2008. április 04., péntek 02:00

II. János Pál pápára emlékeztek Debrecenben

II. János Pál pápa halálának 3. évfordulóján Bosák Nándor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke szentmisét mutatott be, megáldotta az általa adományozott II. János Pál pápát ábrázoló domborművet, majd a szentatyával kapcsolatos élményeiről számolt be Debrecenben a Szent László Domonkos Plébánián, és az ehhez tartozó II. János Pál Intézetben április 2-án. Az intézetet a városban szolgáló lengyel származású domonkos atyák kezdeményezésére 2007-ben alapították a szentatya tanításának megőrzése, továbbadása céljából.A hívek II. János Pál pápa boldoggá és szentté avatásáért imádkoztak,valamint hálát adtak életéért a szentmisén.

– „Sancto subito" – „azonnal szent". Hívők ezrei ezzel a felirattal, felkiáltással fejezték ki tiszteletüket, szeretetüket a szentatya iránt a temetésén. Az a nap húsvéti ünnep volt – emlékezett vissza a püspök atya arra a napra, amikor mintegy 2 millió ember rótta le kegyeletét és legalább 4 millióan búcsúztak el tőle az egész világon a templomokban. – Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy a XX. században egy ilyen embert állított az egyház élére.

Majd visszaemlékezett 1978-ra, a pápa megválasztásának napjára, amikor ő az egri szeminárium lelkivezetőjeként este elmélkedést tartott. Akkor gondolataiban a bíborosok testületének bátorságát emelte ki, akik egy kommunista országból, Lengyelországból választottak pápát, megtörve ezzel a 450 éves hagyományt,amely során addig csak olasz származású pápák kerültek az egyház élére. Ebben a döntésben a Szentlélek rendkívüli jelzését lehetett megtapasztalni.

Majd a szentmisén a főpásztor a szentatya küzdelmes életútjára emlékezett, amely - átélve családja elvesztését, a háború borzalmait - formálta az életét, belenőtt hivatásába és az Úr az egyház élére állította. A gondviselés a megválasztása után is próbára tette, a politikai erőszakot saját magán megtapasztalta, haláláig tartó testi szenvedésével, az öregség szenvedésével, tehetetlenségével is tanúságot tett az élet értéke mellett. A keresztet mindig úgy hordozta, hogy abból erőt bátorságot tudott meríteni a fiatal, a bizonytalanságban szenvedő, az öregséggel betegséggel küszködő.

A szentmise után a főpásztor megáldotta a Dr. Köves József debreceni szobrászművész – fogorvos munkáját dícsérő II. János Pál pápát ábrázoló domborművet, amelyet a II. János Pál Intézet bejárata melletti falra helyeztek el. Ugyanilyen a művész által készített dombormű állít emléket a néhai szentatya debreceni látogatásának a Szent Anna székesegyházban is. A megáldás után Bosák Nándor püspök atya folytatta visszaemlékezését, és képekkel illusztrálva a szentatyával történő személyes találkozásairól számolt be.

A szentmise után a főpásztor megáldotta a Dr. Köves József debreceni szobrászművész – fogorvos munkáját dícsérő II. János Pál pápát ábrázoló domborművet, amelyet a II. János Pál Intézet bejárata melletti falra helyeztek el. Ugyanilyen a művész által készített dombormű állít emléket a néhai szentatya debreceni látogatásának a Szent Anna székesegyházban is. A megáldás után Bosák Nándor püspök atya folytatta visszaemlékezését, és képekkel illusztrálva a szentatyával történő személyes találkozásairól számolt be.

Kiemelte, hogy a többszöri személyes találkozásaik során a szentatya mindig emlékezett a szóba kerülő Debrecen városára. (1991-es Magyarországi látogatása során Debrecenben megkoszorúzta a gályarab prédikátorok emlékművét.)

A főpásztor utoljára a Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásakor találkozott II. János Pál pápával. Majd részletesen beszámolt a számára a legnagyobb élménynek számító 3 évvel ezelőtti temetésről. A szentatya ravatala melletti imádkozás során a hosszú tömött sorokban érkező 20 óráig is várakozó hívek, gyerekek, öregek, fiatalok arcán a tisztelet, áhítat látványa megdöbbentő élményt jelentett számára, valamint az, hogy az egymással szemben álló országok politikusait is egymás mellé állította arra a néhány órára. A szertartás elején a kinyitva elhelyezett Szentírás lapjait végig a szél lapozgatta, majd amikor elmondták az Evangéliumot a könyv becsukódott. II. János Pál pápa, akinek az volta feladata hogy a világon hírdesse az Evangéliumot, a könyv bezárása földi küldetésének lezárását jelentette.

Kovács Ágnes
sajtóiroda