2020. szeptember 17., csütörtök 14:34

Ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban – Azbej Tristan tart előadást Debrecenben az egyetemi lelkészség szervezésében

Azbej Tristan az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár „Az üldözött keresztény családok hitvalló élete” címmel tart előadást 2020. október 13-án 16:00-tól a debreceni Megtestesülés-templomban a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében.

Az előadás minden érdeklődő számára nyitott, illetve ingyenesen látogatható, regisztrációra nincs szükség. A szervezők kérik a résztvevőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel, az előadáson viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot, illetve igyekezzenek a távolságtartást figyelembe véve helyet foglalni!

A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség kiemelt feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a mindennapokban felfedezzék a keresztény értékeket, azok üzenetét és valóságát, illetve ezáltal segítsék a fiatalok személyiségbeli fejlődését, hitbeli növekedését. Fontosnak tartják továbbá, hogy felkészítsék a fiatalokat a felelős családi éltre, és formálják bennük az erre való készséget. Annak érdekében, hogy ezt megteremtsék, évről évre szerveznek olyan programokat, egyetemi kurzusokat, különböző találkozási pontokat, ahol fókuszba kerülnek az ehhez kacsolódó témák, melyeken keresztül felismerhetik a család, mint közösség értékteremtő erejét.

Mit jelent valójában kereszténynek lenni a világban? Diognétosz Kr. u. 2-3. századi levelében a keresztényekről megfogalmazott gondolatait az egyetemi lelkészség honlapján olvashatjuk:

„(…) Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket; halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak; mindenben szűkölködnek, és mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek; káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek; amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadtak. (…) Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való; a keresztények is a világban vannak, de nem e világból valók. Láthatatlan a lélek, melyet a látható test börtönöz be; a keresztényeket is úgy lehet megismerni, mint akik a világban vannak, de vallásuk láthatatlan marad. A test gyűlöli a lelket és küzd ellene, noha a lélek nem követ el ellene semmi igazságtalanságot, csak akadályozza a gyönyörök élvezetében; a világ is gyűlöli a keresztényeket, akik semmilyen igazságtalanságot nem követnek el, csak ellenállnak gyönyöreinek. A lélek szereti a testet, mely őt gyűlöli, és a test tagjait is; a keresztények is szeretik azokat, akik gyűlölik őket. A lélek ugyan a testbe van zárva, de a lélek tartja össze a testet; így vannak a keresztények is, a világba vannak zárva, mint börtönbe, de mégis ők tartják össze a világot. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik; a keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak, a mennyben várják a romolhatatlanságot. Ha étel és ital dolgában mostohán bánnak vele, a lélek jobbá válik; a keresztények is sokasodnak, noha naponta üldözik őket. Isten rendelte őket erre a helyre, nem lenne illendő elhagyniuk azt.”

http://delelkes.dnyem.hu/azbej-tristan-eloadasa-az-uldozott-kereszteny-csaladokrol/

Szilágyi Eszter

Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • azbej tristan előadása