2009. szeptember 25., péntek 02:00

Mert arra teremtettelek, hogy szeress! Ima a tisztaságért

Mert arra teremtettelek, hogy szeress! Minden embert arra teremtettem, hogy szeretetben éljen Ezért van, hogy „a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz".
Miben áll a szív tisztasága? ... Fordítsd tekinteted az Istenre! ... Örvendezzél azon, hogy van Ő, aki maga a szentség, a tisztaság! Annak van tiszta szíve, aki nem szűnik meg imádni az élő igaz Urat.

Debreceni fiatalok is csatlakoztak a Szent Anna székesegyházban ahhoz az országos programhoz, amelyben a tisztaságért, a tiszta szerelemért imádkoztak szeptember 24-én.

Ebben a világban, ahol a szexuális szabadosság uralkodik, fel kell fedezni és meg kell mutatni a világnak, hogy a tisztaság érték. A fiatalok a tiszta lélekért, a test tisztaságáért mondott fohászukat, felajánlásaikat, kéréseiket a szentségi Jézus elé vitték a templom csöndes meghitt félhomályában.

Megfogalmazott gondolataikban, kérdéseikben, az elmélkedésekben megerősítették önmagukban a szerelemnek, mint Isten ajándékának a szépségét, tiszta megélését. „Az igazi szerelmesek meg tanulnak az édesanya gyöngédségével gondoskodni egymásról, az édesapa biztonságot adó erejével megtartani egymást gyöngeségeikben is, ugyanakkor gyermekként megbújni egymást oltalmazó és erőt adó bizalmában. Megélik a szeretet közelségének minden örömét és a szeretet távolságának minden fájdalmát, fölfedezik, hogy szeretetük nemcsak a közelségben, hanem a távolságban is egyre nagyobbá nőhet. A szeretet túllépi az ember korlátait. Végtelen vágyú szeretetünk Krisztuson keresztül kapcsolódhat össze Isten végtelen szeretetével."

Kovács Ágnes
sajtóiroda