2020. augusztus 31., hétfő 06:25

Legyetek örök életre valók! – megkezdődött a tanév az egyházmegyei geszterédi Szent Anna Római Katolikus Általános Iskolában is

Szentmisén buzdította Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolát képviselő diákokat, tanárokat. A járványhelyzet miatt csak néhány tanuló, pedagógus és a legkisebbeket elkísérő szülők voltak jelen ezen alkalmon, továbbá Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, valamint Molnár Katalin tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatók az EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyelete) képviseletében.

A főpásztor a szentmise homíliájában arra buzdította a jelenlévőket, különösen a diákokat, hogy tanuljanak meg gondolkodni isteni módon is.
Példaként utalt arra az evangéliumi szakaszra, amikor Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét az emberiséget a bűntől megváltó küldetésére (ld. Mt 16). Ekkor megkérdezte tanítványait: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,17).
Majd Jézus beszélt a megváltás útjáról, a keresztre feszítéséről, feltámadásról. Péter ezen felháborodott, mondván: ez a szenvedés vele nem történhet meg. Jézus erre durván szólt hozzá. „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak” (Mt 16,23). Az embert meghatározza az, ahogyan gondolkodik. Az iskolában a diákok különböző dolgokat tanulnak, és értelmükkel felfogják mindazt, ami megismerhető.

Ferenc püspök hangsúlyozta, az iskolában meg kell tanulni gondolkodni azért, hogy a természetes életünk egyre jobb legyen, de az sohasem lesz könnyebb. Nemcsak emberi módon kell gondolkodnunk, hanem meg kell ismerni az isteni dolgokat is, Isten akaratát keresve, mi a helyes, a tökéletes Isten előtt.

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48).

A megyéspüspök felhívta a figyelmet arra is, hogy mi is hasonlíthatunk Jézushoz. Minden embernek van küldetése, az élet, a szeretet teljességére vagyunk meghívva, de nem spórolhatjuk ki belőle a kereszteket. Minden nap vállalni kell a fáradtságot, a tanulás keresztjét. A feladatokat akkor is el kell végezni, ha nincs hozzá kedvünk. Ezen kereszteket nap mint nap fel kell venni, és járni azt az utat, amit Isten kijelölt számunkra.

Sok érték, lehetőség van bennünk, amit ki kell művelnünk. Ne fogadjuk el a félmegoldásokat. Ha valakit az Isten Nobel-díjas tudósnak rendelt, nem elégedhet meg kevesebbel, pl. egy tanári állással. Ki kell hozni magunkból azt, amit Isten lehetőségként odaadott nekünk. Rajtunk múlik, hogy isteni módon, vagy emberi módon gondolkodunk-e. Ha isteni módon gondolkodunk, akkor, bár az életünk nem lesz könnyebb, de már itt a földön boldogabb lesz, mert az élet attól szép, hogy odaadjuk mások szolgálatára.

A keresztény ember utánozza Jézus Krisztus életét, ami azt jelenti, hogy másokért kezd élni. Azért vagyok, hogy másoknak könnyebb legyen az élete, hogy örömet szerezzek. Ha így élek, akkor megvalósíthatom már itt a földön a szeretetet, ami áldozattal jár, de ez az igazi boldogság. Mert mit ér az ember, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved? Mi örök életre vagyunk meghívva, ne elégedjünk meg tehát az evilági élettel. Úgy kell élnünk ebben a világban, hogy közben örök életünkön munkálkodjunk. Ne csak életre valók legyünk tehát, hanem örök életre valók is – fejezte be gondolatait a főpásztor.

A szentmise végén Palánki Ferenc megyéspüspök az egyházmegye nevében Szent Gellért-díjat adományozott Tarján Ferencnének, a geszterédi általános iskola iskolatitkárának, aki 30 éve elkötelezett, felelősségteljes munkájával segíti az intézmény és az egyházközség életét.

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozók erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak.

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz, vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell bevésni a képzeteket.”
Törő András, a geszterédi iskola igazgatója Mária Montessori fenti szavaival köszöntötte a résztvevőket az ünnepélyes alkalmon. Legelőször a jelenlévő első osztályosokhoz szólt, akik most főszereplői e rendezvénynek, különösen a tanév első heteinek. Az igazgató kérte tőlük, hogy legyenek bátrak, magabiztosak és tanuljanak egy életen át.
Az igazgató tájékoztatta a szülőket, hogy elkészült az iskola munkaterve, amely fontos az intézmény életében, mégis prioritást élvez majd a jó hangulat kialakítására való törekvés, amely tanulásra ösztönzi a diákokat.

Majd az intézményvezető az ötödikesekhez fordult, akik felsősök lévén kikerülnek abból a védőburokból, amely alsós korukban körülvette őket. Az iskola tanáraira, osztályfőnökükre továbbra is számíthatnak. Különleges évet kezdenek el a nyolcadikos tanulók is, akik előtt felvételi vizsgák, kompetenciamérések állnak. Sokat kell tanulniuk ahhoz, hogy álmaik valóra válhassanak.

Törő András végül a pedagógusokhoz szólt: A jó pedagógusról azt mondják, hogy gyöngyhalász. Egyrészt képes arra, hogy egy hatalmas tudásanyagból a valódi értékeket kiválogassa, és azt közvetítse a gyerekek számára. Másrészt képes a lehető legtöbbet kihozni a rábízott tanulókból.

Az igazgató ezután bemutatta az osztályfőnököket, majd tájékoztatásul elmondta, minden szülő megkapja az iskolának a járványügyi helyzetre meghozott intézkedéseit.

Végül az első osztályosok fogadalomtételére került sor, amelyben a legkisebbek elsősorban köszönetüket fejezték ki Istennek, és kérték az Ő áldását szorgalmas munkájukhoz, életükhöz.
Az ünnepségen az iskola tanulói versekkel, énekekkel működtek közre.

 

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A3436 másolata
  • 7M7A3437 másolata
  • 7M7A3440 másolata
  • 7M7A3447 másolata
  • 7M7A3448 másolata
  • 7M7A3452 másolata
  • 7M7A3453 másolata
  • 7M7A3455 másolata
  • 7M7A3458 másolata
  • 7M7A3462 másolata
  • 7M7A3468 másolata
  • 7M7A3473
  • 7M7A3482
  • 7M7A3486
  • 7M7A3488
  • 7M7A3497
  • 7M7A3501
  • 7M7A3507
  • 7M7A3515
  • 7M7A3525
  • 7M7A3527
  • 7M7A3529
  • 7M7A3535
  • 7M7A3537
  • 7M7A3539
  • 7M7A3542
  • 7M7A3545
  • 7M7A3563
  • 7M7A3569
  • 7M7A3580