2008. március 30., vasárnap 01:00

A szél hívására a fa gyökereivel válaszol… 150 éve hazánkban

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Tartományának 150. jubileumi évét ünnepelték Debrecenben a Svetits Intézetben 2008. március 28-29-én. 150 éve annak, hogy Terézia anya magyar földre érkezett, és 6 nővért küldött hazánkba, akik megkezdték a mai napig folyamatosan tartó nevelés szolgálatát.
Az ünnepélyes megnyitón, Mária Mónika nővér a magyar rendtartomány tartományfőnöknője beszédében kiemelte, a jubileumi évforduló alkalom és egyben lehetőség arra, hogy a diákok átéljék, tudatosítsák azt, hogy a nagycsalád részeseiként tartoznak valahova. Az iskolanővérek jóvoltából, jelenleg négy iskolanővéri intézmény működik Magyarországon közel három ezer diákkal és 35 országban végzik a nevelés szolgálatát több tízezer diák részvételével.

Terézia anya álma

A tartományfőnöknő bátorította a tanulókat, Terézia anya álmának megvalósítására, amely nem más, mint a magyar föld szebbé, gazdagabbá tétele, valamint az, hogy mindenkinek kedve legyen építeni egyházát és hazáját. Ezáltal válnak Isten álmának is részesévé, hogy „alkossunk embert, aki alkot". Az ünneplés lehetőség arra is, hogy igent mondjanak erre az álomra, igent mondjanak élethivatásukra, hálájukat fejezzék ki Istennek, köszönetet mondjanak Terézia anyának és azoknak, akik előttük jártak.

A megnyitó végén Marincsák László görög katolikus parokus atya az összetartozást jelképező nagy cipóvá formázott kenyereket megáldotta, majd azokat a nővérek szétosztották a diákok között.

A két napos eseménysorozaton a testvérrendházból érkezett nővér tásakkal együtt ünnepeltek az intézet nővérei, nevelői és tanulói. Kézműves foglalkozások, táncház számos programja várta a diákokat, a kollégista lányok találkozhattak nagycsaládos házaspárokkal, de lehetőségük volt érdekes kérdéseiket feltenni a nővéreknek is, akik élményeikkel, beszámolóikkal színesítették a találkozót. Természetesen a szülők is részesedtek az ünnep örömében, számukra Géczy M. Erzsébet nővér tartott előadást a Svetits történetéről Mellau Márton egykori igazgató úr emlékirata alapján. Szombaton hálaadó szentmisén vettek részt a Szent kereszt kápolnában, majd vetélkedővel és zenés programmal zárták az ünnepségsorozatot.
Kovács Ágnes
sajtóiroda