EFOP-4.1.5-16-2017-00031

A kedvezményezett neve: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A projekt címe: A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 156 558 417 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A támogatást igénylő jelen projekt keretében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga utca 4.). 1993.május 31-én II. János Pál pápa a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúcióval megalapította a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyét. A püspökség székesegyháza a Debrecenben épült, Szent Anna tiszteletére felszentelt plébániatemplom, míg a társszékesegyháza Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt plébániatemplom lett.Az Egyházmegyét Szent László király oltalmába helyezték, így ő lett az új alapítás védőszentje.

Fejlesztésben érintett intézmény bemutatása:

A fejlesztésben érintett szervezet a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola. Az Intézmény 2016. 09. 01-jéig a KLIK Nyíradonyi Tankerülete fennhatósága alá tartozott és Fülöpi Általános Iskola néven működött. 2016 tavaszán szülői kezdeményezés alapján kezdték szervezni azt, hogy egyházi iskolává váljanak. Számtalan akadályba ütköztek, de példaértékű összefogás alapján (önkormányzat- pedagógusok – szülők) sikerült elérniük, hogy 2016 szeptemberétől a fenntartó a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye legyen, így katolikus iskolává alakultak.

Az Intézmény székhelye Fülöpön, a Kossuth u. 30. sz. alatt található, területe 2561 m2. Évfolyamonként egy-egy osztály van, így összesen 8 osztály.  Az iskola területén jelenleg egy (töredezett) betonú iskolaudvar, egy füves hátsó udvar és egy 1 emeletes épület található. Az épület két részben épült. Az első rész 1995-ben, a tornaterem utólag lett az osztálytermekhez hozzáépítve 1998-ban.

2011-ig az iskola két épületből állt. Egyik épület a bejárattól balra található, az alsó tagozatos diákoknak korábban helyet adó 4 osztálytermet, nevelői szobát és iskolai könyvtárhelyiséget tartalmazó épületrész. A másik épület a már korábban említett egy emeletes épület, melyben eredetileg valójában csak 4 osztályterem volt a 4 felsős osztály részére.

A projekt tervezett fejlesztések összefoglalása:

–             Sportudvar felújítása

–             Tornaterem belső felújítása

–             Eszközbeszerzés

–             Udvar felújítása

–             Iskola épület belső felújítása

–             Iskola épület külső felújítása

–             Szolgálati lakás külső felújítása

Projekt céljai:

–             diákok és pedagógusok elégedettségének fokozása,

–             az intézmények gazdasági stabilitásának fenntartása,

–             az oktatás hatékonyságának fokozása,

–             az intézmény infrastruktúrájának javítása

–             diákok és pedagógusok komfortérzetének növelése

–             minőségi oktatási körülmények megteremtése

–             mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) : 2020.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00031