Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
A Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége meghívására ünnepi szentmisén, ma...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Az ugandai származású Pater John Baptist Bashobora november második hétvégéjén tartott lelkigyakorla...
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján vettek részt az egyházmegyénk beteglátogató munkatársai
Katolikus Orvosok és Segítő Foglalkozásúak Kamilliánus Közössége találkozóján...
„Értünk lett élet ez a bor és a kenyér, Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk…”– Nagysikerű találkozót tartottak Fábry Kornél atyával a nyíregyházi gimnáziumban
„Értünk lett élet ez a bor és a...
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő szeme fényét, a szegényeket – Böjte Csaba atya tartott lelkigyakorlatot az egyházmegye karitász önkénteseinek Máriapócson
Isten nem ócskaságokat bízott ránk, hanem az Ő...
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott lelkigyakorlatot Füzérradványon
Menj és evangelizálj! – Ugandai származású misszionárius tartott...
2018. január 25., csütörtök 13:16

A Mesternek is van Mestere, tanuljunk igazi tanítványságot!

Debrecenben a hagyománynak megfelelően az ökumenikus imahét 4. napját a Szent Anna-székesegyházban tartották január 24-én, amely nap központi gondolata a remény és a gyógyulás volt. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket a zsúfolásig megtelt templomban, és az igeszakaszok kiemelt gondolatára, a békére irányította a figyelmet, amely mint mondta, mindig belül, a szívünkben kezdődik. A békesség Istentől jön és elkezd hatni az emberben, majd túlcsordulva eljut a másik emberhez.

 

A római katolikus székesegyházban Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, amelyben először Jézusnak az evangéliumban elhangzott búcsúbeszédére utalt, ebben a tanítványaihoz szólt, nem pedig tanulókhoz, hallgatósághoz. Jézus rendelkezik, búcsúzik, súlyos és lényeges dolgokat mond ki. A református püspök a tanuló és tanítványság lényegi különbségéről beszélt. Elmondta, a tanuló kijárja az iskolát, elhagyja a tanárát bármilyen kedves is az számára.  Jézus korában magasabb rendű volt a tanítványság, hiszen a tanítvány nem hagyta el mesterét, egy levegőt szívott vele, együtt ettek, megbeszélték az élet dolgait, és közben eggyé lettek, olyannyira, hogy a tanítványt azonosították a mesterrel, hiszen benne folytatódott a tanítása, bölcsessége. A tanítvány dönt a mestere mellett. Ebben az életközösségben lehet igazán tanulni, nem lehet passzívnak maradni, kérdezni kell, Jézus válaszol, és a tanítvány magába szívja a mestere szellemét, lelki kincseit. A református püspök hangsúlyozta, Jézus, a mester búcsúbeszédében örökséget hagy tanítványaira, amely első ténye, hogy pártfogót küld. Ő elmegy, de jön valaki, aki a követe, az Atya és Jézus Krisztus lelkét hordozza, segítségül hívott közbenjáró, vigasztaló, segítő, szószóló, pártfogó.

Ezután Fekete Károly kiemelte, életünkben sok a távolságnövelő tényező, amely éket ver közénk és Isten közé, arra csábítva, hogy maradjunk meg diáknak, hallgatónak, közönségnek, de ne legyünk tanítványok. Szükségünk van a Szentlélek távolságot áthidaló erejére. Jézus Krisztus fenn akarja tartani a viszonyt a tanítványokkal ezért küldi el a Szentlelket és két dolgot bíz rá. Tanítson és emlékeztessen. Jézus megígérte azt, hogy amikor eljön a színvallás, Krisztushoz ragaszkodás kifejezésének helyzete, és meg kell vallanom, hogy hozzá tartozom, mint tanítvány, akkor elküldi az Ő lelkét, hogy bátorítson és megtanítson az odaillő szavakra, amellyel hitelesen ki tudom fejezni Istenbe vetett hitemet. A pártfogó arra is képes, hogy megértesse velünk Isten titkait.

„A mester a búcsúzáskor átérzi a tanítványai nyugtalanságát és egy mondaton belül háromszor is mélyíti az üzenetet” — folytatta igehirdetését a református püspök. „Először Jézus általánosítva mondta: „Békességet hagyok rátok”, majd amikor tanítványai nem értik szavait, konkrétabban folytatta: „Az én békémet adom nektek”, de „nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja” (Jn 14,27). Jézus ezzel azt üzeni tanítványainak, hogy a békességre találás neve nem más, mint Krisztus keresztáldozata, az ő megváltó műve, az Atya kiengesztelése. Akkor értjük meg Őt igazán, ha ennek a beszédnek minden mozzanatára figyelünk. Mert ahová indul a Mester oda a tanítványai is követik. Ezt fejezi ki az a másság, amiről Jézus beszélt.”

Fekete Károly hangsúlyozta, az ember úgy akarja elérni a saját békességét, hogy kivárja, amíg a környezete megváltozik.  Ez a kívülről befelé út, amely világi. A keresztre induló, és a kereszten győzelmet arató Jézus ezt a világi logikát megfordítja, neki belső békessége van és ez az Atyával való kapcsolatából ered.  A református püspök itt utalt az evangéliumi szakaszra, amelynek sokszor előjövő szava az a viszony, ami közte és az Atya között van. Jézus többször is mondja nem a kisebbrendűség érzésével: „az Atya nagyobb nálam” (Jn 14,28), és ezt boldogan mondja, úgy cselekszik, ahogy az Atya parancsolta és nem a maga akarata szerint. Az derül ki, hogy a Mesternek is van Mestere, Őt szólítja meg a kereszten: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46).

„Jézus Krisztus a Mesternek jó tanítványa, Atyának hűséges Fia, ezért Ő az Ige örököse, és mi örököstársai lehetünk, ha a kereszten született békesség, harmónia, az Atyával való összhang, bennünk is megszületik. Ezért kell a tanítványnak minél közelebb lennie a kereszthez, a kereszt krisztusához. A kereszt áldozata a békesség forrása, amely egészen más, mint a világ békéje, mert ez belül, a körülményektől függetlenül születik meg” — fejezte be gondolatait Fekete Károly református püspök.

Az imaalkalmat, amelyen részt vettek a debreceni keresztény felekezetek képviselői, Krakomperger Zoltán, a Szent Anna-székesegyház plébánosa vezette.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A0006-1
  • 7M7A0010-1
  • 7M7A0014-1
  • 7M7A0016-1
  • 7M7A0018-1
  • 7M7A0019-1
  • 7M7A0020-1
  • 7M7A0021-1
  • 7M7A0022-1
  • 7M7A0024-1
  • 7M7A0025-1
  • 7M7A0026-1
  • 7M7A0027-1
  • 7M7A0030-1
  • 7M7A0031-1
  • 7M7A0033-1
  • 7M7A0035-1
  • 7M7A0036-1
  • 7M7A0037-1
  • 7M7A0039-1
  • 7M7A0040-1
  • 7M7A0046-1
  • 7M7A0048-1
  • 7M7A0050-1
  • 7M7A0057-1
  • 7M7A0059-1
  • 7M7A0060-1
  • 7M7A0061-1
  • 7M7A0063-1
  • 7M7A0064-1
  • cover

Free Joomla templates by L.THEME