2015. november 19., csütörtök 15:23

A megszépült Szent Antal-kápolna megszentelése

A külsejében teljesen megújult istenháza, falának friss festésével, a bejárat előtt álló új kereszttel, a homlokzat feszületére került korpusszal, új kerítésével s a többi megújulással, mint tudjuk, a debreceni Szent István Plébánia területén található misézőhely. November 8-án virágdíszben várta a ködös novemberi napon szentmisére érkező helyieket és vendégeiket. Nem mindennapi eseményre várt díszbe öltözötten! Katolikus hagyományunk szerint az elvégzett munkákat megáldjuk, és értük hálát adunk. A nagyobb lakóháznyinak mondható kápolna megtelt a hívekkel, akik meghatottan követték a szentmise szertartását, hallgatták Krakomperger Zoltán atya szavait, és dicsőítették az Urat.

Az e napi olvasmányok éppen az „alkalomra szabottak” voltak. A 1Kir17,10-16-ból az ószövetségi olvasmány Isten liszt és olaj csodáját mondta el. A careftai özvegy három életet mentett meg magatartásával itt a földön: a magáét, a fiáét és Illését. Ő hitből cselekedett: Illés Istene iránti bizalomból és odaadásból. Ezért nem kellett rövidesen meghalnia, mint képzelte. A Szent Márk evangéliumából vett szakasz pedig elénk tárta a szegény asszony két fillérjét (Mk 12, 38-44). Különösen ez utóbbit világította meg Zoltán atya szentbeszédében.  A szegény özvegyasszony utolsó vagyonkáját: két fillérjét (más magyar fordítások szerint két garasát) dobta a jeruzsálemi templom lépcsőinél elhelyezett perselybe, miközben a gazdagok sokat, de csak feleslegükből adtak. Jézus nagyra értékeli az özvegy adományát. Nem ennek pénzbeli értéket, hanem az adományozó szegénységéből telt benső gazdagságát. Halála után pedig el fogja nyerni az örök életet. A „szent lépcsőkön” vezető utat tekinthetjük életünk zarándokútjának, amelyen Jézust követve eljuthatunk az örök üdvösségre.   

Mondják, aki énekel, kétszeresen imádkozik. A szentmise után kétszer kétszeres imádságot hallhattunk, mert hivatásos művésznő énekelt: Hajtmann Ildikó karvezető, előadóművész. Az ajkáról felcsendülő dallamok a világ zeneirodalmának legszebb Ave Mariai voltak. A békéscsabai származású és szülővárosában élő művésznő számos szakrális (ritkábban világi) helyszínen énekelt már a Szentföldtől Rómán át Mariazellig és itthon. Tehetséggondozói munkásságáért érdemelte ki a Bonis-Bona-díjat. (Műsorán szerepelt tanítványának, Sallay Gergelynek a számára komponált Ave Mariaja is.) Minden zeneszám előtt rövid ismertetőt hallhattunk Vas Ildikó tanár, pszichológus felkonferálásában.

A szentmise és a zenés áhítat után szeretetvendégségen vehettünk részt.

Illesse köszönet Zoltán atyát a felemelő szentmiséért és Géczy István kántor urat az énekek vezetéséért. Isten után a legnagyobb köszönet Reviczky Éva asszonyt illeti, aki a felújítás és a virágdíszítés teljes költségét is vállalta. Köszönet a művésznőnek és segítőjének a művészi élményért. Köszönjük mindazoknak a fáradozását, akik akár a legcsekélyebb mértékben hozzájárultak, hogy megszépüljön a Szent Antal-kápolna és környéke. Margit néninek és Pali bácsinak külön is köszönet jár azért, hogy a felújítást  áldozatos odafigyelésükkel kísérték.

Uram, áldd meg népedet! Szent Antal, könyörögj érettünk!

Bérces Mária Klára

(2015. november 8.)

 • Galéria:
  • 100_2326-1
  • 100_2329-1
  • 100_2335-1
  • 100_2337-1
  • 100_2347-1
  • 7M7A0606-1-1
  • 7M7A0607-1-1
  • 7M7A0609-1-1
  • 7M7A0610-1