2020. augusztus 31., hétfő 17:02

Ez az év is Isten látogatásának ideje – Tanévnyitót tartottak a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát adományozta Lakatos Mariannak, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola hittanárának augusztus 31-én, az iskola tanévnyitó ünnepségen, elismerve ezzel a pedagógus magas szakmai színvonalon folytatott nevelő-oktató tevékenységét, elkötelezett hitvalló életét, szilárd erkölcsi alapokon álló munkáját, a gyermekekért kimagaslóan önzetlen, segítő tevékenységét.

A több mint 280 fős tanulóközösségből a járványügyi helyzet miatt csak az első osztályosok, kísérő szüleik, valamint a pedagógusok vettek részt az ünnepségen.
A meghívott vendégek sorában köszöntötték: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt, dr. Törő András püspöki titkárt, Kiss Tibor plébánost, az iskola lelkivezetőjét, dr. Gánicz Endre, Nyírtelek görögkatolikus parókusát, Molnár Katalin EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyelete) tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatókat, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselőt, Nyírtelek díszpolgárát, valamint Szekeres József Nyírtelek polgármesterét.

Az ünnepség elején Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisét mutatott be, a Szent Anna-templom udvarán.
Gondolataiban arra helyezte a hangsúlyt, hogy vegyük észre Isten látogatásának idejét az életünkben. A názáreti Jézus nevelőapja, Szent József mellett 30 éves koráig ácsként dolgozott, majd megkezdte nyilvános működését, tanította az embereket és csodákat tett. Amikor hazalátogatott városába, felolvasásra jelentkezett a zsinagógában. Az Írás így szól: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét” (Lk 4,18-19). Majd hozzátette: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok” (Lk 4,21).

A názáretiek azt gondolták, hogy mivel Jézus egy közülük, nem lehet a Messiás, Isten fia. Tele voltak előítélettel Jézus iránt, és nem ismerték fel benne Isten látogatását, emiatt a szakadékba akarták Őt taszítani, de Jézus egyszerűen áthaladt közöttük.

A történet hatással van az életünkre, a tanévünkre is – fogalmazott a püspök atya. Jézus most is itt jár közöttünk, el akar jönni hozzánk, hogy tanítson bennünket, csodákat tegyen, az élet, a szeretet csodáit adja nekünk.
A magyar nyelv különlegessége, hogy mélységeket fejez ki az emberről és az életről. Amikor megkérdezzük: Ki a csoda vagy Te – ha nem is tudatosan –, de azt fejezzük ki, hogy bennünk van a csoda. Mindaz, ami körülvesz, az eddigi életünk Istennek köszönhető, mert megajándékozott bennünket annak lehetőségével, hogy talentumainkat kiművelhetjük. A kérdés csak az: észre akarjuk-e venni, hogy itt jár közöttünk Isten, vagy kitaszítjuk az életünkből? Elfogadjuk-e ajándékait, vagy mindent saját magunknak tulajdonítunk?

Ne taszítsátok ki Istent az életetekből! Vele együtt, kegyelmével együttműködve végtelen életet élhetünk. Ránk bízta a döntést. Tekintsünk erre az évre úgy, hogy ez is Isten látogatásának az ideje – fejezte be gondolatait a megyéspüspök.

A szentmise végén a főpásztor megáldotta azokat a sálakat, amelyeket az első osztályosok viselhetnek ünnepségeiken az iskolához való tartozásuk kifejezéseként.

A tanévnyitón Horváth-Bócsi Irén igazgató ünnepi beszédében először az első osztályos diákokhoz fordult, akik izgatottan, nagy várakozással, de óriási büszkeséggel várják az iskolakezdést, ahol a tanulás mellett sok-sok játékban is lesz részük. Bemutatta a gyerekeknek a tanítóikat, az ő segítségükkel könnyedén megtanulják majd a betűket, játékosan felfedezik a számokat és megannyi örömteli percet fognak átélni a katolikus iskolában.

Az igazgatónő arra is emlékeztetett, hogy három évvel ezelőtt az intézmény jelképei közé a könyv mellé keresztet is választottak: a hit és a tudás szimbólumait. Ennek első ajándékát a nyakkendőt kapják meg most a gyerekek. „Amikor ezt viselitek, töltsön el büszkeség benneteket, hogy a Szent Anna Katolikus Általános Iskolai diákjai lehettek Nyírteleken, ahol a legfőbb értékek közé tartozik a hit a tudás és a szeretet” – hangsúlyozta az igazgatónő, majd a pedagógusokhoz fordulva Molnár Katalin főigazgatónak az egyházmegyei tanévnyitón elhangzott értékekről szóló gondolatait idézte:

„Érték mindaz, ami az ember és az emberiség javát szolgálja, az a képesség, amellyel különbséget tudunk tenni a valódi és a hamis között, érték a szülői elvárásoknak megfelelés: miszerint magas színvonalú oktatást kell nyújtanunk, érték maga az iskola, ahol nem csupán tanulnak, hanem barátokra is találnak, élményt szereznek, ahol alapot kapnak a jövőhöz…"

Végül az igazgatónő megköszönte a családoknak a március közepétől, augusztus végéig tartó hosszú, nehéz időszakban tanúsított aktív közreműködésüket, segítségüket a tantermen kívüli oktatás sikeres megvalósításában. Mint mondta, átértékelődött az iskola, a pedagógusok munkája – akik szívvel-lélélekkel, elhivatottsággal azon dolgoznak, hogy szeptembertől júniusig minden hétköznap a gyermekek új ismerettel, élménnyel gazdagodjanak, okosodjanak.

Az ünnepségen a meghívott vendégek közül dr. Vinnai Győző és Szekeres József is köszöntötték a diákokat.

Az intézményvezető a tanévnyitó befejezéseként pedagógusok munkáját elismerő okleveleket adott át. Ezt követően Palánki Ferenc megyéspüspök gratulált Horváth-Bócsi Irén igazgatónak az eddigi magasabb vezetői munkájáért, az intézmény lelki fejlődéséért tett elkötelezett tevékenységéért, és újabb öt évre meghosszabbította intézményvezetői megbízatását.

 

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A3687
  • 7M7A3693
  • 7M7A3702
  • 7M7A3703
  • 7M7A3705
  • 7M7A3708
  • 7M7A3709
  • 7M7A3710
  • 7M7A3720
  • 7M7A3727
  • 7M7A3730
  • 7M7A3738
  • 7M7A3743
  • 7M7A3745
  • 7M7A3748
  • 7M7A3755
  • 7M7A3765
  • 7M7A3766
  • 7M7A3775
  • 7M7A3800
  • 7M7A3801
  • 7M7A3803
  • 7M7A3804
  • 7M7A3808
  • 7M7A3813
  • 7M7A3817
  • 7M7A3823
  • 7M7A3825
  • 7M7A3829
  • 7M7A3835
  • 7M7A3859