október 2019

Katekézisre hív a Debrecenben harmadik éve jelen lévő neokatekumenális közösség. Október 14-től hat héten keresztül, heti két alkalommal (hétfő, csütörtök) tartó összejövetelekre bárki jelentkezhet, amely út az örök negyedik nap megélésének lehetőségét ajánlja. Mit jelent ez? Erről kérdeztük Vadászi László atyát a Debrecenben 3. éve működő neokatekumenális közösség vezetőjét.

„Úgy szeretnék hinni, de nem, tudok”! — gyakran megfogalmazódik embertársainkban ez a vágy. A katekézis rendkívüli lehetőség az embernek arra, hogy találkozzon Istennel.
Előfordul, hogy részt veszünk egy mély, lelki gazdagodást nyújtó lelkigyakorlaton, és hazatérve azt mondjuk, legalább két hetünkbe került, hogy visszazökkenjünk a régi kerékvágásba. És minden kezdődik elölről vagy éppenséggel ott folytatódik, ahol abbahagytuk. Nincs változás.
Ez a katekézis Isten ajándéka, mert ha az ember meghallja, és befogadja Isten szavát, nem kerül vissza ugyanabba a helyzetbe, mert Ő Velünk van mindennap a világ végéig.
A katekéziseken azok is részt vehetnek, akinek van istenkapcsolata, mély hite, hiszen azért mert hiszel az Úr még meglepő és új dolgokra is hívhat téged.

A katekézis a közösség létfontosságát is bemutatja. A ma emberére az individualista szemlélet jellemző, egyedül szereti megoldani az életét.

Maga az út, a misszió, az Úrral való találkozáshoz vezet, ahol közösségre találunk. „Népet gyűjtött maga köré szüntelen”. Ha engem az Úr keres és válaszolok rá, akkor közösségben fogom találni magam. A közösségnek van egy fontos szerepe, mégpedig az, hogy segít „lejönni a földre” a valóságunkba. Hajlamosak vagyunk elképzelni Istent olyannak, amilyennek szeretnénk. De nem olyan. Egymással is ugyanez a problémánk.
A történet szerint egy közösséget kereső ember a paphoz fordul tanácsért. — Keresem a tökéletes közösséget — mondja.
— Megtaláltad? — kérdezi a pap.
— Nem, de keresem tovább.
— Te tökéletes vagy?
— Nem.
— Mit teszel, ha megtalálod a tökéletes közösséget?
— Belépek!
— Na látod! Ha megtalálod és belépsz, az már nem lesz tökéletes.

Így egy idő után nyilvánvaló lesz, hogy nem mi, a mi erőfeszítéseink és jóakaratunk tartja össze a közösséget, hanem a feltámadt Krisztus. Így a közösség már a létével Krisztusra mutat a benne levők és a kívülállók számára is.

Általában azt várom a közösségtől, hogy engem szolgáljon, kellemes, jó társaságot nyújtson, és Krisztust — aki (ha) Jeruzsálembe a szenvedése színhelyére tart —, már nem akarjuk követni.
Az Úr által vezetett közösségekben, mögé állva megtapasztalhatjuk, hogy nem dől össze a világ, ha azok az események érnek bennünket, amelyek elől egész életünkben menekültünk. Ezért mondjuk azt, hogy a katekézis maga az út. Isten keres, gyere és hallgasd meg! Ne jegyzetelj, mert nem az az érdekes, hogy mi hangzik el, hanem az, hogy mit mond Neked Isten. Általában ha valaki közben leírja a hallottakat, akkor kívül marad. Isten valamit mondani akar neked, és nem biztos, hogy ugyanazt és ugyanakkor, mint a melletted ülőnek. Ezért segít az, ha az ember figyel, és nem foglalja le önmagát mással.
A katekézisen nem a tudás a lényeg, ha hallani akarod Istent, mozdulj meg, állj fel és indulj. Ez az emberi oldal, a többi az Úré. Mester hol lakol? Gyertek nézzétek meg?

Gyakran felmerül az a kérdés is, mi a különbség a katekumenátus és a neokatekumenális út között?

Műszakiaknak: a neokatekumenális út felülről kompatibilis a katekumenátussal (ala minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár).
A katekumenátus egy intézmény, és a keresztelésig tart. A neokatekumenális út pedig emberek közössége, akiket Krisztus hívott össze, és Ő vezet.
A katekumenátus intézményét az Egyház a felnőttek keresztelésére, elsőáldozására és a bérmálására való felkészítésre hozta létre. Aki keresztény szeretne lenni, be akar lépni az egyházba, annak a keresztség a kapu, és a katekumenátus keretében készítik fel őket erre, ami a kereszteléssel be is fejeződik.
A neokatekumenális út a hitbe való bevezetést jelenti, amelyet az ősegyházban a katekumenátus intézménye látott el, ezt ismerte fel VI. Pál pápa, akitől az elnevezés származik. A mai világban erre az útra azoknak is szükségük van, akik már meg vannak keresztelve, sőt akár hittanra is jártak, mondta a szentatya. Hogy mi az út azt legjobban a Szűzanya szavai írják le:
„Kell, hogy legyenek közösségek a názáreti Szent Család mintájára, akik alázatosságban, egyszerűségben és dicsőítésben élnek.”
Az út ezek a közösségek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott: a neokatekumenális út a Szentlélek ajándéka az Egyháznak.
A Szűzanya szavai nyomán mondhatom, hogy az út több mint a felnőtt hitbe való bevezetés útja. Az út a keresztény élet.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2019. október 10., csütörtök 14:56

NEMZ-N-19-0113

készült a magyar kormány támogatásával harmas logo

 

 

NEMZ-N-19-0113

100 000 000 Ft

Nemzetiségi támogatások – A helyi nemzetiségi közösségek hitélete szempontjából jelentős nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház és az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet felújítása előkészítésének és I. ütemének támogatása

 

2019.12.15-2020.12.31

 

 

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap

2019. október 10., csütörtök 14:08

EGYH-KCP-19-1076

készült a magyar kormany

 

bga logo szines

EGYH-KCP-19-1076

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

2019. október 10., csütörtök 14:07

EGYH-KCP-18-P-0160

készült a magyar kormany

 

bga logo szines

EGYH-KCP-18-P-0160

 

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja - Nyírbátor

268 013 390 Ft

2018.01.01-2020.12.31

 

 

egyhazi nemzetisegi altalanos 2019

2019. október 10., csütörtök 14:06

EGYH-KCP-18-P-0126

készült a magyar kormany

 

bga logo szines

EGYH-KCP-18-P-0126

 

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja - Debrecen

8 791 610 Ft

2018.01.01-2020.12.31

 

 

egyhazi nemzetisegi altalanos 2019

készült a magyar kormany

 

bga logo szines

EGYH-KCP-18-P-0065

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

228 852 313 Ft

2018.01.01-2020.05.31

 • Debreceni Megtestesülés Plébánia - Debreceni Megtestesülés Templom belső felújítása
 • Kertvárosi Római Katolikus Plébánia - A Nyíregyháza-borbányai templom felújítása
 • Római Katolikus Egyházközség Ajak - Az ajaki római katolikus templom belső felújítása
 • Debreceni Szent István Plébánia - A debreceni Szent István templom felújítása
 • Római Katolikus Egyházközség Nyíregyháza-Oros - Nyíregyháza-Orosi plébániaépület bővítése és felújítása
 • Szent Péter és Pál Plébánia - Fehérgyarmati Szent Péter Pál Plébánia felújítása
 • Római Katolikus Egyházközség Dombrád - A kékcsei római katolikus templom felújítása
 • Római Katolikus Egyházközség - A tyukodi római katolikus kápolna felújítása
 • Nagyhalászi Római Katolikus Plébánia Buj filiális egyházközség - A buji templom felújítása
 • Római Katolikus Plébánia - Nagyvarsányi katolikusok templomának felújítása
 • Római Katolikus Egyházközség - Kisvárdai egyházközség közösségi épület részleges felújítása
 • Pócspetri Római Katolikus Egyházközség - A pócspetri plébánián található régi kastély pincéjének átalakítása közösségi teremmé
 • Római Katolikus Plébánia Mándok - Mándoki római katolikus templom kerítésének felújítása
 • Római Katolikus Egyház - A fülöpi templom felújítása
 • Balkányi Római Katolikus Egyházközség - Balkányi római katolikus plébániaépület fűtéskorszerűsítése
 • Római Katolikus Egyházközség - Püspökladányi egyházközség római katolikus tábor szervezése
 • Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet Egyházmegyei - Lelkipásztori Intézet által közösségi célú programok szervezése
 • Római Katolikus Egyházközség Demecser - Demecseri Római Katolikus Templom padozatának helyreállítása
 • Római Katolikus Egyházközség Újfehértó - Újfehértói egyházi közösség összekovácsolása: Szent Kristóffal Zarándoklók Közössége
 • Debreceni Szent István Plébánia - A debreceni Szent István plébániai közösség részére programok szervezése
 • Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium - A nyírbátori Báthory István iskola közösség tagjainak programok szervezése
 • Szent József Plébánia - Egyek Jubileumi rendezvénysorozat Egyeken 2018
 • Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Teremtésvédelem, környezettudatos magatartás formálása a Svetits iskolában
 • Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye - Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szervezésében Evező - ifjúsági közösségszervező és vezető képzés
 • Debreceni Megtestesülés Plébánia - Debreceni Megtestesülés plébánia közösségi alkalmai: „Szeretetben közösségben”

 

 

egyhazi nemzetisegi altalanos 2019

készült a magyar kormany

 

bga logo szines

EGYH-KCP-16-P-0103

Egyházi és közösségi célú programok és beruházások támogatása

2 950 000 000 Ft

2016.01.01-2019.04.30


• Az oktatás infrastukruális megújulása a nyírbátori katolikus iskolában (Konyha, ebédlő, tornaterem építés)
• Óvoda bővítés – Nyíregyháza
• Óvoda építés - Mátészalka
• Kollégiumi épület kialakítása, tantermek építése, sportpálya kialakítása – Debrecen
• 2016-ban átvett iskola felújítása – Geszteréd
• Ház felújítás és energiahatékonysági fejlesztés - Kisvárda
• Iskolafelújítás, energetikai célú beruházás - Mátészalka
• Máriapócsi római katolikus templom középkori állapotának helyreállítása
• Önálló korszerű kazán és fűtési rendszer kiépítése - Nyíregyháza
• A jánkmajtisi középkori templom felújítása, látogató és zarándok központ kialakítása – Fehérgyarmat

 

 

egyhazi nemzetisegi altalanos 2019

készült a magyar kormany

 

bga logo szines

EGYH-ESZK-19-0001

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

7 740 500 Ft

2019.01.01-2020.05.31

A támogatás felhasználásának rövid szöveges beszámolója:
A Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30 fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 01 alcím, 30 jogcímcsoport, 12 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása előirányzat terhére 3 db gépkocsi beszerzése történik meg. A gépkocsikat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papjai kapják meg használatra. A támogatás segítségével sikerül lecserélni az egyházi személyek használatában lévő, idős, illetve sokat futott gépkocsikat.

 

 

egyhazi nemzetisegi altalanos 2019

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papsága és a rokonság nevében a feltámadásba vetett hittel tudatjuk, hogy Marosi István címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 68., áldozópapságának 43. évében, 2019. október 9-én a Szent Útravalóval megerősítve, a nyíregyházi kórházban hazatért Urához és Istenéhez.

Az engesztelő gyászmisét október 14-én 13 órakor mutatják be érte a mérki Szent Péter és Pál templomban, majd megfáradt testét a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra, a feltámadás hitében.

Marosi Istvan

Marosi István 1951. november 27-én született Mérkvállajon, pappá szentelték 1977. jún. 19-én Egerben.
Kápláni szolgálatát Jánkmajtison kezdte 1977-ben. 1978-1984-ig kihelyezett lelkészként szolgált Csegöldön, majd ugyanitt 1984-2019-ig plébános volt. 2002-ben címzetes esperesi címet kapta.

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

készült a magyar kormany

 

bga logo szines

EGYH-ESZK-18-0001

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

7 226 000 Ft

2018.01.01-2019.05.31

A támogatás felhasználásának rövid szöveges beszámolója:
A 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben a 20/55/21 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 4 db személygépkocsi beszerzése történt meg. A gépkocsik közül 3 db Suzuki Vitara, 1 db Fiat 500 típusú. A személygépkocsikat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papjai kapták meg használatra. A támogatás segítségével sikerült lecserélni az egyházi személyek használatában lévő, idős, illetve sokat futott személygépkocsikat.

 

 

egyhazi nemzetisegi altalanos 2019