EGYH-ESZK-22-0011

“Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások”

Támogatás célja: Kettő darab gépkocsi beszerzése

Támogatás összege: 6.667.000,- Ft

Támogatási időszak: 2022.01.01-2023.12.31.

A támogatást Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti Kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság-újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások terhére nyújtja.

A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 386728

Támogatási intenzitás: 50 %

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kettő darab személygépjármű vásárlásához 6.667.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A gépjárművek jelentősen hozzájárulnak az egyházi személyek szolgálatainak ellátásához, melyekkel hatékonyabban, időtakarékosabban és méltó módon segítik az Egyházmegye papjainak munkáját.