2008. március 08., szombat 01:00

„az árral szemben” – az Egyetemi Lelkészség lelkigyakorlatáról

Húsvét ünnepét várva a Debreceni Egyetemi Lelkészség csapata úgy döntött, hogy megpróbál méltóképpen felkészülni megváltásunk szent ünnepére. Ezért 2008. február 29-március 2. között a felvidéki Tornán egy lelkigyakorlaton vettünk részt. Lelki vezetőnk Juhász Attila atya, a helyi plébános volt. Igyekeztünk kivonulni a mindennapokból, figyelni a bennünk lévő csendre és ebben a csendben megtalálni Krisztus szavát. Nagyban segítettek az elhangzott előadások, a szentségimádás, a közös éneklések és imádságok, valamint egy film megtekintése.

Hétvégénk jelmondata: „az árral szemben" – volt. Elmélkedtünk azon, hogy fiatalként hogyan élhetjük meg hitünket, hogyan lehetünk Krisztus követői a XXI. század hajnalán. Felvetődtek a kérdések, hogy mi döntöttünk-e már teljesen Jézus mellett? Megtaláltuk-e benne életünk értelmét? Szabadok vagyunk-e már olyannyira bensőnkben, hogy befogadjuk őt? Attila atya újra rámutatott arra, hogy Jézus megváltott minket, Ő képes minket szabaddá tenni, de el kell távolítanunk gyöngeségeinket és így tudunk eljutni a belső szabadsághoz. Bibliai meghívástörténeteken keresztül kerültünk közelebb a saját meghívástörténetünkhöz, illetve tudatosítottuk, hogy feladatunk van ebben a világban és Krisztusnak szüksége van ránk. A Biblia évéhez kapcsolódóan közösen olvastunk és értelmeztünk egy-egy szentírási szakaszt, így egymás gondolatai, értelmezései által bővülhetett látókörünk, új nézőpontokat kaphattunk.
Leginkább az a szép ezekben az alkalmakban, hogy együtt, közösségben tudjuk megélni a hitünket. Útmutatást kapunk a mindennapi életben felmerülő gondok és problémák megoldására, hogy képesek legyünk akár az árral szemben is úszni. Mert keresztény fiatalként sokszor ezt tapasztaljuk. De ilyenkor mindig megerősödünk lélekben, felkészülünk a világban betöltendő szerepünk vállalására. Küldetésünknek, missziónknak nehézségei is vannak, de mi ezt örömmel vállaljuk Krisztusért. Hetekkel később is képesek vagyunk egy ilyen lelkigyakorlat tapasztalataiból és erejéből táplálkozni. Nekem még napokkal később is fülemben csengtek Attila atya szavai és tanácsai. Mérhetetlen lelki békével térhettünk haza, amihez hozzásegített a gyönyörű táj és a környékbeli emberek kedvessége és vendégszeretete is. Köszönöm ezt a felejthetetlen hétvégét elsősorban vezetőnknek, Juhász Attila atyának, egyetemi lelkészünknek, Tóth László atyának és nem utolsósorban minden társamnak, hogy újra közösen tölthettük el ezt az időt. Jó, hogy vagyunk egymásnak és jó, hogy együtt tudjuk megtapasztalni Isten határtalan kegyelmét és szeretetét. Mindig nagy szeretettel fogok visszagondolni erre a lelkigyakorlatra.

Kovács Ágnes
sajtóiroda