Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
A Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége meghívására ünnepi szentmisén, ma...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Az ugandai származású Pater John Baptist Bashobora november második hétvégéjén tartott lelkigyakorla...
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján...
„Értünk lett élet ez a bor és a kenyér, Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk…”– Nagysikerű találkozót tartottak Fábry Kornél atyával a nyíregyházi gimnáziumban
„Értünk lett élet ez a bor és a...
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő szeme fényét, a szegényeket – Böjte Csaba atya tartott lelkigyakorlatot az egyházmegye karitász önkénteseinek Máriapócson
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott...
2019. október 15., kedd 10:53

Restaurálták a balmazújvárosi Nepomuki Szent János-szobrot a megújult templomkertben

A város központjában néhány hónapig építési munkálatok folytak a katolikus templom kertjében. Hasulyó János címzetes kanonokot, az egyházközség plébánosát, valamint Varga Zoltán Zsolt restaurátort kérdeztük a fejlesztésekről. 

— A kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségek szervezésének kiírt pályázatából a balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a magyar központi költségvetési előirányzatból történt a finanszírozás. Augusztus végéig kellett befejezni a munkálatokat, ami meg is történt határidőre.

— Miért merült fel a felújítás gondolata, mit kell tudnunk a munkálatokról?

— Köztudott, hogy minden egyházi évben több körmenet megvallásával mutatják fel hitüket a katolikus hívek. A feltámadási körmenet húsvétkor, az úrnapi pünkösd után két héttel, valamint a templombúcsúkhoz kapcsolódva, változó időpontban van a templom körüli szakrális menet. Balmazújvároson ez pünkösd előtt tíz nappal, Jézus mennybemenetelének ünnepén van, de általában a rá következő vasárnap tartjuk a megemlékezést. Elegáns térburkolatot kapott a templomkert, így ezek a körmenetek méltó környezetben történnek majd a jövőben.

— Ezek után bárki beléphet a templomkertbe és elmélkedhet önmagáról és a világról?

— Eddig is nyitva volt a templomunk kertje mindenki előtt. A járda építésén túl kerti padok kerültek telepítésre, amelyek az említett ünnepi alkalmakkor oltárként is szolgáénak. A templom stílusával harmonizáló öntöttvas térvilágító lámpaoszlopokra szerelték a LED égőket. Ezek adják takarékosan a fényt a járdák mellett.

— A pályázat részeként felújításra került Nepomuki Szent János szobra. Mit kell tudnunk róla?

— Nepomuki Szent János a Pilsen melletti Nepomukban született a 14. század első felében. Prágában és az itáliai Páduában tanult, majd egyházi jogtudós lett. A gyónási titok mártírja lett. Ugyanis IV.Vencel cseh- és német-római király meg akarta tudni felesége gyónásának a tartalmát, de papi esküjéhez ragaszkodva János nem árulta el azt. 1393-ban a király elfogatta, megkínoztatta, és a Károly hídról a Moldvába dobatta. Innen eredeztethető, hogy a hidak, folyók, hajósok, halászok és sóbányászok védőszentje. XIII. Benedek pápa avatta szentté 1729-ben. Közép-Európában, főleg a barokk művészettörténeti korban számos szobrot állítottak neki. A mi templomunk kertjében 1823-ban került felállításra a rá emlékező plasztika.

— A továbbiakban Varga Zoltán Zsoltot kérdezzük, aki a katolikus templom kertjében lévő szobrot restaurálta. Hányadik Nepomuki plasztika restaurálásánál tart. Jelentős városok, különös helyszínek kiemelhetők-e?

— Ez a 33. restaurálásom ebben a tárgyban, igaz, a gödöllőit és a csömörit nem rég másodszor restauráltam mintegy 20 év után.
1991-ben az Országos Műemléki Felügyelet Tudományos Osztálya megbízásából összegyűjtöttem az ország összes kő Nepomuki szobrát és elkezdtem helyszíni felmérésüket. A program sajnos két év után leállt, de a leggazdagabb megyéket sikerült felmérnem. Hazánkban kb. háromszázötven kő Nepomuki található, ebből száz Pest és Heves megyében, a Grassalkovich birtokok centrumában.

— Mindegyik ugyanabból a kőből készült? Van-e csak erre a célra használt anyag, vagy fémből is készültek ilyen művek? Meddig lesz időtálló a mostani restaurálás után ez a szobor?

— A barokkban olyan nagyszámú megrendelés érkezett a kisszámú kőfaragó műhelyekhez, hogy azokat csak puha, gyorsan faragható, de éppen ezért könnyen málló kövekből, nyugaton puha mészkőből, keleten tufából faragták. A festés nem csak élethűbbé tette a szobrokat, de felületvédelmet is jelentett. A jelenlegi restaurálás a balmazújvárosi szobor állagát kb. 20 évre védi meg, érdemes viszont gyakrabban megújítani a festést.

— Nevesebb művészt ki lehet-e emelni a szobrászok közül, vagy mindenki Isten dicsőségére alkotott, netán egyen szobrokról, típustervről van szó?

— A barokk korból a mecénások és nem a szobrászok nevei maradtak fenn. A legjelentősebb maga Grassalkovich (pl. gödöllői, csömöri, mogyoródi szobor), de az Eszterházyak is rendeltek Nepomuki szobrokat. Az első magyar szobrot Székesfehérváron 1705-ben egy osztrák parancsnok állíttatta a kurucok városból való kiverésének emlékére. Itt a szobrászt is ismerjük: Michael Kuglmann. A történet sajátossága, hogy Nepomuki még szentté avatása előtt a Habsburgok patrónusává vált. Nevezhetjük birodalmi szentnek is.

A Közép-Európai ábrázolások mind Jan Brokoffnak a prágai Károly hídon1683-ban felállított bronz szobra variánsai. Különös, hogy már jóval a szentté avatás előtt kialakult János kultusza. A balmazújvárosi hűségesen követi az alapmintát, de van csendre intő, alamizsnát osztó, egy vagy két angyalos és térdeplő változat is. A két legérdekesebb ábrázolás hazánkban Fegyverneken és Pápán látható. Az előbbin János a Madonnának ajánlja fel a halála után épen maradt nyelvét, az utóbbin a vízbefojtás jelenetét faragták ki. Megadatott a lehetőség, hogy az utóbbit én restaurálhattam.

— Minden szobron a feszület az attribútum. Találkozott más megoldással is?

Nepomukinak számos attribútuma van: birétum, feszület, pálmaág, csillagkoszorú, hal, kagyló, könyv, lakat, Jézus-szíve. Az angyalos kompozíciókon az angyalok tartják János helyett az attribútumok egy részét. A birétum (pap-sapka) azért nevezhető attribútumnak, mert olykor nem a fejen, hanem a talapzaton, vagy angyal kezében találjuk.

— Bárkivel beszéltem,mindenkinek nagyon tetszik a szobor színharmóniája, a felület kezelése. Ez a megjelenítés elmondható az ország többi Nepomuki szobráról is?

— A balmazújvárosin kívül nekem még három emléket sikerült kifestenem, az egerszalókit, a pélyit, és a felvidéki tornaljait. Az újraszínezés után sokkal látványosabb és időt állóbb minden Nepomuki Szent János-szobor.

Cs.Tóth János
Nepomuki fotó: Nagy Zoltán

 • Galéria:
  • j
  • j2
  • k
  • l

Free Joomla templates by L.THEME