2008. május 30., péntek 02:00

A szeretet útján

Május 28-a és 29-e ünnep volt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász életében. Böjte Csaba testvér látogatott hozzánk, akik már ötödik éve fogadjuk családjainkba a dévai gyermekeket.
Szerdán Kisvárdán, a Szent László Szakközépiskola igazgatója, Rozinka Balázs köszöntötte Csaba testvért az iskola kápolnájában. A zsúfolásig megtelt iskolakápolnában a gyermekek a tanulás fontosságáról és az életben való küzdelemre felkészülésről kaptak útmutatót. Csaba testvér kérte a gyermekeket, hogy legyenek a Vigasztaló Jézus követői. Vigasztalva másokat gyakorolják a krisztusi szeretetet. A templomban Papp János apát, kanonok, esperes plébános atyával és káplánjaival mutatott be szentmise áldozatot. A hívek Jézus végtelen szeretetéből ismerhették meg az előttünk is nyitva álló utat. Jézus néven szólította az őt üldöző Sault, megismertette vele a Mennyei Atya szeretetét, bevonta a Szentháromság életterébe. Az éveken át tartó szeretetkapcsolat Saulból Pált hozott ki. Ő, aki jelen volt István vértanú megkövezésénél, a népek apostolává vált és a legszebb költeményt, a Szeretethimnuszt írta számunkra.

Kisvárdáról Ajakra mentünk, ahol Németh János plébános atya fogadta Csaba testvért. A szentmisén és az azt követő beszélgetésen, sok példán keresztül szólt Csaba testvér arról, hogy Isten nem teremt selejtet. A gyermekünk, házastársunk, szomszédunk, munkatársunk Isten csodálatos alkotása. Nekünk kell kicsomagolnunk Isten ajándékát a naponként megélt megbocsátó és irgalmas szeretetével. A karitászcsoport tagjaival terített asztal mellett folytatódott a kötetlen beszélgetés.

Csütörtökön Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ által szervezett konferencián 800 munkatárs és nevelőszülő nyert bepillantást a „Dévai csodába". Csaba testvér sok-sok példával mutatta be a gyermekek életútját a sokszor kilátástalan helyzetből az érett és felelősségtudattal rendelkező felnőtté válásig. A gyermekeket szeretettel, szeretetre nevelik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkatársai. Arra tanítják meg őket, hogy megküzdjenek a mai kor kihívásaival, és az élet küzdelmeiben győztesen kerüljenek ki. A konferencia résztvevői vastapssal köszönték meg a Jézusból fakadó szeretet gyakorlati megvalósítását eléjük táró gondolatokat. Ebéd után a Szent József Védőotthon fogyatékos fiataljai örülhettek Csaba testvér villámlátogatásának.

Napkorra indultunk, ahol Lázár István kanonok, plébános atya fogadott bennünket a karitász munkatársai és az egyházközségi kisközösségek vezetői és munkatársai körében. A találkozót követő szentmisén a természet csodáján keresztül kaptunk tanítást a szeretet gyakorlásáról. A tüskés, szúrós, érdes akácból a meleg tavaszi eső és a simogató édes napsugár hozza elő a mézet. Legyünk mi is mások számára meleg, életet adó tavaszi eső és a Mennyei Atya szeretetét sugárzó áldott napfény. Így tudjuk kihozni a másik emberből a szeretetet, amely életet ad mindannyiunknak.

Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház zsúfolásig megtelt az esti szentmisére. Gáspár Mátyás kanonok plébános és Lázár István napkori plébános közösen mutatta be Csaba testvérrel a szentmise áldozatot. A szentbeszédben kérte Csaba testvér, hogy legyünk az élet szövetségesei. Tegyük lehetővé, hogy megszülessenek az Isten által teremtett életek. Az utolsó ítéletkor szembe fognak jönni velünk az eldobott csecsemők és meg fogják kérdezni tőlünk, mit tettünk az ő világra jövetelükért. Akkor nekünk számot kell adnunk cselekedeteinkért, de a mulasztásainkért is. Legyünk a szeretet megélői, hordozói és továbbadói itt a Kárpát medencében.

A szentmisét jótékonysági koncert követte, ahol a világhírű Cantemus Vegyeskar adott lelket felemelő hangversenyt az adományozók támogatásának megköszönésére. Az est meglepetése a Jó Pásztor című darab előadás volt, amit Böjte Csaba testvér tiszteletére énekelt a kórus. A terített asztalnál Csaba testvér együtt lehetett a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeit ötödik éve befogadó közösségek vezetőivel. Nyíregyháza, Kisvárda, Ajak, Rakamaz, Napkor, Sóstóhegy és Nyírbátor karitászvezetői és a Cantemus Vegyeskar karnagya, Szabó Soma, tapasztalhatták meg a szeretet közösségét Csaba testvérrel.

A búcsúzás már a közös feladatunkról szólt. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiból júliusban 40 gyermeket fogadunk be családjainkba Nyíregyházán, Kisvárdán, Ajakon és Nagykállóban, majd egy hetet töltünk velük a Vásárosnamény-Gergelyiugornyai karitász üdülőben, a Tisza partján. Az Egyházmegyénk búcsúján, július 27-én, Máriapócson köszönünk el gyermekeinktől és visszük vissza őket Dévára. A szeretet útján jártunk ezeken a napokon és nem is akarunk letérni róla.

Gégény Béla
karitász igazgató