Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Árpád-házi Szent Margit domonkos-rendi apáca 750 évvel ezelőtt, 1270. január 18-án, 28 éves korában ...
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
Az egyházmegyei családreferensek szokásos évindító találkozóját tartották 2020. január 17-18-án Nyír...
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint egy felajánlás, szerződés
„Gazdag gyümölcsöket és nagy átalakulást eredményez mindazokban, akik magukat neki átadják és buzgón...
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2020. január 15-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 10 köznevelési és 3 szociális intézményének in...
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Templombúcsút tartottak Árpád-házi Szent Margit ünnepén Újszentmargitán
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
Országos családreferens találkozót tartottak Nyíregyházán
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint egy felajánlás, szerződés
A Jézus Szíve nagykilenced gyakorlata nem más, mint...
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Magasabb vezetői tanácskozást tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2019. február 21., csütörtök 15:12

Vezetőségiváltás a Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkárságában

A Magyarországi Cursillo Nemzeti Titkársága értekezletet tartott 2019. február 15. és 16. között Máriabesnyőn. Az egyházmegyék cursillos közösségeinek lelkivezetői és világi vezetői találkoztak a Mater Salvatoris Konferencia Központ és Lelkigyakorlatos Házban. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye cursillós közösségét, Linzenbold József kisvárdai plébános, lelkivezető és Zsirosné Seres Judit világi vezető képviselte.

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Nemzeti Titkárság (NT) lelkivezetője, gondolataival vette kezdetét az értekezlet: Hálát adunk, hogy újra együtt lehetünk, áldást, nyitott szívet és halló fület kérünk a mai napra. Majd körbe adta a kezében tartott keresztet, és kérte, mindenki mondjon a jelenlévők közül egy szót, gondolatot, fohászt a cursillóért. Azt követően a résztvevők P. Josef G. Cascales „Hiszek a szeretetben” imáját mondták el.

Az imádság után püspök atya négy tanulságos történetet osztott meg a szeretetről, az odafigyelésről, a toleranciáról vagy ezek hiányáról.

Az első történet szerint az USA-ban 1928-ban egy idős ember hűvös időben a mólón sétált, megbotlott egy kötélben és belecsúszott az óceánba. Nem tudott úszni, kétségbeesetten elkezdett kiáltozni. A mólon, a padon egy életerős fiatalember ült, aki végignézte az öregember fuldoklását, de nem segített rajta. A család később megtudta ezt, és emiatt pert indítottak ellene, de két ízben is elveszítették a pert. Az amerikai bíróság kimondta, hogy életmentésre senki sem kötelezhető. A mai világunkban az tapasztaljuk, hogy az emberek egyre inkább individuálisabbak és önmagukba zárkóznak.

Majd a püspök atya a francia iskolákban a napokban bevezetett törvényt említette, miszerint hivatalosan az apa vagy anya szót nem lehet kimondani, azért, hogy ne diszkrimináljunk egy normál, illetve egy másfajta családot. Csak azt szabad mondani, hogy egyes számú vagy kettes számú szülő.

New York államban törvénybe iktatták, hogy kilenc hónapos korig lehet az abortuszt végrehajtani. A vita során voltak olyan képviselők, akik azt is javasolták, hogy miért állunk meg itt, az újszülött öntudatlan, legyen tehát lehetséges még szüléskor is végrehajtani az abortuszt.

Székely János püspök olvasott egy fiatal doktornőről, aki a kórház folyosóján meglátott egy áldott állapotban levő fiatalasszonyt, aki láthatóan nagyon kétségbe volt esve. Megkérdezte, hogy miben segíthet. A fiatalasszony elmondta, sokat vitáznak a férjével, eléggé szegények és úgy gondolja, el kell vetetni a gyermeket. A doktornő próbálta bátorítani, erősíteni a fiatalasszonyt. A fiatalasszony elment, és egy félév múlva kopogtatott az doktornő ajtaján. Kérte, jöjjön ki a folyosóra, ahol egy babakocsiban a kislánya feküdt. Boldogan mondta az asszony, hogy hála Istennek, világra hozta gyermekét. Az asszony odahajolt a kislányához és azt mondta neki: Nézd, ez a te második édesanyád – és rámutatott a doktornőre.

A püspök atya a fenti történetekkel arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy egyre inkább önzővé válik a világ. Hangsúlyozta, hogy a cursillo pontosan az ellenkezőjéért küzd, hiszen e lelkiségi mozgalomban azon van a hangsúly, hogy felelős vagyok a másik emberért. Az Isten apostolnak, testvérnek és barátnak akar küldeni bennünket.

A cursillo alapirodalmában Eduardo Bonnin, az egyik alapító is azt hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt keresztény, jó barátok közössége vagyunk, illetve szellemi műhely, ahogyan Bonnin szerette hívni. Az a feladata a közösségnek, a Nemzeti Titkárságnak, hogy pezsdítse, erősítse, vezesse az országban meglevő cursillo mozgalmat.

A püspök atya lelkivezetőként vázolta a cursillo jelenlegi helyzetét, összefoglalta a Nemzeti Tikárság elmúlt négyévi munkájának eredményét. Nagy örömmel mondta, hogy fiatal, de életerős cursillós közösségek jöttek létre az elmúlt időszakban. Új színfolt a börtön-cursillo, a cigány-cursillo elindulása is. Megfogalmazta, hogy az európai országok cursillói között a magyar mozgalom nagy megbecsülésnek örvend, hiszen felkértek bennünket a 2020-as európai ultreya megrendezésére. Abban az évben lesz Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.

Székely János püspök úgy gondolja, hogy négy fő területen kell majd a következő időszakban a Nemzeti Titkárságnak tevékenykedni.
1. Az első az országos programoknak, tevékenységeknek az összehangolása, szervezése.
2. A második terület a nemzetközi kapcsolatok, amely nagyon gazdagító lesz, és nagyon sokat tanulhatunk majd más országok cursillójától.
3. A harmadik terület az eredeti karizmához való hűség megőrzése, illetve az egység erősítése egymás között a magyar nyelvű cursillók között.
4. Negyedik feladata a Nemzeti Titkárságnak, hogy lelkesítse, látogassa, tanáccsal lássa el az egyes egyházmegyei cursillókat.

A Nemzeti Titkárság világi elnöke, Fabók Györgyné Ildikó is beszámolt az elmúlt időszakról.

Rövid összefoglalót adott a cursillo magyarországi elterjedéséről, valamint a Nemzeti Titkárság megalakulásáról. Felsorolta az előző négy évben elvégzett feladatokat. Kilenc titkárság munkájának köszönhetően az országban vannak cursillók és ultreyák. Minden évben két alkalommal az Állandó Tanács is ülésezett, és évente egyszer a Nemzeti Titkárság összehívta közös értekezletre az egyházmegyék képviselőit. Minden évben rendeztek Országos Ultreyát, a két országos ultreya közötti időszaknak mindig volt egy tematikája. Így lett az utócursillo, előcursillo, apostolság és közösség éve. A tematikák megvalósítása segítette az egyházmegyékben folyó cursillós munkát. A témák azért kerültek középpontba, mert a keresztény ember küldetése, az evangelizáció így nagyobb hangsúlyt kapott a közösségek életében.

Választással folytatódott az értekezlet. Az érvényben lévő szabályzat szerint lejárt az országos lelkivezető és az országos világi elnök mandátuma. Ennek értelmében először Székely János megyéspüspök mandátumára szavaztak a résztvevők, amelyet a Nemzeti Titkárság megerősített. Világi vezetőnek pedig Várdai Juditot találták alkalmasnak a szavazók. Az Állandó Tanács tagjaira történt ezután a voksolás. Az operatív lelkivezető Szűcs Imre, a nemzetközi ügyek felelőse Csibi Tamás lett. Várdai Judit megkérte Palya János atyát, hogy mint a verbita ág képviselője és jelöltje, vállalja el az Állandó Tanács tagságot, aki erre igent mondott. Ezek után még négy jelöltet kellett állítani a kilencfős Állandó Tanácsba. Szavazni lehetett az összes jelenlévő világi vezetőre. Ennek eredményeként Debreceni Csaba, Pálfi Péter, Vidra Árpád és Hamar Lászlóné került a testületbe. Ezt követően a cursillo nemzetközi ügyeiről és az Európa Ultreya szervezésével kapcsolatban egyeztettek a jelenlévők.

A Nemzeti Titkárság világi elnöke, Fabók Györgyné Ildikó négy évig szívvel és lélekkel, nagy odaadással szolgálta a cursillót. A jelenlévők köszönetet mondtak a munkájáért, és áldást kértek a további életére.

Négy évvel ezelőtt Székely János püspök atya, Fabókné Ildikót kinevezésekor egy különleges kereszttel ajándékozta meg, ezt a keresztet ezen a napon Ildikó, az újonnan világi vezetővé választott Várdai Juditnak adta át jelképesen, hogy Krisztus és a cursillósok négy éven keresztül számítanak a munkájára!

A „Hiszek a szeretetben” ima szerzője P. Josef Garcia-Cascales CMF (Születési dátuma: 1928. augusztus 9., Xàtiva, Spanyolország. Meghalt: 2012. szeptember 8-án, Bécs, Ausztria) spanyol születésű, de hosszú ideig Ausztriában dolgozott. 1953-ban szentelték pappá. 1960-ban honosította meg és vezette – német nyelvterületen – a cursillo-mozgalmat. 1969-ben az osztrák püspöki konferencia kinevezte a mozgalom országos titkárságámak vezetőjévé. Számtalan, a cursillóval foglalkozó könyv szerzője és az Ausztriában megjelenő folyóirat szerkesztője. Kétségkívül karizmatikus egyéniség volt, aki az emberekben fel tudta kelteni a lelkesedést Jézus és az evangéliumi életgyakorlat iránt. Eligazítást ad könyveiben a kereső embernek, hogy miként valósítsa meg a szeretet légkörében az örömteli evangéliumi életgyakorlatot.

Hiszek a szeretetben.
Hiszek Istenben, aki a Szeretet.
Hiszek Jézus Krisztusban, aki Istenünk láthatóvá lett jósága.
Hiszek a Szentlélekben, aki a szívünkből szól: „Abba! Atyám!”
Hiszem, hogy az Atya Krisztusban, a Szentlélek által gyermekeivé fogadott bennünket.
Hiszem az Egyházat, az Eucharisztia Szeretetközösségét.
Hiszem az evangéliumot, amely a végtelen Szeretet örömteli üzenete.
Hiszek az emberekben, akiket még át kell hasson a szeretet.
Hiszem az új világot, amelyben a keresztény szeretet a békét szabadságban valósítja meg.
Hiszem a Szeretet örök életét, mert az örökkévaló Isten a Szeretet.

Zsirosné Seres Judit
A fotó: Baksay Gábor

  • Galéria:
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

Free Joomla templates by L.THEME