Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
A Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége meghívására ünnepi szentmisén, ma...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Az ugandai származású Pater John Baptist Bashobora november második hétvégéjén tartott lelkigyakorla...
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján...
„Értünk lett élet ez a bor és a kenyér, Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk…”– Nagysikerű találkozót tartottak Fábry Kornél atyával a nyíregyházi gimnáziumban
„Értünk lett élet ez a bor és a...
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő szeme fényét, a szegényeket – Böjte Csaba atya tartott lelkigyakorlatot az egyházmegye karitász önkénteseinek Máriapócson
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott...
2019. augusztus 28., szerda 14:19

Tanévnyitó tanácskozást tartottak a püspöki hivatalban

Tanévnyitó tanácskozást tartottak a köznevelési és szociális intézmények magasabb vezetői (intézményvezetők és gazdaságvezetők) részére 2019. augusztus 28-án, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalában. Az értekezleten a 2018/2019-es tanév szakmai és gazdasági értékelése, a 2019/2020-as tanév indítása, feladatok egyeztetése volt napirenden.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök üdvözölte a vezetőket, és örömét fejezte ki azért, hogy kiváló közösségek vannak jelen az egyházmegyei fenntartású intézményekben. Külön köszöntötte az új igazgatókat, Tormássiné Kapitány Ágothát, a nyíregyházi Szent Imre- és Kaszásné Tóth Juditot, a kisvárdai Szent László köznevelési intézmények új vezetőit.

Emlékeztette továbbá a jelenlévőket az egyházmegyei fenntartású intézmények küldetésére, amely a működtetésen túl az evangelizálás, Isten dicsőségének szolgálata, mindezek eredményeként pedig a mennyország megvalósulása közösségeinkben.

„Te ébreszted föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadért teremtettél bennünket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned.” A főpásztor Szent Ágoston püspök gondolatát idézve hangsúlyozta, az ember nyugtalansága abból ered, hogy nem az Istenben akar megnyugodni. Szent Ágoston Vallomásai-ból is kiderül, hogy hányatott ifjúsága volt erkölcsi téren is, mígnem 33 éves korában megtért a keresztény hitre. Amikor rátalált a kereszténységre így fogalmazott: „Íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek... " „Kívánom, hogy ez a belső gazdagság kerüljön a felszínre az intézményekben” — fogalmazott a püspök atya.

Ezután az intézményvezetők és iskolalelkészek kapcsolatáról osztott meg néhány gondolatot a jelenlévőkkel, kiemelve az együttműködő munkát. Hangsúlyozta, az iskola vezetője az igazgató, az iskolai lelki programok (osztály-lelkigyakorlatok, az egyházmegyei programok) felelőse pedig az iskolalelkész. Tervezés alatt áll a lelkigyakorlatok megszervezését segítő program is, ami az iskolalelkészek munkáját meg fogja könnyíteni.
A főpásztor utalt továbbá a közelgő, szeptember 11-i iskolalelkészi összejövetelre, amelyen néhány hitoktató is jelen lesz. A továbbképzésként megvalósuló találkozót Elek László jezsuita atya tartja.
Végül Palánki Ferenc püspök atya bejelentette, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új jogtanácsosa dr. Béres Diána lesz, aki 2019. szeptember 3-tól kezdi meg hivatali munkáját.

A 2018/2019-es tanév szakmai munkájának értékelését, amely a fenntartó kötelező feladata, Molnár Katalin EKIF főigazgató prezentálta. A 10 köznevelési intézmény tanév végi tantestületi értekezletein személyesen részt vett, az intézmények tanév végi beszámolóinak tanulmányozásával együtt elemezte az elvégzett szakmai munkát, értékelte az iskolák eredményességét; alakította ki a fenntartói véleményt, amely az egyházmegye honlapján megtalálható.

Kiemelte, hogy több területen (matematika érettségi, matematika tantárgyi átlagok, az OKM mérések) javultak az eredményeink.

Az elmúlt tanév kiemelt fenntartói feladatai – az egyházmegyei helyi rendünk szerint – maradéktalanul megvalósultak. Sikeresen előreléptünk a következő oktatási és nevelési célok megvalósításában, amelyek a nevelés-oktatás színvonalának megtartása, az elért eredményeknek a megőrzése, a keresztény értékrend mélyítése, az intézményi hitélet programjainak gazdagítása, vonzóvá tétele, a tanulói motiváció további erősítése, sikeres beiskolázás, egyházmegyei óvodai munkaközösség kialakítása és működtetése; élménypedagógia – élményiskola megvalósítása. Továbbá a szülők mind nagyobb számú bevonása a lelki életbe, a lelki programokba; a fenntartói stratégiai tervben megfogalmazottak teljesítése; digitális módszertani kultúra fejlesztése; a képességek szabad kibontakoztatása a felzárkóztatás és a tehetséggondozás eszközeivel; érzelmi intelligencia erősítése a diákok és a felnőttek körében is; a lemorzsolódással érintett tanulók számának csökkentése ; a tanulói mulasztások csökkentése.

A főigazgató ismertette a 2019/2020-as tanév helyi rendjét, a kiemelt rendezvényeket:
egyházmegyei óvodai munkaközösségi tanácskozás – házigazda: mátészalkai intézmény,
Sakkpalota program (egyházmegyei szakmai nap) – házigazda: mátészalkai intézmény
LegoR program (egyházmegyei szakmai nap) – házigazda: kisvárdai intézmény
angol kéttanítási nyelvi program (egyházmegyei szakmai nap) – házigazda: debreceni intézmény
óvodai szakmai fenntartói ellenőrzés folytatása – kisvárdai, debreceni intézmény
tanórák látogatása: osztályfőnöki, matematika, első osztályos tanítók, 4. osztályos tanítók – házigazda debreceni intézmény.

A szakmai tanácskozás témája volt még a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése egyházmegyei és intézményi szinten, s ezeknek a diákoknak a segítése, valamint az NKt. és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításainak értelmezése, megbeszélése; a szakképzésben várható változásokra való felkészülés is.

A tanévnyitón Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató tájékoztatójában kitért az intézményi költségvetések – pótköltségvetések elkészítésére és beadásának határidejére. Bejelentette a gazdasági és szakmai fenntartói ellenőrzéseket, és ehhez adott szakmai segítséget a magasabb vezetőknek.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A0305
  • 7M7A0309
  • 7M7A0311
  • 7M7A0313
  • 7M7A0316
  • 7M7A0326
  • 7M7A0328
  • 7M7A0330
  • 7M7A0331
  • 7M7A0333
  • 7M7A0334
  • 7M7A0337
  • 7M7A0341
  • 7M7A0343
  • 7M7A0344
  • 7M7A0345
  • 7M7A0346
  • 7M7A0347
  • 7M7A0348
  • 7M7A0351

Free Joomla templates by L.THEME