2020. október 13., kedd 08:42

Templombúcsút tartottak a debreceni homokkerti kápolnában

Összegyűltek a katolikus hívek a bensőséges hangulatú Debrecen homokkerti kápolnában 2020. október 11-én vasárnap, hogy együtt megünnepeljék a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére felszentelt kápolna búcsúját. A homíliát Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke mutatta be. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Orosz Lőrinc plébános.

A magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki – Hartvik püspök által a 12. század elején lejegyzett legenda szerint – utód nélkül maradva, 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, halála előtt Székesfehérvárott a következő szavakkal ajánlotta föl Magyarországot Szűz Máriának:

„Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” (Szent István király legendája Hartvik püspöktől. Fordította Kurcz Ágnes)

A szentmise elején Palánki Ferenc megyéspüspök üdvözölte a híveket. Köszöntötte Szűz Máriát, és kérte, segítsen bennünket, hogy őseink hitéhez méltóan tudjunk élni.

Püspök atya prédikációjában – Magyarok Nagyasszonya ünnepén – eszünkbe juttatta azt a képet és mozdulatot, amit az első szent királyunk tett meg kilátástalan helyzetében Istenhez fordulva. Máriára bízta nemzetét, addigi életművét. Kitől tanulta ezt Szent István királyunk? – tette fel a kérdést a főpásztor. Magától Jézustól.

Ez a tény sarkalljon bennünket arra, hogy tanuljunk mi is Jézustól, majd Máriától. Jézus bemutatja az igazi atya-gyermek istenkapcsolatot és azt, hogy szeretve vagyunk. Földi életének jelentős részét azzal az élménnyel töltötte a názáreti csendességben, hogy szeretve van. Jézus Krisztus három órán át szenvedett a kereszten. Itt bizonyította be a szeretetét, azt, hogy feltétel nélküli szeretetében életét adta értünk.

Minden Mária ünnepen szentmisét mutatunk be, ahol Jézus van a középpontban. Mária, az Úr anyja, Isten szolgálóleánya mindenképpen gyermeke Istennek. Tanuljuk meg – bármi történik is velünk –, mi Isten gyermekei vagyunk. Aki állandóan karriert, életutat épít, evilági sikereket akar, az többnyire magával foglalkozik. Kell ugyan a képességeket, lehetőségeket kiművelni, a talentumokat kamatoztatni, de Mária soha nem akart karriert. Ezért fordulhatunk hozzá nagy bizalommal.

Jézus megtanított bennünket az áldozatos szeretetre, az áldozatos életre, a másokért való létezésre, arra, hogy ne magunknak éljünk, hanem azokért, akiket ránk bízott a kegyelem. Mária éppen ezért foglalkozik velünk; hogy valami jót, szépet és nagyot tegyünk a másik emberért, közösségeinkért, az egyházunkért, nemzetünkért, Istenért. Erre kaptunk meghívást, és erre adnak példát a nagy magyar szentek. Amikor így fohászkodunk: Mária segíts, abban benne van az is, hogy nem vagyunk elegek önmagunknak. Szükségünk van mások segítségére. Ezzel a fohásszal belépünk a szeretet birodalmába, Isten országába, ahol a problémákra a megoldást a szeretet adja. Erre tanít bennünket Szent István példája, hogy mi is tanuljunk Jézustól és Máriától. Legyen bennünk készség a jóra, a másokért való létezésre és Isten akaratának teljesítésére. Mária ebben a legcsodálatosabb példaképünk.

Belőlünk is szentet akar formálni Isten, ezért legyen bennünk készség Isten akaratának teljesítésére és az odaadó feltétel nélküli szeretetre.

Mária a magyar népünk történelme során oly sokszor megmutatta, hogy ő a mi Édesanyánk. Ez az ünnep is felszólít arra, hogy mutassuk meg, a gyermekei vagyunk. Kérjük Mária segítségét, Szent István király közbenjárását, hogy egész életünkkel tudjunk válaszolni Isten szeretetére és jóságára.

Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! – fejezte be homíliáját Palánki Ferenc megyéspüspök.

Az ünnepi szentmise szeretetvendégséggel zárult.

Ima a hazáért!

Mindenható örök Isten!

Mindenkitől elhagyatva,

senkitől meg nem hallgatva,

Hozzád fordulunk,

aki senkit sem hagysz el

és mindenkit meghallgatsz:

hallgasd meg

alázatos könyörgésünket és

segíts meg minket,

szegény magyarokat.

A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk!

Hallgasd meg esedezésünket.

Könyörülj rajtunk

a Te nagy irgalmasságod szerint.

Ha a sok súlyos csapás

a Te büntetésed,

amelyet bűneinkkel vontuk magunkra,

bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak!

Ha széthúzásunk oka

nemzeti szerencsétlenségünknek,

vezérelj minket egyetértésre!

Ha hűségünket akartad próbára tenni,

tekintsd gyengeségünket és

rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe,

akik azt Tőled veszik

és a haza javára használják!

Adj a nemzetnek önzetlen,

hűséges és minden áldozatra kész fiakat,

szerencsétlen hazánknak

pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk!

Kelj védelmünkre,

vedd oltalmadba örökségedet.

Pártfogolj minket szent Fiadnál,

hogy az Ő kegyelméből

Szent István országa

újra életre támadjon.

Ámen!

Geréné Sárga Monika

sajtóapostol – Debrecen

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • 1
  • DSC_4502
  • DSC_4508
  • DSC_4510
  • DSC_4511
  • DSC_4515
  • DSC_4518
  • DSC_4527
  • DSC_4529
  • DSC_4532
  • DSC_4538
  • DSC_4540
  • DSC_4542
  • DSC_4543
  • DSC_4545