2015. november 23., hétfő 09:43

Felszentelték a Debrecen-józsai Szent György templomot

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök 2015. november 22-én, Krisztus Király ünnepén ünnepi szentmisén szentelte fel a Debrecen-Józsa városrészen újonnan épült Szent György-templomot. A Debreceni Megtestesülés Plébánia józsai-társegyházközségének ünnepén részt vett Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya, a templom építtetője, továbbá a Debreceni esperesi kerület papjai, Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője, országgyűlési képviselő, Balázs Ákos, a városrész önkormányzati képviselője, Győrffy Zoltán, a templom tervezője, kivitelezők, a templom építésében részt vevő munkások, munkatársak, az egyházközség és más debreceni egyházközségek hívei.

A 200 főt befogadó templom ünnepére közel ötszázan jöttek el, így a felállított rendezvénysátrak is zsúfolásig megteltek. A városrészen található római katolikus Szent Család templom kicsinek bizonyult, a hívek egyre nagyobb számban látogatták a vasárnapi szentmiséket, így szükség volt az új templomra. A Józsa-parkban megépült Szent György-templom alapkövét 2014. áprilisában tették le, a telket pedig a debreceni önkormányzat ingyen adományozta az egyházközségnek. A templom mintegy 200 millió Ft-ba került, a költségek jelentős részét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye finanszírozta.

Hivatalos okiratok már a 13. században említik Józsa település Szent György-templomát, amelynek titulusát az új templom viseli. Az ősi templom romjai az új templomhoz mintegy 150-200 méterre találhatóak. Építészeti stílusa különleges, harmonikusan beleillik a falusias környezetbe. A középkori stílusban megépült templom békés, titkos hely hangulatát idézi, amelyre kívül-belül egységesen téglaburkolat került, belső terét pedig helyi mesterek munkáival alakított ki. Érdekessége, hogy több mint 1600 négyzetméter felület kapott speciális téglaburkolatot. Alig néhány építményt tartanak csak nyilván határainkon innen és túl, amelyek kívül-belül egyaránt hasonlóan van burkolva. A templom liturgikus terén kívül más közösségi helyiségek is, többek között egy üvegfallal elválasztott gyermekmegőrző is található az épületben. A templomhajó és szentély egy kompozícióban, sőt, egy síkban helyezkedik el a harangokat es keresztet hordozó toronnyal. A felhasznált természetes anyagok szinte egyneművé teszik az épületet. A tégla, cserép és a fa harmóniája, melegsége biztosítja a templom bensőségességet.

A szertartás kezdetén Palánki Ferenc megyéspüspök megszentelte a Szent György, Szent Anna és a Szent Család elnevezésű harangokat, majd felszentelte a templomot.
A megyéspüspök a szentmise homíliájában először örömét fejezte ki azért, hogy megyéspüspöki beiktatása után az első nyilvános szolgálata egy újonnan épült templomnak a felszentelése. Gondolataiban kifejtette, a bűnbeesés előtt templom volt az egész világ, amely minden teremtményével az Istent dicsőítette, de ezt a harmóniát a bűn összetörte. Ennek következményeként az ember elszakadt az Istentől és a kárhozat állapotába került. De az Isten végtelen jóságában és szeretetében meghívta az embert, kinyilatkoztatta önmagát, és ennek teljességében elküldte Fiát, Jézus Krisztust, aki elkezdte a világ újra felszentelését.
A főpásztor hozzátette, a közösségnek szüksége van egy olyan lakóhelyre, ahol együtt találkozhat Istennel, Isten elé állhat, meghallgathatja az Ő Igéjét. A katolikus templom előcsarnokában a szenteltvíz, a megtisztulás helye emlékeztet a keresztségre, majd az egyház hajójába érkezve Isten igéje tanít bennünket, az áldozatbemutatáskor pedig egyesülünk Jézus Krisztussal a szentáldozásban.
Ezután a főpásztor Krisztus Király ünnepének mondanivalóját emelte ki Jézus és Pilátus párbeszédéből. Pilátus tudja hogy Jézus ártatlan, de félti a hatalmát. Jézus ennek ellenére szóba áll vele. „Az én országom nem e világból való" – mondja Jézus. Az Isten országa bennünk és köztünk van, hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette, ha két ember szereti egymást, megélik Isten országát, de ha gyűlölet van bennük, akkor pokollá változik az életük. Mi emberek ebből a világból valók vagyunk, de Jézus Krisztus eljött közénk, hogy felemeljen bennünket az isteni világhoz és tanúságot tegyen az igazságról.
„Mi az igazság" – teszi fel a kérdést Pilátus. Jézus végtelen távlatokban, az örök élet távlatában gondolkodik, Pilátus pedig evilági távlatokban. Jézus nem ítéli el őt, hanem lehetőséget ad arra, hogy találkozzon az Isten szeretetével. Mi se ítéljük el egymást – figyelmeztetett a püspök atya, hiszen Jézus velünk, bűnösökkel is szóba áll, ránk néz, lehetőséget ad, hogy befogadjuk az igazságot, hogy belépjünk a templomba, megtisztuljunk, értelmünkben megvilágosodjunk és egyesüljünk Istennel.

A homília után folytatódott a szentelési szertartás, Palánki Ferenc püspök és Bosák Nándor nyugalmazott püspök 12 helyen krizmával megkenték a templom falát. Ezután következett az oltárszentelés, amikor a megyéspüspök az áldozatbemutatás helyét felszentelte (oltárkonszekráció), Istennek szentelte. Következő mozzanatként krizmával megkente az oltárt középen és négy sarkán az Úr Krisztus öt szent sebének jeléül, majd a megkenés öt helyén tömjént égetett. Ezt követte az oltár „felöltöztetése" a liturgikus tárgyak, gyertyák és a virágok elhelyezése, amelyben már az egyházközség legkisebb tagjai, a gyerekek is segédkeztek.
Az oltárban már a szentelés előtt elhelyezték a Szent György Lovagrend által adományozott Szent György-ereklyét.
A szentmise végén a józsai testvéregyházak és a Szent Lovagrend képviselői köszöntötték az új templom közösségét, majd Felföldi László, a templom plébánosa mondott köszönetet azoknak, akik segítettek a templom megépülésében.

Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A0931-1
  • 7M7A0938-1
  • 7M7A0940-1
  • 7M7A0948-1
  • 7M7A0951-1
  • 7M7A0963-1
  • 7M7A0969-1
  • 7M7A0971-1
  • 7M7A0974-1
  • 7M7A0975-1
  • 7M7A1031-1
  • Templom homlokzat Józsai templom 2389 másolat-1