2020. október 16., péntek 10:57

Misszió a Don-kanyarban elesett magyar katonákért

Gyulai Miklós jánkmajtisi lakos a II. világháborúban, a Don-kanyarban eltűnt édesapja, nagybátyjai és unokabátyjai emlékét sok-sok éve kutatja. Közel 50 alkalommal emlékezett már meg az elhunytakról Oroszországban, a tragédia helyszínein. Missziós küldetésének érzi, hogy mindent megtegyen azért, hogy családtagjain kívül egyetlen és jeltelen sírba temetett magyar katona emléke se merüljön feledésbe.

Gyulai Miklós idén októberben postai úton juttatta ki – a COVID-járvány miatt – a Nyíracsádon szolgáló, de jánkmajtisi születésű Eiben Tamás római katolikus plébániai kormányzó által megáldott és megszentelt gyertyákat Voronyezsbe, a Szent Miklós-templom főpapjához, Zaleznyák Andrej Vasziljevicshez.

A hat darab 8 cm széles, 80 cm magas gyertyát a voronyezsi főpap juttatja el a Boldirevkában, Kamenkában, Rudkinóban, Tambovban található katonai sírokhoz. Eiben Tamás atya vállalta, hogy amint lehetséges – a misszió során első alkalommal – az oroszországi átadásnál is megáldja a gyertyákat római katolikus szertartás szerint.

Gyulai Miklós a magyar hadiárvák nevében mond hálás köszönetet mindenkinek, aki ebben a tevékenységében munkájával, anyagi támogatásával időről időre segítséget nyújt. Így köszöni meg Mártha Tibornak, a „Don menti magyar honvédsírok gondozása” Alapítvány kuratóriumi elnökének a sok-sok segítségét ebben a misszióban, hiszen közösen derítették fel ezeket a temetőket, és a halottak exhumálásának megvalósításában is közösen vettek részt.

A missziós tevékenységhez segítséget nyújtanak Szabó Ágnes jánkmajtisi, Bíró Miklós darnói, Babik Róbert csegöldi, Lőrincz Gusztáv tiszabecsi polgármesterek, valamint a csaholci Erdőhát Zrt. vezetője, Vargáné Piros Ildikó. Dr. Erdei Anita jánkmajtisi körjegyző a szervezési munkákban nyújt segítséget. A tolmácsolási feladatokban Borka Éva szamossályi lakos segíti e nemes küldetést. Tukacs József darnói lakos pedig rendszeresen elkíséri Gyulai Miklóst ezekre a missziós utakra, segítő társa ezeken az utakon.

A misszió eredményeként közel 20 éve égnek az oroszországi magyar temetőkben a halottakért az emlékezés gyertyái. Gyulai Miklósék az oroszországi magyar katonai sírok ápolását viszonozva, a vásárosnaményi katonai temetőrészben az „Ismeretlen szovjet katonák” emlékére állított jelképes emlékműnél gyújtanak gyertyát a magyar hadiárvák nevében. A temető kaszálásáért, tisztán tartásáért köszönetet mondanak a vásárosnaményi önkormányzatnak, Filep Sándor polgármester úrnak és a vásárosnaményi lakosságnak.

A Don-kanyart megjárt gyertyákból minden évben visszaküldenek 1-2 gyertyát, amelyeket eljuttatnak Jánkmajtis székelyföldi testvértelepüléseire, Gyergyótölgyesre, és Gyergyóremetére, ahol a római katolikus templomokban hívják fel az utókor figyelmét a II. világháború tragédiájára.

Szeretném, ha szívedben

visszhangozna minden ima,
mit Édesanyád értem mondott el,
mert hidd el, kit Isten vezet,
az nem veszhet el,
lelke hazatér, s mindig ott leszek veled.

Fiam, most mennem kell,
hív a sorsom, talán a halál,
de tudom, hitem benned él,
és e hitben ott leszek veled.

Részlet Rozványi Dávid: Levél fiamnak Oroszországból (Don-kanyar) c. verséből

 

Dr. Kádár Brigitta

sajtóapostol - Fehérgyarmat

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • IMG_3747 (1)