EGYH-EOR-23-P-0025

“Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások”
Támogatás célja: A tiszalöki római katolikus templom tetőhéjazatának
cseréje, homlokzat javítása
Támogatás összege: 20.000.000,- Ft
Támogatási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.
A támogatást Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény

 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.
  Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
  jogcímcsoport, 4. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcím terhére
  nyújtja.
  A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 386728
  Támogatási intenzitás: 100 %
  A támogatás segítségével a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén lévő tiszalöki
  Szűz Mária Szent Neve templom felújítása megtörtént. A felújítással megszűnt az elavult
  tetőhéjazat miatti beázás. A templomtorony leromlott homlokzatának javításával megtörtént a
  balesetveszély elhárítása, valamint az állagmegóvás és az esztétikai helyreállítás.