2008. január 15., kedd 01:00

Megnyitották a Biblia évét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

„Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, azt az eseményt idézzük fel, amikor Jézus 30 évi csendes názáreti készület után, a nyilvánosság elé lép, és elkezdi szolgálatát, járja Palesztina útjait, tanítja az embereket, gyógyítja a betegeket, tanítványokat gyűjt maga köré, és építi közöttünk az Isten országát. Megkeresztelkedésekor eltölti a Szentlélek, elhangzanak az Atya igazoló szavai: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik." és ebben benne érezzük a felhívást: „Őt hallgassátok!" (Bosák Nándor, Püspöki körlevél a bibliaolvasásról – 2008. jan.13.)
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye templomaiban megnyitották a Biblia évét január 13-án, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén. Ezen a vasárnapon minden szentmisén továbbították Bosák Nándor megyéspüspök a Biblia évére megfogalmazott üzenetét, majd megáldották a családok, gyerekek, de az osztályok Bibliáját is. Debrecenben a Svetits intézmény Szent Kereszt kápolnájában ünneplőbe öltözött diákok kisebb-nagyobb, egyszerűbb, képes Bibliájukat magukhoz ölelve, kezükben szorongatva, megilletődött figyelemmel várták a megáldás pillanatait. Tóth László püspöki titkár saját gondolatai mellett, szemléletesen, gyakorlati példákkal tolmácsolta a gyerekeknek és tanáraiknak a püspök atya buzdításait, útmutatását, tanácsait a Szentírásolvasáshoz.

Hallgass az Isten szavára, de hogyan, és honnan hallhatom őt? - tette fel a kérdést László atya. Majd a gyerekekkel közösen gondolkodva kiemelte, hogy a Szentírást az Isten szavát, gondolkodva, imádkozva kell olvasni. Nem vehetjük a kezünkbe úgy, mint a napilapokat vagy regényeket, amelyekben csak az érdekességet keressük. Olvasása közben figyelmesen kell keresni, mit is akar ezzel Isten nekünk üzenni. A Biblia a különböző korokban, különböző szerzők által megfogalmazott tanítás az Egyház könyve. A magyarázása is az ő feladata, amit meg is tesz. A Szentírás megértéséhez tehát segítségre van szükségünk. A Szentírást hittel kell olvasni! Tisztelettel tekintünk a Bibliára. A liturgiában ezt a tiszteletet az Isten szava iránt több formában kifejezzük: az evangélium olvasását állva hallgatjuk, a pap megcsókolja a könyvet, miután elolvasta az evangéliumot.

Végül László atya kiemelte, azért olvassuk a Szentírást, hogy meggyógyuljunk.

A jerikói úton egy vak ember kiáltott Jézus után, „Dávid fia, könyörülj rajtam! " Ő megkérdezte: „Mit akarsz tőlem, mit tegyek?" Azt válaszolta: „Uram,add, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá „Láss! Hited megmentett téged. " (Lk 18.41-42) Jézus szavának – amelyet a Biblia közvetít számunkra – ma is ereje van. Majd Szent Jeromos szavaival zárta gondolatait: „Aki az Írást nem ismeri, Krisztust sem ismeri. " „Szeresd a Szentírást és az örökkévaló Bölcsesség szeretni fog téged. Szeresd és szolgálni fog téged, becsüld és karjaiba fog zárni. "
Kovács Ágnes
sajtóiroda