2020. július 02., csütörtök 13:13

Az Öröm-hír Isten országának eljövetelét hirdeti – Szentmisén emlékeztek meg a 15 éves Öröm-hír újságról

15 évvel ezelőtt, 2005-ben indult útjára egyházmegyénk kiadványa, az Öröm-hír magazin újság, amelyet Bosák Nándor akkori megyéspüspök alapított. A lap azt szolgálja, hogy Krisztus evangéliumának világossága minél több szívben és otthonban felragyogjon, mi magunk is terjesztve, árasztva ezt a világosságot – emelte ki dr. Krakomperger Zoltán, a Szent Anna-székesegyház plébánosa az évfordulóját ünneplő egyházmegyei lapról megemlékező gondolataiban a június 28-án, vasárnap bemutatott szentmisén.

A szentmisén elhangzott örömhír, evangéliumi szakasz (Mt 10,37-42) a szentírástudományban a missziós beszéd elnevezést kapta. Ebben olvassuk, hogy Jézus a 12 tanítványt arra tette alkalmassá, hogy az Ő küldetését teljesítve menjenek és hirdessék: a szeretetben megvalósuló Isten uralma és országa eljött ebbe a világba. Zoltán atya a missziós küldetés teljesítéséhez szükséges hozzáállásról beszélt, amely vonatkozik az Örömhír lap elkészítőinek és terjesztőinek a helytállására is.

A tanítványok misszióba küldésének a hogyanjáról szól az evangéliumi szakasz. Mindenekelőtt azt hangsúlyozza – amelyet az elmúlt vasárnapi szentírási rész is kiemel –, hogy szolgálatukat a félelemnélküliség kell, hogy jellemezze. Ne féljetek az emberektől, „azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni!” (Mt 10,28)

A félelem nélküli tanítványok Jézushoz tartozásukról adnak kifejezést mindenben és azt mindenkor meg is vallják. Tántoríthatatlanul, elkötelezetten tartsunk ki Jézus követésében, mi így kellünk Jézusnak mindazzal a tehertétellel együtt, ami abból eredhet, hogy elszántan az Ő nyomában járunk. Azok, akik a kitartásunkért talán megmosolyognak, nem rossz emberek, csak segítségre szorulnak. Nincs igaz isten- és helytálló evangélium ismeretük, de rajtuk áll, hogy birtokba tudják-e venni az evangélium tiszta világosságát. Mindenható Isten segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben, életünkben, másokkal való bánásmódunkban.

Az Öröm-hír oldalain is visszatükröződik az a világosság, amely Istentől árad Krisztus által az Egyház, egyházmegyénk, egyházközségünk közösségébe.
Az Öröm-hír is, mint minden olyan sajtótermék, amely Krisztus evangéliumának világosságát árasztja, arra szolgál, hogy kortársaink közül minél többen rátaláljanak a Krisztushoz tartozás szépségére, és elszántan közösséget vállaljanak megváltó Urunkkal, Jézus Krisztussal. Így megnyerhetjük életünket.

Az elhangzott evangéliumi részlet tehát az akkori és jelenkori tanítványok küldetési módját tartalmazza: „Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja” (Mt 10,39). Ezzel Jézus szembeállította a földi életet az örökélettel. Reményik Sándor: Akarom, című verse hűen tükrözi azt az alázatos életszemléletet, amellyel életünket felebarátaink szolgálatába tudjuk állítani, hogy megnyerjük Krisztusért – fejezte be megemlékező gondolatait Krakomperger Zoltán plébános.

Reményik Sándor

Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

 

Az alapításának 15. évfordulójáról megemlékező Öröm-hír egyházmegyei újság megjelent 2020. július 2-án, hozzáférhető az egyházmegye templomaiban július 5-től, illetve 12-től.

 

Kovács Ágnes
főszerkesztő

Öröm-hír Szerkesztőség/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • cover - zarándoklat