2021. január 11., hétfő 12:48

2021-ben is folytatódott az online magasabb vezetői tanácskozás a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Online értekezleteken tanácskoznak az egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői hétfőnként a délelőtti órákban. A kialakult járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes találkozásokat, így a szakmai munka az online térben folytatódik, amelynek gyakori résztvevője Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya is.

7M7A6834

2021. január 11-én megtartott online értekezleten Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntő gondolataiban elismeréssel szólt az intézmények alkalmazottainak 2020. évben végzett munkájáról. Hálás köszönetet mondott a pedagógusoknak is, akik szintén emberfeletti és áldozatos munkát végeztek és végeznek az intézményekben nap mint nap a járványhelyzet idején. Újévi köszöntőjében pedig azt kívánta, hogy legyünk áldás egymás számára.

7M7A6824

Béres Nándor, az egyházmegye gazdasági igazgatója a 2021. évi költségvetés kapcsán elvégzendő feladatokról, az egyeztetések időpontjairól, a benyújtásra kerülő dokumentumok fenntartói elfogadásának rendjéről tájékoztatta a kollégákat.

7M7A6828

Molnár Katalin tanfelügyeleti főigazgató asszony elsőként a 2021. évben megkezdett óralátogatások rendjéről, a kiemelt ellenőrzési és tantárgyi területekről, a pedagógiai programban és a helyi tantervekben megfogalmazott és bevezetésre kerülő NAT féléves tapasztalatairól informálta az intézmények vezetőit.

Az intézményvezetők tájékoztatást kaptak a főigazgató asszony által elkészített Országos Kompetenciamérések 2015-2019. évi mérési eredményeinek fenntartói elemzéséről, értékeléséről. A 100 oldalas tanulmányban elemzésre kerültek: a kompetenciamérések 5 éves adatai, fenntartói és intézményi szinteken is; az alapszintet és a minimumszintet el nem érő tanulók aránya; az itt tanuló diákok képességszint változásai; az OKM mérések kompetenciaterületek szerinti mutatói; a mérésekben résztvevő diákok motivációjának és fegyelmének vizsgálata; a tanulók továbbtanulási mutatói. Az OKM mérések alapján levont következtetések és a mérések javítására ajánlott fejlesztési feladatok meghatározásával zárult a tanulmány.

A tanulmány kiküldésre került az intézményvezetők részére, akik a tantestületekkel az elmúlt 5 év összehasonlított eredményeit átnézik és értékelik a saját intézményükre vonatkozóan.

7M7A6823

Türk László az Egyházmegye Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) oktatásszervezési főigazgatója tájékoztatta az intézményvezetőket, hogy a kormány február elsejéig meghosszabbította a korlátozó intézkedéseket, így marad a digitális oktatás a középiskolákban. Tekintettel arra, hogy az egyházmegye által fenntartott intézmények többcélúak, így az általános iskolásaink jelenléti oktatásban részesülnek. Türk László valamennyi középfokú oktatásban is érintett intézményvezetőnek felhívta a figyelmét arra, hogy az előírt szabályok betartása mellett a felvételi előtt álló végzős diákok kiemelt figyelmet kapjanak a következő időszakban is, és kérte, hogy dolgozzanak ki egy eljárásrendet a végzős évfolyamokra vonatkozóan. Mindent meg kell tenniük az intézményeknek, hogy az érettségire eredményesen felkészítsék diákjainkat.

A központi írásbeli felvételi vizsgák kapcsán kiemelte, hogy a középfokú felvételi beiskolázással kapcsolatos rendeletekről, határozatokról – amelyeket egyértelműen a járványhelyzethez igazított a kormány –, illetve ezek sajátos szabályairól már december óta tudunk, megismerhették az intézmények vezetői a lebonyolítás eljárásrendjét. Eszerint a vizsgáztatás szám- és egészségvédelmi korlátozások mellett történhet, az írásbeliken legfeljebb tíz tanuló lehet egyszerre egy teremben. Be kell tartani a szokott fertőtlenítési rendet, a távolságtartás és maszkviselés, illetve a biztonságos iratkezelés szabályait. Kiemelte az emberi erőforrások miniszterének 16/2020. (XII.04.) EMMI határozatát is, amely szerint a központi írásbeli vizsga letételére a központi írásbeli vizsgaszervező intézményeknek második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére.

 

Örömhír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A6821
  • 7M7A6823
  • 7M7A6824
  • 7M7A6828
  • 7M7A6834