2009. május 25., hétfő 02:00

Lezárult a nemzetközi Serra-találkozó

2009. május 23-án Jánkmajtis adott otthont a 2. Nemzeti Serra Tanácsnak, és egyben nemzetközi Serra-találkozónak. E jeles esemény megrendezésében megmozdult az egész község, mindenki kivette részét intézményi és/vagy magánoldalról, hogy megmutassák egy szatmári település is képes magas színvonalon megrendezni egy ilyen nagyszabású rendezvényt, amelyhez a fehérgyarmati Serra-klub és - római katolikus egyházközség anyagi és emberi segítséggel járult hozzá.
Ahogy Ruszki Gábor plébános elmondta: „A Serra mozgalom egy lelkiség, amely imára hív papi és szerzetesi hivatásokért, mert annyi és olyan papunk van, amennyit megérdemlünk, és amennyit – a szó szoros értelmében – kiimádkozunk. A Serra lelkiség a szolgálatba lépő papok támogatása mellett elősegíti a lelkiséghez tartozók hitének megerősítését is. A Serra név nem mozaikszó, hanem boldog Juniperro Serra ferences misszionárius nevét viseli. Ez egy nemzetközi szervezet, amelynek Magyarországon még kevés csoportja működik, de a rendezvényen valamennyi Serra klub képviseltette magát. (A Serra mozgalom magyarországi helyei: Pécs, Monyoród, Kátoly, Szederkény-Nyomja, Szeged, Hódmezővásárhely, Makó-Maroslele, Orosháza, Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Jánkmajtis.)

A 10 órakor kezdődő szentmisét Bosák Nándor megyéspüspök celebrálta, aki a „jó Pásztor" képével és Boldog Apor Vilmos életén keresztül mutatta be, mit jelent a papi hivatás, a papi szolgálat. „Azok az apostolok, akik 2000 év óta megértették Jézus szeretetét, azt a szeretetet viszik az emberek közé, amelyet Jézus mutatott számukra. A papi élet egy odaadó szolgálat" – mondta, „amikor az életét mások javára szenteli oda". Ennek az odaadó szolgálatnak kell a papi szolgálat mozgatójának lenni. „Aki megérti az egyházban a papi szolgálatot, Jézus Krisztus másokért való szeretetét látja meg.„ „A Serra közösség tagjai hivatásként vállalják, hogy imádkozzanak a papságért, és ezzel a hitet erősítik meg az emberben, hogy a magunk módján belekapcsolódhatunk a Jézus Krisztus által képviselt műbe."

A szentmisén a munkácsi egyházmegye képviseletében a nagyszőllősi ferences házfőnök, a görög katolikus hittudományi egyetem lelki igazgatója, a záhonyi és fehérgyarmati görög katolikus paróchus, a Serra-káplánok, és Jánkmajtis pap-növendékei is részt vettek.

A szentmise végén Várbíró Péter magyarországi Serra-kormányzó megkongatta a Serra-harangot, majd a Serra-ima elimádkozása után közölte, hogy Wollenszky Tibor és Ruszki Gábor nemzetköri Serra-káplánokká váltak, a jánkmajtisi és a fehérgyarmati Serra klubok pedig bekapcsolódtak a nemzetközi Serra mozgalom vérkeringésébe. A jánkmajtisi Serra klub elnöke, Almási Gabriella és a jánkmajtisi egyházközségi képviselőtestület nevében Győri Józsefné részéről köszöntések hangoztak fel. Tukacs Istvánné jánkmajtisi költőnő egy-egy verssel köszöntötte a „Serrásokat", valamint a papok anyukáit.

Zárásként Dott. Gino Cappallozza európai elnök átadta a nemzetközi tagságot jelentő okmányt a két klub részére.

A szentmisét követően került sor a Jánki Lukács nagyváradi püspök emlékére megrendezett egyháztörténeti kiállítás megnyitójára a katolikus iskola épületében. Az egyedülálló kiállítás mellett a helyi néprajzi gyűjtemény is megtekinthető. A kiállítások a nyár végéig tekinthetők meg előzetes egyeztetés alapján.

Az ünnepségről készült fotókat megtekinthetik a jánkmajtisi egyházközség honlapján: www.szentharomsag.5mp.eu

Dr. Kádár Brigitta
Magyar Katolikus Újságírók Szövettsége