Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Árpád-házi Szent Margit domonkos-rendi apáca 750 évvel ezelőtt, 1270. január 18-án, 28 éves korában ...
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
Az egyházmegyei családreferensek szokásos évindító találkozóját tartották 2020. január 17-18-án Nyír...
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint egy felajánlás, szerződés
„Gazdag gyümölcsöket és nagy átalakulást eredményez mindazokban, akik magukat neki átadják és buzgón...
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2020. január 15-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 10 köznevelési és 3 szociális intézményének in...
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint egy felajánlás, szerződés
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint...
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2019. április 20., szombat 09:20

Még ma velem leszel a paradicsomban - Palánki Ferenc megyéspüspök Jézusnak a kereszten elhangzott második mondatáról elmélkedett Nyíregyházán, a nagypénteki szertartáson

Nagypénteken, Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napján az év legcsendesebb és legmegrendültebb liturgiájának részesei lehetünk. A Jézust jelképező oltár minden díszétől megfosztva üresen áll. Nincs rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya, emlékeztet a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata megtörtént. Még szentmise sincs. Helyette három fő részből — az igeliturgiából, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozásból — álló szertartáson veszünk részt arra a napra emlékezve, amikor maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán.
A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a nagypénteki szertartást Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök vezette, jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya, az egyházközség papjai, akolitusai, valamint a helyi és környékbeli települések hívei.
Az igeliturgiában elhangzott Passiót a társzékesegyház kórusa adta elő.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában Jézus kereszten elhangzott második mondatáról: „Még ma velem leszel a paradicsomban” elmélkedett.

„Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,32, 39-43).

Az egyik lator a társával ellentétben különös módon fordult Jézushoz. Ő életének utolsó órájában megtanult figyelni a mellette szenvedő Istenre. Hallotta Jézus imáját: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,33), és talán ez volt rá olyan hatással, hogy az utolsó pillanatban a lényegre figyelt, a legnagyobb kínjai között sem fordult Isten ellen, nem vádolta Őt. Milyen megszégyenítő ez ránk nézve, hiszen amikor valami baj történik az életünkben, máris okoljuk és kérdőre vonjuk Istent, hogy miért engedte azt meg. Ez a gonosztevő nem vesz részt Jézus gúnyolásában, káromlásában, hanem odafigyel minden rezdülésére, sőt a társát is figyelmezteti: „Nem félsz az Istentől?” Fölfogja, megérti azt, hogy Jézus együtt tud érezni velünk, aki nem teljesítette a lázadók kérését, nem szabadította meg Izraelt az elnyomóiktól, nem vállalt velük közösséget a lázadásban, gyilkosságban. Jézus olyan Főpap, aki látja a mi küzdelmeinket, szenvedéseinket, és kéri, hogy kövessük Őt és semmilyen élethelyzetben ne forduljunk Isten ellen.

Ne félj, mert életed mélyén, minden fájdalmadban, szenvedésedben ott rejtőzik az a kötelék, amellyel Hozzám tartozol!

Jézus így bátorít bennünket, amely kötelék a jobb lator szívében is megvilágosodott. Józan ítélőképessége a szenvedések között sem hagyta el. Tisztában volt saját helyzetével, tudta, hogy Jézus vele ellentétben ártatlan. Közelről nem ismerte, mégis nyilvánvaló volt számára, hogy Jézus igaz ember. A megyéspüspök az elítélt gonosztevő megtérésére irányította a figyelmet, amely meghatározta az utolsó pillanatait. Megsejtette, hogy Jézus nem közönséges ember, hanem olyan, akinek hatalma van. Ezért élő hittel fordult Jézushoz és kérte: Emlékezzél meg rólam országodban. Mire gondolhatott? Talán arra, hogy Jézus mégis helyreállítja Isten országát? Vagy a halálon túli életre, és éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan hal meg?

A jobb lator nem részesülhetett húsvét fényében. Az élete utolsó pillanatában megtért gonosztevő hitének az óriási teljesítménye, hogy a sötétség órájában a gyalázat fáján nemcsak felismeri Jézusban a Megváltót, hanem megvallja: Jézus emlékezzél meg rólam. Ő élete utolsó órájában élő hittel rendelkezett — állította a püspök atya példaként a hívek elé a hitét megvalló jobb latort.

Minden fájdalomban, szenvedésben kell, hogy ez a hit határozzon meg bennünket is, hogy tudjuk, Jézushoz érdemes fordulni, mert azt mondta: Még ma velem leszel. Nekünk is azt mondja: ne félj, mert életed mélyén, minden fájdalmadban, szenvedésedben ott rejtőzik az a kötelék, amellyel Hozzám tartozol. Jézus így fordul hozzánk az ő életmentő reménységével. Minden helyzetben, a nehéz helyzeteinkben is döntést vár tőlünk, hogy Hozzá forduljunk. Soha ne legyen bennünk lázadás, mindig tudjuk, hol a helyünk, és a józan ítélőképesség birtokában erősítsen bennünket az a hit, hogy összeköttetésben vagyunk az élet, a szeretet, az irgalom forrásával. Jézus Krisztus az örök életet nyitotta meg nekünk, ezért minden percben mellette kell döntenünk.

Higgyünk abban, hogy életünk végén bennünket is bátorít Jézus: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban”.

Az első, akiről biztosan tudjuk, hogy a paradicsomba jutott, az egy gonosztevő volt, akit maga Jézus avatott szentté. Milyen jó lenne, ha mi is azzal az élő hittel, szeretetkapcsolattal élnénk, hogy ezt a bátorító biztató mondatot halljuk majd életünk végén: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban”, vagy azt, amit az örök Bíró mond: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25,34) — fejezte be homíliáját Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

A szertartás utolsó mozzanata volt a szentsír megnyitása. Miután Jézus meghalt, testét levették a keresztről és eltemették. Az asszisztencia körmenetben vitte a feszületet a szentsírhoz. A hívek lélekben csatlakoztak a temetési menethez, a fájdalmas Anyához, Nikodémushoz, Arimateai Józsefhez és a hűséges asszonyokhoz, akik sírjához kísérték Jézus testét. A nagypénteki sír az élet kapuja lett, mert húsvét hajnalán feltámadt az Úr.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1-1
  • 7M7A4044-1
  • 7M7A4045-1
  • 7M7A4051-1
  • 7M7A4054-1
  • 7M7A4072-1
  • 7M7A4073-1
  • 7M7A4078-1
  • 7M7A4080-1
  • 7M7A4081-1
  • 7M7A4083-1
  • 7M7A4085-1
  • 7M7A4086-1
  • 7M7A4092-1
  • 7M7A4102-1
  • 7M7A4105-1
  • 7M7A4112-1
  • 7M7A4119-1
  • 7M7A4125-1
  • 7M7A4131-1
  • 7M7A4136-1
  • 7M7A4138-1
  • 7M7A4142-1
  • 7M7A4144-1
  • 7M7A4150-1
  • 7M7A4158-1
  • 7M7A4169-1
  • 7M7A4180-1
  • 7M7A4182-1
  • 7M7A4186-1
  • 7M7A4191-1
  • 7M7A4195-1
  • 7M7A4198-1
  • 7M7A4207-1
  • 7M7A4214-1
  • 7M7A4215-1
  • 7M7A4223-1
  • 7M7A4227-1
  • 7M7A4231-1
  • 7M7A4232-1
  • 7M7A4245-1

Free Joomla templates by L.THEME