Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Árpád-házi Szent Margit domonkos-rendi apáca 750 évvel ezelőtt, 1270. január 18-án, 28 éves korában ...
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
Az egyházmegyei családreferensek szokásos évindító találkozóját tartották 2020. január 17-18-án Nyír...
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint egy felajánlás, szerződés
„Gazdag gyümölcsöket és nagy átalakulást eredményez mindazokban, akik magukat neki átadják és buzgón...
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2020. január 15-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 10 köznevelési és 3 szociális intézményének in...
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint egy felajánlás, szerződés
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint...
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2020. január 07., kedd 16:34

Vízkereszt ünnepe Ajakon

Egyik legősibb ünnepünk a Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, az egyház már 316 óta megemlékezik róla.
Ezen a napon,január 6-án, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde tanulói, gyermekei szentmisén vettek részt, majd az iskola épületében Zuró József parókus és Gáspár Mátyás plébános görög katolikus szertartás szerint áldották meg a vizet. Ezt követően az atyák megszentelték a tantermeket, az óvodai, bölcsődei csoportokat.

A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templomban 11-órakor ünnepi szentmisét mutatott be Gáspár Mátyás helyi plébános. A szentmise a vízszentelés szertartásával kezdődött, majd az atya a padsorok között végig járva megszentelte a jelenlévő híveket is.

Mátyás atya szentbeszédét a Vízkereszt ünnepének értelmezésével kezdte, melyben kifejtette, hogy erre a napra három ünnepet köt össze az egyház. Elsősorban Jézus megkeresztelkedése a Jordán vizében, Urunk látható módon jelenik meg és ez a nyilvános működésének kezdete. Az ünnep összekapcsolódik a napkeleti bölcsek látogatásával, akik az akkori idők legértékesebb ajándékait: aranyat, tömjént és mirhát visznek Jézusnak. Az atya a továbbiakban ezekről az értékes ajándékokról elmélkedett, először az aranyról, mellyel a hit fontosságára hívta fel a figyelmet.

A következő kérdéssel folytatta: Mi az, amit az ember a legértékesebbként tudhat magáénak? A hitünk, melyet az Istentől kaptunk ajándékba, aminek óriási szerepe van földi életünkben. A hit az, ami képessé tesz bennünket arra, hogy reméljünk, bármennyi rossz van a körülöttünk lévő világban, szeressünk a szeretetlenség ellenére is. A hit mély gyökerekkel megerősít bennünket, a hit aranya a legdrágább kincsünk.

A második ajándék a tömjén, melyet arra használtak akkor és most is, hogy rátéve a tűzre, az Istennek illatáldozatot mutassanak be. A tömjén Isten imádásának a kifejezése. Az atya ezennel az imádság létfontosságáról beszélt: mennyire fontos, hogy a hívek tudatosan imádkozzanak, mindig a legkedvesebb időt fordítva az Istennek, és az ima megsokszorosítja erőiket.

A mirha a harmadik ajándék, mely egy keleti tartósító illóolaj, amelye bekenték a halottakat. Már akkor gondoltak a szenvedésre és halálra. A keresztény ember hiszi azt, hogy szenvedése és halála a Jézus Krisztus szenvedésével és halálával értelmet nyer, ez a megváltás nagy misztériuma.

Mi is hozzuk Jézusnak jászolához hitünk aranyát, imádságunk tömjén füstjét és a szenvedésünk, halálunk elfogadását, és kérjük azt, hogy a napkeleti bölcsek lelkületével tudjuk járni földi életünk útját – fejezte be szentbeszédét Mátyás atya.

A szentmise után a kápolnában elhelyezett két hordó szenteltvízből a hívek merítettek edényeikbe, melyet otthonukba visznek, felhasználva minden bajra, betegségre.

Ajakon évtizedek óta hagyomány, hogy Vízkeresztkor a Magyar Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen véradást szervez, melyen az idén is 53 fő adott önzetlenül vért, segítséget nyújtva a rászoruló embertársaiknak.

A Vízkereszt ünnepe után elkezdődik a házszentelés, a lelkipásztori családlátogatás.

Hasulyóné Rutkai Éva sajtóapostol, Ajak

 

 • Galéria:
  • 1
  • 11
  • 111
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 8_
  • 9

Free Joomla templates by L.THEME