július 2019

Családi napon találkoztak a baktalórántházi egyházközség hívei a település római katolikus templomkertjében június 29-én. A plébániához tartozó fíliákból — Ramocsaházáról, Petneházáról, Laskodról, Nyírjákóról, Nyírkércsről, Nyíribronyból, Flóra-tanyáról — a gyermekek, felnőttek, szülők, nagyszülők Szent Péter és Pál napján találkoztak.

Lázár István plébános, kanonok köszöntötte a vendégeket, örömét fejezte ki, hogy sokan jelenlétükkel válaszoltak a meghívásra. Lázár atya Szent Péter és Pál életútját mutatta be, majd közösen hálát adtunk Istennek a termésért, búzáért, gabonáért, amelyből a mindennapi kenyerünk kerül asztalunkra.

Egész évben volt elég eső és napsütés, ami nevelje és Péter-Pál napjára megérlelje a kalászt. Péter-Pálra felszakad a búza töve, és megkezdődhet az aratás. Az aratás, aratókoszorú-, kéve-készítés, keresztrakás, cséplés, kenyérsütés mozzanatait versekben, történetekben is megénekelték, amelyet a falu közösségének élete, ereje, fiatalok ismerkedése tett még szebbé. A petneházi Szentlélek gitáros énekkar szolgálatával közös énekekkel dicsőítettük Istent.

A kötetlen szórakoztató programokon — kerékpárverseny, ugráló vár, trambulin, arcfestés, célbadobás, sorverseny, tollas-, és teniszlabda, foci, kifestő, tombolasorsoláson — mindenki nyert, ha mást nem is, de jókedvvel térhetett haza. Szalonnasütés várta az ínyenceket, a kisebbeknek finom paprikás krumplit főztek. A kitartóak este a tábortűz mellett, gitáros kísérettel közösen énekelve zárták a napot, amelyen közel kétszázan vettek részt.

Váljék Isten dicsőségére, mindenki lelki épülésére e találkozás!
Némethné Csubák Éva, sajtóapostol

„Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal.” (EG 1.)
Hála telt szívvel gyűltünk össze június 29-én, Szent Péter és Szent Pál ünnepén, templomunk védőszentjeinek napján, hogy egyházközségünk családjaival mondjunk köszönetet a mi Urunknak mindazon ajándékokért, melyben nap, mint nap részesít bennünket.

Amikor beléptem a templomba a szentmise előtt, különös érzés kerített hatalmába – aztán meghallottam, ahogyan megpendült egy gitárhúr, egy csörgő, csengettyű, cintányér, egy ismerős dallam – már próbált és hangolt az ünnepi szentmisére a Képmás Zenekar.

Ifjúkorom emlékei – a féltizenkettes szentmisék – jutottak eszembe, minden porcikámmal éreztem a zene és az ének erejét, a hívek egy szívvel és lélekkel énekelték az ifjúsági énekeket. Az idősebbek könnyes tekintete bebizonyította, hogy az emlékek bennük sem múltak el nyomtalanul és a zene összeköt bennünket.

Az ünnepi szentbeszédet városunk szülötte Halász István ötöd éves papnövendék tartotta a közösségek erejéről és azok összetartozásának fontosságáról. Köszönjük a szívhez szóló és bíztató gondolatokat.

A szentmise végén sor került a korábban kiírt rajzpályázat eredményhirdetésére, melynek fő témája az aratás kezdete volt, amely mindig Szent Péter és Szent Pál napján kezdődött nem csak a legenda szerint. S hogy ezt a gyerekek előtt még inkább szemléltessük, a szentmise végén a templomudvaron plébános atya ünnepélyesen megszentelte az aratási szerszámokat és az aratásra váró búzát.

Mindezek után közösen vonultunk át a családi napunknak otthont adó Szent László Katolikus Gimnázium udvarára, ahol a Nyírkarászi néptánccsoport tánca nyitotta ki számunkra rendezvényünk első ajtaját.

A következő ajtónyitogató program a Langaléta Garabonciások gólyalábas interaktív műsora volt, amelybe nagy örömmel és lelkesedéssel vonták be nem csak az apróságokat, hanem plébánosunkat József atyát és Zsolt atyát is.

A gyermekek további ajtókat nyithattak ki és beléphettek a mesék birodalmába, hiszen Icus és Krisztina óvónénik arcfestéssel tündérekké, oroszlánokká és más mesebeli figurákká varázsolták át őket.

A gimnázium udvarán sok-sok ablak tárult még elénk, melyekbe valamennyien bepillanthattunk, hiszen egyházközségünk közösségei mindenhol nagy-nagy szeretettel vártak bennünket egy-egy kihelyezett sátor alatt. Szórólapokkal mutatták be csoportjukat, finom süteményekkel és hűsítővel kínálták meg az érdeklődő híveket. Hála telt szívvel köszönjük jelenlétüket egyházunkban a Cursillo és Fokolaré mozgalomnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a Karitásznak, a Jézus Szíve Családnak, a Mária légiónak, a Rózsafüzér társaságnak, a Szenvedés önkéntesei (SZÖT) társaságnak és az ifjúsági hittanosoknak.

Köszönjük az egészségsátorban helyt álló segítők részvételét, Petranics Marianna vércukor és vérnyomásméréssel Dr. Egri Erika pedig nőgyógyászati tanácsokkal látta el az őket meglátogató híveket.

A kézműves házba Sebők Szilvia hitoktató és segítői várták a kreatív gyermekeket, akik megfáradva érkeztek hozzájuk az ugrálóvárból és trambulinból.

Egyházközségünk nem csak lelki táplálékkal, hanem ebéddel is kedveskedett a híveknek. Ez úton köszönjük a finom ételeket a Szent László Gimnázium dolgozóinak.

A napsütés, játék, tánc és ugrándozás után valamennyien megszomjaztunk, az igazi csapolt sör - melyet ez úton köszönünk Paróczai László vállalkozónak - és lemon-bár az ifisek asztalánál felfrissített mindannyiunkat.

A nap utolsó előtti programja a „Szólj be a papnak” kérdezz-felelek volt, melynek házigazdája és moderátora Jónás Julianna ifjúsági hittanos volt. A hívek kis cetlikre írhatták fel az atyáknak szánt kérdéseiket, a bátrabbak pedig jegyzet nélkül nyíltan kérdezhettek József atyától, Zsolt atyától, Halász István és Szabó Gábor papnövendékektől.

Záró eseményünk a táborozó gyermekek tánca volt, melyben aktívan részt vettek a hitoktatók Angéla, Erzsike és Csilla néni, Zsolt atya és a tábori segítő diákok is. A gyermekek egész héten szorgalmasan készültek fellépésükre, amely nagyszerűen sikerült.

Köszönetet mondunk Leleszi Tibor polgármesternek és kedves feleségének Emesének, akik jelenlétükkel ünnepibbé varázsolták és az általuk felajánlott süteményekkel pedig megédesítették a napot.

Köszönjük a híveknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Jó volt megtapasztalni az együtt gondolkodás, ünneplés és imádság örömét.

Borus Lászlóné

szervező, sajtóapostol - Kisvárda

Ezen rendezvényünk az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” megnevezésű elnyert pályázatból valósulhatott meg.

Hagyományosan Szent László király ünnepén rendezik a névadóról elnevezett debreceni római katolikus domonkos plébániatemplom búcsúját. Idén június 30-án, vasárnap, a fél 10-kor kezdődő ünnepi szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök celebrálta, aki többek között a templom új Szent László-képét is megáldotta.

A szentmisén három fő szándékért imádkoztak a hívek; egyrészt a napokban ezüstmiséjét ünneplő Palánki Ferenc püspök atyáért, másrészt Tokodi László OP atyáért, akinek korábbi névnapja mellett aznap volt a születésnapja. Harmadrészt, de nem utolsó sorban szólt az ima mindazokért, akik anyagilag hozzájárultak ahhoz, hogy a Szent László-kép elkészüljön. Szeretettel köszöntötték Potyók Tamás festőművészt, aki a templomot díszítő, a közelmúltban felavatott Szent Domonkos-kép után, az ünnepi szentmisén bemutatott Szent László-képet is készítette, valamint Martin Rosner OP atyát, aki félévig szolgálta a külföldi diákokat és ezen a szentmisén búcsúzott a közösségtől.

Ferenc püspök atya üdvözlőbeszédében hálásan köszönte a meghívást, örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepségsorozatnak, és kérte a jelenlévőket, mint ahogy Ferenc pápa szokta kérni, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte, mert számára ez a legfontosabb és a legnagyobb ajándék, amit kaphat a kedves testvérektől. A bevezető köszöntés után a szentmise liturgikus részét szentelés előzte meg a leleplezett Szent László kép, a megújult padsorok, valamint a hívek együttes megáldásával.
Szentbeszédében a püspök atya az elhangzott evangéliumi szakasz két fő parancsával kapcsolatban az isten- és emberszeretet lényegét magyarázta, a kereszt és a szeretet kapcsolatát Szent László király példáján keresztül, rámutatva a mai kor nehézségeire, útmutatást adva a megoldásra, a helyes cselekedetre.

Szent Pál apostol szavaira utalva Isten minden értelmet meghaladó szeretetének megismerésére buzdított a továbbiakban. A szélesség, hosszúság, magasság, mélység magunkra rajzolva a keresztet adja ki. Krisztus minden értelmet meghaladó szeretete, a kereszt – jelentette ki püspök atya (ld. Ef 3, 18-19). Hangsúlyozta, hogy a szeretet nem csupán egy érzés, egy pillanatnyi állapot, amit néha átélünk, néha pedig nem, néha vágyakozunk rá, hogy milyen jó lenne, ha minél többet kapnánk belőle, aztán szomorkodunk, hogy miért nem fogadják el a szeretetünket mások, és szép lassan elfelejtkezünk arról, hogy a szeretet Jézus Krisztusnak a szeretete. Jézus Krisztus szeretete a kereszten mutatkozott meg, vagyis a szeretet áldozatokkal jár. Kiemelte, hogy Jézus nem arra gondolt ott fönn a mennyországban, hogy jaj, mi lesz vele, ha elmegy az emberek közé, vagy mit fognak vele csinálni. Hanem arra gondolt, hogy mi lesz az emberekkel, ha Ő nem megy hozzájuk. „Krisztus nem azért jött el erre a világra, hogy szenvedjen, hogy meghaljon, hanem azért, hogy megtanítson bennünket szeretni. Egészen addig ment el, hogy még az életét is odaadta ezért, ezzel mutatta meg, hogy a szeretetnek egyetlen mértékegysége van, a mérték nélküliség, a mindent odaadás” – mondta főpásztorunk. „Ezért írja Szent Pál, hogy az minden értelmet meghaladó. Hogy lehet, hogy az Isten fia a kereszten hal meg?” – tette föl a kérdést püspök atya. Úgy válaszolt, hogy ezt értelemmel nem tudjuk felfogni. Ezt csak a szívünk tudja felfogni, és akit ez a titok, ez a misztérium szíven talál, az úgy kezd el élni, hogy az életét ezen szeretet szerint rendezi be.

Példaként Szent László királyt méltatta a képi ábrázolás alapján. Bal kezében tartja a hatalom jelképét, jobb kezében pedig azt az eszközt, amivel ezt a hatalmat érvényesíteni tudja. De ez a kard igazából egy kereszt. Ezáltal tudta megszilárdítani Szent István királynak azt a lelki megalapozását, amelyre országot, népet, hazát lehet építeni. Hozzátette, hogy Szent László az ország törvényeire is alkalmazni akarta a krisztusi törvényeket, a szabolcsi zsinaton az egyház és az ország vezetőivel meghatározta a törvényeket, hogy hogyan kell élnie a népnek. Ezek szigorú előírások, de a szeretetre épülnek.

Majd azzal folytatta beszédét püspök atya, hogy manapság nagyon sokszor úgy beszélnek a keresztény értékekről, mintha azok külön lennének valahogy a virtuális felhőben vagy a mennyországban, pedig a keresztény értékek a szívünkben kell hogy legyenek. „A keresztény értékek egyetlenegy név, mégpedig Jézus Krisztus. Nélküle hiába hivatkozunk keresztény értékekre” – fogalmazott.

Szerinte Szent Lászlót nemcsak, mint uralkodót, a keresztény értékek védelmezőjét tiszteljük, hanem példakép a családapáknak, a férjeknek, minden keresztény embernek, megmutatja, hogyan kell az életünket berendezni a szeretet törvényei szerint. „A szeretetnek két törvénye van, az isten- és az emberszeretet. Szent János apostol mondja, senki ne áltassa magát, hogy szereti Istent, de közben embertársait nem szereti. Nem lehet úgy Istent szeretni, hogy közben nem szeretjük az embereket” – mutatott rá a főpásztor. Szeretni, de nemcsak úgy általánosságban, hanem „annak ellenére”, vagy „mégis” szeretni, hogy ha olyat tett vagy mondott valaki, ami alapján okunk lenne nem szeretni őt. Szent László ebben is kimagaslott, nemcsak fizikailag, hanem szellemiségében és lelkiségében is egy fejjel magasabb volt mindenkinél. Kiemelkedett a tömegből, de ez nemcsak azt jelenti, hogy fölnéztek rá, hanem azt, hogy ő egész messzire is tudott látni. Ehhez kapcsolta püspök atya, hogy nekünk is hozzá hasonlóan kellene a hétköznapok szürkeségéből, a megkötözöttségeinkből, a megrögzött, rossz szokásainkból egy kicsit fölemelkedni, hogy nagyobb távlatokat lássunk magunk előtt, hogy lássuk a helyes irányt, hogy merre kell továbblépnünk.

Szent Lászlót a lovagias erények megtestesítőjének is nevezte szónokunk, ahogyan tisztelte feleségét, szerette először is az édesanyját, szerette a Szűz Anyát: ezért volt lovagkirály. Palánki püspök atya rámutatott, hogy nagyon sokszor az a probléma családon belül is, hogy nem tiszteljük egymást. A mai gondolkodású ember ideológiája, hogy meg kell szüntetni a különbségeket a nemek között. De ezzel nemcsak a különbség fog eltűnni, hanem a tisztelet is. Ezért véleménye szerint nagyon fontos, hogy Szent Lászlóra úgy nézzünk – bár már több mint 900 éve meghalt, mégis korunk szentjének tekinthetjük –, aki ma is tud útmutatást adni. Idézte a szentírást, miszerint ha szentek a gyökerek, szentek lesznek az ágak is (Róm 11,16). „Ha megismerjük Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét (ld. Ef 3,19), ha eszerint a szeretet szerint kezdünk élni, akkor tudunk példát adni a jövendő nemzedéknek” – vélekedett. A mai keresztényekkel kapcsolatban azt is felvetette, hogy nem vagyunk elég hitelesek, sokszor megalkuvóak vagyunk, szeretetünket is csak úgy időről időre és mértékkel osztjuk meg. „Nagy a feladatunk, de nem szabad elkeseredni, mert ha nézzük szentjeink példáját, akkor valóban felbuzdulhatunk, és azt mondhatjuk: ha nekik sikerült, akkor nekem miért ne sikerülhetne. Mindenkinek sikerülhet, mert ebben a küzdelemben, amit elsősorban saját magunkkal kell megvívnunk, nem vagyunk magunkra hagyatva, mert isteni kegyelmet kapunk, a szentektől közbenjáró segítséget!” – lelkesítette püspök atya befejezésül a jelenlévő híveket.

A szertartás végén elhangzott köszöntések, beszédek végeztével, a befejező áldás után a szentmisén résztvevők kivonultak az udvarra és a Szent László szobornál elimádkozták a Szent László-litániát. A búcsú a kertben felállított sátortető alatt folytatódott, ahol Zágorhidi Czigány Balázs vasvári történész tartott előadást, valamint a domonkos szerzetességgel kapcsolatos új kiadványokat mutatta be. Különleges, „dominikáner” nevezetű süteményt és Vasváron készült különleges italt is kóstolhattak a hívek ezen a szép, bensőséges hangulatú, tartalmas ünnepen.

Gyöngyössi Erika
sajtóapostol - Szent László Domonkos Plébánia, Debrecen

„Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett.” /VII. C. Eukarisztikus ima/
15 éve, 2004. június 28-án dr. Beer Miklós megalapította a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát. A 15. születésnapját ünneplő szolgálat tagjaitól meghívást kapott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye idén májusában megalakult Kórházlelkészi Szolgálata is. A kórházi lelkigondozók és beteglátogatók az egyházmegyénk nyolc kórházában látnak el szolgálatot, a betegek és az ott dolgozók mindennapjait megkönnyítve.

Külön öröm volt számunkra, hogy Jézus Szíve ünnepén – amikor Jézus felénk nyújtja önmagát –, dr. Faragó Artúr atya köszöntötte a szentmisén vendégként résztvevő, az országban újonnan megalakult szolgálatok képviselőit. Szavaiban biztatott minket: Jézus, ahogy elindult újra és újra az elveszett bárányok után, úgy próbáljunk meg mi is hol fáradtabban, hol nagyobb örömmel és lendülettel folytatni az utunkat. Kapjunk erőt és lendületet ahhoz, hogy figyeljünk másokra. Azokra, akiket ránk bíztak – mondta dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész.

„Adj, Uram, száz kezet, hogy segíthessek” (Anton Gots OSC)

Programjaikon bemutatkozott a Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat.
Dr. Török Gábortól /PhD, SE EKK Mentálhigiénés Intézet/ megtanultunk egy gyakorlati módszert, amely a spirituális reflexió nevet kapta. A módszer segítségünkre lehet a beteg és látogatója közötti hatékony jelenlétekben és találkozásokban.
Bajnóczy Szilvia Sára nővér és Arapovicsné dr. Kiss Krisztina a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvosa, különleges címet választottak az előadásuknak: Egy kávé? – Párbeszéd az együttműködő gondoskodás asztalánál. A gyakorló orvos és a lelkigondozó számtalan példával mutatta be az együttműködésük „kincseit”.

„Tedd, ami csak telik a szívedből” (Gyökössy Endre)

Az egészséges ember, aki a világban magabiztos, erős és céltudatos, betegen, kórházi környezetben szorongónak és kiszolgáltatottnak érezheti magát. Szemlélődve firtatja a körülötte folyó és érte zajló eseményeket. Többen megtapasztalják, hogy ebben a helyzetben szeretnének hallani egy megnyugtató szót, lelki bátorítást, s érezni azt, hogy a bajban nincsenek egyedül.
A kórházi lelkész, a beteglátogató és lelkigondozó meleg szívvel és türelemmel, mérhetetlen nyugalmat árasztva, segítő beszélgetéssel, imádsággal, jelenléttel fordul a rászoruló emberekhez. Ilyen lelkiséget szeretnénk mi is teremteni kórházainkban, melyet a Váci Egyházmegyében a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai részéről már 15 éve tapasztalják a helyi orvosok, ápolók és a betegek.
Számos megélés és beszámoló szerint a lelki segítséget nyújtók úgy érzik, hogy a szolgálatuk számukra jellemépítő, a szeretetben való elmélyülést egy életen át tanulják. Megajándékozva érzik magukat: egy hálás pillantással, örömkönnyekkel, egy köszönettel, melybe minden benne van, amit az Isten jelenlétében ember embernek adhat. Mert kívánhatunk-e ennél többet?

Geréné Sárga Monika
sajtóapostol
klinikai beteglátogató

Minden évben Mezőladányban szentmisét mutatunk be a motorosokért, mentősökért, egészségügyben dolgozókért. Erre a közös imádkozásra szép számban jönnek a szélrózsa minden irányából. Az idén, június 30-án volt az ötödik ilyen alkalom, amelyen egyre többen vesznek részt, így nem fértünk be a környék legnagyobb létszámát befogadó templomunkba, sőt már a templomudvar is kicsinek bizonyult, ezért az utcát töltötte meg az összegyűltek közössége.

Ebben az évben Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya celebrálta a szentmisét, amelyen a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta, valamint megszentelte az új tölgyfából készült oltárt, amit Babják Tibor akolitus készíttetett Jézus Szíve tiszteletére, és drága felesége emlékére.
A szertartás látványos és hangos mozzanata volt a motorszentelés és a motorosok megáldása. Motoros barátaim ugyanazzal a tisztelettel és alázatos szeretettel tekintettek a püspök atyára, mint én. Jó volt látni és végigkísérni a mosolygós püspököt a „nagyvadak” (hatalmas motorok) között, miközben ő, egyenként megáldotta őket. Sok hasonló mosolygós és szeretetteljes alkalmat kívánok mindannyiunknak!

Németh János plébános, Mezőladány

Brazíliától Japánig, számos országból fiatalok tízezrei zarándokolnak Medjugorjéba minden nyáron, hogy több mint ötven nyelven együtt imádkozzanak és ünnepeljenek a Szűzanya lábánál. A Nemzetközi Ifjúsági Találkozót, azaz a Mladifest-et augusztus első hetében idén 30. alkalommal rendezik meg Európa egyik legnagyobb Mária-kegyhelyén, melyhez egyházmegyénkből is lehet csatlakozni. Ennek meghívóját nyújtjuk át most.

Egy fesztiválra hívunk, ahol egyszerre pezseg a zene és a tánc, de alkalmad van az elmélyülésre is. Közösségi és mégis egyéni élményben lesz részed, felfrissül a lelked, visszakapod a jókedved és rátalálsz a hit erejére.
Ha céltalan az életed, ha szeretnél választ kapni életed kérdéseire, ha vágysz Isten közelségére, gyere és tapasztald meg annak a szépségét, amikor hatvanazer ember teljes csöndben imádkozik a csillagfényes égbolt alatt, majd éjjelig tart a tánc, amit a szerzetesek vezetnek a színpadon.

Mindezt pedig megspékeljük egy három napos tengerparti mini-nyaralással a hűsítő horvát habokban.

Szeretettel várjuk jelentkezésed, az életkor nem akadály. Zarándokolj velünk!

https://forms.gle/eNaRzkNAcTGEoVw87

Jelentkezési határidő: 2019. július 10.

70/776 40 93 Kiss Nándor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Papp Eszter

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”Mt,18,20

A Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség hitoktatói, papjai és diákjai ismét összegyűltek Jézus nevében a hagyományos nyári, napközis jellegű hittantáborában 2019. június 24 és 29 között, amelyet a figyelmes szeretet és odafigyelés hatott át. Táborunknak a szépen felújított közösségi házunk adott helyet, melyben pillanatok alatt otthon érezte magát minden gyermek.

A napokat Zsolt atya vezetésével lélekemelő és építő gondolatokkal, énekekekkel és tánccal kezdtük. Utána nagyon gazdag programokban volt részünk:
Hétfőn A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából, a máltai játszóbusz csapata ügyességi, csapatépítő játékokat hozott a gyermekeknek. A legkisebbek örömére az elmaradhatatlan ugrálóvár is felállításra került, a nagyobbak pedig érdekfeszítő logikai feladatokat is kaptak Gergőtől és Attilától.

Kedden a víz, vagy még inkább a hab kapta a főszerepet. A délelőtti nyugalmas pizsiparty után a kisvárdai tűzoltók mega-giga habparty-val örvendeztették meg a gyermekeket. Kétszer töltötték meg a tűzoltó autó tartályát vízzel. Úszott a hatalmas focipályánk habban...majd vízben...majd sárban. A habozás után vízipisztolyozás és hatalmas pancsolás vette kezdetét a medencékben. Uzsonna előtt egyházmegyénk zenekara, a Képmás zenekar látogatott meg minket, és hatalmas énekléssel adtunk hálát az Úrnak a mai napért.

Szerdán Debrecenbe vettük az útirányt és óriási érdeklődéssel vetettük be magunkat a Kerekerdő Élményparkba. Az Élménypark összes élményelemét kipróbáltuk: csúsztunk víz felett, vízibicikliztünk, dodzsemeztünk, az összes játszóteret kipróbáltuk, kötélpályán harcoltunk, motoroztunk. Fantasztikus jókedvvel, kellemesen elfáradva indultunk hazafelé.

Csütörtökön, ismét a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából, képzett mentőtisztek látogattak meg és megtanították a gyermekeinknek, hogy mit kell tenni vészhelyzetben, hogyan fektessünk eszméletlen beteget stabil oldalfekvésbe, hogyan kötözzünk be vérző sebeket, sérült végtagokat. A nap végére mindenkin kötszereket láttunk. Annyira ügyesek voltak a mentőtisztek, hogy gyermekeink a pusztító viharból semmit nem észleltek. Köszönjük!

Péntek délelőtt Pancsi Bohóc érkezett hozzánk és jól megtáncoltatott bennünket, majd lufit hajtogatott minden gyermeknek, illetve csillámtetkó került mindenki kezére. A délutánunkat átformálta a hatalmas vihar, mivel áramszünet miatt a mozilátogatás elmaradt, de ebéd után finom fagylalttal és házimozizással kárpótoltuk diákjainkat. Persze ajándékba mindenki megkapta a mozijegyet, melyet a későbbiekben felhasználhat majd családjával.

Minden napunkat az élménypedagógia jegyében egy rendhagyó imádsággal zártuk. A gyermekek és hitoktatók saját szavaikkal fogalmazták meg, hogy ma miért adnak hálát a Jóistennek.

Táborunk zárására szombaton került sor a templombúcsúnkkal egybekötött családi napunkon, ahol a gyermekek szüleikkel, velünk, hitoktatókkal, egyházközségünk papjaival egy nagyon felemelő napot töltöttek el. Közösen adtunk hálát az Úrnak azért a sok-sok örömteli percért, melyet együtt tölthettünk szeretetben. A napot a gyermekek táborban tanult tánca zárta le, végül pedig minden táborozó gyermek átvehette a személyre szóló ajándékát.

Rengeteg szép élménnyel, sok új baráttal gyarapodtunk Isten és egymás szeretetében. Szívünkbe zártuk ezt a felejthetetlen hetet, és szívünkbe zártuk azokat is, akik támogattak önzetlen felajánlásaikkal bennünket.
Votykuné Aradi Angéla
hittanár