2020. március 31., kedd 15:26

Akinek nevét csak Isten ismeri – 24 éve imádkoznak a veszélyeztetett magzatokért a debreceni plébánián

„Március 15-én hunyt el az első koronavírusos magyar beteg, azóta már tízen meghaltak a járvány következtében [március 25-i adat – a szerk.]. Arról is tudnunk kell, hogy március 15. óta nyolcszáz születendő gyermek is az életét vesztette, abortuszban. Magyarországon az abortuszok 97 százaléka egészséges anyukákat és egészséges babákat érint, nincs szó orvosi sürgősségről vagy életmentésről. Éppen ellenkezőleg: születendő gyermekek életét szakítja meg ez a beavatkozás. Az ő védelmükről sem feledkezhetünk meg, amikor az embereknek egy feladatuk van: vigyázni egymásra.” (Magyar Kurír)

A debreceni Szent László Domonkos Plébánián 25. éve, 1996 óta minden március 25-én, az ünnepi szentmisében ünnepélyes keretek között teszik le a lelki adoptálási fogadalmát azok, akik vállalják, hogy kilenc hónapon át imádkoznak egy, az abortusz veszélyében lévő magzat megszületéséért, akinek nevét csak Isten ismeri. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódással az imádkozó egy gyermek lelki szüleivé válik. Az alábbiakban a kezdeményezésről, csatlakozási lehetőségről Havas Lászlóné írását tesszük közzé.

Honnan kaptuk a hírt a lehetőségről a ’90-es években?

A magyarországi pálosok már 1995 előtt is terjesztették ezt az imalehetőséget, így kapott ilyen imalapot Nagy Enikő és édesanyja, egyházközségünk tagjai, akik 1994-ben egy alkalommal a budapesti pálosok templomába látogattak el. A Szociális Testvérek is nagyon sokat tettek az imamozgalom terjesztéséért. Közösségünk tagja, Ács Gizella szociális testvér kezdte itt szorgalmazni az ügyet. Koncz Éva, a mozgalomnak több évtized óta lelkes apostola is intenzív levelezésben volt az érdeklődőkkel.

Körbe lettünk tehát véve a gondolattal, s végül plébániánkon 1996. március 25-én tette le az első fogadalmat egy népes csoport, mégpedig – a 2000-ben felszentelt – Megtestesülés-templom alapkövénél, ahol a szentmisét Mészáros Domonkos OP atya, akkori plébánosunk celebrálta. Másnap tudósítás jelent meg az eseményről a Hajdú-Bihari Nap. c lapban, ugyanis egy riporter a lakása ablakából figyelt fel az eseményre, s jött le közénk. Az első adoptálást követően sok éven át minden hónap 28-án közös szentségimádás volt templomunkban e célra, Nagy Enikő vezetésével. Hálaadó szentmiséken is részt vettünk, kezdetben karácsony egyik szentmiséjén, később december 28-án, s az ezredforduló táján sok éven át imaóránk is volt a szentmise előtt a magzatokért a KÉSZ debreceni csoportja, majd plébániánk Szent Mónika Közössége vezetésével.

Idekapcsolódó esemény volt Debrecenben 2012. június 1-jén, az ENSZ Nemzetközi Élet Napja alkalmából az az életvédő zarándoklat, melyet az Alfa Szövetség és az Anya-Ország Alapítvány szervezett Békét az anyaméhben! címmel. Ez a szervezőknek a 23. ilyen életvédő zarándoklata volt. Az esemény szentmisével kezdődött a mi templomunkban, s ide tértünk vissza hálaadásra, miután gyalogos zarándoklat keretében kerestük fel a Debreceni Egyetem Szülészeti Klinikáját egy petícióval, Leszkovszky Pál OP atya és Téglásy Imre, az Alfa Szövetség elnöke vezetésével. A zarándoklatra rózsákkal, gyertyákkal, lélekharang engesztelő szavával vonultunk a városból érkező római és görögkatolikus testvérekkel együtt a Füredi út – Simonyi út – Pallagi út vonalán a Szülészeti Klinikához. A szövetség megfogalmazásában a jelenlévők azt kérték, hogy egy évben legalább három nap ne történjen abortusz a klinikán: március 15-én, a Magzatgyermek napán, június 1-én, az ENSZ Nemzetközi Élet Napja alkalmából és december 28-án, Aprószentek ünnepén. A zarándokok egy fát ültettek el a klinika parkjában az életekért.

Imádkozó testvéreink az elmúlt majd negyedszázadban sok-sok lelki élményről számoltak be, melyeket a közbenjáró, kérő ima kapcsán kaptak, tapasztaltak. Sokan örültek a családjukba végre megérkező újszülötteknek. Az első kilenc hónap végén mindannyian nagyon örvendeztünk, ugyanis 1996 karácsonyán helyezték be Debrecenben a nem sokkal azelőtt felállított inkubátorba az első csecsemőt. Vajon melyikünknek a lelki gyermeke lehetett? Sokáig gondoltunk erre hálaadások közepette.

A Gellérthegyi Sziklatemplomban működő, a lelki adoptáló csoportokat összefogó József Szövetséghez plébániánk tavaly kapcsolódott.

Ez év március 25-én 28 testvérünk tette le fogadalmát, imaszándékát erre a nemes célra. A körülményekre való tekintettel ez most úgy történt meg, hogy mindenki követhette Facebook-on a domonkos atyák ünnepi szentmiséjét, melyet rendi kápolnájukban tartottak déli 12 órakor. A főcelebráns Leszkovszky Pál OP atya volt, aki az adoptálást vállalók nevét az oltár előtt felsorolva vitte el szándékukat Isten elé, majd a fogadalmi imát olvasva mindenki közösen tudta – otthonában – letenni fogadalmát. A későbbiekben, mihelyst lesz rá lehetőség, a lelki adoptálóknak havonta lesz közös szentmiséjük, imaalkalmuk, hogy együtt dicsőítsék és kérjék Istent, és egymást is buzdítsák az imában való kitartásra. Hálaadó szentmiséjükre is várnak mindenkit az év végén. Ebbe az imamozgalomba bárki bármikor bekapcsolódhat.

Nagyon fontos ez az ima: amikor világunk a koronavírus miatt gyötrődik s pusztul, ne felejtsük el, hogy ugyanakkor nagyon sokszoros a naponta elpusztított magzatok száma.

Aki csatlakozni szeretne imáinkhoz, érdeklődhet a Szent László Plébánián vagy a Mária Légió közösségben.

Köszönjük a domonkos atyáknak a szép, meghitt ünnepi szentmisét és a fogadalomtétel közösségben történő lehetőségét.

Havas Lászlóné Gyöngyi
Szent László Plébánia, Debrecen

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

  • Galéria:
    • Fogadalom_A5_II
    • Screenshot_2020-03-31 Örömhír 2017 tél pdf