2008. február 01., péntek 01:00

Ökumenikus istentiszteleten nyitották meg a biblia évét Debrecenben

Debrecenben a hagyománynak megfelelően az ökumenikus imahéten a város felekezeteinek templomaiban estéről-estére együtt imádkoztak az hívek. Bölcskei Gusztáv református püspök a hét szerdáján a Szent Anna székesegyházban, Bosák Nándor püspök a záró istentisztelet helyszínén, a református Nagytemplomban hirdetett igét. Az ökumenikus imahét záró istentisztelete január 27-én egyben alkalmat adott arra, hogy ünnepélyesen is megnyitassák a Biblia évét Debrecenben.
„Boldog aki olvassa..." (Jel. 1,3) János apostol olyan korból üzen, amely nyugtalan, kilátástalan, a jelenlegi korhoz hasonlóan viharos - utalt a Biblia év mottójára Bölcskei Gusztáv református püspök köszöntőjében. Majd kiemelte, ezzel az üzenettel mintegy felhívják a figyelmet, hogy a Biblia iránymutató az emberi együttélésben. Majd azt kívánta, legyenek minél többen, akiket boldogsággal tölt el majd a Szentírás olvasása.

„...szüntelenül imádkozzatok..." (1 Thessz 5,17) Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök igehirdetésében kiemelte, hogy az imahét utolsó alkalma, mintegy összefoglalásként a békességért szóló imádságban teljesedik ki. Az egység gyümölcse a békesség, ez teszi láthatóvá az egységet. Az ember eredeti állapota az Istentől elgondolt, teremtett állapotában megvalósult békesség, de az ember bűnével ezt elrontotta. Ezért másodszor már úgy kapjuk a békességet, hogy mi is hozzátesszük a reánk eső részt. Nem gyümölcsöt, csupán a magokat, üdvösségünknek és békésségünknek a magvait kapjuk meg. A biblia éve is erre irányítja a figyelmet, megmutatja, hogyan lehet a békét szolgálni a Bibliával a jelen körülményeink között.

A záró istentisztelet végén köszöntötték a Debrecen város öt közintézményeinek (Debreceni Önkormányzat, Debreceni Egyetem, Posta, Tűzoltóság, Debrecen Televízió) képviselőit, majd átadtak számukra egy-egy Szentírást. A Biblia évében a debreceni keresztény egyházak város többi közintézményét is megajándékozzák majd egy-egy Bibliával.

Kovács Ágnes
sajtóiroda