2008. március 30., vasárnap 01:00

Vasváry József termet szenteltek a Szent József Gimnáziumban

A debreceni Szent József Gimnázium hagyományápoló programjának szerves részeként Papp László káplán, a Szent József Gimnázium lelkivezetője felszentelte március 29-én a gimnázium dísztermét, amely e naptól fogva Vasváry József nevét viseli. Ez a terem 2007 szeptembere – az épület átadása – óta, számos kulturális est közéleti vitafórum otthonaként is szolgál.
A piaristák egykori gimnáziumát örökségül kapó Szent József gimnázium tanárai és diákok számára Vasváry Józsefnek a Piarista Diákszövetség volt elnökének azon elévülhetetlen érdemei esnek leginkább latba, amelyek révén az épület falai között újra teret nyerhetett a katolikus oktatás.

Vasváry József a rendszerváltás utáni időben lelkes, fáradhatatlan aktivitással állt a volt Kalazanci Szent József Piarista Gimnázium épületét az egyház számára visszaperlő mozgalom élére. Áldozatos tevékenységéért és a piarista múlt feltárásáért végzett munkájáért megkapta az aranykoszorús piarista jelvényt, majd az Antall József emlékérmet, 1999-ben pedig a konfráteri diplomát vehette át a piarista rend generálisától.

Nemcsak piarista öregdiákként szerzett érdemeket, hadtörténeti munkássága is figyelemre méltó. Az 1970-es évek elejétől fontos tanulmányokat publikál a hadászati repülés történetéből, illetve könyvet ad ki Debrecen 1944-es bombázásáról.

Sokoldalú működésének másik területe a Szent Anna egyházközség képviselőtestületéhez köthető, melynek tagjaként többek között sikerre vitte a templom új orgonájának felépítéséért vívott hosszantartó küzdelmet.

Gazdag életútja, embersége, megingathatatlan erkölcsi tartása példaként szolgál a jövő feladatai előtt álló keresztény munkaközösség számára. A Vasváry terem névadó ünnepségén többek között részt vett Vasváry József özvegye Marianna asszony, fia Vasváry Zsolt és családja. A piarista öregdiákok nevében Várkövi Károly, a diákszövetség jelenlegi elnöke tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.

Csutak Zoltán