október 2019

„Én mindig misszió vagyok; te mindig misszió vagy; minden megkeresztelt ember maga egy-egy misszió. Aki szeret, az megmozdul, kilép önmagából, vonz és vonzódik, átadja önmagát a másiknak és életet adó kapcsolatokat teremt. Senki sincs, aki Isten szeretete számára haszontalan és jelentéktelen lenne. A világban mindannyian küldetésben vagyunk, mert minden ember Isten szeretetének gyümölcse” — fogalmaz Ferenc pápa az októberi missziós hónapra írt üzenetében.

Ferenc pápa 2019. október hónapját rendkívüli missziós időszaknak hirdette meg, így emlékezve XV. Benedek pápa Maximum illud kezdetű apostoli levele kihirdetésének (1919. november 30.) századik évfordulójára. Apostoli kezdeményezésével az egyház misszionáriusi elkötelezettségét, misszióját újítja meg még inkább az evangélium szelleméhez igazítva.

E felhívásnak engedve Pócspetri és Máriapócs utcáin minden vasárnap más-más helyen - egy órán át - nyilvános utcai szentírásolvasást tartanak a helyi egyházközség tagjai Szenes István plébános és dr. Fodor Ákos vianney testvér vezetésével.

A magvetés gondolata az elmúlt két vasárnap egyre növekvő lelkesedéssel töltötte el a résztvevő tanúságtevőket. Október 6-án Lukács evangéliumát, október 13-án János evangéliumát olvasták, énekes dicsőítésekkel és imákkal körülvéve. Az esemény színhelyéhez közeli házakból a családok előmerészkednek, hogy hallgassák az evangélium szavát. Többen áldást is kérnek életükre, olyanok is, akik nincsenek szoros kapcsolatban az egyházközség életével.
A program gyümölcse azzal együtt, hogy „megfogan” egy-egy szó az emberekben, a „magvetők” hitének erősödése és elkötelezettségük növekedése Isten iránt – tájékoztatta kezdeményezésükről szerkesztőségünket Szenes István plébános.

Örömhír Sajtóiroda

A nagyvisnyói MeNöK – Merjünk növekedni Krisztussal! egyházmegyei tábor résztvevőinek utótalálkozóját tartották október 11-12-én Nyíregyházán. A fiatalok bekapcsolódtak a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű programba is.

„A világegyház része vagytok, de a világegyházhoz való tartozásotok ebben az egyházmegyében konkretizálódik: abban az egyházközségben, amelynek tagjai vagytok, abban a feladatban, amelyet végeztek, és abban a jelenlétben, amellyel részt vesztek a közösségetek életében” – Törő András atya, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ifjúsági referense ezzel a gondolattal köszöntötte a tábor viszontlátott fiataljait. A találkozót közös vacsorával, Taizé-i imaórával, szentségimádással indítottuk, ahol hálát adtunk egymásért, és kértük Isten áldását a közösségre, a küldetéstudatunk gyakorlására. Az ima csendjét, énekeit és kimondott szavait követően a nyári élmények megosztása, a tábori visszaemlékezések hívtak mosolyt a fiatalok arcára.

„Hogyan lehet ezt a mosolyt megőrizni? A fiatalok jelenlétét tovább vinni? Úgy, hogy élővé tesszük. Mikor tekinthetünk valamit élőnek? Akkor, ha közel van hozzánk, ha hatással van ránk, ha formál bennünket és alakítja életünket. Krisztus ilyen élő része a mindennapjainknak. A Szentatya apostoli buzdításában mondja ki: Krisztus él! És éltetni akar téged. Krisztus élő valóság számunkra, a barátunk, aki vágyik arra, hogy meséljünk neki, hogy válaszoljunk arra: Hogy vagy most? Mi jár a fejedben?. Öröm, nehézség, kihívás, döntés, magány, szerelem, család, barátok, munka? Krisztus számára nem kell keresnünk a szavakat, csak vigyük elé azt, ami bennünk van, azt, ami mozgatja gondolatainkat. Ez az élő kapcsolat, a jelenünk megosztása a titka annak, hogy egy közösség élettel és tartalommal teljen meg. Egyházmegyénk ifjúság-pasztorációjának hajtóereje is ez a jelenlét, amely által a fiatalok az élettel megtöltött tartalom útján járnak” – fogalmazta meg útravalójában Törő András atya.

Úton járni? Az utótalálkozó programjában ez a közös úton való haladás a 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezés tevékenységében csúcsosodott ki. A MeNöK tábor részvevői és jó néhány nyíregyházi fiatal azzal az elszántsággal csatlakozott a szombati naphoz, hogy önkéntes erővel, önzetlen tenni akarással és a semmittevés kultúrájának felszámolásával kapcsolódik be az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet és a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház épületeinek, környezetének formálásába.

„Szeretettel szolgáljatok egymásnak!” (Gal 5,13) – ez a szentírási rész bátorította az ifjúságot, hogy részt vegyenek ebben az országos akcióban. Az akció mindig tettekre hív, ezúton egy olyan cselekvésre, amellyel „több vagy, ha adsz”.

Felföldi László helynök atya a program reggelén a munka fontosságát hangsúlyozta a tenni vágyóknak: „Miért lényeges, hogy megtanuljunk dolgozni? Azért, mert a munka megtanít az életre: szenvedni, áldozatot hozni, kitartani. Az a világ, amely előtettek áll, egy kemény világ. Ezért kell felkészülni. Felkészülni az élethelyzetek váratlan kihívásaira, amelyekben akkor is helyt kell állni, amikor éhes vagy, amikor elönt az indulat, amikor megfáradsz. És amelyekbe akkor is bele kell állni, amikor fáj.”

Ezt követően helynök atya rámutatott a munka egyik fontos, hosszú távú gyümölcsére: „A feladatokhoz, a munkához való hozzáállás megjelenik a házas életben gyakorolt magatartásban: ha valaki megtanul dolgozni, akkor a párjáért és gyermekeiért is megtanul küzdeni. A feladás helyett megtanul megoldást keresni a krízisek és válságok idején.”

A program keretében közel nyolcvanan tevékenykedtek: templom- és toronytakarítás, tereprendezés, növényápolás, meszelés, lomtalanítás, szemétszedés, gallygyűjtés és számos munka várta a résztvevőket. A jóleső fáradtságot követően, a MeNöK tábor tagjai ebéd keretében ünnepelték meg a találkozást, a közösség élményének örömét. A program zárásaképpen a nyíregyházi plébánia munkatársai kompromisszum nélkül 9 kg lisztből készítettek palacsintát válaszul a fiatalok munkájára. A folytatás hamarosan következik, az adventi időszakban ismét várjuk az egyre „menőbb” fiatalokat, hiszen úton vagyunk. Az együtt haladás élő útján.

Szilágyi Eszter

Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

2019. október 14., hétfő 15:10

EFOP-4.1.5-16-2017-00031

A kedvezményezett neve: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A projekt címe: A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 156 558 417 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A támogatást igénylő jelen projekt keretében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga utca 4.). 1993.május 31-én II. János Pál pápa a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúcióval megalapította a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyét. A püspökség székesegyháza a Debrecenben épült, Szent Anna tiszteletére felszentelt plébániatemplom, míg a társszékesegyháza Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt plébániatemplom lett.Az Egyházmegyét Szent László király oltalmába helyezték, így ő lett az új alapítás védőszentje.

Fejlesztésben érintett intézmény bemutatása:

A fejlesztésben érintett szervezet a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola. Az Intézmény 2016. 09. 01-jéig a KLIK Nyíradonyi Tankerülete fennhatósága alá tartozott és Fülöpi Általános Iskola néven működött. 2016 tavaszán szülői kezdeményezés alapján kezdték szervezni azt, hogy egyházi iskolává váljanak. Számtalan akadályba ütköztek, de példaértékű összefogás alapján (önkormányzat- pedagógusok – szülők) sikerült elérniük, hogy 2016 szeptemberétől a fenntartó a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye legyen, így katolikus iskolává alakultak.

Az Intézmény székhelye Fülöpön, a Kossuth u. 30. sz. alatt található, területe 2561 m2. Évfolyamonként egy-egy osztály van, így összesen 8 osztály.  Az iskola területén jelenleg egy (töredezett) betonú iskolaudvar, egy füves hátsó udvar és egy 1 emeletes épület található. Az épület két részben épült. Az első rész 1995-ben, a tornaterem utólag lett az osztálytermekhez hozzáépítve 1998-ban.

2011-ig az iskola két épületből állt. Egyik épület a bejárattól balra található, az alsó tagozatos diákoknak korábban helyet adó 4 osztálytermet, nevelői szobát és iskolai könyvtárhelyiséget tartalmazó épületrész. A másik épület a már korábban említett egy emeletes épület, melyben eredetileg valójában csak 4 osztályterem volt a 4 felsős osztály részére.

A projekt tervezett fejlesztések összefoglalása:

-             Sportudvar felújítása

-             Tornaterem belső felújítása

-             Eszközbeszerzés

-             Udvar felújítása

-             Iskola épület belső felújítása

-             Iskola épület külső felújítása

-             Szolgálati lakás külső felújítása

Projekt céljai:

-             diákok és pedagógusok elégedettségének fokozása,

-             az intézmények gazdasági stabilitásának fenntartása,

-             az oktatás hatékonyságának fokozása,

-             az intézmény infrastruktúrájának javítása

-             diákok és pedagógusok komfortérzetének növelése

-             minőségi oktatási körülmények megteremtése

-             mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) : 2020.09.01.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00031

 

 

2019. október 14., hétfő 15:02

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017

73 722 000 Ft

2020palyazatA „Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken” című, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 azonosító számú projekt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati konstrukció támogatásával valósul meg. A projekt keretében összesen 21 megvalósíthatósági helyszínen valósít meg a 15 tagú konzorcium turisztikai fejlesztéseket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumvezetésével. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint konzorciumi partner vesz részt a projekt megvalósításában. A projekt 1.357.305.000 Ft összköltségéből, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 73.722.000 Ft támogatásban részesül. A projekt célja, a szatmári és beregi térség kiemelt és unikális adottságokkal rendelkező kulturális örökséghelyszíneire, természeti értékeire és adottságaira építve, komplex térségi szintű turisztikai termékfejlesztés előmozdítása. A térség természeti és kulturális értékeinek látogatóbarát célú fejlesztése, műemléki értékek felújítása, a Tisza-menti üdülőterületek, vízitúra útvonalak fejlesztése. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye egy településen valósít meg örökségvédelmi, örökségturisztikai fejlesztéseket. A projekt részeként megvalósul a jánkmajtisi római katolikus templom helyreállítása és egy egyháztörténeti kiállító tér létesítése is.

2019. október 14., hétfő 14:58

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015

228 320 000 Ft

2020palyazat

Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben című, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015 azonosító számú projekt, 2017.07.01 és 2020.06.30 között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumvezetésével valósul meg. A projekt megvalósításában a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt támogatási összege 1.450.000.000 Ft, melyből a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 228.320.000 Ft támogatásban részesül. A fejlesztés megvalósítását egy 15 szervezetből álló konzorcium biztosítja, amely során összesen 21 helyszínen valósulnak meg turisztikai fejlesztések a Nyírség területén. A projekt célja feltárni, közös turisztikai termékké fejleszteni a Nyírség épített és természeti értékeit, aktív turisztikai lehetőségeit, bekapcsolni a turizmus vérkeringésébe az eddig kevéssé ismert turisztikai vonzerőket, illetve turisztikai termékcsomagok létrehozásával növelni a látogatók tartózkodási idejét. Cél az idegenforgalmi kínálat bővítése, a vonzerők hálózatosodásának elősegítése, a kiemelkedő jelentőségű örökséghelyszínek, természeti értékek látogatóbarát fejlesztése, revitalizálása, a rossz állapotú, de értékes műemlékek felújítása. A projekt keretében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a Nyírségben található, kiemelt jelentőségű műemléktemplomok felújítását, látogatóbarát fejlesztését valósítja meg. Megtörténik a nyírbátori minorita templom kolostorudvarának rendezése, a nyírbélteki római katolikus templom restaurálása és látogatóbarát fejlesztése, barokk múzeumkápolna kialakítása Nyírvasváriban, az ófehértói római katolikus templom helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése, valamint a máriapócsi római katolikus templom helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése.

ITM

Mintaprojekt villámtöltő telepítésére és elektromos gépjárművek beszerzésére

416 416 744 Ft

2019.03.18 – 2020.06.30

A támogatás forrása: A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok, - a Gazdasági Zöldítési Rendszer maradványkezelése alapján – 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzata.

2019. október 14., hétfő 14:56

2019 Hangszercsere Program

EMMI20531/2018/KOZNEVSTRAT

Hangszercsere Program

14 511 200 Ft

A támogatás forrása: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/5/7 Hangszercsere Program előirányzat 1. Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatása részfeladata.

2019. október 14., hétfő 14:54

2018 Hangszercsere Program

EMMI

 

 

 

20531/2018/KOZNEVSTRAT

Hangszercsere Program

14 511 200 Ft

A támogatás forrása: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/5/7 Hangszercsere Program előirányzat 1. Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatása részfeladata.

Életek az Életért címmel az ifjúság és életvédelem témakörében harmadik alkalommal rendeznek Életvédő Konferenciát november 9-én, Pócspetriben a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános Iskola épületében, valamint a helyi római katolikus templomban. A konferenciát a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért - Krisztushívők egyházmegyei jogú hivatalos társulása és a Magyarországi Billings Központ közösen szervezi.

A program 9.15-től regisztrálással, 9.45-kor a Filia Ifjúsági Közösség Születés című táncjátékával kezdődik.

Ezt követően Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök az Élethivatásokra való nevelés feladatai-ról, a család, papság, szerzetesség, a családban, iskolában, lelkipásztori gyakorlatban jelen lévő lehetőségeiről tart előadást.

Visszatérés Emmauszból Jeruzsálembe címmel útkereső gondolatokat hallhatunk Ferenc pápa: Christus Vivit kezdetű (fiataloknak szóló) apostoli buzdítása alapján Szenes István plébános, a Viennai Testvérek közösség vezetőjétől.

Ezt követően a résztvevők témák szerinti szekcióüléseken vitatják meg a hallottakat.

A délután során Egészségfejlesztés és az életvédelem kapcsolata a fiatalok körében címmel főként a prevencióról hallhatunk szakorvosi tanácsokat.

Az Életre szóló szeretet programot az egészségügyben dolgozó szakember, pedagógus és szülőből álló team mutatja be.

Végül a fiatalok tanúságtételeit hallhatjuk, akik elvárásaikat is megfogalmazzák az Egyház felnőtt tagjaival szemben, valamint annak is hangot adnak, hogy ők milyen felelősséget tudnak vállalni az Egyházban.

A program szentmisével zárul, amelyet Bosák Nándor püspök fog bemutatni.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelenezési határidő: november 2.

Regisztrálni lehet a www.keti.hu vagy a www.billings.hu oldalakon.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Immár 11. alkalommal rendeznek imaesteket országszerte, amelyen fiatalok tesznek tanúságot kortársaiknak a tiszta szerelem értékéről. Október 16-án, szerdán számos magyarországi és határon túli magyarlakta településen fiatalok fohászkodnak a tisztán megélt szerelemért.

Mit jelent, hogy a mai fogyasztói szexualitás hullámzó tengerén a tiszta szerelem, a tisztaság vizére lépünk? Hogyan tudunk megkapaszkodni Istenben, még ha el is kezdünk süllyedni? Ezekre a kérdésekre keresik a választ évről évre az imaest szervezői, s még ha egzakt feleletek nincsenek is, a fiatalok társaik tanúságtételének köszönhetően jó kiindulópontokat kaphatnak.

Debrecenben október 16-án, szerdán este 6 órától a debreceni Szent László Domonkos-templomban (Füredi u. 6.) szentmisével kezdődik a program, majd személyes tanúságtételeken fiatalok osztják meg a tiszta szerelemben megélt tapasztalataikat, lelki élményeiket, ezt követően szentségimádáson adnak hálát a tisztaság ajándékáért.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye