SZAKMAI BESZÁMOLÓ – Zenei program megvalósítása Geszteréden

Pályázati azonosító: ZENE-22-0090

A kedvezményezett fenntartó neve: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A zenei programot megvalósító oktatási intézmény neve: Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Az oktatási intézmény székhelye: 4232 Geszteréd, Petőfi u. 8.

Támogatási összeg: 699 990 Ft

A résztvevő fiatalok száma: 10 fő

A pályázat időtartama: 2022. május 01. – 2023. április 30.

  A pályázati programban 10 geszterédi HH és/vagy HHH tanuló került bevonásra, életkoruk 6 és 12 éves kor közé tehető. Programunk keretén belül 12 szolfézs-zeneelmélet órát és 36 egyéni főtárgy órát biztosítottunk a növendékeknek. A főtárgy foglalkozások összesen a 10 tanuló esetében 360 foglalkozást foglaltak magukba, melyhez társult még a 12 szolfézs-zeneelmélet foglalkozás. Így összesen a 10 növendék 372 foglalkozásban részesült. A zenei foglalkozások heti rendszerességgel valósultak meg. Havonta 4 db, alkalmanként 45 perces foglalkozás került megtartásra, melyből 1 szolfézs órára és 3 főtárgyi órára volt lehetőségünk. A támogatás megvalósulása során biztosítottuk a zenei oktatást végző szakemberek rendelkezésre állását és jelenlétét. A programban három fő zenét oktató szakember és egy fő szociális segítő került megbízásra, aki a gyerekekkel szoros kapcsolatban volt, és aki segítette őket a felmerülő szociális problémák kezelésében.

A pályázatban résztvevő szakemberek:
1. Barilla Csilla
2. Barkóczi Zoltán
3. Csőke Ágnes
4. Simon Ágnes  

A pályázatban résztvevő szakemberek hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókkal foglalkoznak több éve. A zenetanárok végzettségét tekintve, mindenki egyetemi (MA) művész, illetve tanári diplomával, a szociális segítő Egészségfejlesztő mentálhigiénikus főiskolai diplomával rendelkezik. A 2020/2021-e tanévben ez a csapat már a „Mindenki szívében van egy dallam” pályázat keretein belül tartott Geszteréden 192 egyéni és csoportos foglalkozást, mely a részt vevő gyermekekben elindított valamit, hiszen mindegyikük lelke sérült valamilyen szinten. A gyermekek összetartozás élménye tovább nőtt az új, kialakult kis közösségen belül. Érzelmeik a zene gyógyító hatásán keresztül fejlődtek. Magaviseletük pozitív irányba mozdult, önértékelésük nőtt, hiszen sikerélményhez jutottak a hangszereken keresztül. Új ismeretekre tettek szert, képesek voltak azt elsajátítani viszonylag rövid időn belül, ezáltal komfort zónájuk bővült. Szeretetet, odafigyelést kaptak, lelkileg gazdagodtak. Ezeknél a gyermekeknél a stressz csökkenés is észrevehető, megfigyelhető volt. A foglalkozásokról minden alkalommal rövid összefoglaló készült, mely tartalmazza az aznapi foglalkozás leírását, a résztvevőket, a foglalkozás időtartamát. A pályázati időszak végén zenei előadás került megtartásra. A bevont gyermekek a zenetanuláson keresztül fejlődtek a közösségi szerepvállalásban, a zenetanulással elősegítettük a pozitív identitásukat, ösztönöztük az aktív szerepvállalásukat, a kreativitásuk növekedett. Maga a zene, a zenélés és a zenei foglalkozások is egytől egyig a közösségépítést szolgálták. Kialakult egyfajta közösségi szellem és kohézió a programban szereplő gyerekek között; az azonos hangszeren tanulók között; a szolfézs órákra járók között; a programba járó gyerekek és az osztálytársaik között; a zenetanárok és a közismereti tanárok között; az iskolák vezetősége és a pályázatban résztvevő szakemberek között; a szülők és a gyermekek között. Elmondhatjuk, hogy ez a program rendkívül közösségépítő volt minden szempontból. Mind a szolfézs és mind hangszer órák számos lehetőséget nyújtottak a közösségi tevékenységek végzésére és a közösségi élményszerzésre. A hangszeres tanulás fontos mentális és pszichés képességeket is fejlesztett. A hangszeren való játék többek között fejlesztette az összpontosítást, a koncentrációt és pozitívan hatott a memóriára is, ezáltaltal támogatva a közismereti oktatásban való pozitív teljesítményt.
A projekt megvalósítása során 4 új furulya megvásárlása került sor, illetve:
– a foglalkozásokhoz szükséges hangszerkiegészítők költségét,
– hangszerek karbantartásának, javításának költségét,
– foglalkozásokhoz szükséges szakmai eszközök költsége (kotta, kottatartó), oktatási segédlet, tankönyv és felszerelések költségét is finanszírozni tudtuk a támogatás segítségével.