Nyomtatás
2019. április 16., kedd 15:14

Egyházmegyei óvodai szakmai napot tartottak a püspöki hivatalban

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 2019. április 16-án óvodai szakmai tanácskozást tartott a Püspöki Hivatalban. A megbeszélésen jelen voltak az egyházmegyei óvodai intézményegységek vezetői, és a várhatóan 2020. szeptember 1-jétől induló új építésű óvodák intézményvezetői is.

A szakmai napon egyeztetésre kerültek az óvodai beiratkozással kapcsolatos dokumentumok, ezek egységesítése, amelyet Imre Lászlóné óvodavezető (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola) segített.
A 2018-ban lezajlott fenntartói és külső szakember által vezetett szakmai ellenőrzés tapasztalatait megosztotta előadásában Tóth Istvánné óvodavezető (Szent János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), aki 9 csoport szakmai ellenőrzésén vett részt. Dokumentumelemzések, helyszíni dokumentumelemzések, interjúk, pedagógiai megfigyelések a csoportokban alkották az ellenőrzés módszereit. Ellenőrzésre kerültek az óvodai nevelés általános feladatai (hitre nevelés, egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés és szocializáció, az anyanyelvi fejlesztés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása), valamint az óvodai élet tevékenységi formái.

Egyeztettünk arról, hogy a szakmai munkaközösség a jövőben évente több alkalommal fog találkozni, mindig más-más intézményben, ahol bemutató foglalkozásokkal is bővíteni kívánjuk az egymástól való tanulást, a pedagógiai, módszertani jó gyakorlatok átadását.
A jó hangulatú, örömteli tanácskozás aktuális felvetésekkel zárult, mód nyílt az óvodapedagógusok közötti beszélgetésekre, ismerkedésre is.

A tanácskozást Molnár Katalin EKIF főigazgató szavai és az idézett ima zárták: „Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni, hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben! Ámen” (Horváth István Sándor zalalövői plébános atya reggeli imája)

Örömhír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A3657-1
  • 7M7A3662-1
  • 7M7A3664-1
  • 7M7A3675-1
  • 7M7A3676-1
  • 7M7A3677-1
  • 7M7A3680-1
  • 7M7A3681-1
  • 7M7A3682-1
  • 7M7A3684-1
  • 7M7A3686-1
  • 7M7A3690-1
  • 7M7A3693-1