2020. augusztus 27., csütörtök 11:28

Takács János plébánosnak 20 év szolgálatát köszönték meg a rakamazi hívek

Takács János plébános atyát köszöntötte képviselőtestületünk a rakamazi Nagytemplomban és a Kálvárián 2020. augusztus 23-án vasárnap.

Stompné Smied Margit az időről szóló rövid gondolatébresztő kérdések után Takács János plébános atyát és a rakamazi egyházközségben végzett szolgálatát méltatta: „Hogy megértsd, mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételnie kell. Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, kinek gyermeke koraszülöttként érkezett a világra.” (…)
Stompné Smied Margit visszatekintett az elmúlt évekre a megújult templomokra, plébánia épületére és a felújításra váró épületekre, amely munkálatokat János atya kezdeményezett. A plébánia területén található keresztek felújítása különösen fontos számára. Az egyházközség életére nagy hatást gyakorol a mai napig a megépített közösségi ház, mely otthont ad a gyerekeknek, a felnőtt hittanos csoportoknak, imaköröknek, bibliaóráknak, a megfáradt zarándokoknak és szálláskeresőknek. Az otthonérzést fokozza a sikeres pályázatok segítségével megépített játszótér is, valamint a futballpálya a sport mellett sok közösségi együttlétnek ad helyet.
A rakamazi plébános a katolikus bál megszervezésére irányuló civil kezdeményezést örömmel támogatta, melynek maga is aktív résztvevője volt. Akkor boldog, ha élet zengi be a plébániát.
Különösen fontos számára a különböző korosztályok lelki élete. Az iskolás gyerekek számára szervezett hittanos tábort mindig nagy örömmel, lelkesedéssel támogatja. Ministránsavatásban részesítette a fiatal fiúkat, hogy még lelkesebben, hűségesebben szolgálhassanak az oltárnál. Majd akolitusavatás ünnepének is örvendezhettek. Több csodálatos kegyhelyre is zarándoklatot szervezett híveink számára. A beteg és nélkülöző emberek segítségét mindig szívügyének érzi.

Ezt követően Szenderákné Dr. Tallai Mária a méltatást tovább folytatva az elmúlt két évtized alatt végbement mind lelki, mind materiális fejlődésért mondott köszönetet János atya 20 éves szolgálatáért, aki, mint gondos gazda precízen vezette az egyházközséget, gyarapítva annak vagyonát.
A feladatok tekintetében Plébános Úr a fíliákról sem feledkezett meg, így a fíliákhoz tartozó templomokat és híveket sem helyezte hátrányba és az egyházközség anyagi lehetőségeihez képest ott is mindent megtett mind anyagi, mind lelki tekintetben.
Az egyházközségben több lelki közösség alakult az elmúlt húsz esztendőben: a Szenvedés Önkéntesei és Testvérei Lelkiségi Mozgalom helyi csoportja, a Jöjj közénk Klub, vagy éppen a Szent Rita Imakör. A szegények, elesettek, betegek támogatására lehetővé tette, hogy megalakuljon a Karitász helyi szervezete. Valamennyi közösség működéséhez minden segítséget, támogatást megadott és a mai napig biztosítja a működésükhöz szükséges feltételeket.

Az elmúlt húsz év során több paptestvérem is kápláni szolgálatot, vagy diakónusi szolgálatot teljesített János atya mellett Rakamazon, és hálásak vagyunk mindazért, amit tőle tanultunk.
Az őt köszöntő hívek köszönetéhez csatlakozom magam is: „Köszönetet mondunk elsősorban a jó Istennek, hogy ilyen plébánossal ajándékozott meg bennünket. Köszönetünket fejezzük ki János atyának eddig végzett munkájáért, szolgálatáért, amelyet egyházközségünk minden tagjáért tett. Köszönjük, hogy a nehézségek, akadályok ellenére is kitartott és kitart Isten és a rakamazi egyházközség mellett. Reméljük, hogy még sokáig köztünk marad és azzal a lelkesedéssel és szeretettel végzi szolgálatát, amellyel az elmúlt húsz esztendőben tette.
Imádkozunk, hogy a jó Isten tartsa meg erőben, egészségben Isten dicsőségére és az egyházközségünk szolgálatára! Isten áldja életét és munkáját!”

 

Sziklai Dávid káplán és az egyházközség hívei

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 118357864_319196746104554_437535004082734035_o