2020. október 26., hétfő 08:59

„Az otthon biztonságát nyújtjuk” – Interjú Horváth-Bócsi Irénnel, a Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola igazgatójával

Horváth-Bócsi Irént, a Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola igazgatóját újabb öt évre bízták meg az iskola vezetésével. Az igazgatónővel a további terveiről dr. Fintor Gábor helyi önkormányzati képviselő beszélget. (Az interjú megjelent a Nyírtelki Újság októberi számában.)

– Az idén újabb öt évre bíztak meg az „iskolánk” vezetésével. Milyen érzésekkel fogadtad a kinevezésedet?

– Rendkívüli öröm és megtiszteltetés volt számomra, amikor 2020 áprilisának utolsó napján Palánki Ferenc, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke személyesen felhívott. Elmondta, hogy meg kívánja hosszabbítani – pályáztatás nélkül – az intézményvezetői kinevezésemet. Őszintén? Meg is könnyeztem. Tudom, az öröm mellé természetesen nagy felelősség, sok feladat is társul.

– Milyen célokat fogalmaztál meg?

– Vezetőként elsődleges feladatom és célom is egyben az intézmény szakszerű és törvényes működésének, gazdálkodásának biztosítása. Minden döntés meghozatala során előtérbe helyezem a tanulók, a munkatársak, az intézmény érdekeit.

Vezetői munkám során törekszem a hitelességre, a megbízhatóságra, a következetességre, a fegyelmezett, szakmailag kifogásolhatatlan munkára, valamint a rám bízott katolikus értékrend szerinti nevelés, oktatás biztosítására. Továbbra is azt szeretném, hogy iskolánk olyan intézmény legyen, amely az otthon biztonságát nyújtja. Ugyanakkor nyitott, kreativitásra ösztönző legyen, és jól érezze benne magát tanuló és pedagógus egyaránt.

Az eddigi eredmények, értékek megőrzésével, majd újabbak felmutatásával szeretnék hozzájárulni a Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola színvonalas működéséhez.

– Kicsit tekintsünk vissza! Már az elmúlt öt évben is sok minden történt. A legnagyobb változás, hogy az intézmény fenntartója az egyház lett. Mit jelentett ez szülőnek, diáknak, pedagógusnak, intézményvezetőnek?

– Az elmúlt öt év valóban rendkívül gazdag volt eseményekben, változásokban. 2015-ben lettem igazgatója egy – még a KLIK által működtetett – iskolának. Majd a 2017/18–as tanévtől fenntartóváltás következtében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézménye lettünk. Egy új intézmény született a régi falak között. Az egyházmegye rendkívül gondos gazdája az iskolának: költségvetésünk stabil, ami nagy biztonságot jelent. Fejlődik az eszközparkunk, szépül az épület. Nemcsak gazdasági, de szakmai szempontból is folyamatos támogatásban van részünk. A fenntartó római katolikus, de az intézményben tanuló gyermekek a történelmi egyházak által biztosított görögkatolikus, református és evangélikus hittant is tanulhatnak.

– Mire vagy a legbüszkébb az „átmenet” után?

– Már a fenntartóváltás „véghezvitele” is nagy büszkeség. Ez nem egy hétköznapi folyamat volt. Pedagógusok, szülők, diákok közös nagy „meccse”! (mosolyog) Az első nevelőtestületi szentmisén, 2017 szeptemberében a Szent Anna-templomban bizony kicsordult a könny a szememből. Azóta is hiszem, hogy ez a váltás jobbá teszi majd nem csupán a tanulók, hanem a nyírteleki családok életét is.

Hosszú távon egyébként az a célom, hogy olyan folyamatokat, gondolkodás- és viselkedésmódot alakítsunk ki a gyerekekben, amelyek majd az ő későbbi életükben, családjukban eredményeznek pozitív változást.

– Kiss Tibor római katolikus plébános, az iskola lelki vezetője, tagja az iskola vezetőségének is.

– Tibor atyával sorsszerű a találkozásunk, ami még 1991-re nyúlik vissza. Ő is, és én is Rakamazon „szolgáltunk” akkor. Majd pár év múlva mindketten Nyírtelekre kerültünk. Hiszem, hogy ez nem véletlen, már régen „elrendeltetett”a közös munkánk. Minden nap beszélünk, jól ismeri az intézmény szakmai életét. Munkakapcsolatunk az őszinteségen, a bizalmon, a hiten, és örülök, hogy azt mondhatom: a barátságon alapszik.

– 2020 kapcsán megkerülhetetlen a járványhelyzet kérdése.

– Óriási elismerést érdemelnek a pedagógusok a járványhelyzetben kialakult digitális oktatás megszervezése, megoldása terén! Az osztályfőnökök közös „zárt csoportokat” hoztak létre a közösségi média felületén, amelyen a szülőkkel kommunikáltak. Hivatalos ismeretközlő rendszerként a Google classroom-ot használtuk. Ezen zajlott az ismeretek átadása, értékelésre pedig a mozanaplót alkalmaztuk. A tantermen kívüli oktatást a családokhoz kihelyezett táblagépekkel, asztali számítógépekkel segítettük. Voltak azonban olyan tanulók, akiknek az átadott informatikai eszköz sem jelentett segítséget, mert nem rendelkeztek internet eléréssel. Számukra folyamatosan postai úton juttattuk el a tananyagot.

– Tudom, nehéz a kérdés, de mire számíthatnak a szülők a következő hetekben, hónapokban?

– Az új tanév kérdőjelekkel, bizonytalansággal indult. Mindenki azt hitte, hogy csak pár nap vagy hét, s újra a digitális oktatás váltja fel a hagyományos tanrendet. Nem így van. Intézményünkben jelenleg hagyományos oktatás zajlik a szigorú járványügyi szabályok betartásával. Október 1-jétől kötelező a testhőmérséklet mérése. Belépéskor kötelező a maszk használata és a kézfertőtlenítés, intézményen belül a távolságtartás. 1,5 méterenként a folyosón, az ebédlőben ragasztott csíkok segítik a tanulókat a megfelelő távolságtartás betartásában. Az épületben mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek biztonságos környezetben, megfelelő higiénés körülmények között színvonalas oktatáshoz jussanak.

– Igazak-e a „pletykák”, hogy egy épületben lesz majd az iskola?

– Ez már nem „pletyka”, hisz megerősíthetem, hamarosan így lesz. Az Iskola úti épület a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye, mint fenntartó által biztosított költségvetésből bővül, és alkalmassá válik a 2021/22-es tanévtől arra, hogy az 1–8. évfolyamot befogadja.

– Lesznek infrastrukturális fejlesztések is?

– Egy mintegy 380 millió forintos beruházás következtében egy „A” típusú sportcsarnok épül, illetve bővül a tantermek/csoportszobák száma, kialakításra kerül egy új nevelői szoba. A fűtés korszerűsítését, valamint a belső udvar felújítását is elvégzik a szakemberek.

– Ezek nagyon komoly objektív érvek, hogy a szülő a Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolát válassza gyermekének. Véleményed szerint milyen szubjektív elemek miatt tegyék ezt?  

– Mert ahogyan a Pál utcaiak mondanák, ez az iskola (a „Grund”) a miénk! Vagyunk egy páran, akik bizonyítékai vagyunk annak, hogy a nyírteleki általános iskolából is lehet „valakivé válni”! Tanáraink jól képzettek, felkészültek, többnyire 20-30 éve már a nyírteleki nemzedékeket nevelik. Ismerik a családokat. Korszerű körülmények között, korszerű ismereteket tudunk átadni: már első osztálytól akár idegen nyelvet is tanulhatnak a vállalkozó kedvű kisdiákok. Az elsajátítható ismeretek mellett számos programot biztosítunk, amely életre szóló élményeket nyújthat. Minden lehetőséget megragadunk, amellyel a tehetséges tanulókat fejleszthetjük, a felzárkózásra szorultakat támogathatjuk. Kisebb osztálylétszámokkal működünk, mint a nagyobb iskolák, ezáltal a tanulókra több idő, odafigyelés jut. A középiskolai továbbtanuláshoz rendkívül stabil alapokat kapnak tanulóink, amelyeket a visszajelzések is megerősítenek.

Megjegyzés: a cikk íróját az intézményvezető az egykori „piros iskola” falai között tanította magyar nyelv és irodalomból, ezért a tegeződés.

 

Dr. Fintor Gábor önkormányzati képviselő - Nyírtelek

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 7M7A3800-1