögkatolikus iskolalelkészek – közösen megáldották azt a trianoni zászlót, amelyet Simay Zsolt tervezett és készített. A zászlón a régi Magyarország térképének körvonalát fekete színnel ábrázolták, háttérben pedig az elcsatolt, illetve a jelenlegi települések nevei olvashatóak. Ezek a lobogók a három intézményben emlékeztetnek mindenkit Trianon fájdalmára és az összetartozás fontosságára.

A közös megemlékezést megtisztelte Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csizmadia Anna, a szövetség elnöki kabinetvezetője, Dalmay Árpád, a felnőtt Rákóczi Szövetség elnöke, Buday Barnabás evangélikus esperes, a Magyar Cserkészszövetség korábbi elnöke, Turányi Szilárd, a IX. Észak-alföldi Cserkészkerület elnöke, valamint az iskolák vezetői, a szervezet összekötői, vezetői.

Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást, és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek” – idézte Tormássiné Kapitány Ágotha intéz-ményvezető asszony köszöntőjében Wass Albert szavait.
Ezen gondolatokkal és megemlékezéssel vette kezdetét trianoni ünnepségsorozatunk.

Rubóczkiné Pekó Brigitta intézményvezető-helyettes

 

A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében éppen 25 éve alakult meg a Cursillo mozgalom. Ezt ünnepelve a cursillisták az egész évet visszaemlékezéssel és ünnepléssel töltik. Az eseménysorozat legelső nyitóalkalma 2020. február 15-én volt a debreceni Megtestesülés-templomban.

Az ultreyán megjelenteket Zsirosné Seres Judit, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye cursillós közösségének világi elnöke köszöntötte, majd arról beszélt, hogy az életében milyen fontos szerepe van az apostolkodásnak. Az elmúlt húsz évben munkatársként, a grémium tagjaként és világi vezetőként segíti az egyházmegyei cursillóban folyó munkát, amelyet örömmel és odaadással végez.

Ezt követően Zsirosné Judit a grémium által jóváhagyott éves programot is ismertette. Három nagy területre bontották a szervezők az ünnepségsorozatot. Több alkalommal találkozhatnak a végzett cursillósok egymással, hogy újra felidézzék a három nap élményét, emlékét. Az ultreyák alkalmával elmondhatják majd egymásnak, hogyan élik meg az örök negyedik napot, hogyan apostolkodnak az egyházközségekben és milyen örömmel dolgoznak a plébániákon a közösségekben. Minden hónapban előkészített programmal várják majd az érdeklődőket. A programterv illeszkedik az egyházmegyei programokhoz és az Európai Ultreya programjához is.

A jubileumi év középpontjában a hálaadás áll. Hálát adunk a 25 év minden ajándékáért, kegyelméért, és mindenért, amit a cursillón keresztül adott nekünk a szerető Isten - mondta elmélkedésében Tóth László atya, a Megtestesülés-templom plébánosa, aki három éve vett részt először ezen a hétvégén. Majd hivatkozott Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség című versében megfogalmazott érzésekre. Kosztolányi felekezeti hovatartozását tekintve római katolikus volt, de nem gyakorolta a vallását, de az élete végén, amikor már betegeskedett egyre többet gondolt arra, hogy mi lesz azután. Kései utolsó verseiben egyre jobban megnyilvánul valami nagyon szelíd, rejtett vágyakozás arról, hogy ő vissza szeretne térni az atyai házba.
A versét így fejezi be:

„Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.”

Kosztolányi utolsó verssorában a nagy igazságot fogalmazza meg: mindnyájan Isten vendégei vagyunk itt a földön, annak, Aki szeretetében megosztja velünk azt, amije van. A papok számára a vízkereszt utáni időszak egy nagyon értékes és áldott időszak, mert sokat járnak vendégségbe, házat szentelni. Itt találkoznak a család szeretetével, ahogyan megosztják velük azt, amijük van. Isten vendégei vagyunk nap mint nap. A Szentírás is tele van a vendéglátás leírásával, amelyben Jézus tanítást ad a vendégvárásról. Az üdvösségtörténet két vendégség között zajlik. A Teremtés könyvében Ábrahám történetében, a Jelenések könyvéhez lapozva pedig ezt olvashatjuk: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” A vendéglátás csúcsán ott találjuk Jézust, aki meghívta az utolsó lakomára a tanítványait. Jézus megosztja velünk önmagát, mert a kenyér a testévé, a bor a vérévé válik – fogalmazott László atya.
Ha visszagondolunk a Cursillós hétvégére, azt is úgy éljük meg, mint egy csodálatos vendégséget. Isten vendégei voltunk. Megosztotta velünk a szeretetét, a közösséget a kegyelmi élet mélységeit és annak örömeit, az életvezetési gondolatokat, útmutatását. Olyan tapasztalatot adott, amelyet nem tudunk és nem is szabad magunkba zárni. Van miért hálát adni – tette hozzá az előadó.

A hálaadás mellett feladatot is kaptunk: meg kell osztanunk ennek a vendégségnek az örömét, beszélnünk kell a vendéglátónkról, az ajándékokról, majd meg kell hívni másokat is. Az elmélkedést követően kiscsoportos beszélgetés, majd közös szentségimádás következett.

Zsirosné Judit megköszönte Tóth László atyának, hogy elfogadta a felkérést, jó házigazdaként vendégül látta az ide érkező cursillósokat, és tartalmas programot állított össze a résztvevőknek. Majd köszönetet mondott dr. Papp Imréné Marcsinak odaadó szervező munkájáért, is és minden résztvevőt megajándékozott egy emléklappal a debreceni egyházmegyei ultreya emlékére.

Elmondta, hogy számára ajándék volt az itt eltöltött idő, és a közösségben megélt tartalmas délután megerősítette őt abban, hogy szükség van arra, hogy a cursillósok gyakran találkozzanak egymással. Mert az örök negyedik nap megélésében segítségükre van, hogy időnként tartalmas elmélkedést halljanak, és az egymással folytatott kötetlen beszélgetések után feltöltődve újra apostolkodjanak környezetükben, mert „Krisztus Számit Rájuk”.
Az alkalmat szeretetvendégség zárta.

Geréné Sárga Monika
sajtóapostol

Nagy Csaba atya, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja, a Szent Imre Katolikus Gimnázium iskolalelkésze, egyetemi lelkész, 2020. február 11. és 13. között munkatársaival és gimnazista diákjaival együtt egy háromestés rendezvénysorozattal ajándékozta meg az érdeklődő házaspárokat és házasságra készülő fiatalokat .

Nagy Csaba atya A házasság karizmája címmel tartott előadást kedden este, majd közös játékra és beszélgetésre hívta a házaspárokat, akik elmondásuk szerint első találkozásaik izgalmát újraélve lelkesen tevékenykedtek együtt: színes krepp papírból megformázták házasságuk szimbólumát és beszéltek is róla, majd Horváth István erdélyi költő Tornyot raktam című verse ihletésére újságpapírból tornyot építettek. Az unokájának mesélő nagyapó miatt összedőlt a kis unoka tornya, amitől ő rettentően elszomorodott. Viszont folytatódik a vers:

„Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet,
De hogy a tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred.
Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak,
s tetőtlen tornyokról hullunk ölébe a zord halálnak.
Látod, a csuszák megvannak: újra lehet megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!"
— A tűzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott.
Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.”

Megható volt látni az ötven házaspár örömét, akik ragyogó tekintettel, mosolyogva jöttek ki a kápolnából az első napi program végén. Látszott, hogy valami nagyon értékesben volt részük.

Szerdán este zenés programra hívta Csaba atya az érdeklődőket. Nyíregyházi egyetemi lelkészként felkérte a csoportjába járó népzene tanszakos fiatalokat egy bemutatkozásra, akik citerakísérettel gyönyörű szerelmes népdalokat énekeltek. Műsoruk után pedig Kazár Ticiána művésznő és a Tamás Kombó együttes adtak koncertet, melyet a házaspárok közül többen egymás kezét fogva hallgattak. Újraélték első szerelmüket és a legszebb közös pillanatokat – a gyönyörű zene mellett igazi meghitt, romantikus estét tölthettek együtt, az Úr Jézus jelenlétében.

Csütörtök estére különleges díszbe öltöztették Csaba atya segítői a kápolnát: száz darab üvegből készült, csipkével bevont és piros szalaggal átkötött mécses meghitt fénye fogadta az érkező házaspárokat. Szentségimádás közben és a házaspárok megáldásakor a gimnazisták kórusa és zenekara szívből jövő zenei szolgálattal segítette a meghitt, közös imádságot.

Így számolnak be élményeikről a résztvevő házaspárok:
„Lelkesen és izgatottan készültünk az estékre. Kíváncsiak voltunk milyen lesz. Kiszakított minket a hétköznapok rutinjából, feltöltődést jelentett és lehetőséget, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Minőségi időt tölthettünk egymással nyugodtan, gyerekek nélkül.”
„Az összetartozást, a békét és az odafigyelést jelentette nekünk.”
„Számunkra nagyon sokat jelentett, hogy újraélhettük a 19 évvel ez ezelőtti találkozásunkat!”
„Szentség a házasság.”
„Egyszeri és megismételhetetlen a társam. A Jóisten által találtunk egymásra és hálával tartozunk mindenért neki.”
„A házastársi kapcsolatunk ápolása fontos alap mind magunk, mind a családunk szempontjából. Ha időt szánunk egymásra, újra felszínre kerülnek azok az érzések, melyeket a kapcsolatunk elején megéltünk. Ez felfrissíti a lelkünket, és új lendületet ad a közeledéshez.”
„A kezdeti szerelmet őrizni kell, mindig vissza kell térni. Ne hagyjuk a hétköznapok sodrásának, hogy miatta elveszítsük egymást. Mindig csempésszünk egy kis búzát észrevétlenül a másik zsákjába, nem mérlegelve, hogy kinek van szüksége rá.”
„Nem adhatod fel, együtt kell dolgozni a kapcsolatért! Tornyot építeni csak együtt lehet, és ha ledől, újra lehet építeni.”
„A mi kapcsolatunk Istennel együtt lehet csak egész és tökéletes!”

A jelenlévőknek a három este legemlékezetesebb pillanatait a három napot megkoronázó szentségimádás és Csaba atya elmélkedései jelentették.

A házaspároknak külön örömet és segítséget jelentett, hogy a lelki napok alatt a szervezők folyamatos gyermekfelügyeletet biztosítottak, így sokan élni tudtak e töltekezés lehetőségével. A gyermekek is jól érezték magukat, élménybeszámolóikból az is kitűnt, hogy számukra is lelki gazdagodást jelentett a közösségben töltött három nap.
Résztvevő házaspárok, gyermekek, segítők mindannyian várják a folytatást, ez is a program sikerességét igazolja.

Nagy Csaba iskolalelkész, egyetemi lelkész és Nagy Éva tanárnő

Mint arról már korábban hírt adtunk, a nyíregyházi székhelyű Magyarországi Billings Központban a Fília Alapítvánnyal karöltve 2020. február 8-án két képzés zárásaként 23 nemzetközileg akkreditált Billings Ovulációs Módszer (BOM) oktató vehette át oklevelét, hogy elkezdhessék szolgálatukat a Kárpát-medencében, segítve ezzel a házaspárokat és családokat, valamint a lelkipásztorok munkáját.

Az alábbiakban Pappné Fekete Mónika ésTóthné Varga Gizella egyeki BOM oktatók beszámolóját olvashatjuk az ünnepélyes oklevélátadásról.

Nőgyógyász, háziorvos, egészségügyi szakemberek, védőnők, pedagógusok, egyszerű nők, hétköznapi édesanyák kerültek olyan alapvető ismeretek birtokába, amit minden nőnek tudnia kell. Célunk, hogy minél szélesebb körben, családokhoz, párokhoz és édesanyákhoz eljuttassuk ezt a tudást, hogy megosszuk velük a természetes fogantatás elősegítésének, a női egészség nyomon követésének, az esetleges rendellenességek idejekorán való felismerésének lehetőségét, a fogamzás elkerülésének természetes módját.

Szeretnél többet tudni a női termékenységről, a tested működéséről?
Szeretnéd te is megismerni ezt az egyszerű és természetes ovulációs módszert?
Képzett, akkreditált oktatóink szeretettel és odafigyeléssel állnak minden érdeklődő rendelkezésére. A szakemberek névsorát – hogy felkereshesd a hozzád legközelebb lévő oktatót és hozzáférj az elérhetőségeihez – hamarosan megtalálod honlapunkon: www.billings.hu.

Hogy milyen érzéssel kezdjük ezt a fontos küldetést? Íme néhány megosztás:

Kezdd el ma, hogy biztos légy magadban! Légy kitartó! Ezzel a módszerrel csak nyerhetsz. A nőiességed kincs, amit őrizned kell, hogy folyamatosan ragyogjon! (Mónika)

Áldott legyen dr. Evelyn és dr. John Billings, amiért a termékenységgel kapcsolatos megfigyeléseiket, ismereteiket megosztották a világgal! (Gizella)

Alig várom, hogy minél több embernek átadjam a megszerzett ismeretemet! Kívánom, hogy a módszer legyen gyorsan szerteágazó, tűzként terjedő! (Mónika)

Védőnőként nagyon szeretek másoknak segíteni, és jóérzéssel tölt el, ha megoldást tudok adni a problémákra. (Angéla)

Szexuál-pedagógiai prevencióval foglalkozó szakemberként látom, milyen nagy szüksége lenne a fiataloknak arra, hogy ismerjék a testük működését. Az emberek nagy többsége úgy éli le az életét, hogy egy ideig azért tesz meg mindent, hogy magakadályozza a megtermékenyülést, majd amikor késznek érzi magát a családalapításra, azért kezd el küzdeni, hogy megtörténjen a csoda és megfoganjon az új élet.
Ha időben megértenék a természetes folyamatokat, és termékenységüket kincsnek tekintenék, valamint ismernék ezt a módszert, amivel a szervezet természetes működését segítenék, hogy tudják tervezni a gyermekvállalást, elkerülhetnék a termékenységet romboló hatásokat. (Fanny)

A BILLINGS OVULÁCIÓS MÓDSZER egy olyan módszer, amit minden önmagáról, a családról és a környezetéről felelősen gondolkodó embernek meg kellene ismerni.
Köszönettel tartozunk az áldozatos munkájukért mindazoknak, akik nélkül nem jöhetett volna mindez létre: dr. Körmendy Mária, dr. Megyeri Valéria, Lukács Krisztina Janka és az övéik, valamint Szenes István atyának és munkatársainak. Hálás vagyok értetek! (Eszter)

Egyeken is a Természetes Családtervezés, a Billings Ovulációs Módszer oktatói szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének jobban megismerkedni a módszerrel, akik tanácsot, útbaigazítást kérnek.

 

Pappné Fekete Mónika és Tóthné Varga Gizella BOM oktatók, Egyek

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. január 31-én Hodászra látogattunk, ruhaadományt és vásárlási utalványt vittünk adományként annak a kilencgyermekes édesapának, aki 2019 júliusában vesztette el feleségét, miután az akkor 37 esztendős nő világra hozta kilencedik gyermeküket a mátészalkai kórházban. Az édesanya halálát vérzéses sokk, méhrepedés okozta.

A család tragédiájáról Mészáros László, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója a sajtóból értesült, s akkor eldöntötte, mindenképpen szeretne segíteni a félárván maradt gyermekeken és a gyászoló édesapán. Az Egyházmegyei Karitász a Lak6 Program keretében valósította meg ezt a nemes célt, több egyházmegye is támogatta ezt a kezdeményezést, aminek köszönhetően végül 700.000 forinttal segítették Botos Attila családját. Az összeget az időközben elmaradt számlák befizetésére fordították. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász évente 18-20.000 embernek nyújt segítséget.

Fél évvel a tragédia után meglátogattuk Botos Attilát és családját, hogy rövid riport keretében elmondják nekünk, mi történt velük az utóbbi hat hónapban és hogyan élik meg kihívásokkal teli mindennapjaikat.

Az esős idő ellenére minden különösebb akadály nélkül érkeztünk meg a Botos család szerény otthonába. Az édesapa barátságosan fogadott bennünket, a gyerekek még kissé szégyenlősen, ám annál nagyobb fegyelemmel gyűltek körénk. Figyelmességük és talpraesettségük szinte azonnal feltűnt nekem. Arra gondoltam, milyen ritka, kivételes jelenség, hogy egy ilyen népes családban a gyerekek ennyire odaadón, szeretetteljesen figyeljenek egymásra és vendégeikre. Miközben az idén érettségiző Dorina üdítőt töltött nekünk, én Ferivel és Attilával tettem egy sétát az udvaron. A fiúk épp fát vágtak, de ellátják a ház körüli teendőket, illetve az állatokról is gondoskodnak. Arról beszéltek, hogy bár nincs könnyű dolguk, szívesen, nagy örömmel végzik a rájuk bízott feladatokat.

Időközben a kisebbek is felengedtek egy kicsit, a két pici lány az asztalhoz ült, bájos, gyermeki mosollyal hallgatták a beszélgetésünket. A gyerekek iskolába járnak, a két legidősebb lány pedig édesanyjuk halálát követően magántanulóként folytatják tanulmányaikat. Dorina szerint a legfontosabb cél az lenne, hogy bővítsék a jelenleg kétszobás otthonukat. Ezzel édesapja is egyetértett, hozzátéve, hogy minden felajánlást, segítséget szívesen fogadnak: „Nagy segítség volt számunkra az összegyűlt pénz, hálásak vagyunk mindenért. Sajnos munkát a sok gyermek mellett nem tudok vállalni, ezért minden segítség jól jön.”

A hat hónapos Lilien Zselyke jelenleg kezelésre szorul, mivel érdaganatot diagnosztizáltak nála. Az édesapa azt is elárulta, hogy eredetileg tizenkét gyermeket terveztek, hiszen neki is tizenegy testvére van. A tragédia ellenére örül annak, hogy gyermekei összetartanak és szeretik, támogatják egymást és igyekeznek tenni azért, hogy megoldódjanak a problémák. Ezt pedig Mészáros László is észrevette, hiszen kifejtette: „Azokat az embereket, családokat szeretem támogatni, akik láthatóan akarnak is tenni helyzetük javulásáért. Ilyen gyerekeket öröm látni!”

Felmerült a kérdés, vajon mit lehetne még tenni? Hodászon több rászoruló család is él. Az Egyházmegyei Karitász igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes lenne alapítani egy helyi karitász csoportot, önkéntesekkel, akik a településen segítenék a karitatív szervezet munkáját. Így a Botos család gyermekeinek is lehetősége nyílna arra, hogy nyáron elmehessenek Fonyódligetre, az Erzsébet Alapítvány által szervezett táborba. A család ifjú tagjainak szeme felcsillant a lehetőségre, hiszen kicsit kikapcsolódhatnának, és rövid időre enyhülne édesanyjuk elvesztésének fájdalma. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében jelenleg összesen 60 karitász csoport működik, de van lehetőség arra, hogy bármely községben új csoport alakuljon. Ahol karitász csoport van, ott sokkal nagyobb lehetőség nyílik a rászorulók megsegítésére. Igény lenne rá. Ehhez azonban helyi kezdeményezésre, önkéntesekre van szükség.

A Botos családot a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitászon keresztül is támogathatjuk:

CIB Bank: 10702071-18792069-52000001
A számlatulajdonos neve: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász
Közleménybe beírandó: Botos család támogatása

Nadrai-Gergely Klaudia sajtóapostol, Nyíregyháza

 

A Passió 2020 a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos előkészítő eseménye, amelyre 2020 önkéntest várnak a szervezők. Európa legnagyobb passiójátéka 2020. április 4-én lesz az Arénában. Az előadás fővédnöke: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Az európai keresztény közösségi kultúra egyik alapköve volt a minden településen a helyi közösség által húsvétkor előadott passiójáték. Jézus élete, a keresztény Európa történeti alapja. Megkerülhetetlen része Európa közös kultúr- és szellemtörténetének is.

Az öreg kontinens ma ismert színjátszása ebből nőtte ki magát. 1945-ig szinte minden magyar templomi közösségnek önálló színjátszó társulata volt, amely előadta a Passiót.
A közösségi színjátékok, kiemelten a passiójátékok, egy-egy település életében fontos közösségépítő szerepet töltöttek be. A hitélet mellett az adott település társadalmi életének is kiemelkedő eseményei voltak.

2020. április 4-én, Európa legnagyobb passiójátékának ad otthont a Papp László Budapest Sportaréna. A 30 x 80 méteres küzdőtér színpaddá alakul, ahol Jézus életének utolsó napjait, óráit a 2020 jelmezes közreműködő segítségével adják elő.
A misztériumjáték egyrészt a ferences szerzetesi iskolák passiójátékának hagyományára épül, amely megteremtette például a legendás Csíksomlyói Passiót is. Másrészt főszereplője által egy teljesen mai történet, amely arra keresi a választ, hogy 2020-ban mit jelent vagy jelentenek-e valamit Jézus tanításai, szenvedéstörténete. Mit kezd az ember a megváltással, a bűnbocsánattal, a keresztáldozattal? Mindenkinek megvan a keresztje – hangzik el gyakran ez a mondat. De mit jelent valójában az, hogy saját kereszt? Miért, kiért tartjuk a vállunkon? Kivel azonosítjuk önmagunkat a Passióban: Jézussal, Pilátussal, Júdással, Péterrel, a római katonával, a Barabást kiáltó tömeg tagjaival? Kérdések sokasága ezek, amelyek felmerülnek minden húsvétkor, minden keresztutat járóban.

A Passió 2020 különleges lehetőséget kínál a közös együttlétre, a közös gondolkodásra, a válaszok megtalálására.
A különböző passiójátékok szokásainak egyik legerősebb vonulata volt az, amit a ferences szerzetesek is magukénak tekintettek. A szenvedéstörténetet a kor emberének szemszögén keresztül mutatták be. Ezt valósítják meg a Passió 2020-ban is. Így nem egy távoli, kosztümös drámát látnak a nézők, hanem egy olyan történetet, amely róluk is szól, életük kérdéseit, Istenhez, embertársaikhoz való viszonyukat tárgyalja.

A Passió 2020 két évvel ezelőtt, a pasaréti Páduai Szent Antal templom színjátszó köréből indult útjára. 2018-ban, majd 2019-ben közel száz szereplővel mutatták be a templom önkéntes színjátszói a történetet.

Tavaly az előadás sikerére tekintettel már négy előadást tartottak, ahol közel 2.500 ember látta a Passiót. Az egyik nézőben született meg a gondolat, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében, az Arénában kellene előadni 2020 önkéntes részvételével Jézus szenvedéstörténetét. A Passió 2020 a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos előkészítő eseménye. Az előadás fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Február 26-ig várják az önkéntes szereplők jelentkezését a passio2020.hu weboldalon. A darabban való részvételhez nem szükséges előzetes színházi, színjátszó tapasztalat. Amire azonban minden jelentkezőnek szüksége van, az az előadás, annak témája iránti elköteleződés és a szándék, hogy ebben a nagy színjátszó közösségben megélje a közös játék örömét. A szervezők örömmel fogadják, ha a jelentkező férfiak szakáll növesztését vállalják. A fellépők számára korhű jelmezeket és a próbák napjain étkezést is biztosítanak. Családokat, baráti társaságokat, imacsoportokat és plébániai közösségeket is szeretettel várnak a szervezők. A jelentkezés alsó korhatára 12 év. Középiskolásoknak a próbákon és az előadáson való részvételt önkéntes közösségi szolgálatként igazolható.

Az előadások a virágvasárnapot megelőző szombaton, azaz április 4-én, 15 és 19 órakor kezdődnek. Jegyet 2020 forintos áron a  www.jegy.hu  oldalon vásárolhatnak.

Forrás: NEK Titkárság
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársai február 11-én, a betegek világnapján és a hozzá közel eső napokon apró ajándékokkal kedveskednek a meglátogatott betegeknek, és egy-egy gyertyával, szentképpel emlékeztetik a világnap fontosságára a kórházi osztályok dolgozóit.

1992-ben II. János Pál pápa rendelte el, hogy február 11-e a Betegek Világnapja legyen. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. A szegény sorsú francia lányt Szűz Mária közvetítőnek választotta és arra kérte, továbbítsa üzeneteit. Mária a betegek és a szenvedők iránti különleges szeretetét akarta megmutatni. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”

 

Debrecenben a debreceni Szent Anna-székesegyházban dr. Krakomperger Zoltán plébános atya mutatott be szentmisét a betegekért és az értük tevékenykedőkért. Homíliájában dr. Alexis Carrel életét hozta elénk példaként.

A csodák iránti szkeptikus Alexis Carrel, kényszerhelyzetbe került Lourdes-ban. Egy orvostársát kellett helyettesítenie, aki nem tudott a súlyos betegeket szállító vonat kísérőjeként Lourdes-ba utazni. Ekkor a Nobel-díjas, kiváló sebész szemtanúja volt két csodálatos lourdes-i gyógyulásnak. Egész életén át dolgozott lelkében ez az élmény, harcolt egymással a tudományos és a vallásos világnézet. Megelőzően Carrel is azt vallotta, ami akkor is és ma is divatos, hogy egyedül a tudományos magyarázat ad megbízható ismeretet. Ezzel szemben, amit Lourdes-ban látott, alapjaiban húzta át addigi nézeteit.
Élete végén eldöntötte a csatát.

"Drága Szent Szűz, Te könyörületes vagy azokhoz, akik alázattal fohászkodnak Hozzád, oltalmazz meg engem. Hiszek Benned. Fényes csodával válaszoltál kételyeimre. Még nem látok tisztán, még kételkedem. De leghőbb vágyam és minden igyekezetem legfőbb célja, hogy higgyek."
1942-ben már ezt írta naplójába: „Hiszek az Isten létezésében, a lélek halhatatlanságában, a kinyilatkoztatásban és mindabban, amit a Katolikus Egyház tanít az áldozatról szóló csodálatos tanában, ami annak lényege”.

"Mennyire vakok az értelmiségiek. Eddig én magam sem láttam tisztán... Jelenkori civilizációnk végtelen nagy tévedése, hogy az értelmi és a társadalmi fejlődésnek adtuk meg az elsőbbséget... Szeretnénk tudni az élet értelmét. Képtelenek vagyunk az életünket irányítani, ha nem tudjuk, mit jelent az élet és mit jelent a halál." (Napló, 1940.12.16.)

"A hit válasza... Összehasonlíthatatlanul kielégítőbb, mint a tudományé." (Gondolatok az életmódról)

Az embert egységes egészként kezelve fontos, hogy amikor gyógyulásról beszélünk, ne csak a test, hanem a lélek gyógyítására is hangsúlyt helyezzünk. Ebben tudnak a kórházban fekvő betegek számára segítséget nyújtani a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai.

Tóth László atya, a debreceni Megtestesülés-templom plébánosa, a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársa az esti szentmisében imádkozott a betegekért és a szolgálat munkatársaiért.
Geréné Sárga Monika, sajtóapostol, aki a beteglátogatóként a debreceni Klinikákon tevékenykedik Kapturné Bíró Beátával készített interjút a Betegek világnapja alkalmából.

http://www.dnyem.hu/index.php/item/2756-most-mar-ne-szeress-annyira-istenem-mert-mar-nagyon-megprobaltal-beszelgetes-kapturne-biro-beataval-a-betegek-vilagnapja-alkalmabol?fbclid=IwAR3Xyi-5azpbo4tNJAd98a8ehATC_tlg6BzIDv1qPtdo4VOmcFKgu31wVAY

A Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza lakói számára Kálmán József atya, a debreceni Szent Család-templom plébánosa mutatott be szentmisét az intézményben. A lakóknak lehetőségük volt elvégezni a szentgyónást, áldozást, és mindnyájan személyes áldásban részesültek. Mindnyájuk számára nagy öröm volt a szentmisén való részvétel, melynek végén közösen elénekeltük a „Boldogasszony Anyánk" kezdetű éneket, majd a jelenlevők igés lapot kaptak.

Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház

A Felső-Szabolcsi Kórházban Katona István atya - aki kórházlelkészként pasztorálja a betegeket a mindennapokban -, ünnepi énekes Mária-misét mutatott be a lourdes-i jelenések emléknapja alkalmából. A szentmisének, melyen az osztály betegei - Dolhainé Szűcs Rita beteglátogató - hívogatására vettek részt, a Rehabilitációs Osztály kis szobája adott otthont. A szentmise végén a betegek személyes áldásban részesültek.

Vásárosnamény, Szatmár-Beregi Kórház

Jónás Julianna beteglátogató személyre szóló örömhírrel – igés lappal - ajándékozta meg a betegeket, a kórházi dolgozók gyertyát kaptak ajándékba. Másnap az Ápolási Osztály aulájában imaóra keretében emlékeztünk meg betegeinkről, és imádkoztunk az őket ellátó egészségügyi dolgozókért. A különleges nap tiszteletére Marossy József plébános atya, a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársa, szentmisét mutatott be a vásárosnaményi templomban a betegekért és egészségügyi dolgozókért.

Nagykálló, Sántha Kálmán Szakkórház

A betegek világnapja alkalmából a keddi szentmisét imádság előzte meg, István Judit beteglátogató kezdeményezésére. A betegekkel közösen imádkozták a rózsafüzért, kérve a Szűzanya közbenjárását a betegek gyógyulásáért. Ezután Ruszki Gábor atya, kórházlelkész a betegekért mutatta be a szentmisét. A pislákoló gyertya fénye világította be a kis kápolnát. Gábor atya az evangélium szavaival bíztatta a betegeket, hogy legyenek olyanok a hitben, mint az oltáron levő gyertya lángja, amelynek bár gyengének tűnő a lángja, viszont a sötét szobát ez az apró láng is gyönyörűen be tudja világítani. Ezután elmesélte a lourdes-i jelenés történetét, és buzdított mindenkit a rózsafüzér imádkozására. A mise végén mindenki kapott egy lourdes-i szentképet, aminek a betegek nagyon örültek.

Fehérgyarmat, Fehérgyarmati Kórház

Szabó Róbertné Tóth Anikó beteglátogató hitoktatóként is segíti az egyházközséget. Kezdeményezésére a római katolikus hittanra járó gyerekek apró ajándékokat készítettek a kórházban fekvő betegeknek, melyeket Anikó adott át a látogatásai során.
Az elkövetkező napokban Debrecenben a Kenézy Kórházban, Nyíregyházán, Mátészalkán és Berettyóújfaluban is megemlékezünk a betegek világnapjáról.

Berényiné dr. Felszeghy Márta
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Kórházlelkészi Szolgálat