2008. március 26., szerda 01:00

1984 – 2008 25 éves a Debreceni Ifjúság Találkozó

„1984. március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére szerveztük az első Debreceni Ifjúsági Találkozót, akkor csak néhány újsághirdetésre volt lehetőségünk. Reggel 8.30-kor kiálltam a templom elé és vártam, hogy egyáltalán eljön-e valaki... Hatszáz fiatal jött el akkor a történelmi Magyarország területéről" – emlékezett vissza az első időkre Fodor András atya, a Szent Anna templom akkori káplánja.
Nagymaros mintájára nemzetközi találkozóként indult útjára a katolikus fiatalokat megmozgató rendezvény. Ekkor még Debrecen, a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozott. A rendszerváltásig nehéz idők jártak, a szervezés titokban folyt, a találkozókat megfigyelték, a szervezőkkel elbeszélgettek, a részvétel is kockázattal járt a fiatalok részére. 1989 után megszűntek a kellemetlenségek. Később 1993-ban az Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalakulásakor a találkozó fontos szerepe volt az egyházmegye fiataljainak összegyűjtése, egyházmegyei identitástudatuk erősítése.

„Lábam előtt a mécses a Te igéd, ösvényem világossága." A Biblia évéhez kapcsoltan ezzel a gondolattal ebben az évben tehát a 25. jubileumi Debreceni Ifjúsági Találkozót (DIT) rendezték meg április 4-6-ig a Szent Anna székesegyházban. Báránkó Nikolett, Tornai Gábor, Tóth László atya és segítőik áldozatos munkájának köszönhetően több napos gazdag program várta a fiatalokat. A találkozó elsődleges célja – közelebb kerülve a Szentíráshoz – a Jézussal való találkozás volt.

Nem betű, hanem lélek és élet

Ehhez nyújtott segítséget Dr. Székely János püspök atya, aki előadásában kifejtette, a Biblia nem betű, hanem lélek és élet, az élet könyve, amit csak az érthet meg, aki beengedi az életébe, aki felkel, mint valaha Máté a vámasztaltól és megbabonázva mindent otthagy. A püspök atya három történeten keresztül tárta fel, a Szentírás soraiban rejlő mélységeket, azt a tüzet, ami Isten tekintetében megsebez minket, amikor rádöbbenünk, hogy bennünket szólít.

A különleges harci fegyverek

A kiscsoportos bibliaolvasás órán többen megérintve, megsebezve érezték magukat, Isten üzenete által a személyes találkozás erejét tapasztalták meg a sorok között. Mit jelent számodra a Szentírás, melyik az a szó, amiben üzenetet éreztél kérdésekre válaszolva, volt, akiben megerősödött az, hogy jó helyen van a katolikus iskolában, de a vak koldus szerepét vizsgálva kimondták: „boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek..." Az evangéliumi szakasz minden egyes sora egyenként üzent a fiataloknak. Közösségben olvasni, átbeszélni a Szentírást, azt a többlet élményt nyújtja, hogy egy üzenet mindenkihez másként szól. Itt megtapasztalhatták – Székely János püspök atya megfogalmazása szerint –, hogy Jézus példabeszédei, csodái különleges harci fegyverek mindannyiuk számára. A csoportokat vezető atyák, segítők több bibliaolvasási módszert is megtanítottak a résztvevőkkel.

A délután során együtt idézhettek fel ismert slágereket a Képmás nyíregyházi együttessel, de komolyabb témákba is bekapcsolódhattak. Párhuzamosan folytak az előadások. Dr.Keresztesné Várhelyi Ilona „A Munkácsy-képek Passió-szimbolikája" című előadásával a húsvéti eseményeket idézte, valamint Dr. Tóth Csaba orvosprofesszor „Szentírás az orvoslásban" címmel a keresztény értékrend követését, az élet védelmét emelte ki különös hangsúlyt adva a „Ne ölj!", „Ne paráználkodj!" parancsoknak. A professzor nem titkolt szándéka szerint a jó hangulatban elkezdődött előadás, elrettentő példaként, megdöbbentő, az életet kioltó komor képsorokkal, gondolatokkal végződött.

Nyitott Kapuk Estje

Nyitott Kapuk Estjén különleges a zenés meditációs kávéházi beszélgetés során elmerülhettek a Fény-képek zenekar világában. „Láss" címmel rendezett filmklubon gondolataikat fogalmazhatták meg, „Tedd ide az ujjadat!" – láthatatlan színház – résztvevőjeként az érzékszervekkel tapasztalt gazdagság élményében részesülhettek. Az est során az Emmanuel Közösség zenés Istendicsőítésre hívta a fiatalokat közös szentségimádást, gyónási lehetőséget is biztosítva.

Születésnapi torta gyertyákkal, tűzijátékkal jelezte a rendezvény fénypontját, ahol Tóth László püspöki titkár megköszönte az eddigi találkozók szervezőinek áldozatos munkáját, azoknak az egykori valamint a most huszonéves fiataloknak is, akik a szombat esti püspöki szentmisén, közösen szolgáltak hangszeres énekükkel. Bosák Nándor megyéspüspök kiemelte, hogy életünket a találkozásaink határozzák meg. Fontos, hogy jól működjön az a rendszer, amely eligazít bennünket ebben. A Biblia évében különösen figyelünk arra, hogy az Isten szava a barátot, ellenséget felismerő rendszerének az eszköze. Majd mindezt az Emmauszi tanítványok történetével megfogalmazása szerint a „találkozás történetével" szemléltetve hozzátette, a tanítványok szomorúságát, kilátástalanságát, a remény, az összefüggések felismerése, az öröm váltotta fel, amivel majd visszatértek a közösségbe. Találkozásaink tehát az Isten felé törekvésben az egybetartozás alkalma is, ahol ismeretlenül is barátai vagyunk egymásnak.

Kovács Ágnes
sajtóiroda