2020. június 29., hétfő 11:58

Aki meghirdette Isten országát (ld.: Mk 1,15) – A Szent László Imaszövetség júliusi elmélkedésének titka

A mindennapi imádkozás már termi gyümölcseit. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök által – 2019 advent I. vasárnapján – megalapított Szent László Imaszövetségben közel ezren imádkoznak nap mint nap az egyházmegyénk papjaiért, újabb papi hivatások születéséért.
Örömünkre szolgál, hogy ebben az esztendőben újabb két fiatal mondott igent Isten hívására, és jelentkezett a papképzésre. Imádkozzunk értük is, hogy kitartsanak elhatározásukban és útjukon nyitott szívvel-lélekkel fogadják Isten bőséges áldását és kegyelmét.

Az imaszövetség tagjai ez év májusától hónapról-hónapra a világosság rózsafüzér titkait elmélkedik át. Július hónapban a hívek a világosság rózsafüzér harmadik titkának: „Aki meghirdette Isten országát” (ld.: Mk 1,15) üzenetében mélyülnek el.
Szent II. János Pál pápa a megválasztásának évfordulóján, 2002. október 22-én írta alá a Rosarium Virginis kezdetű apostoli levelét, melyben újra felhívta a figyelmünket a rózsafüzér-imádságnak a fontosságára és azt újabb, a világosság rózsafüzér titkaival bővítette ki:

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

Az alábbiakban Németh István atyának a világosság rózsafüzér harmadik titkáról szóló elmélkedését tesszük közzé:

„Aki meghirdette Isten országát” (ld.: Mk 1,15)

„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa” (Mk 1,15) – Ezekkel a szavakkal kezdi meg Jézus működését Márk evangélista szerint. Jézus első szavai rámutatnak üzenetének egy fontos részére: szeretné velünk megértetni, hogy az Isten országa egy fontos dolog, ami megvalósítható az emberek között is.

2000 éve minden nap imádkozunk azért, hogy ez az ország eljöjjön, ahogy azt az Úr imájában mondjuk: „jöjjön el a Te országod”, ezért jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: Mégis mikor jön már el az Isten országa? Nem tudjuk pontosan, hogy mikor jön el – nem esik róla szó az evangéliumban. De talán nem is ezzel kell foglalkoznunk, hanem inkább azzal, hogy milyen is az Isten országa, aminek az eljövetele a küszöbön áll?
A Szentírásból következtethetünk arra, hogy milyen örömökben lesz részünk, amikor Isten fog uralkodni fölöttünk. Gondoljunk csak bele az ószövetségi választott nép legmeghatározóbb élményébe: Isten, az ő királyuk és uralkodójuk kivezette őket Egyiptomból, a szolgaság házából. Szabadságot és jövőt adott nekik. Jézus is hasonló gondolatokkal hirdeti meg az Isten országát – az örömhírnek egyik legnagyobb része, hogy Isten uralkodni fog felettünk, hogy életünk, szabadságunk és boldog jövőnk legyen. Jézus meghirdette Isten országát és ez az ország folyamatosan érezteti hatását az életünkben.

Mit tehetünk Isten országáért? Márk evangélista folytatja Jézus szavait: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Jézus a megtérésre hív minket, azt szeretné, hogy megváltoztassuk az életünket és az evangélium szerint éljünk. Kérjük az Istent, hogy mutassa meg nekünk életünk mely részében van szükségünk a megtérésre, hol kell visszaszorítanunk saját elképzeléseinket és teret adni az evangéliumnak. Talán így valósulhat meg a legjobban az Isten országa.

Isten maga az, aki építi az Isten országát. Az Isten országát mi nem tudjuk építeni, csak abban tudunk segíteni, hogy minél többen egyre jobban befogadják azt. Együtt tudunk működni Jézussal, az ő küldetésében és tudunk segíteni embertársainkon, hogy megértsék milyen jó az, ha az Isten az uralkodó az életükben. Ehhez azonban egy igazi megtérésre van szükség.

Imádkozzunk ezért az igazi megtérésért ebben a hónapban, hogy egyre jobban együtt tudjunk működni Jézus küldetésében, aki meghirdette az Isten országát itt a földön.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • cc_02_K