2009. szeptember 30., szerda 02:00

Egymásért, egymással: Összeült a 3. Országos SERRA-Találkozó

Ismét Budapesten, a Kassai-téri közösségi házban került megrendezésre 2009. szeptember 28-án, a 3. SERRA Találkozó, amelyet azért hívtak össze, mert a Papság éve (2009. június 19. – 2010. június 11.) kapcsán a papi hivatásokra irányítja a figyelmet.
A találkozón minden SERRA-közösség képviseltette magát, és egységesen arra az álláspontra jutottak, mennyire nehéz helyzetben van a SERRA-mozgalom Magyarországon. Ennek oka többek között, hogy nem nagyon tud eljutni a híre a hívek felé, és a papok is jórészt elzárkóznak a kezdeményezés elől. Pedig a mozgalom lényege: egymásért, egymással.

Amikor a hívek papért imádkoznak, hogy minél több fiatal fogadja el Isten meghívását erre a sajátos szolgálatra, valójában azért imádkoznak, hogy egyre több ember vállalja fel keresztény hitét, és élje meg a valódi szeretetközösséget: az a széthúzás, gyűlölködés, erkölcstelenség, ami ma Magyarországot jellemzi, Isten kegyelme által szűnjön meg, és változzon át Magyarország egy szeretetteljes, építő országgá. Ezért akar a SERRA-mozgalom, több papot, s jó papot.

A mozgalom alapfeltétele a mindennapi imádság a papi hivatásokért havonta egy szentmise és szentségimádás erre a szándékra.

Az imádság szövege így hangzik:

Istenünk, a bűnösök halálát Te nem kívánod,
hanem új életre való megtérésre visszavárod,
Égi Anyánknak, Szűz Máriának és jegyesének Szent Józsefnek,
boldog Juniperro Serra atyának, s minden szentnek közbenjárására
add, hogy növekedjék egyre számuk Krisztus munkatársainak.
Legyenek, kik sokat tesznek egyházadért, s készek feláldozni
önmagukat a lelkekért, amíg élnek.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

A SERRA-tagok jelmondata: „Imádkozni, hinni, megélni." Azért imádkozunk, amit hiszünk, és úgy, ahogy hiszünk. Szeretnénk, ha minél több imacsoport jönne létre, ahol az emberek megtapasztalhatnák az imádság közös erejét.


Ruszki Gábor
fehérgyarmati plébános, nemzetközi SERRA káplán
Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének tagja