Egymást tápláló, éltető kenyerekké váljunk a hit kemencéjében – ökumenikus imahét
A Krisztus-hívők egységéért tartott imahét ötödik napján, január 23-án a Szent Miklós görögkatolikus...
Közös imaestek az keresztény egységért Ajakon
„… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”
„… igen emberségesen bántak velünk…” (ApCs...
Ne félj, csak higgy! – Fekete Károly református püspök hirdetett igét a debreceni Szent Anna-székesegyházban
Az ökumenikus imahét negyedik napján, január 22-én dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyház...
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Árpád-házi Szent Margit domonkos-rendi apáca 750 évvel ezelőtt, 1270. január 18-án, 28 éves korában ...
Egymást tápláló, éltető kenyerekké váljunk a hit kemencéjében – ökumenikus imahét
Egymást tápláló, éltető kenyerekké váljunk a hit kemencéjében...
Közös imaestek az keresztény egységért Ajakon
Közös imaestek az keresztény egységért Ajakon
Ne félj, csak higgy! – Fekete Károly református püspök hirdetett igét a debreceni Szent Anna-székesegyházban
Ne félj, csak higgy! – Fekete Károly református...
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
2019. október 03., csütörtök 12:08

Az imák mindig célba érnek - 25 éve alakult a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége a debreceni Szent László Plébánián

A gyermekükért imádkozó édesanyák ünnepi közös imára és hálaadó szentmisére gyűltek össze 2019. szeptember 27-én a Szent László-templomban, ahová Debrecen és a környék plébániáiról is érkeztek testvérek/édesanyák.
Az ünnepi szentmisét Tokodi László O.P. atya celebrálta, a szónok pedig Szentesi Csaba görögkatolikus parókus volt.

Szentesi Csaba atya a napi evangéliumi szakaszhoz fűzött gondolatai után többek között arról beszélt, hogy ma kevesebb szót használunk a munkánk, napi találkozásaink során, de nagy lehetőségünk van hangtalanul mások elé élni a keresztény mivoltunkat, csendes cselekedetinkkel prédikálni. Elég, ha csak tudnak róla gyermekeink, hogy imádkozunk értük, s egyszer csak célba ér a csoport imája. Mindig célba ér. Hogyan? Például valaki egy Szentírást ad a gyermekünknek, és ő elkezdi azt olvasni. Vagy azt látjuk, hogy gyermekünk megváltozott, és nekünk nincs más dolgunk mint kinyitni előttük az ajtót: nem kell nekünk állandóan Istenről beszélnünk, hanem jelenlétünk, emberségünk legyen vonzó.

Egyszer elmentünk Dezse Péter domonkos testvérrel egy iskolába – folytatta Csaba atya –, hogy karácsonyi énekeket tanítsunk a gyermekeknek. A jó hangulatú foglalkozás után odajött hozzánk egy tanár, s azt mondta: végre normális papokat látok. Lehet, hogy a gyermekek elfelejtették az énekeket, de bizonyára megmaradt bennük valamilyen emlék, mely később visszajöhet, s az ilyen emlékek egyszer csak összeállnak egésszé a fiatalban.

A mai világban sokkal több dolog visz el Jézushoz, így a mi példaadásunk is. Max Lucado: Értékes vagy című könyvét hozta példának Csaba atya. A kis famanó felmegy a hegyre alkotójával beszélgetni, és így függetlenedni tud a többiek véleményétől. Gyermekeinket mi is úgy menthetjük meg a sodródástól, a mások véleményétől való függésétől, hogy Alkotónk, Isten elé imádkozzuk őket. Imádkozzuk oda a hegyre a gyermeket Jézushoz, hogy tudjon beszélgetni Teremtőjével. Tapasztalja meg, hogy Jézus a barátja, de Ő az Úr, tehát tartsa meg parancsait – buzdított mindenkit a parókus atya.
A Szent Mónika Közösség napi imája összhangban van ezzel a buzdítással, hiszen a tizenkét könyörgésből kilencben tulajdonképpen magunkért imádkozunk: Keresztény életünk legyen vonzó gyermekeink számára. Higgadtság, tekintély, szeretet, figyelem, türelem, hála legyen bennünk gyermekeinkkel kapcsolatban. És tudjuk más édesanyákban is felébreszteni a közösségünkhöz tartozó vágyat.
A szentmise végén Tokodi László atya arra is megkért, hogy Szent Józsefhez és Szent Ágostonhoz is imádkozzunk, hogy az édesapák is az édesanyákkal közösen imádkozzanak gyermekeikért. A szép esemény baráti beszélgetéssel zárult.

A Szent Mónika Közösség az 1980-as évek végén alakult Madridban. Hazánkba Róna Gábor jezsuita szerzetes hozta el ennek a közösségnek a hírét. Kalocsán alakult meg 1992-ben az első közösség. Hozzánk is eljutott ennek híre, és Szikszay Lászlóné Katalin hitoktató karolta fel a gondolatot, alapította meg a közösséget, melynek ma is vezetője. Hamarosan létrejöttek más debreceni és környékbeli plébániákon is édesanyák imádkozó csoportjai. A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap elmondja és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is. Minden hónap 27-én tartjuk plébániánkon a csoport közös imáját, összejövetelét. A saját gyermekeinkért való ima mellett minden hónapban egy közös szándékra is imádkozunk.

Az imamozgalomról a közösség országos központjának honlapján is tájékozódhatnak: http://szentmonika.hu/

Havas Lászlóné
Szent László Plébánia, Debrecen

A SZENT MÓNIKA-imaközösség napi imája

MENNYEI ATYÁNK,
minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet,
hogy jó keresztény édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET, URUNK,
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ..................... gyermekért.
Könyörögjünk!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.
Ámen

  • Galéria:
    • 1
    • 763b5e0680d8bce4d0cd3b01d9b2cc35_1

Free Joomla templates by L.THEME