Nyomtatás
2019. szeptember 02., hétfő 22:05

Egyházi és állami kitüntetésben részesült Mátyás Sándorné, a nyírtelki katolikus iskola pedagógusa

Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere "Pedagógus szolgálati emlékérmet", adományozott Mátyás Sándornénak, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola pedagógusának Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök pedig püspöki áldásban részesítette őt a 40 éven át tanúsított lelkiismeretes pedagógusi munkájáért. Az állami kitüntetést Horváth-Bócsi Irén, az intézmény igazgatója, az egyházi elismerést pedig Kiss Tibor iskolalelkész adta át az ünnepelt pedagógusnak 2019. szeptember 02-án.

Mátyás Sándorné 1980. február elsejétől dolgozik a pedagógus pályán. Nyírteleki kötődésű, ott járt általános iskolába, és a város elismert pedagógusaként is ismerik. Rátermettsége, szakmai felkészültsége, céltudatos pedagógiai tevékenysége révén az intézmény meghatározó személyiségévé vált.

Tanítói pályája során generációkat oktatott és nevelt; azok a diákok, akiket ő tanított kisiskolásként, szülőként is gyakran őt kérik beiratkozáskor gyermekük tanító nénijének. Egész pályafutását a szülőkkel való személyes, jó kapcsolat jellemezte.

Tanítványait szereti és tiszteli. A tehetséges diákokat kitartó munkával segítette, időt és fáradságot nem kímélve készítette fel őket országos, megyei, helyi és internetes versenyekre magyar nyelv és irodalomból, környezetismeretből, matematikából és rajzból. Diákjai részt vettek megyei szövegértő, helyesírási, hangos olvasási versenyeken is, ahol több esetben is kiemelkedő eredményeket értek el.

Sok munkát fordított a tanulmányi nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatására is, rendszeresen korrepetálta őket. Fontosnak tartotta, hogy a hátrányos helyzetű tanulók is megállják a helyüket felső tagozatban is.

Óriási szerepet vállalt Nyírtelek város kulturális rendezvényeinek lebonyolításában, főképp a nemzeti ünnepek műsorainak elkészítésében, szervezésében. Az iskolai rendezvényekre összeállított színvonalas műsorai is emlékezetesek, öregbítették a településünkön iskolánk jó hírnevét.

Szívügyének tekintette a barátságos, esztétikus környezet kialakítását, éveken keresztül vett részt iskolánk termeinek dekorálásában, a műsorok díszleteinek elkészítésében.
Óráira lelkiismeretes felkészülés, gyors helyzetfelismerés, kreativitás a jellemző. Változatos tanítási módszerek alkalmazásával vidám, őszinte légkört próbál teremteni diákjai számára.
Munkájában igényességre, teljességre törekszik. Munkafegyelme példás, tanítványai és kollégái szeretik és tisztelik. Év végén több ízben elismerést kapott kiváló pedagógiai munkájáért.
Sokat tanulhatunk szaktudásából, bölcsességéből, józan ítélőképességéből. Az útjukra bocsátott diákok évek múltán is bizalommal fordulnak hozzá, beszámolnak életükről, tanácsot kérnek tőle. Hálásak, hogy életüket meghatározó értékrendet, alapokat kaptak.
Pályafutása eltelt évei alatt egy értékes embert ismerhettünk meg benne, aki csöndes ugyan, de mindig mosolyog, és lehet rá számítani. Sokat segített megfontolt tanácsaival, óriási tapasztalatával és a lényéből sugárzó nyugalommal kollégáinak is.

Horváth-Bócsi Irén
igazgató
Nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola

 • Galéria:
  • 1-11
  • IMG_20190901_160526-1
  • IMG_20190901_164041-1
  • IMG_20190901_164616-1
  • IMG_20190901_165346-1
  • IMG_20190901_170119-1
  • KERO8530-1
  • KERO8534-1
  • KERO8535-1
  • KERO8540-1
  • KERO8546-1
  • KERO8547-1
  • KERO8548-1
  • KERO8551-1
  • KERO8559-1
  • KERO8572-1
  • KERO8575-1
  • KERO8581-1
  • KERO8587-1
  • KERO8589-1
  • KERO8590-1