2020. május 21., csütörtök 09:06

Az óvodák és a bölcsődék 2020. május 25-étől visszatérnek a normális működési rendhez – Molnár Katalin EKIF főigazgató tájékoztatta az intézményvezetőket

Tekintettel a Magyar Kormány oktató-nevelő munkát érintő döntésére – miszerint: „a tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, az óvodák és bölcsődék viszont május második felétől visszatérnek a normális működési rendhez” – , a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében működő Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) intézményének vezetője, Molnár Katalin főigazgató a következőkről tájékoztatta az egyházmegye fenntartása alatt működő tíz köznevelési intézmény vezetőit:

1. Az óvodáink és a bölcsődénk 2020. május 25-étől visszatérnek a normális működési rendhez. Az intézményegységeknek külön igazolások nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket. A nyári szabadságolások a veszélyhelyzet idején kiadásra kerültek, ezért folyamatos nyitvatartást kérünk azért, hogy a szülők nyugodtan tudjanak dolgozni.

2. Az iskoláinkban a tantermen kívüli, digitális munkarend 2020. június 15-éig érvényben marad, és a tanév hossza nem változik.
" 2020. június 2-től engedélyezve lesz az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása is engedélyezett.

Ugyancsak június 2-től megváltozik a gyermekfelügyelet rendje is: már nem csak egyes kijelölt intézményekben, hanem valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét.
A gyermekfelügyeletben résztvevők számára június 2 és 15 között elsősorban felzárkóztató, a tanulásukat támogató tevékenységeket lehet szervezni. Június 16-26 között már a következő tanévre való felkészülésre is sor kerülhet. A nyári táborok kapcsán zajlanak még az egyeztetések.

Tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, de a hagyományostól eltérő módon, kisebb létszám mellett, kisebb csoportokban, akár osztályonként megengedett."

Kérem, hogy az iskolákban elsősorban azokat a gyermekeket szólítsátok meg, akiknél lemaradást tapasztaltatok, szükséges a felzárkóztatásuk, egyéni felkészítésük.

2020. június 2. naptól - egy tanteremben 10 diákkal való foglalkozás engedélyezett, ügyelve a higiénés szabályokra - szervezzétek meg az - ügyeleten túli - oktatási célú felkészítéseket.

3. Az iskolai gyermekfelügyeletet és ezzel párhuzamosan az étkeztetés lehetőségét 2020. június 26-ig kell biztosítani minden intézményünknek.

4. A táborokkal kapcsolatban még egyeztetések folynak, erről később rendelkezünk.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • SzechenyiOvi_20190911_0014

Free Joomla templates by L.THEME