október 2019

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének debreceni csoportja és a Sziklára Épített Ház Alapítvány 2019. november 5-én, kedden 17 órakor kerekasztal beszélgetésre várja az érdeklődő közönséget Debrecenbe, a Kölcsey Központ kiállítótermébe, ahol a Magyar Örökség Díjas gyimesfelsőloki iskolaalapító, Berszán Lajos atya portrékötetét mutatják be.

A kötetet írta és szerkesztette: Toldy Éva, Szalézi-díjas újságíró
A könyvbemutatón közreműködnek: Fodor András, Haranghy Sándor (Sziklára Épített Ház Alapítvány), Papp István, a Csokonai Színház művésze és a Pendely család tagjai.
A beszélgetést vezeti: Keresztesné Várhelyi Ilona irodalomtörténész, muzeológus
Az est házigazdái: Keresztesné Várhelyi Ilona és Bódor Edit, a KÉSZ helyi csoportjának vezetője.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Magyar Kurír

A debreceni Megtestesülés Plébánia ezen bátorító gondolatokra alapozva szervez felkészülési programsorozatot 2019 októberétől 2020 májusáig tart.

Az Egyház Krisztustól kapta a missziós parancsot: „Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,19a). Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a harmadik, utolsó felkészülési év fókuszában a misszió, az evangelizáció van. Miután az első két évben egyénileg és közösségileg is igyekeztünk elmélyíteni az eucharisztikus Krisztussal való közösségünket, most a nyitás ideje jött el. Mindannyiunknak külön-külön, de különösen is plébániai közösségeinknek feladata az örömhír továbbadása. Olyan helyekké kell válniuk, ahol a kívülről betérők otthonra találnak, mint az atyai házban.” /Erdő Péter/

A debreceni Megtestesülés Plébánia ezen bátorító gondolatokra alapozva szervez felkészülési programsorozatot 2019 októberétől 2020 májusáig, amelyben különböző missziókat, evangelizációs területeket, kultúrákat szólít meg, hogy a rájuk jellemző elemeket magukba foglaló szentségimádást és szentmisét mutassanak be. A program célja, hogy a Kongresszus készületének keretében egyfajta nyitottságot éljünk meg a világ felé, és ebben a nyitottságban fedezzük fel az Eucharisztia ünneplésének erejét és ajándékait.

Az események tervezett időpontjai (lehetőség szerint minden hónap első szombatján):

2019. október 5.; 2019. november 9.; 2019. december 7.
2020. január 4.; 2020. február 1.; 2020. március 7.; 2020. április 4.; 2020. május 9.
Az események helyszíne a Megtestesülés Plébánia (4032 Debrecen, Borbíró tér 9.).

Az események programja:

16:30-17:00 bevezető gondolatok, meghívott vendégek bemutatkozása
17:00-18:00 szentségimádás
18:00-19:00 szentmise
19:00-19:30 agapé és kötetlen beszélgetés

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a programsorozatunkra, melynek következő eseménye 2019. november 9-én kerül megrendezésre, ahol a Debreceni Egyetemen tanuló, külföldről érkezett hallgatók közössége mutatkozik be. A világ minden tájáról érkező katolikus fiatalok hétről hétre találkoznak, hogy szülőföldjüktől távol is közösségben tudják megélni hitüket, az egyházhoz való tartozásukat. Ennek a megélésnek az üzenetét hozzák most egyházmegyénk tagjai elé, tanúságot téve Krisztus élő valóságáról.

Isten áldásával,

Tóth László plébános atya
és a Megtestesülés Plébánia képviselő testületének tagjai

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) alapításának 30. évfordulóján rendezett kongresszus keretében Makláry Ákos, a szervezet elnöke és Galgóczy Gábor társelnök díszokleveleket adott át 2019. szeptember 14-én az Országgyűlés Felsőházi termében. Gollerné Konyári Irén, nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI tanára is a kitüntetettek között volt. A tanárnőt a jövő nemzedékeinek a keresztény értelmiségi utat példaként felmutató, az ifjúsággal gyümölcsözően együttműködő tevékenysége elismeréseként részesítették a rangos elismerésben. Ennek apropóján kerestük meg kérdéseinkkel.

Hogyan került kapcsolatba a Keresztény Értelmiségek Szövetségével?

Körülbelül tizenöt-húsz éve, a Debreceni Egyetem elvégzése után Nyíregyházára kerültem, s elkezdtem keresgélni a kulturális programokat, közösségeket, ahová szabadidőmben eljárhattam volna. A templomi hirdetések között fedeztem fel a szervezet előadásait, összejöveteleit. Be is léptem hamar, ám eleinte ez a kapcsolat csak annyit jelentett, hogy eljártam a különféle KÉSZ-rendezvényekre. Aktívabban úgy hét éve kapcsolódtam be a munkába.

Mi fűzte szorosabbá a kapcsolatát a szövetséggel?

Megyesi Mária, iskolánk akkori igazgatónője, felkért arra, hogy legyek az intézményünkben a szövetség ifjúsági összekötője. Ő is tagja volt a KÉSZ-nek, és olyan embert keresett, aki mindkét helyhez kötődik. Azzal bízott meg, hogy próbáljak a fiatalok között is támogatókat keresni az ügyünknek.

Mennyire volt ez könnyű feladat?

Nem volt könnyű feladat, de szerencsés helyzetben voltam, mert zömmel nagygimnazistákat tanítok. KÉSZ-tagságot a 16. életév betöltése után lehet kérni, tehát pont ezt a korosztályt szólíthattam meg a mindennapi munkám során. Nyilvánvalóan ott jártam mindig nagyobb sikerrel, ahol én tanítottam a magyart. Így lehetőségem nyílt arra, hogy összekapcsoljam a pedagógusi munkámat a KÉSZ-ben végzett tevékenységemmel. Az általam tanított osztályoknak tudtam leginkább információkat, tanácsokat adni, vagy személyes példámmal buzdítani. Akiket nem tanítok, azokat viszont nagyon nehéz elérni.

Miért olyan nehéz a fiatalokat az ilyen ügyekhez megszólítani?

A mi iskolánk speciális ebből a szempontból. Nálunk a tanév gazdag az értékes közösségi programokban. A diákok többségének igénye is van arra, hogy bekapcsolódjon ezekbe. Van, aki osztálymiséken vállal szolgálatot, mások a Rákóczi Szövetség tagjai, és persze ott a FAVÉT is (Fiatalok A Világ Életéért Találkozó), amely minden évben rengeteg gimnazistánkat mozgósít. És ezek mellett keressük azokat a fiatalokat, akik a KÉSZ-hez kapcsolódhatnak.

Mit tud nyújtani a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a mai tizenéveseknek?

A KÉSZ országos kiterjedésű, civil szervezet. Ökumenikus, pártoktól független, és főleg evangelizációs célú. De, ami a mi szempontunkból talán még fontosabb, ismeretterjesztő szervezet is. Olyan diákoknak érdemes belépni ide, akik érettebben gondolkodnak kicsit a korosztályuknál és nyitottak a komolyabb dolgokra is. A KÉSZ legtöbb programja felnőtt közönséget céloz meg. A mi fiataljaink számára azért lehetnek hasznosak ezek a rendezvények leginkább, mert az itt hallott ismeretek mellett hiteles, keresztény értelmiségi emberekkel találkozhatnak. Bepillanthatnak abba, hogy mivel foglalkoznak, hogyan gondolkodnak az elkötelezett, felnőtt keresztények. Szélesedik a látókörük. A közös élményeket pedig a szövetség által szervezett kirándulások nyújtják számukra.

Össze lehet számolni, hogy összesen körülbelül hány gyerek került be a KÉSZ-be az eddigi munkájának köszönhetően?

2013 novemberétől összesen 84-en léptek be a Szent Imréből. Jelenleg 34-en tagok az iskolánkból, de a zömük most végzős.

Mennyire jellemző az, hogy a ballagás után is a tagok között maradnak ezek a gyerekek?

Országos szinten sajnos csak Nyíregyházán működik ifjúsági tagozat. Ez viszont azzal jár, hogy az egyetemekre bekerülve a fiatalok kapcsolata az esetek többségében megszakad a KÉSZ-szel. Új lehetőségeket és közösségeket találnak maguknak a felsőoktatásban. Most dolgozunk azon, hogy a nagyobb egyetemi városokba került diákjaink maradjanak továbbra is kapcsolatban a szövetséggel, és az ottani felnőtt csoportokat gazdagítsák, esetleg új tagokat is toborozva egyetemi környezetükből. Egyébként országos szinten is az tapasztalható, hogy pont a „derékhadat”, a 25-40 év közötti réteget a legnehezebb elérnünk, hiszen nekik az életük egyéb területén túl sok a tennivalójuk, szabadidejük viszont kevés.

Hogyan értékeli a nemrégiben kapott, rangos elismerést?

Megtisztelőnek éreztem, de első pillanatban nagyon meg is lepett, hogy díszoklevelet kapok. Nem éreztem a tevékenységemet akkora jelentőségűnek, mint amekkora horderejű munkát többi, velem együtt kitüntetett tag végzett a szervezetben. Jeleztem is ezzel kapcsolatos kétségeimet Makláry Ákos atyának, a KÉSZ országos elnökének. Ám ő azt válaszolta, hogy a szövetség országos szintű sokféleségét szerették volna megmutatni a díjakkal. Ennek a sokszínűségnek a része az ifjúság körében végzett munka, mely jelenleg csak a nyíregyházi csoport sajátossága.

Melyek a KÉSZ-hez kapcsolódó, legfontosabb tervei?

Az ifjúság patronálása szívügyemmé vált. Szeretném folytatni ezt az eddigi feladatomat. Most a legközelebbi feladat a ballagók helyetti utánpótlás toborzása az iskolánkban, és jó lenne kicsit több figyelmet fordítani a tőlünk elballagott egyetemistákra is. Bízom benne, hogy ezek a fiatalok, ha a továbbtanulás évei alatt el is távolodnak a szervezettől, később, családos emberként majd visszatérnek hozzánk.
De talán nem is az a legfontosabb, hogy tagjai legyenek a szövetségnek: a lényeg az, hogy fiataljaink elkötelezett, keresztény emberként éljenek a hivatásukban, a családi életükben és személyes hitéletükben. És ehhez a saját munkámat – kis magvetésként – talán én is hozzá tudom tenni.

Rubóczkiné Kiss Hajnalka tanár, sajtóapostol

Fotó:Rubóczkiné Kiss Hajnalka,

www.keesz.hu

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának debreceni illetékességű munkatársai látták vendégül a Debreceni Egyetem Klinikáin és a Kenézy Kórházban tevékenykedő önkénteseket, 2019. október 21-én, a szolgálat Teleki utcai irodájában.

A meghívást több önkéntes csoport képviselői is elfogadták, így a Megtestesülés Plébánia Kamilliánus családcsoportjában szolgáló önkéntesek, a Szent László Domonkos Plébánián tevékenykedő Mária Légió helyi csoportjának képviselői és a Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány vezetője.

A találkozás célja az volt, hogy a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai - Berényiné dr. Felszeghy Márta koordinátor, és Geréné Sárga Monika, a Klinikákon szolgálatot teljesítő beteglátogató - bemutassák a kórházlelkészi szolgálat működését, a jelenlevők megosszák egymással a tapasztalataikat, és megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, ahol a hivatásos és az önkéntes beteglátogatók kiegészíthetik egymás munkáját. A beszélgetés során megfogalmazódott az az igény, hogy bővítsük az önkéntesek körét, hisz nagyon nagy igény mutatkozik a munkájuk iránt. A közelgő Advent jó alkalom lesz az együttműködésre, hiszen az ünnepet a kórházakban töltő betegek, az elmúlt évek tapasztalatai szerint, mindig nagy szeretettel fogadják a beteglátogatókat, a jelképes ajándékokat, a Svetits Gimnázium diákjainak műsorát, és nem lesz ez másképpen az idén sem. A találkozást közös imával – énekkel zárták a résztvevők.

Berényiné dr. Felszeghy Márta

2019. október 28., hétfő 09:06

Szent László Imaszövetség

Imádkozzunk közösen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

papjaiért, valamint új papi és szerzetesi hivatások születéséért!

„Az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát...”

(Lk 10,2)

Kedves Testvérek!

Az aratás Urához fordulunk mi, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívő közössége, amikor rátekintünk Isten részegyházunkban élő hívő népére. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy egyházmegyénkben jelenleg hét kispap és két diakónus készül a felelősségteljes papi szolgálatra.

A jövő egyházáért mindannyian felelősek vagyunk a jelenben. Ezért most kell imádkoznunk azokért, akik igent mondanak Krisztus hívására, és vállalják, hogy Krisztus mellett átalakuljon szívük, gondolkodásmódjuk, mint az apostoloké és a tanítványoké. Ezért engedelmeskedve Krisztus akaratának, kérjük az aratás urát, hogy támasszon papi és szerzetesi hivatásokat az egyházmegyénkben élő családokból.

Ma különösen is átéljük, hogy mennyire szüksége van a világnak Krisztus megváltó örömhírére, még akkor is, ha ez a vágy gyakorta nem nyer kifejeződést, hiszen sokak nem találkozhattak Krisztussal. Ennek egyik fő oka, hogy egyházmegyénk közösségeiben is egyre inkább fogyatkoznak az Örömhír hirdetői. Hiszem, hogy Krisztus nem hagyja el az általa alapított Egyházat, de feladatul ránk hagyta, hogy hozzá forduljunk. Ebben a papi és szerzetesi hivatásokért esedező találkozásban Ővele formálódik a mi szívünk is, és egyre inkább megismerjük az Ő akaratát.

Ettől a meggyőződéstől ösztönözve és lelkülettől vezérelve mint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora 2019 Advent I. vasárnapján megalapítom a Szent László Imaszövetséget azzal a különleges céllal, hogy a tagjai minden nap elimádkoznak egy tized rózsafűzért, valamint elsőcsütörtökönként szentségimádáson vesznek részt, melyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért ajánlanak fel.

Az első rózsafüzértitok: Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A következő hónapokban folyamatosan haladunk tovább a titkok imádkozásával.

Az imaszövetséghez csatlakozni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet. Akik eljuttatják akár plébániáikon keresztül, akár személyesen a csatlakozási szándékukat az imaszövetséghez a Püspöki Hivatal felé, azok egy rózsafüzért kapnak tagságuk szimbólumaként az egyházmegyétől.

Kérem Paptestvéreimet és Híveimet, hogy imádkozzunk buzgón és kitartóan az aratás Urához, hogy sok szívben gyulladjon fel a papi és szerzetesi életre szólító meghívás fénye, amely az Evangélium világosságát árasztja a világon.

Debrecen, 2019. október 22., Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján

Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök

Adatvédelmi tájékoztató

 

2019. október 27., vasárnap 06:32

Fatima, ahol a magyarok otthon érezhetik magukat

A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületének jegyében október 25–29. között a Misszió Tours Utazási Iroda szervezésében nemzeti zarándoklatot szerveztek Fatimába, amelynek lelkivezetője Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai a 2019. tavaszi ülésszakon arra buzdították a híveket, hogy az idei év októberében minél többen imádkozzanak együtt a fatimai magyar kálváriánál a Szűzanyához országunkért, illetve a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért. Közel százhatvan magyar zarándok érkezett október 25-én Fatimába, hogy imáikkal esdjék ki családjukért, barátaikért, illetve az országért Mária közbenjárását.

A zarándoklat lényegéhez tartozik, hogy kiragad a hétköznapok szürkeségéből, de sokszor velejárója a fizikai próbatétel is. Az ország távoli tájairól a háromezer kilométerre lévő kegyhelyre volt, aki már előző nap este el kellett hogy induljon, s volt, aki csak 25-én éjszaka érkezett meg Fatimába. Első nap kora reggel a zarándokcsoport a Mindszenty bíborosról nevezett fatimai magyar kálvárián végzett keresztutat Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök vezetésével.
második világháború végén, 1945-ben hazájából elmenekült több ezer magyar között ott volt az Egri Egyházmegyéből való Kardos Illés atya is, aki Spanyolországban, Malagában talált otthonra. Illés atya az ’50-es évek elején elzarándokolt

Fatimába, s egy elhanyagolt keresztutat talált. Arra gondolt, építsenek a magyarok egy a szent helyhez méltót. El is kezdte ennek megszervezését. Elnökletével 1953-ban, Szent István ünnepén Barcelonában megalakult a Mindszenty bíborosról elnevezett Fatimai Magyar Kálvária Bizottság. Az alapítólevelet külföldi magyar lelkészek írták alá. A levélben az aláírók felkértek minden igaz magyart, hogy „áldozzon tiszta lélekkel, bármily csekély összeg legyen is az, hogy a nemzetünk megmentéséért felajánlandó fogadalmi oltár és kálvária ne kevesek, hanem az egész, lélekben megújhodó magyar emigráció műve legyen. Győrfy Albert atya több ezer dollárt gyűjtött az Egyesült Államokban és a kanadai magyarok körében, de más országokban élő magyarok is adakoztak. A fatimai kálvária sorsát Fatima püspöke is felkarolta. Segítségére volt Kondor Lajos atya, aki 1954-ben Fatimába került, és minden erejét, tehetségét e cél megvalósításának szentelve elérte, hogy a keresztút és a Szent István-kápolna a Golgotával azonos időben elkészülhetett. 1964. május 12-én a leiriai püspök több száz pap és zarándok jelenlétében felszentelte a magyar keresztutat. A tizennégy stáció szobrait egy lisszaboni szobrász készítette, a Szent István-kápolna és a Golgota Marek László építészmérnök tervei alapján készült. A keresztút fontos része lett a fatimai zarándoklatnak, bizonyítja ezt az is, hogy évente hárommilliónál is többen imádkoznak itt.

Ezen az úton indult hát el október 26-án a magyar zarándokcsoport, hogy a stációk előtti keresztútjárást követően a Szent István tiszteletére szentelt kápolna előtt Palánki Ferenc főcelebrálásával szentmisén vegyenek részt, ahol a zarándokokat kísérő papok mellett Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is koncelebrált. A szentmisére eljött hazánk lisszaboni nagykövete, Halmai Miklós és több munkatársa is; Pirityiné Szabó Judit a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának képviseletében; illetve az ezekben a napokban Fatimában közgyűlését tartó Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége elnöke, Deák Ernő és több képviselője; valamint a Portugál Magyar Együttműködési Egyesület tagjai és vezetője Miguel de Pape. Mint a zarándoklat vezetője Kuzmányi István diakónus a szentmise előtt hangsúlyozta, a szentmisét Palánki püspök három személyért ajánlja fel. Kardos Illésért, Kondor Lajosért és a közelmúltban elhunyt Lukács Antoinette-ért, aki a portugáliai magyarok egyesületének volt a vezetője.

Palánki Ferenc püspök köszöntőjében figyelmeztetett, meg kell köszönnünk Istennek azt a kegyelmet, hogy ennyien itt imádkozhatnak, meg kell köszönni azoknak is, akik sok-sok áldozattal a keresztutat és a kápolnát létrehozták. Köszönetet mondott a püspök azért is, hogy hazánktól több ezer kilométerre is otthon tudják érezni magukat a magyarok.
Homíliájában Palánki püspök többek közt arról beszélt, hogy Mária, aki példaképünk a hitben, ugyancsak végigjárta a keresztutat. Hála illeti azokat, akik létrehozták a fatimai kálváriát, de tudnunk kell, azért a Szűzanya készített számunkra otthont. Ő minden embernek otthont akar készíteni, hiszen kétezer éve Szent Fiának készített igazi otthont, azóta pedig szívében otthont készít minden igaz embernek, mindenkinek, aki szeretne hazatalálni élete zarándokútján Istenhez.

A szentmisét követően a zarándokok megnézték Lúcia és a két testvér, Jácinta és Ferenc szülőházát, majd Santarémbe, az 1247-ben történt eucharisztikus csoda helyszínére mentek.

Ez a csoda egy féltékeny asszonnyal történt. Javasasszonyhoz fordult, aki szerelmi bájitalához egy átváltoztatott szentostyát kért. Mikor az asszony szentáldozáshoz járult, a szentostyát kivette a szájából, és a fejét fedő fátyolba rejtette. Ekkor azonban csoda történt. Hirtelen a szentostya rendkívül erősen vérezni kezdett. Annyira vérzett, hogy az emberek azt gondolták, hogy az asszony beteg. Ijedten hazarohant, kivette az Oltáriszentséget a fátyolból, és egy tiszta vászonkendőbe csomózta. Éjszaka nagy fényesség támadt, melyet férje is látott. Bájital nélkül is rendeződött a házasság. Végül a plébános vitte körmenetben vissza a szentostyát a Szent István-templomba, mely azóta az oltár fölött van elhelyezve.
Santarémből Fatimába visszatérve a zarándokcsoport részt vett a tíz esztendővel ezelőtt elhunyt Kondor Lajos atya szobrának megkoszorúzásán, illetve részt vett A Kispásztorok útja és A Fatimai Magyar Kálvária története a dokumentumok tükrében című könyvek bemutatóján.

Este a Jelenések kápolnájánál mondott rózsafüzér-imádsággal, illetve gyertyás körmenettel zárult a közel százhatvan zarándok szombati napja.

Örömhír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmgeye

Forrás:

Fotó: Bókay László
Bókay László/Magyar Kurír

Rendhagyó nevelési értekezletre hívta munkatársait és diákjait Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető október 16-án, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában. A találkozó meghívott vendége volt dr. Csókay András idegsebész, agykutató professzor, aki hitéről, hivatásáról és missziós tevékenységéről tett tanúságot. A tartalmas előadáson az intézmény pedagógusai, valamint gimnazista diákjai is részt vettek.

Csókay András többek között beszélt a diákoknak a gyermekkori álmok valóságáról, amelyek meghatározóak lehetnek életükben, ha nem felejtik el azokat. A korai vágyak hivatásukra vonatkozóan Isten akaratát rejtik. Továbbá hangsúlyozta az Istennel való párbeszéd fontosságát, ami nyitottá teszi a szívet az Ő befogadására, és így könnyen meghallható a nekünk szóló üzenete, ellenkező esetben rossz irányba tarthatunk. Mindezt a professzor saját életéből vett szomorú példákkal is megerősítette, hiszen volt, amikor Istentől nagyon távol kereste az élete értelmét.

Az előadó hosszan beszélt az abortusz bűnéről, amely sokszor párosul a tudatlansággal, amit összefogással, egyéni beszélgetések lehetőségével, tájékoztatással meg kellene akadályoznunk. Véleménye szerint az emberek félre vannak vezetve. Nem filozófiai vagy teológiai kérdés az, hogy hol kezdődik az emberi élet. A tudomány szerint a DNS spirál, az örökítő anyag már a fogantatástól kezdődően jelen van, ez azt jelenti, hogy már a megtermékenyüléskor egy élő személlyel van dolgunk. Az a baj, hogy a sok szerencsétlen édesanya és édesapa nem tudják ezt, de még az orvosok sem.

Ezután továbbra is a tudományok felé terelte a figyelmet Csókay András agykutató, aki hangsúlyozta, tiszteljük a felfedezéseiket, de azt tudni kell, hogy a három legfontosabb kérdésre: hogyan jött létre az univerzum, az első baktérium és az emberi személy, semmilyen választ nem tudnak adni.

Az előadó kitért a minőségi imádságra, amelyet mélyíteni kell, hogy létrejöjjön Istennel a találkozás. Fontos, hogy ne csak elhadart legyen. A mély imádságban egyfajta kiüresedést tapasztalunk meg, és az a cél, hogy abban gondolatmentessé váljunk, és meghalljuk Jézus szavát. A különböző gondolatok megtörik ezt a harmóniát. Éppen ezért hagynunk kell, hogy elmenjenek mellettünk ezek a gondolatok, és akkor létrejöhet a találkozás a Szentháromságos egy Istennel, és odaülhetünk az Atya, Fiú, Szentlélek mellé negyediknek az asztalhoz.

Csókay András professzorral a nyíregyházi intézményben készült interjú hamarosan olvasható lesz.

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Fotó: Zagyva Klára sajtóapostol

Október mindenütt a szalagavatók időszaka. A régi, szép hagyományt követve, 2019. október 19-én a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda és AMI végzős diákjai is megkapták a maturandusságot jelző, zöld szalagjukat.

Az ünneplő egybegyűltek először hálaadó szentmisén vehettek részt, melyet Nagy Csaba iskolalelkész mutatott be. Az atya beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy merjenek álmodni, és kövessék mindig az álmaikat.

A szalag többféle jelentéssel is bír a végzősök számára. Erre hívta fel a figyelmet Tormássiné Kapitány Ágotha intézményvezető, aki köszöntőjében így fogalmazott:
„A szalag az elmúlt évek közösen megélt emlékeit, az összetartást is jelképezi. De megtiszteltetés is szentimrésként viselni ezt a szalagot, hiszen olyan közösséghez tartozást fejez ki, amely közösség jó hírnevet, rangot vívott ki magának az elmúlt 27 év alatt.
A szalag viselése egyben bátorságot is kíván tőletek, hiszen nagy reményekkel indultok ismeretlen utakra. Tanáraitok mindent megtettek, hogy megszerezzétek az ehhez szükséges tudást. De próbáltuk azt is megtanítani, hogy a sikereken túl a kudarcok, a csalódások is azért vannak, hogy erősítsék a jellemet, hogy megismerjétek képességeiteket, hogy bízzatok önmagatokban, hogy bátran merjétek jövőtöket alakítani.
A szalag viselése felelősséget is jelent, hiszen jó döntéseket kell hoznotok és küzdenetek kell azok megvalósításáért.”
Miután Szegediné Bécsi Szilvia, Orosz Erzsébet és Sárga Mária osztályfőnökök feltűzték a megáldott szalagokat diákjaikra, az ifjúság megható műsorral köszönte meg tanáraik és szüleik eddigi támogatását.

Rubóczkiné Kiss Hajnalka tanár, sajtóapostol

Fotó: Zagyva Klára sajtóapostol

„Fogadd el, Szentatya, mindenható Isten
ezt az adományt, mit áldozunk itt lenn.
Elhoztuk jó szívvel, mit földünk megtermett,
megköszönjük neked puha kenyerünket.
Áldd meg, szent Istenünk, dolgos két kezünket,
áldd meg földjeinket, virágos mezőket.
Kezedbe ajánljuk kicsiny városunkat,
egész nemzetünket, egész világunkat...”

Ha ősz, akkor itt a hálaadás ideje! A munkálkodó ember várja munkájának eredményét, a föld termését, a sok szép kincset, javakat, amelyet a föld, a kert megterem, amit elfogyaszthat, egészséges ételként családja asztalára tehet. Mind ez a fáradságos munkán kívül az időjárásnak, a napsütésnek, az esőnek köszönhető és természetesen Isten áldásának. Ilyen hálaadó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek október20-án, vasárnap, hogy a Szűzanya lába előtt elkészített termésoltáron elhelyezett szebbnél-szebb, finomabb termésekért hálát adjanak a mindenható Istennek. Már a szombati előkészületi napon gyűltek a termések, a kosarak, sokan elhozták, vagy felajánlották gyümölcseiket, zöldségeiket az ünnepi oltár elkészítéséhez a helyi KÉSZ kezdeményezésére és szervezésében.

A terméseket Lázár István atya áldotta meg. Az ünnepi szentmise egyben család-mise is volt sok gyermekkel, akik a könyörgéseket is felolvasták, majd a mise végén kíváncsian ismerkedtek az általuk még nem látott és nem ismert termésekkel. Köszönet a Városi Önkormányzatnak, a BLTG-nek, a Vay Ádám

Középiskolának, a Szociális Központnak, a pékségnek, a malomnak, az őstermelőknek és minden keresztény testvérünknek a szép, ízlésesen elkészített gyümölcs- és zöldség kosarakért.

Kép és szöveg: Némethné Csubák Éva sajtóapostol

A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmi ajándékaiért fohászkodnak Fatimában a Szűzanyához a magyar zarándokok. Az október 25-29-ig tartó nemzeti zarándoklat lelkivezetője Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, vezetője pedig Kuzmányi István diakónus, igazgató-főszerkesztő (Új Ember, Magyar Kurír).

A mintegy 150 fős országos zarándoklaton egyházmegyénkből is vesznek részt hívek, köztük a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési és szociális intézményeinek vezetői.
A zarándoklat központi programja október 28-án, hétfőn lesz, amikor Palánki Ferenc megyéspüspök a kegyhelyen található Jelenések-kápolnájában szentmisén ajánlja fel a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust a fatimai Szűzanyának.

A főpásztor a fatimai zarándoklat alatt imáiban hordozza a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, annak papjait és imádkozik újabb papi hivatásokért is.

Első nap, pénteken a résztvevők, Lisszabonban, a portugál főváros szívében található Páduai Szent Antal-templomban, a ferences szent szülőhelyén vesznek részt szentmisén.

Másnap, Palánki Ferenc megyéspüspök vezetésével keresztutat járnak a hívek a fatimai magyar kálvárián, majd ünnepi szentmise lesz a Szent István-kápolna előtti téren. A nap további programjai mellett a kora délutáni órákban sor kerül a Fatimában található Kondor Lajos atya szobrának megkoszorúzására is. A verbita magyar szerzetes 50 évet élt és dolgozott papként Portugáliában. Ő volt a lelke a világban szétszórt magyarság összefogásának is, amely lehetővé tette, hogy itt, Fatimában megépülhessen a magyar kálvária és a Szent István-kápolna.

A magyar zarándokok az esti közös rózsafüzér imádkozásokon és gyertyás körmeneteken is részt vesznek.

A zarándoklat részletes programja itt megtalálható:  https://www.missziotours.hu/ut2.php?ut=477

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye